Документ z0817-98, текущая редакция — Редакция от 06.03.2003, основание - z0183-03

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МОНОПОЛІЇ НА ВИРОБНИЦТВО
ТА ОБІГ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 406/12/259 від 18.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 грудня 1998 р.
за N 817/3257

Про зміни і доповнення до Інструкції про порядок
застосування та заповнення форм нарядів на
відпуск спирту етилового (форма N Н-1 (спирт) та
на відпуск спирту етилового на експорт (форма
N Н-2 (спирт), затвердженої спільним наказом
Міністерства статистики України і Міністерства
фінансів України від 3 січня 1997 року N 377/2

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики
N 41/149 ( z0183-03 ) від 21.02.2003 }

Відповідно до підпункту 6 пункту 4 Положення про Державний
комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого Указом
Президента України від 29 вересня 1998 року N 1069/98,
Н А К А З У Є М О:
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства статистики N 377/2 ( z0007-97 ) від
03.01.97, до якого вносились зміни } 1. Внести зміни і доповнення
до Інструкції про порядок застосування та заповнення форм нарядів
на відпуск спирту етилового (форма N Н-1 (спирт) та на відпуск
спирту етилового на експорт (форма N Н-2 (спирт), затвердженої
спільним наказом Міністерства статистики України і Міністерства
фінансів України від 3 січня 1997 року N 377/2 ( z0007-97 ), що
додаються.
2. Затвердити форми первинного обліку N Н-1 (спирт) "Наряд на
відпуск спирту етилового" та N Н-2 (спирт) "Наряд на відпуск
спирту етилового на експорт" (додаються) і ввести їх у дію з
моменту закінчення всієї кількості бланків, невикористаних
концерном "Укрспирт". Дозволити оформляти невикористані концерном "Укрспирт" бланки
форми N Н-1 (спирт) "Наряд на відпуск спирту етилового" і N Н-2
(спирт) "Наряд на відпуск спирту етилового на експорт". 3. Забезпечення користувачів бланками нарядів здійснюється
Держспецмонополією.
Голова Держкомстату О.Г.Осауленко
Голова Держспецмонополії В.Я.Гончарук
Міністр фінансів І.О.Мітюков
Затверджено
Наказ Держкомстату, Держспецмонополії
і Мінфіну України від 18 грудня
1998 р. N 406/12/259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 1998 р.
за N 817/3257

{ Зміни і доповнення фактично втратили чинність у зв'язку
з втратою чинності Наказу Міністерства статистики
N 377/2 ( z0007-97 ) від 03.01.97,
до якого вносились зміни }

Зміни і доповнення
до Інструкції про порядок застосування та заповнення
форм нарядів на відпуск спирту етилового (форма N Н-1
(спирт) та на відпуск спирту етилового на експорт
(форма N Н-2 (спирт) ( z0007-97)
1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції: "1.1. Інструкція встановлює порядок застосування та
заповнення форм нарядів на відпуск спирту етилового (форма N Н-1
(спирт) і на відпуск спирту етилового на експорт (форма N Н-2
(спирт) Державним комітетом України з монополії на виробництво та
обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (надалі -
Держспецмонополія України), обласними державними об'єднаннями
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (надалі - об'єднання)
та суб'єктами підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на
експорт спирту етилового (далі - спецекспортери). У цій Інструкції під спиртом етиловим розуміється спирт
етиловий, спирт етиловий технічний, головна фракція спирту
етилового".
2. У пункті 1.2: абзац 4 викласти в такій редакції: "пронумерування, прошнурування та скріплення печаткою та
підписами керівника й головного бухгалтера Держспецмонополії
України (об'єднання або спецекспортера) журналу реєстрації бланків
нарядів"; абзац 6 викласти в такій редакції: "Бланки нарядів, що зберігаються в Держспецмонополії України
(об'єднанні або спецекспортера), відображаються на підставі
платіжно-прибуткових документів за вартістю, що складається з
витрат на їх виготовлення (придбання) та доставку, за дебетом
рахунка 05 "Матеріали" (субрахунок 3 "Інші матеріали"). Одночасно
на позабалансовий рахунок 004 "Бланки суворої звітності"
зараховується вартість указаних бланків, виходячи з ціни за 1
бланк не менше однієї гривні 50 копійок. В аналітичному обліку наводяться дані про місце зберігання,
нумерацію, кількість і вартість таких бланків".
3. Доповнити зазначену Інструкцію новим пунктом 1.3 такого
змісту: "1.3. Об'єднання отримують бланки нарядів форми Н-1 (спирт)
на підставі поданих до Держспецмонополії України заявок. Спецекспортери отримують бланки нарядів форми Н-2 (спирт) на
підставі поданих до Держспецмонополії України заявок".
4. Пункт 1.3 попередньої редакції вважати пунктом 1.4 та
викласти в такій редакції: "1.4. Бланки нарядів форми N Н-1 (спирт) оформляються тільки
Держспецмонополією України, а на підставі нарядів
Держспецмонополії України - об'єднаннями. Бланки нарядів форми N Н-2 (спирт) оформляються тільки
спецекспортерами".
5. Пункт 1.4 вважати пунктом 1.5. 6. Пункт 1.5 попередньої редакції вилучити.
7. Абзац 1 пункту 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. На підставі повідомлень Мінекономіки, що надіслані
Держспецмонополії України та всім покупцям (споживачам),
міністерства, відомства або окремі покупці (споживачі) направляють
Держспецмонополії України розподільчі відомості (або окремі листи)
на оформлення нарядів для одержання спирту етилового з урахуванням
пропозицій концерну "Укрспирт".
8. Пункт 2.2 викласти в такій редакції: "2.2. Повідомлення Мінекономіки та розподільчі відомості або
окремі листи покупців (споживачів) розглядаються
Держспецмонополією України і щодо кожного конкретного звернення
надається письмовий дозвіл керівника Держспецмонополії України або
уповноваженої ним особи на оформлення наряду".
9. Пункт 2.3 викласти в такій редакції: "2.3. Об'єднання оформляє наряд лише за наявності наряду
Держспецмонополії України та за письмовим дозволом керівника
об'єднання".
10. Пункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Оформлення наряду здійснюється працівниками
Держспецмонополії України (об'єднання), призначеними наказом
керівника Держспецмонополії України (об'єднання)".
11. Пункт 2.6 викласти в такій редакції: "2.6. У верхньому рядку бланка наряду вказується:
"Держспецмонополія України" або повне найменування обласного
державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
(у разі оформлення наряду на підставі наряду Держспецмонополії
України)".
12. У пункті 2.7: в абзацах 3 та 6 частини 1 слово "концерну" замінити словом
"Держспецмонополії України", далі - за текстом; абзац 11 після слів "зерновий, мелясний" доповнити словами
"технічний, головна фракція спирту етилового".
13. Пункт 2.8 викласти в такій редакції: "2.8. Після заповнення всіх відомостей бланку наряду він
підписується керівником Держспецмонополії України (об'єднання) або
уповноваженою ним особою (керівником об'єднання) та начальником
відділу, що оформляє наряди, і засвідчується печаткою
Держспецмонополії України (об'єднання)".
14. Пункт 2.9 викласти в такій редакції: "2.9. Усі наряди реєструються в журналі обліку нарядів
Держспецмонополії України (об'єднання)".
15. Пункт 2.10 викласти в такій редакції: "2.10. Перший примірник наряду надсилається
Держспецмонополією України (об'єднанням) спецпоштою постачальнику. Другий примірник наряду надсилається споживачу (покупцю)
згідно з його поштовими реквізитами. Третій примірник наряду залишається в Держспецмонополії
України (об'єднанні) разом з документами, на підставі яких
оформлений цей наряд".
16. Доповнити зазначену Інструкцію ( z0007-97 ) новим пунктом
2.11 такого змісту: "2.11. Наряд діє протягом терміну, зазначеного при його
оформленні, і по закінченні терміну вважається недійсним, а в разі
його невикористання підлягає поверненню Держспецмонополії України
(об'єднанню)".
17. У пункті 3.1 слова "концерну (об'єднання)" замінити
словом "спецекспортера", далі - за текстом. 18. Пункти 3.2 та 3.3 попередньої редакції виключити.
19. Доповнити Інструкцію новими пунктами 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
такого змісту: "3.2. Спецекспортер оформляє наряд лише за письмовим дозволом
керівника спецекспортера. 3.3. Оформлення наряду здійснюється працівниками
спецекспортера, призначеними наказом керівника спецекспортера. 3.4. Бланк наряду оформляється в чотирьох примірниках за
допомогою друкарських машинок, засобів механізації, які б
забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну
зберігання документів. 3.5. У верхньому рядку бланка наряду вказується повне
найменування суб'єкта підприємницької діяльності, який одержав
ліцензію на експорт спирту етилового".
20. Пункт 3.4 попередньої редакції вважати пунктом 3.6, у
якому: в абзаці 3 слова "концерну (об'єднання)" замінити словом
"спецекспортера", далі - за текстом; абзац 16 після слів "зерновий, мелясний" доповнити словами
"технічний, головна фракція спирту етилового".
21. Доповнити Інструкцію новими пунктами 3.7 та 3.8 такого
змісту: "3.7. Після заповнення всіх відомостей бланка наряду він
підписується керівником спецекспортера та начальником відділу, що
оформляє наряди, і скріплюється печаткою спецекспортера. 3.8. Всі наряди реєструються у журналі обліку нарядів
спецекспортера".
22. Пункт 3.5 попередньої редакції вважати пунктом 3.9 та
викласти в такій редакції: "3.9. До митниці за місцем реєстрації (обліку) спецекспортера
подаються три примірники наряду на відпуск спирту етилового на
експорт. Перший і другий примірники, з відміткою митниці за місцем
реєстрації (обліку) спецекспортера, надсилаються спецекспортером
постачальнику. Другий примірник подається постачальником до митниці, яка
здійснює митне оформлення експорту спирту. Третій примірник залишається в митниці за місцем реєстрації
(обліку) спецекспортера. Четвертий примірник залишається у спецекспортера разом з
документами, на підставі яких оформлений цей наряд".
23. Пункт 3.6 попередньої редакції вважати пунктом 3.10 та
доповнити новою частиною 2 такого змісту: "По закінченні терміну дії наряд вважається недійсним, а в
разі його невикористання підлягає поверненню спецекспортеру".
24. У розділі 4 слова "концерну (об'єднання)" замінити
словами "Держспецмонополії України (об'єднання, спецекспортера)".
Затверджено
1-й прим. - постачальнику Наказ Держкомстату України,
2-й прим. - споживачу (покупцю) Держспецмонополії України
3-й прим. - Держспецмонополії та Мінфіну України
України (об'єднанню) 18 грудня 1998 р.
N 406/12/259
Форма N Н-1 (спирт) —————————————————————— Код за ДКУД | | —————————————————————— Серія N ____________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Наряд N ___ від "___" ______ 199_ року Прим. N ___________
на відпуск спирту етилового
Підстава для оформлення:
Повідомлення Мінекономіки ________________________________________
Розподіл міністерства (відомства) ________________________________
Розпорядження Держспецмонополії __________________________________
Постачальник _____________________________________________________
(повне найменування, адреса) __________________________________________________________________
Споживач (покупець) ______________________________________________
(повне найменування, адреса, банківські реквізити,
ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії,
адреса місць зберігання, мета використання спирту) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Інше _____________________________________________________________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування|Одиниця| Всього на | У тому числі по |Примітка| | спирту |виміру | 199__ рік | кварталах | | | етилового | | | | | |————————————+———————+——————————————+———————————————————| | | | | | I | II | III | IV | | |————————————+———————+——————————————+———+————+—————+————+————————| |————————————+———————+——————————————+———+————+—————+————+————————| |————————————+———————+——————————————+———+————+—————+————+————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————— М.П. Керівник _______________ Начальник відділу _________
Затверджено
1-й і 2-й прим. - постачальнику Наказ Держкомстату України,
3-й прим. - митній службі Держспецмонополії України
4-й прим. - спецекспортеру та Мінфіну України
18 грудня 1998 р.
N 406/12/259
Форма N Н-2 (спирт) —————————————————————— Код за ДКУД | | —————————————————————— Серія N ____________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Наряд N _____ від "___" ______ 199_ року Прим. N _________
на відпуск спирту етилового на експорт
Підстава для оформлення:
Контракт (договір) N ___________ від "___" _____________ 199_ року
Договір комісії N ______________ від "___" _____________ 199_ року
Доповнення до контракту (договору) N ___ від "___" _____ 199_ року
Довідка банку про ________________________________________________
надходження (номер, дата видачі, повне найменування установи
коштів або інші ________________________________________________
документи, які банку, сума коштів)
гарантують їх ________________________________________________
надходження ________________________________________________ ________________________________________________
Інше _____________________________________________________________ __________________________________________________________________
Постачальник _____________________________________________________
Ідентифікаційний код——————————————————(повне найменування, адреса) ЄДРПОУ | |____________________________ ——————————————————____________________________
Покупець _________________________________________________________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування спирту|Одиниця|Всього за нарядом на 199__|Примітка| | етилового та |виміру |рік ______________________| | |код згідно з ТН ЗЕД | | | | |————————————————————+———————+——————————————————————————+————————| |————————————————————+———————+——————————————————————————+————————| |————————————————————+———————+——————————————————————————+————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————— М.П. Керівник _______________ Начальник відділу ______________вверх