Документ z0821-99, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.10.2005, основание - z1203-05

                                                          
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 108/182/137 від 05.08.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 листопада 1999 р.
vd990805 vn108/182/137 за N 821/4114
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Пенсійного
фонду
N 141/661/284 ( z1203-05 ) від 26.09.2005 )
Про порядок погашення заборгованості з виплати пенсій шляхом видачі за бажанням пенсіонерів товарів (надання послуг), переданих у рахунок збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11
серпня 1998 року N 1251 ( 1251-98-п ) "Про стан і додаткові заходи
щодо виплати пенсій, погашення заборгованості з обов'язкових
платежів до державного та місцевих бюджетів, недоїмки до
Пенсійного фонду і Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок погашення заборгованості з виплати
пенсій шляхом видачі за бажанням пенсіонерів товарів (надання
послуг), переданих у рахунок збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування (додається). 2. Пенсійному фонду подати Порядок на реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 3. Установити, що дія Порядку не поширюється на передачу
пенсіонерам у рахунок боргу з фінансування пенсій та допомоги
алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
4. Начальникам Кримського республіканського, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду
забезпечити організацію роботи підвідомчих органів Фонду з
погашення заборгованості з фінансування пенсій відповідно до
Порядку. З цією метою: 4.1. Забезпечити взаємодію з питань застосування Порядку з
органами державної виконавчої влади та соціального захисту
населення. 4.2. Провести серед підприємств, установ, організацій -
боржників із сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, інших платежів роз'яснювальну роботу щодо
застосування Порядку. 4.3. У десятиденний термін після затвердження провести з
начальниками районних та міських відділів Фонду семінар-нараду з
питань застосування Порядку.
5. Відділу організації роботи та зв'язків із засобами
масової інформації Пенсійного фонду України (Лихоліт Л.П.)
забезпечити висвітлення Порядку в засобах масової інформації.
Голова правління
Пенсійного фонду України Б.О.Зайчук
Міністр фінансів України І.О. Мітюков
Перший заступник
Міністра праці та соціальної
політики України С.А.Вегера
Затверджено
Наказ Пенсійного фонду України,
Міністерства фінансів України
Міністерства праці та
соціальної політики України
05.08.99 N 108/182/137
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 1999 р.
за N 821/4114
Порядок
погашення заборгованості з виплати пенсій шляхом видачі
за бажанням пенсіонерів товарів (надання послуг),
переданих у рахунок збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування
1.Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1998 року N 1251
( 1251-98-п ) "Про стан і додаткові заходи щодо виплати пенсій,
погашення заборгованості з обов'язкових платежів до державного та
місцевих бюджетів, недоїмки до Пенсійного фонду і Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення", регулює питання
погашення заборгованості з виплати пенсій шляхом видачі
пенсіонерам товарів (надання послуг) підприємств, установ та
організацій, переданих у рахунок погашення недоїмки зі збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування (надалі -
заборгованість). Дія цього Порядку не поширюється на реалізацію майна, що
здійснюється відповідно до Порядку передачі та реалізації товарів
(послуг), майна і майнових прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування через Спеціалізоване
державне підприємство Пенсійного фонду України, затвердженого
наказом Пенсійного фонду України, Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України та Державної податкової
адміністрації України від 05.11.98 N 142/226/144/530 ( z0776-98 )
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.98 за
N 776/3216. 1.2. Заборгованість з виплати пенсій - це невиплачені суми
пенсій більш ніж за календарний місяць. 1.3. Відповідно до цього Порядку підприємства, установи,
організації та громадяни-підприємці, які мають заборгованість
(надалі - боржники), за наявності згоди органів Пенсійного фонду
та акта звірки (додаток 1), де вони перебувають на обліку як
платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування,
передають у рахунок сплати заборгованості належні їм товари
(послуги) (надалі - товари), які на бажання пенсіонерів видаються
через торговельні та інші організації - лісгоспи, паливні склади,
електропостачальні організації тощо (надалі - торговельні
організації). 1.4. Державні адміністрації визначають, за їх згодою,
торговельні організації, які погоджуються здійснювати видачу
пенсіонерам товарів у рахунок погашення заборгованості з виплати
пенсій. Визначені торговельні організації укладають з органами
Пенсійного фонду угоди про видачу товарів пенсіонерам у рахунок
погашення заборгованості з виплати пенсій (додаток 2). Дані щодо торговельних організацій надаються Спеціалізованому
державному підприємству Пенсійного фонду України (надалі -
Спецпідприємство) обласними органами Фонду (додаток 3). 1.5. Боржник укладає договір (додаток 4) з торговельною
організацією про погашення заборгованості шляхом передачі товарів
пенсіонерам у рахунок погашення заборгованості з виплати пенсій
(надалі - договір про передачу товарів). Якщо товари, які належать
боржнику, будуть реалізовані за межами регіонів (область,
Автономна Республіка Крим), де боржник перебуває на обліку як
платник збору на обов'язкове державне пенсійне страхування,
договір укладається за участю Спецпідприємства. 1.6. Відпуск товарів (послуг) пенсіонерам здійснюється
виключно на їх бажання у рахунок погашення заборгованості з
виплати пенсій.
2. Порядок видачі товарів (надання послуг) пенсіонерам
2.1. Пенсіонери, які бажають одержати товари (послуги) у
рахунок погашення заборгованості з виплати пенсій, подають заяву в
органи соціального захисту населення, де вони перебувають на
обліку (додаток 5). 2.2. На підставі заяви пенсіонера та паспорта або іншого
документа, що засвідчує особу, які він подає особисто або особа,
яка діє за його дорученням, оформленим згідно з чинним
законодавством, органи соціального захисту населення видають йому
облікову картку (додаток 6), із зазначенням суми заборгованості з
виплати пенсії, на яку пенсіонер має право отримати товари. Про видачу облікової картки органами соціального захисту
населення робиться запис у розділі 12 "Різні відмітки" особового
рахунку. На видані облікові картки ведеться реєстр з підписами
пенсіонера або особи, яка діє за його дорученням, про отримання
такої картки. Облікова картка діє протягом 6 місяців, про що в ній робиться
відповідний запис. Наступна облікова картка видається після
повернення попередньої. При втраті облікової картки видається
дублікат, але тільки після завершення відповідної коректури сум до
виплати наступного місяця та підготовки щомісячного звіту за
формою 2-а. 2.3. Приймання заяв, видача карток можуть здійснюватися за
дорученням органів соціального захисту населення органами
місцевого самоврядування. 2.4. На підставі облікової картки при пред'явленні паспорта
або іншого документа, що засвідчує особу, торговельна організація
проводить відпуск товарів. При цьому одночасно здійснюються
записи про відпуск товарів в обліковій картці пенсіонера та у
відомості, яка ведеться торговельною організацією у трьох
примірниках (додаток 7). 2.5. Торговельна організація до 25 числа поточного місяця
подає до органу Пенсійного фонду відомості у двох примірниках з
реєстром у трьох примірниках (додаток 8). Реєстри і відомості підписуються керівником і головним
бухгалтером торговельної організації і скріплюються печаткою. Орган Пенсійного фонду звіряє дані реєстрів та відомостей,
після чого кожний примірник реєстру підписується начальником
відділу і головним бухгалтером та скріплюється печаткою. Один примірник реєстру з відомостями повертається
торговельній організації, другий примірник реєстру з відомістю
подається органу соціального захисту населення, який здійснює
виплату пенсії. 2.6. Органи соціального захисту населення протягом двох
робочих днів відпрацьовують одержані реєстри та відомості,
звіряють суми заборгованості з виплати пенсій із розміром суми, на
яку видано товари, завіряють їх підписами відповідальних осіб та
печаткою. В особовому рахунку пенсіонера в розділі 8 "Облік
виплати" проводиться запис про суму погашеної заборгованості з
пенсії в натуральній формі, готується потрібна коректура сум до
виплати наступного місяця, формуються нові відомості за архівом
заборгованості і в разі включення в реєстри помилкових сум, що не
можуть бути зараховані до погашення заборгованості з виплати
пенсій, письмово повідомляють про це органи Пенсійного фонду до 5
числа місяця, наступного за звітним. При цьому, якщо пенсіонер отримав пенсію товаром не на всю
суму місячної пенсії, то залишок суми додається до суми наступної
виплати пенсії у грошовому вираженні. 2.7. На підставі відпрацьованих реєстрів органи соціального
захисту населення складають окремий звіт (додаток 9). Звіт разом з
місячним звітом форми 2-а до 5 числа місяця, наступного за
звітним, подається відповідному органу Пенсійного фонду.
3. Порядок передачі боржниками торговельним
організаціям товарів (послуг)
3.1. Боржник передає товари торговельній організації в межах
суми заборгованості. 3.2. Розмір заборгованості, у рахунок якої передаються
товари, визначається на підставі звіту за формою 4-ПФ та
оформляється актом звірки (додаток 1) на момент звернення, які
подаються боржником до органу Пенсійного фонду. 3.3. У боржників, які здійснюють передачу товарів (надають
послуги) відповідно до цього Порядку, податкові зобов'язання
виникають відповідно до законодавства про оподаткування. 3.4. Боржники, які мають заборгованість, подають до органів
Пенсійного фонду, де вони перебувають на обліку, документи, що
підтверджують суму заборгованості, документи, що вказують загальну
вартість товарів, які вони бажають передати пенсіонерам у рахунок
погашення пенсій, а також заявку (додаток 10), які органи
Пенсійного фонду передають Спецпідприємству. 3.5. Органи Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з
дня надходження заявки та акта звірки боржника вивчають
доцільність одержання товарів відповідно до заявки, складеної
органами соціального захисту населення з урахуванням попиту
пенсіонерів на товари та послуги. Після цього за сприяння органів
Фонду укладається договір між боржником та торговельною
організацією або між боржником, торговельною організацією та
Спецпідприємством про передачу товарів (додаток 4) або письмово
повідомляють боржника про відмову щодо одержання товарів. Органом Пенсійного фонду в акті звірки визначається розмір
заборгованості, у рахунок якої боржником передаються товари. 3.6. Боржникам може бути відмовлено в задоволенні їх заяв про
передачу товарів, якщо товари, які пропонуються для передачі, не
відповідають вимогам якості, потребам пенсіонерів або пропонуються
за цінами, вищими, ніж ті, за якими пенсіонери погоджуються їх
отримати. 3.7. Договори про передачу товарів та додатки до них
зберігаються протягом трьох років з дня їх укладення. 3.8. З моменту отримання торговельною організацією товарів
право розпорядження ними переходить до торговельної організації.
При цьому передані товари можуть використовуватись на термін дії
угоди лише для забезпечення погашення заборгованості з виплати
пенсій, якщо інше не обумовлено угодою передачі товарів. 3.9. Згідно з угодами передачі, укладеними за цим Порядком,
товари в строк, визначений угодою, передаються боржниками
торговельній організації. Ризик випадкової втрати товарів, що передані за угодою
передачі і знаходяться у торговельній організації, несе ця
організація, яка також відшкодовує збитки, пов'язані з утратою та
псуванням одержаних нею товарів, за вирахуванням збитків,
пов'язаних з природними втратами. 3.10. Передача товарів згідно з цим Порядком здійснюється за
цінами, обумовленими угодою передачі, але не вищими за ринкові
ціни, що склалися на відповідні товари, або за цінами, за якими
пенсіонер погоджується придбати ці товари. 3.11. Торговельна організація зобов'язана видати передані їй
товари в строки, визначені договором про передачу товарів. 3.12. Відповідальність за своєчасний та в повному обсязі
відпуск товарів пенсіонерам несе торговельна організація. 3.13. До витрат, пов'язаних з передачею та реалізацією
товарів, належать: транспортні витрати при передачі та реалізації товарів; витрати, пов'язані з навантаженням та розвантаженням товарів; витрати, пов'язані зі зберіганням товарів (включаючи
складські витрати та витрати на охорону товарів тощо); витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо
забезпечують передачу товарів; податки та інші обов'язкові платежі, сплачені у зв'язку з
одержанням та видачею товарів. Витрати, пов'язані з передачею товарів, забезпечуються
боржником або торговельною організацією відповідно до умов
договору про передачу товарів.
4. Порядок зарахування платежів за передані товари
(послуги) у рахунок заборгованості боржника перед
Пенсійним фондом України
4.1. Органи Пенсійного фонду на підставі завірених органами
соціального захисту населення реєстрів-звітів надсилають боржникам
повідомлення про погашення заборгованості. При цьому органи
Пенсійного фонду відкликають з банку, який обслуговує платника,
платіжні вимоги про безспірне стягнення заборгованості та вживають
заходи щодо припинення провадження у судових справах про стягнення
заборгованості за рахунок майна боржників. 4.2. На підставі повідомлення органів Пенсійного фонду про
погашення заборгованості платники мають право відкликати з банку,
який їх обслуговує, платіжні доручення про перерахування сум
заборгованості до Пенсійного фонду. 4.3. До моменту передачі торговельною організацією згідно з
угодою товарів пенсіонерам пеня за несвоєчасну сплату збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування нараховується платникам
на загальних підставах.
5. Порядок передачі товарів (послуг) торговельним
організаціям боржниками інших регіонів та видача їх
пенсіонерам в інші регіони
5.1. Для формування бази даних пропозицій боржників щодо
номенклатури та обсягів товарів, призначених для видачі
пенсіонерам, органи Пенсійного фонду направляють до
Спецпідприємства оригінали заявок та актів звірки їх
заборгованості з відповідними відділами Пенсійного фонду в термін
до трьох днів з дня одержання заявок від боржників. Спецпідприємство протягом 10 робочих днів з дня отримання
оригіналів заявки та акта звірки вивчає доцільність одержання
товарів відповідно до заяв торговельних організацій і забезпечує
укладення між боржником, торговельною організацією та
Спецпідприємством договору про передачу товарів (додаток 4) або
письмово повідомляє боржника про відмову щодо одержання товарів. 5.2. Спецпідприємство на базі даних пропозицій боржників
готує перелік товарів, їх номенклатури, обсягів та вартості. Перелік товарів щомісячно надсилається до обласних управлінь
Фонду, які передають його до районних (міських) відділів
Пенсійного фонду. 5.3. У разі наявності в переліку товарів, які задовольняють
потреби пенсіонерів за ціною, якістю, органи Пенсійного фонду
сприяють підписанню торговельною організацією договору-доручення
(додаток 11), за яким Спецпідприємству доручається укласти договір
з боржником про передачу товарів пенсіонерам певного району,
області за специфікацією, яка є невід'ємною частиною договору. За відсутності в переліку необхідних товарів або за умови, що
товари не задовольняють пенсіонерів за рівнем цін, торговельна
організація оформляє заявку (додаток 12), яку через органи
Пенсійного фонду надсилає до Спецпідприємства за специфікацією. 5.4. Спецпідприємство використовує заявки торговельних
організацій для формування бази даних попиту щодо товарів для
передачі пенсіонерам. Включає ці пропозиції до переліку товарів
попиту, який через органи Пенсійного фонду передається до
боржників. У разі погодження боржника з запропонованим рівнем цін
та наявності товару на складі він через органи Пенсійного фонду
передає до Спецпідприємства разом з актом звірки договір-доручення
(додаток 13) про укладення від його імені договору про передачу
товарів пенсіонерам через відповідну торговельну організацію. 5.5. За сприяння органів Пенсійного фонду Спецпідприємство
укладає з боржником та торговельною організацією договір про
передачу товарів пенсіонерам певного району, області. Невід'ємною
частиною цього договору є акт звірки заборгованості боржника, а
також угода про передачу товарів пенсіонерам між торговельною
організацією та органом Пенсійного фонду. 5.6. Передача товарів від боржника через торговельну
організацію пенсіонерам проводиться відповідно до пунктів 2.1-2.7;
3.1-3.15. 5.7. Крім того, на підставі відпрацьованих реєстрів-звітів
про видану продукцію, отриману від боржників з інших регіонів, та
поданого органам Пенсійного фонду органами соціального захисту
населення місячного звіту за формою 2-а районний (міський) відділ
Пенсійного фонду за місцем видачі товарів оформляє фінансовий
документ - повідомлення (додаток 14), в якому вказує суму виданих
товарів та товаром якого боржника погашена заборгованість з
фінансування пенсій. Повідомлення завіряється в обласному
управлінні Фонду, якому підпорядковується відповідний районний
(міський) відділ, а потім надсилається до районного відділу за
місцем реєстрації підприємства-боржника, продукцію якого видано в
рахунок боргу з фінансування пенсій. Повідомлення повинно бути
завірено двома підписами та печаткою. Районний (міський) відділ Пенсійного фонду за місцем
реєстрації боржника, товари якого видано пенсіонерам в інший
регіон, завіряє дані повідомлення двома підписами та печаткою.
Один примірник завіреного повідомлення повертається органам
Пенсійного фонду, де здійснено видачу товарів у рахунок
заборгованості з пенсій, другий - надсилається до бюджетного
управління Пенсійного фонду України до 25 числа місяця, наступного
за звітним. 5.8. На суму, зазначену в повідомленні, погашається
заборгованість підприємства-боржника, про що йому надсилається
відповідна інформація. 5.9. Щомісячно на базі отриманих повідомлень обласні
управління Фонду за місцезнаходженням боржника надсилають до
бюджетного управління Пенсійного фонду України інформацію про
погашення заборгованості з обов'язкових платежів перед Пенсійним
фондом шляхом передачі товарів у рахунок боргу з пенсій.
6. Облік операцій, пов'язаних з передачею
товарів (послуг) пенсіонерам
6.1. Органи Пенсійного фонду, органи соціального захисту
населення і уповноважені органи ведуть окремий облік операцій,
пов'язаних з погашенням заборгованості з пенсій товарами
(послугами), кожен відповідно до своєї компетенції.
7. Прикінцеві положення
7.1. У разі погашення заборгованості з виплати пенсій шляхом
передачі пенсіонерам товарів за минулі місяці, що передують
поточному періоду, виплата пенсій у грошовій формі в поточному
періоді проводиться за наступний місяць, що слідує за місяцем, за
який погашено заборгованість. У цьому разі і надалі виплата пенсії
проводиться в загальновстановленому порядку. 7.2. Цей Порядок набирає чинності через десять днів після
його реєстрації у Міністерстві юстиції України.
Додаток 1
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Акт звірки N _________
"___"___________ 199_ р. м._____________
Цей акт складено _________________________________________________
(прізвище, ім'я по батькові посадової особи органу __________________________________________________________________
Пенсійного фонду, що складає акт) про те, що заборгованість (несплачені поточні платежі, нараховані
на заробітну плату, виплачену в натуральній формі) _______________ __________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації) станом на "___" ____________199_ р. становить ________________грн.
(літерами)
Начальник _______________ _______________________
Районного (міського) відділу (прізвище, ініціали)
Пенсійного фонду
М.п.
Керівник підприємства
(установи, організації) _______________________
(прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер _______________________
(прізвище, ініціали)
М.п.
Додаток 2
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Угода ___________
про передачу товарів пенсіонерам у рахунок погашення
заборгованості з виплати пенсій
м.Київ "___"___________ 1999 р. ________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду)
в особі начальника _______________________________________________
(П.І.Б.) діючого на підставі Положення, надалі - Відділ, та _______________ ________________________________________________ в особі керівника
(назва торговельної організації) __________________________________________________________________
(назва посади) (П.І.Б.) діючого на підставі ________________________, надалі - Торговельна
організація, разом, надалі - Сторони, домовились про таке:
1. Підстава укладання угоди
Ураховуючи вимоги:
1.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.98 N 1251
"Про стан і додаткові заходи щодо виплати пенсій, погашення
заборгованості з обов'язкових платежів до державного та місцевих
бюджетів, недоїмки до Пенсійного фонду і Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення".
1.2. Наказу Пенсійного фонду України, Міністерства праці та
соціальної політики України, Міністерства фінансів України "Про
введення в дію порядку погашення заборгованості з виплати пенсій
шляхом відпуску пенсіонерам товарів (надання послуг)" від 5.08.99
N 108/182/137, надалі - Порядок.
Відповідно до розпорядження ______________________________________
(назва органу державної адміністрації)
від "___"____________ 1999 р. (копія додається).
Сторони домовились про таке:
2. Предмет угоди
Цією угодою Сторони визначають взаємовідносини щодо погашення
заборгованості Відділу сплати пенсій шляхом передачі торговельною
організацією призначених для цього товарів пенсіонерам ___________ __________________________________________________________________
(назва регіону, де передаватимуться товари) ____________________________ за їх згодою.
3. Обов'язки Сторін
3.1. Торговельна організація зобов'язується: на підставі побажань пенсіонерів про одержання пенсій
товарами, наданими органам соціального захисту населення у формі
заяв, зібрати інформацію про товари, їх якість, кількість та ціни,
які задовольняють потреби пенсіонерів; одержану інформацію регулярно, не пізніше кожного ___________ _______________________,
(тижня, декади, місяця) подавати до Відділу самостійно та за допомогою Відділу або з
участю Спеціалізованого державного підприємства Пенсійного фонду
України, надалі - Спецпідприємство, проводити пошук
підприємств-боржників ПФУ, які є власниками необхідних пенсіонерам
товарів; укладати з боржниками договори-доручення про передачу товарів
пенсіонерам; використовувати для передачі пенсіонерам у рахунок погашення
заборгованості з виплати пенсій тільки ті товари, які належать за
правом власності боржникам Пенсійного фонду; одержані від боржників товари використовувати виключно для
передачі пенсіонерам у рахунок погашення заборгованості з виплати
пенсій; своєчасно і в повному обсязі виконувати вимоги розділів 2, 3,
5 Порядку. 3.2. Відділ зобов'язується: надавати інформацію щодо боржників ПФУ, які є власниками
необхідного пенсіонерам товару, якщо така інформація є у
розпорядженні Відділу; передати Спецпідприємству заявку Торговельної організації в
термін до трьох днів з дня її отримання, у разі відсутності - у
Відділі інформації про боржників ПФУ - власників указаного в
заявці товару; про передачу заявки повідомити Торговельну організацію; у термін до трьох днів після отримання відповіді
Спецпідприємства повідомити про її надходження та зміст
Торговельну організацію; своєчасно і в повному обсязі виконувати відповідні вимоги
розділів 2, 3, 5 Порядку.
У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків
Торговельною організацією за цією угодою Відділ має право
розірвати цю угоду в односторонньому порядку. Угода набуває чинності з моменту підписання Сторонами і діє
протягом одного календарного року. ------------------------------------------------------------------ Відділ | Торговельна оранізація | --------------------------------+--------------------------------| Адреса: |Адреса: | Банківські реквізіти: |Банківські реквізити: | Тел./факс: |Тел./факс: | | | Начальник ______________________|Директор _______________________| (підпис) (прізвище,ініціали)| (підпис) (прізвище,ініціали)| ------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Перелік торговельних організацій (ТО),
через які здійснюється реалізація товарів (надання послуг)
у рахунок погашення заборгованості
з виплати пенсій пенсіонерам _____________ області
(назва області)
----------------------------------------------------------------------------------- N |Реквізити ТО, |Назва уста-|Райони,|Обсяг |Розмір|Вартість товарів | з/п|прізвище, ім'я, по бать-|нови та рай-|де ТО |власно-|забор-|та послуг, нада- | |кові її посадових осіб |відділу ПФУ,|видає |го то- |гова- |них у рахунок | | |з яким укла-|натур- |варо- |ності |заборгованостей | | |дено угоди|оплатою|оборо- |до ПФУ|ПФУ з виплати | | |про видачу|пенсії |ту |(тис. |пенсій | | |натуроплатою| |за рік |грн.) |(тис.грн.) | | |пенсій, да-| |(тис. | |-----------------| | |та, N угоди | |грн.) | |1998 рік|1999 рік| ---+------------------------+------------+-------+-------+------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------------| ______________________________________________________________ | (назва району реєстрації ТО) | ----------------------------------------------------------------------------------| 1 |________________________| | | | | | | | (назва ТО) | | | | | | | |Юридична адреса ________| | | | | | | |________________________| | | | | | | |Керівник _______________| | | | | | | |Гол.бух. _______________| | | | | | | |Код за ЄДРПОУ __________| | | | | | | |Тел./факс_______ | | | | | | | ---+------------------------+------------+-------+-------+------+--------+--------| 2 |________________________| | | | | | | | (назва ТО) | | | | | | | |Юридична адреса ________| | | | | | | |________________________| | | | | | | |Керівник _______________| | | | | | | |Гол.бух. _______________| | | | | | | |Код за ЄДРПОУ __________| | | | | | | |Тел./факс_______ | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- Начальник обласного управління ПФУ _________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) М.п.
Додаток 4
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Примірний договір N_______
м.Київ "___"___________ 1999 р.
Спеціалізоване державне підприємство ПФУ, надалі -
Спецпідприємство, в особі директора _____________________________,
(П.І.Б.) який діє на підставі Статуту ____________________________________,
(назва підприємства-боржника ПФУ) надалі - Боржник,
в особі директора __________________________, що діє на підставі
(П.І.Б.) Статуту, з одного боку; __________________________________________________________________
(назва торговельної організації) надалі - Торговельна організація, в особі директора _______________________________, що діє на підставі Статуту та
(П.І.Б.) угоди про передачу товарів пенсіонерам в рахунок погашення
заборгованості з пенсій з ________________________________________
(назва органу ПФУ) N_______ від "___"_____________ 1999 р., з другого боку, надалі -
Сторони, уклали цей договір про таке:
1. Підстава укладення договору
Ураховуючи вимоги:
1.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.98 N 1251
"Про стан і додаткові заходи щодо виплати пенсій, погашення
заборгованості з обов'язкових платежів до державного та місцевих
бюджетів, недоїмки до Пенсійного фонду і Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення", Сторони домовились про таке:
2. Предмет договору
2.1. Цим договором Сторони визначають взаємовідносини щодо
погашення заборгованості Боржника в розмірі ______________________ _______________________ грн. перед _______________________________
(сума словами) (назва райвідділу ПФУ) шляхом передачі Боржником торговельній організації товарів,
зазначених у дорученні Спецпідприємству для передачі її
пенсіонерам __________________________________ у рахунок погашення
(назва району, області) заборгованості з виплати пенсій.
3. Обов'язки Сторін
3.1.Боржник зобов'язується: до ______________________ передати товари Торговельній організації
згідно з Специфікацією, яка є невід'ємною частиною цього договору;
до ___________________ надати оригінал акта звірки заборгованості
з відповідним райвідділом ПФУ. 3.2. Торговельна організація зобов'язується: прийняти від Боржника товари в строк до _____________ та
забезпечити їх зберігання в кількості і якості; безпосередньо організовувати і проводити видачу товарів
пенсіонерам у рахунок погашення заборгованості з пенсій; передачу товарів пенсіонерам та повідомлення Боржнику через
відповідний райвідділ ПФУ провести в строк до____________; передати Спецпідприємству та Боржнику за факсимільним
зв'язком копії реєстрів з виплати пенсіонерам пенсій натуроплатою
(товарами); у разі втрати або псування товарів з вини Торговельної
організації відшкоджувати її вартість Боржникові; передати Боржнику реєстри та інші документи, які
підтверджують видачу товарів пенсіонерам, у строк до ____________. 3.3. Спецпідприємство на підставі доручення Боржника та акта
звірки заборгованості з відповідним райвідділом ПФУ організовує та
координує підписання та виконання цього договору і списання
заборгованостей.
4. Відносини Сторін, не врегульовані цим договором,
регламентуються чинним законодавством України. 5. Поштові адреси та банківські реквізити Сторін: ------------------------------------------------------------------ Спецпідприємство | Боржник |Торговельна організація| Адреса:254058, |Адреса: |Адреса: | м.Київ,вул.Воровсько- | | | го,29 |Р/Р |Р/Р | Р/Р 260011060 в 4-му |МФО |МФО | КФ АППБ "Аваль" |Код за ЄДРПОУ |Код за ЄДРПОУ | МФО 322971 |Тел: |Тел: | Код за ЄДРПОУ |Тел/Факс |Тел/Факс | 30022793 | | | Тел: 8-044-219-2437 |Директор ________|Директор__________ | 246-9444факс| (підпис)| (підпис) | 219-1924 |_________________| _________________ | | (П.І.Б.) | (П.І.Б.) | Директор ______________| | | (підпис) | | | _______________________| | | (П.І.Б) | | | ------------------------------------------------------------------
Додаток
до Примірного договору
Специфікація
товарів, що передаються в рахунок погашення заборгованості
зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
------------------------------------------------------------------ N |Найменування |Один. |Ціна з| Партія |Умови | з/п| товару |вимі- | ПДВ | |постачання | | |ру | | |(ІНКОТЕРМС-90)| ---+--------------+------+------+-----------------+--------------| | | |(грн.)| Кіль- |Вартість| | | | | | кість | (грн.) | | ---+--------------+------+------+--------+--------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+--------------+------+------+--------+--------+--------------| 1 |______________|______|______|________|________|______________| 2 |______________|______|______|________|________|______________| 3 |______________|______|______|________|________|______________| 4 |______________|______|______|________|________|______________| 5 |______________|______|______|________|________|______________| | | | УСЬОГО:| | |
Спецпідприємство ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Адреса: 254058, м.Київ, Адреса
Вул.Воровського,29
Банківські реквізити: Банківські реквізити
Р/Р 260011060 В 4-МУ КФ АППБ "Аваль"
МФО 322971
КОД за ЄДРПОУ: 3022793 КОД за ЄДРПОУ:
Телефон: 8-044-219-2437 Телефон
246-9444 факс
219-1924 факс
Директор _________________________ Директор ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище,ініціали) М.п. М.п.
ПЛАТНИК
Адреса
Банківські реквізити
Код за ЄДРПОУ
Телефон
Директор ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.п.
Додаток 5
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Заява
Від пенсіонера(ки) _______________________________________________
Домашня адреса ___________________________________________________
Серія паспорта _____ N_________, особовий рахунок ________________
Прошу видати мені товари (надати послуги) в рахунок заборгованої
мені суми пенсії та щомісячної цільової грошової допомоги за __________________ 199_ р. у розмірі _____________ грн. (не більше
(місяць) за розмір заборгованості).
З умовами придбання товарів (одержання послуг) ознайомлений,
погоджуюсь на утримання суми коштів за придбання товарів
(одержання послуг) у рахунок погашення заборгованості з виплати
пенсії. У разі зміни місця проживання зобов'язуюсь повідомити органу
соціального захисту населення свою нову адресу і не заперечуватиму
проти утримання управлінням соціального захисту населення за новим
місцем проживання використаної мною суми коштів на придбання
товарів (одержання послуг). Стверджую, що одержую товари (послуги) за власним бажанням.
Підпис ____________ Дата ______________
Додаток 6
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Номер поштового відділення _____________________
Облікова картка N_____
обліку погашення заборгованості з виплати пенсії
шляхом видачі товарів (надання послуг)
Дійсна до ______________ 199_ р.
Назва органу соціального захисту населення _______________________ __________________________________________________________________
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Номер пенсійного посвідчення / особового рахунку _________________
Паспорт серії ______ N_____________
Адреса проживання ________________________________________________
Заборгованість з виплати пенсії станом на _____________ 199_ р.
становить _____________ грн. ______ коп.
Начальник управління соцзахисту населення ___________________________________________________ Підпис
Особистий підпис пенсіонера _______________________ М.п. ------------------------------------------------------------------ Дата |Видано товарів,| Залишок | Підпис | Примітка | |(надано послуг)| після | продавця | | |на суму | видачі | | | ---------+---------------+----------+----------+-----------------| _________|_______________|__________|__________|_________________| _________|_______________|__________|__________|_________________|
Примітка для пенсіонера. Зазначена картка підлягає обов'язковому
поверненню до управління соцзахисту населення після погашення
зазначеної суми заборгованості або після закінчення терміну її
дії.
Додаток 7
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Назва органу Пенсійного фонду ____________________________________
Назва органу соціального захисту населення _______________________
Назва боржника ___________________________________________________
Відомість N _____
про видані пенсіонерам товари (надані послуги) у рахунок
погашення заборгованості з виплати пенсій уповноваженим
підприємством __________________________________________
за _____________ місяць 199_ року
район (місто) ____________________, область ______________________ ------------------------------------------------------------------ N |Прізвище, |Номер |N |Вартість|Підпис |Зараховано | з/п|ім'я, |пошто-|особово-|отрима- |пенсіонера|органом Пен- | |по батькові|вого |го |них |про |сійного фонду| | |відді-|рахунку |товарів |отримання |в рахунок ви-| | |лення | | |товару |плати пенсій | ---+-----------+------+--------+--------+----------+-------------| ------------------------------------------------------------------
Усього видано товарів (послуг) на суму ___________________________
(сума словами) Керівник торговельної організації ______________________ (підпис)
Головний бухгалтер ________________________ (підпис) М.п.
Дата відправлення реєстру до Пенсійного фонду ____________________
Зарахована вартість отриманих товарів (послуг) у рахунок боргу з
пенсій та підприємству-боржнику в рахунок боргу до Пенсійного
фонду на суму ____________________________________________________
Начальник органу Пенсійного фонду ________________ (підпис)
Головний бухгалтер ________________ (підпис)
М.п.
Додаток 8
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Реєстр-звіт
про надання товарів (послуг) у рахунок погашення заборгованості
з виплати пенсій торговельною організацією ____________________
За _______________ 199_ року
(місяць) Район (місто) ________________, область _________________ ------------------------------------------------------------------ N |N |Прізвище, |Поштове |Сума | Якими | Примітка | з/п|особово-|ім'я, |відділен-|випла-| товарами | | |го |по батькові|ня |ченої | | | |рахунку |пенсіонера | |пенсії| | | ---+--------+-----------+---------+------+-----------+-----------| ------------------------------------------------------------------ Усього ___________________________________________________________
(сума словами)
Керівник торговельної організації _______________________ (підпис)
Головний бухгалтер __________________________ (підпис) М.п.
Дата відправлення реєстру до Пенсійного фонду ____________________
Зарахована вартість отриманих товарів (послуг) у рахунок боргу з
пенсій та підприємству-боржнику в рахунок боргу до Пенсійного
фонду ______________
Начальник органу Пенсійного фонду ___________________ (підпис)
Головний бухгалтер _________________________________ (підпис)
М.п.
Начальник управління соціального
захисту населення ___________________ (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ (підпис) М.п.
Примітка. Торговельна організація зобов'язана повертати реєстри
органу Пенсійного фонду регулярно в міру їх оформлення,
але не пізніше 25 числа поточного місяця.
Додаток 9
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Звіт про зараховані суми погашення заборгованості з виплати пенсій шляхом видачі пенсіонерам товарів (надання послуг)
за ___________________ 199_ року
(місяць)
Район (місто)_______________, область ______________ ------------------------------------------------------------------ N | Назва боржника |Сума погашеної заборгованості| з/п| | | ---+-------------------------------+-----------------------------| ___|_______________________________|_____________________________| ___|_______________________________|_____________________________|
Усього __________________________________________________
(сума словами)
Начальник управління соціального
захисту населення ________________________________ (підпис)
Головний бухгалтер ________________________________ (підпис)
М.п.
Додаток 10
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Заявка
Просимо надати інформацію ________________________________________
(найменування підприємства-платника) щодо торговельних організацій, через які можливе погашення
заборгованості перед Пенсійним фондом України шляхом видачі пенсій
пенсіонерам товарами (послугами), які належать нашому
підприємству: ------------------------------------------------------------------ N |Найменування|Один.|Ціна з| Партія |Умови |При- | з/п| товару |вимі-| ПДВ | |постачання |мітка | | |ру | | |(ІНКОТЕРМС-| | | | | | |90) | | ---+------------+-----+------+---------------+-----------+-------| | | |(грн.)|Кіль- |Вар- | | | | | | |кість |тість | | | | | | | |(грн.)| | | ---+------------+-----+------+--------+------+-----------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+------------+-----+------+--------+------+-----------+-------| 1 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 2 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 3 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 4 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 5 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| | | | |УСЬОГО: | | | |
Наявність указаних товарів у відповідній кількості гарантуємо
протягом 15 днів після підписання заявки.
Разом із заявкою подаємо акт звірки заборгованості платника з
районним відділом Пенсійного фонду.
Адреса
Банківські реквізити
Код за ЄДРПОУ
Телефон
Керівник _______________
(підпис) М.п. Гол.бухгалтер ____________
(підпис) М.п.

Додаток 11
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Примірний договір-доручення
м.Київ "___"_______________ 1999 р.
__________________________________________________________________
(найменування торговельної організації) в особі _________________________________________________________,
(П.І.Б.) що діє на підставі ______________________________________________,
та Спеціалізоване державне підприємство Пенсійного фонду України,
надалі - Спецпідприємство, в особі директора ____________________,
(П.І.Б.) яке діє на підставі статуту, уклали цей договір-доручення про
таке:
1. Торговельна організація доручає Спецпідприємству здійснити
пошук постачальників (виробників) товарів, які мають
заборгованість із збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, для передачі цих товарів пенсіонерам у рахунок
заборгованості з виплат пенсій. 2. Конкретний перелік товарів, які мають попит у пенсіонерів,
торговельна організація зазначає у заявці, яка додається до цього
Договору і становить його невід'ємну частину. 3. Спецпідприємство зобов'язується провести попередні
переговори щодо укладання договору між сторонами та підписати
договір. 4. Доручення вважається виконаним після укладання договору на
передачу товарів. 5. Термін виконання доручення - 1 (один) місяць з дати його
підписання. 6. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань цього
Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством. Спори вирішуються в установленому порядку. 7. Спецпідприємство не несе відповідальності перед
Торговельною організацією за невиконання зобов'язань
постачальником товару або Торговельною організацією за договором
на реалізацію товару. 8. Договір укладений у двох примірниках, по одному для кожної
із Сторін. 9. Юридичні адреси та підписи Сторін: ------------------------------------------------------------------ Торговельна організація: | Спецпідприємство: | ---------------------------+-------------------------------------| Адреса_____________________|Адреса: 254058,м.Києв, | ___________________________|вул.Воровського, 29 | Р/Р _______________________|Р/Р 260011060 в 4-му КФ АППБ "Аваль" | МФО _______________________|МФО 322971 | Код за ЄДРПОУ______________|Код за ЄДРПОУ 30022793 | Тел.:______________________|Тел.: 8-044-219-2437 | ___________________________| 246-9444 факс | ___________________________| 219-1924 факс | Директор______________ | Директор ___________ | (підпис) | (підпис) | _______________ | __________________ | (П.І.Б.) | (П.І.Б.) | ------------------------------------------------------------------
Додаток
до Примірного договору-доручення
Специфікація
товарів, що передаються в рахунок погашення заборгованості
із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
------------------------------------------------------------------ N |Найменування|Один.|Ціна з| Партія |Умови |При- | з/п| товару |вимі-| ПДВ | |постачання |мітка | | |ру | | |(ІНКОТЕРМС-| | | | | | |90) | | ---+------------+-----+------+---------------+-----------+-------| | | |(грн.)|Кіль- |Вар- | | | | | | |кість |тість | | | | | | | |(грн.)| | | ---+------------+-----+------+--------+------+-----------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+------------+-----+------+--------+------+-----------+-------| 1 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 2 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 3 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 4 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 5 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| | | | |УСЬОГО: | | | |

СПЕЦПІДПРИЄМСТВО ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Адреса: 254058, м.Київ, Адреса
вул.Воровського,29
Банківські реквізити: Банківські реквізити
Р/Р 260011060 в 4-му КФ АППБ "Аваль"
МФО 322971
Код за ЄДРПОУ: 30022793 Код за ЄДРПОУ
Телефон: 8-044-219-2437 Телефон
246-9444 факс
219-1924 факс Директор __________ Директор _________
(підпис) (підпис) _________________ ____________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
М.п. М.п.
Додаток 12
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Заявка
_______________________________________.
(найменування торгорвельної організації)
Просимо надати інформацію щодо поставщиків товарів (послуг), які
бажаємо придбати для видачі натуральною оплатою пенсій пенсіонерам
на території ______________ ________________________
(назва району, області) ------------------------------------------------------------------ N |Найменування|Один.|Ціна з| Партія |Умови |При- | з/п| товару |вимі-| ПДВ | |постачання |мітка | | |ру | | |(ІНКОТЕРМС-| | | | | | |90) | | ---+------------+-----+------+---------------+-----------+-------| | | |(грн.)|Кіль- |Вар- | | | | | | |кість |тість | | | | | | | |(грн.)| | | ---+------------+-----+------+--------+------+-----------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+------------+-----+------+--------+------+-----------+-------| 1 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 2 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 3 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 4 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 5 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| | | | |УСЬОГО: | | | |
Торговельна організація передає товари пенсіонерам за угодою про
передачу товарів пенсіонерам у рахунок погашення заборгованості з
виплати пенсій від "___"___________ 1999 р. N _________________ з ________________________________
(назва органу Пенсійного фонду)
Директор торговельної організації _______ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.п.
Додаток до Заявки
Специфікація
товарів, що передаються у рахунок погашення заборгованості
із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
------------------------------------------------------------------ N |Найменування|Один.|Ціна з| Партія |Умови |При- | з/п| товару |вимі-| ПДВ | |постачання |мітка | | |ру | | |(ІНКОТЕРМС-| | | | | | |90) | | ---+------------+-----+------+---------------+-----------+-------| | | |(грн.)|Кіль- |Вар- | | | | | | |кість |тість | | | | | | | |(грн.)| | | ---+------------+-----+------+--------+------+-----------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+------------+-----+------+--------+------+-----------+-------| 1 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 2 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 3 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 4 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| 5 |____________|_____|______|________|______|___________|_______| | | | |УСЬОГО: | | | |

СПЕЦПІДПРИЄМСТВО ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Адреса: 254058, м.Київ, Адреса
вул.Воровського,29
Банківські реквізити: Банківські реквізити
Р/Р 260011060 в 4-му КФ АППБ "Аваль"
МФО 322971
Код за ЄДРПОУ: 3022793 Код за ЄДРПОУ
Телефон: 8-044-219-2437 Телефон
246-9444 факс
219-1924 факс Директор ________ Директор ________
(підпис) (підпис)
М.п. ____________________ М.п. ____________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
Додаток 13
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Примірний договір-доручення
м.Київ "___"______________ 1999 р.
_________________________________________________________________,
(найменування підприємства, установи, організації) надалі - Боржник, в особі _______________________________________,
(П.І.Б.) який діє на підставі ____________________________________________,
та Спеціалізоване державне підприємство Пенсійного фонду України,
надалі - Спецпідприємство, в особі директора ____________________,
яке діє на підставі статуту, уклали цей договір-доручення про
таке:
1. Боржник, який має заборгованість із збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування ____________________________________
(найменування відділу фонду) доручає Спецпідприємству виконати такі дії:
вивчити можливість реалізації товару, зазначеного в
Специфікації, який Боржник передає в рахунок погашення
заборгованості перед відділом Пенсійного фонду; визначити потреби пенсіонерів у товарах Боржника, які
видаватимуться в рахунок погашення заборгованості з виплати
пенсій; здійснити пошук покупців товару та Торговельних організацій,
через які реалізовуватимуться товари Боржника; організувати і провести попередні переговори з укладання
договору між сторонами щодо реалізації товарів Боржника та
підписати договір. 2. Для забезпечення виконання зобов'язань Спецпідприємством
Боржник додає до цього договору акт звірки наявності
заборгованості та документи, що підтверджують наявність товару для
реалізації. 3. З моменту укладання цього договору Боржник протягом місяця
забезпечує зберігання товару, зазначеного в Специфікації до цього
договору. 4. Термін виконання зобов'язань Спецпідприємством - 1 місяць
з дати підписання цього договору Сторонами. 5. Усі спори, що можуть виникнути щодо цього договору,
вирішуються відповідно до чинного законодавства. 6. За невиконання чи неналежне виконання умов цього договору
Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 7. Спецпідприємство не несе відповідальність перед Боржником
за невиконання зобов'язань покупцем товару або Торговельною
організацією за договором на реалізацію товару. 8. Специфікація, акт звірки, документ про наявність товару в
Боржника є додатками до цього договору і становлять його
невід'ємну частину. 9. Договір укладений у двох примірниках, по одному для кожної
із Сторін. 10. Юридичні адреси та підписи Сторін: ------------------------------------------------------------------ Платник: | Спецпідприємство: | Адреса |Адреса: 254058, м.Київ, | |Вул.Воровського,29 | Р/Р |Р/Р 260011060 в 4-му КФ АППБ "Аваль"| МФО |МФО 322971 | Код за ЄДРПОУ |Код за ЄДРПОУ 30022793 | ТЕЛ. |ТЕЛ. 8-044-219-2437 | | 246-9444 факс | | 219-1924 факс | Директор ___________________|Директор ___________________________| (підпис) (П.І.Б.)| (підпис) (П.І.Б.) | ------------------------------------------------------------------
Додаток 14
До Порядку погашення заборгованості
з виплати пенсій шляхом видачі за
бажанням пенсіонерів товарів
(надання послуг), переданих у
рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування
Від кого: Кому: _______________________________ __________________________________
(назва обласного управління (назва обласного управління
Пенсійного фонду) Пенсійного фонду) _______________________________ __________________________________
N___ від "___"______ 1999 р.
Копія: Пенсійний фонд України
Повідомлення
Повідомляємо про видачу товарів (надання послуг) пенсіонерам ______________________________ у рахунок погашення заборгованості
(назва області) з виплати пенсій товарами (послугами) підприємств-боржників ____________________.
(назва області) ------------------------------------------------------------------ N |Назва району, |Назва підприємства,| Сума, тис.грн. | з/п|де виплачена |якому погашено борг| | |пенсія натурою| | | ---+----------------------------------+--------------------------| | Бухгалтерська кореспонденція | За ___ кв. | Усього за | | рахунків | 1999 р. | 1999 рік | |Д-т К-т Д-т К-т | | | |220-225 194/2 194/2 196 | | | ---+----------------------------------+------------+-------------| ------------------------------------------------------------------ Разом:
Начальник Начальник ______________________________ _________________________________
(назва облуправління, де (назва облуправління, де
виплачена пенсія натурою) відвантажена продукція) ______________________________ _________________________________
Начальник відділу виконання Начальник відділу виконання
бюджету облуправління бюджету облуправління ______________________________ _________________________________
М.п. М.п.
Начальник Начальник ______________________________ _________________________________
(назва райвідділу, де (назва райвідділу, де
виплачена пенсія натурою) відвантажена продукція)
М.п. М.п.вверх