Документ z0807-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.03.2006, основание - z0272-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
N 297 від 27.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2001 р.
за N 807/5998
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 124 ( z0272-06 ) від 28.02.2006 }
Про впорядкування умов оплати праці
працівників установ та організацій ветеринарної медицини
Збройних Сил України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
N 265 ( z0692-02 ) від 06.08.2002
N 284 ( z0844-03 ) від 11.09.2003
N 279 ( z0965-04 ) від 19.07.2004
N 574 ( z1531-04 ) від 29.11.2004
N 411 ( z0806-05 ) від 15.07.2005
N 574 ( z1333-05 ) від 22.09.2005 )

З метою впорядкування умов оплати праці працівників установ
та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України та на
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого
2001 року N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (із змінами і доповненнями) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови оплати праці працівників установ та
організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України, що
додаються.
2. Установити, що витрати, пов'язані із запровадженням умов
оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної
медицини Збройних Сил України, здійснюються за рахунок та в межах
фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі доходів і видатків.
3. Наказ Міністра оборони України від 28 грудня 1999 року
N 400 ( z0018-00 ) "Про умови оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) установ і організацій ветеринарної
медицини Міністерства оборони України", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 14 січня 2000 року за N 18/4239,
уважати таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного фінансового управління Міністерства оборони України.
5. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України
генерал армії України О.І. Кузьмук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України М.О. Солдатенко
Перший заступник Міністра
фінансів України П.К. Германчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
27.08.2001 N 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2001 р.
за N 807/5998
УМОВИ
оплати праці працівників установ та організацій
ветеринарної медицини Збройних Сил України
1. Загальні положення
1.1. Умови оплати праці працівників установ та організацій
ветеринарної медицини Збройних Сил України (далі - Умови)
застосовуються з 1 березня 2001 року під час оплати праці
керівників, фахівців та молодшого персоналу ветеринарної медицини
центру ветеринарного забезпечення тилу Збройних Сил України,
ветеринарно-епізоотичних загонів і лабораторій ветеринарної
медицини видів Збройних Сил України та оперативних командувань, а
також міжгарнізонних зооветеринарних відділень з обслуговування
підсобних господарств військових частин, установ, військових
навчальних закладів та гарнізонів (далі - установи та організації
ветеринарної медицини). Умови поширюються також на працівників ветеринарної медицини
військових частин, баз і складів із збереження військового майна,
закладів, установ та організацій Збройних Сил України, посади яких
передбачені штатами (штатними розписами).
1.2. Умови передбачають: розміри посадових окладів працівників установ та організацій
ветеринарної медицини; порядок установлення працівникам установ та організацій
ветеринарної медицини розмірів посадових окладів, їх підвищень,
надбавок та доплат, а також інших заохочувальних та
компенсаційних виплат.
2. РОЗМІРИ
посадових окладів працівників установ
та організацій ветеринарної медицини

Таблиця 1
Керівники
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Посадові оклади за групами | | | установ та організацій, | | | гривень | | |----------------------------| | | I | II | III | IV | |-----------------------------------+------+------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 квітня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Начальник (завідувач) . . . . . . | 524 | 499 | 477 | 453 | |-----------------------------------+------+------+------+-------| |Завідувач відділу (відділення) з | 453 | 441 | 430 | - | |основної діяльності . . . . . . . .| | | | | |----------------------------------------------------------------| | Незалежно від груп установ та організацій | |----------------------------------------------------------------| |Завідувач лабораторії | 406 | |(ветеринарно-санітарної | | |експертизи) . . . . . . . . . . . .| | |-----------------------------------+----------------------------| |Завідувач пункту ветеринарної | 393 | |медицини . . . . . . . . . . . . . | | |-----------------------------------+----------------------------| |Завідувач аптеки ветеринарної | 381 | |медицини . . . . . . . . . . . . . | | |----------------------------------------------------------------| | з 1 липня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Начальник (завідувач) . . . . . . | 560 | 533 | 510 | 484 | |-----------------------------------+------+------+------+-------| |Завідувач відділу (відділення) з | 484 | 471 | 460 | - | |основної діяльності . . . . . . . | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Незалежно від груп установ та організацій | |----------------------------------------------------------------| |Завідувач лабораторії | 434 | |(ветеринарно-санітарної | | |експертизи) . . . . . . . . . . . .| | |-----------------------------------+----------------------------| |Завідувач пункту ветеринарної | 420 | |медицини . . . . . . . . . . . . . | | |-----------------------------------+----------------------------| |Завідувач аптеки ветеринарної | 407 | |медицини . . . . . . . . . . . . . | | ------------------------------------------------------------------
1. Установи та організації ветеринарної медицини за оплатою
праці керівників поділяються на такі групи: I група - центр ветеринарної медицини Департаменту ресурсного
забезпечення Міністерства оборони України; II група - ветеринарно-епізоотичні загони і лабораторії
ветеринарної медицини видів Збройних Сил України; III група - ветеринарно-епізоотичні загони і лабораторії
ветеринарної медицини оперативних командувань; IV група - міжгарнізонні зооветеринарні відділення з
обслуговування підсобних господарств військових частин, установ,
військових навчальних закладів та гарнізонів.
2. Посадові оклади інших керівників установ та організацій
ветеринарної медицини встановлюються на рівні посадових окладів
керівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних
військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил
України, віднесених за показниками до відповідної групи військових
організацій ветеринарної медицини.
Таблиця 2
Фахівці ветеринарної медицини
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Посадові оклади, гривень | | |--------------------------| | |фахів-| фахівці, | за | | | ці, | які мають |посадою| | |які не|-----------| про- | | |мають | II | I |відно- | | |кате- |кате-|кате-| го | | |горії |горію|горію| | |----------------------------------------------------------------| | з 1 квітня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Лікар ветеринарної медицини . . . . .| 360 | 381 | 406 | 430 | |-------------------------------------+-----+------+-----+-------| |Фельдшер (технік) ветеринарної | 346 | 360 | 369 | - | |медицини | | | | | |-------------------------------------+-----+------+-----+-------| |Лаборант . . . . . . . . . . . . . . | 334 | 346 | 360 | - | |----------------------------------------------------------------| | з 1 липня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Лікар ветеринарної медицини . . . . .| 385 | 407 | 434 | 460 | |-------------------------------------+-----+------+-----+-------| |Фельдшер (технік) ветеринарної | 370 | 385 | 394 | - | |медицини | | | | | |-------------------------------------+-----+------+-----+-------| |Лаборант . . . . . . . . . . . . . . | 357 | 370 | 385 | - | ------------------------------------------------------------------
Посада "провідного" встановлюється за умови введення цієї
посади до штату, коли на одного із фахівців покладаються функції
відповідального виконавця робіт за одним із напрямів діяльності
організації або її структурних підрозділів.
Таблиця 3
Молодший персонал ветеринарної медицини
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Посадові оклади, гривень | | |--------------------------| | |з 01.04.2005|з 01.07.2005 | |-------------------------------------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------------------+------------+-------------| |Ветеринарний санітар . . . . . . . . | 300 | 321 | |-------------------------------------+------------+-------------| |Дезінфектор, який проводить | | | |дезінсекцію, дератизацію і | | | |дезодорацію отруйними | | | |хімічними речовинами: | | | |вручну . . . . . . . . . . . . . . | 288 | 308 | |за допомогою спеціальних | 300 | 321 | |машин і устаткування . . . . . . | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |Фасувальник . . . . . . . . . . . . .| 288 | 308 | ------------------------------------------------------------------
Посадові оклади молодшого персоналу ветеринарної медицини,
який застосовує у роботі дезінфекційні засоби, підвищуються на
10 відсотків.
( Розділ 2 в редакції Наказів Міністерства оборони N 265
( z0692-02 ) від 06.08.2002, N 284 ( z0844-03 ) від 11.09.2003,
N 279 ( z0965-04 ) від 19.07.2004, N 574 ( z1531-04 ) від
29.11.2004, N 411 ( z0806-05 ) від 15.07.2005, N 574 ( z1333-05 )
від 22.09.2005 )

3. Порядок
установлення працівникам установ та організацій
ветеринарної медицини розмірів посадових окладів,
їх підвищень, надбавок та доплат, а також інших
заохочувальних та компенсаційних виплат
3.1. Посадові оклади працівників ветеринарної медицини
встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог та
характеристик робіт залежно від складності та обсягу виконуваних
робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і знань.
3.2. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно
відпрацьованому часу виходячи з посадового окладу з урахуванням
підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних
виплат, передбачених чинним законодавством.
3.3. Посадові оклади заступників керівників установ та
організацій ветеринарної медицини, заступників керівників
структурних підрозділів цих установ та організацій встановлюються
на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків,
помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий
оклад відповідного керівника. Конкретний розмір посадового окладу заступника (помічника)
керівника та головного бухгалтера встановлюється шляхом пониження
посадового окладу відповідного керівника на будь-який відсоток у
зазначених межах.
3.4. Посадові оклади працівників ветеринарної медицини, які
мають почесне звання, підвищуються: ( Абзац перший пункту 3.4
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 574 ( z1333-05 ) від 22.09.2005 ) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
"народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків. За наявності двох або більше звань посадові оклади
працівників підвищуються за одним (вищим) званням.

( Абзац четвертий пункту 3.4 розділу 3 виключено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 574 ( z1333-05 ) від 22.09.2005 )

Посадові оклади працівників установ, закладів та організацій
ветеринарної медицини підвищуються, якщо діяльність працівників за
профілем відповідає почесному званню. ( Абзац пункту 3.4 розділу 3
в редакції Наказу Міністерства оборони N 574 ( z1333-05 ) від
22.09.2005 )
3.5. Працівникам установ та організацій ветеринарної
медицини, безпосередньо зайнятим на роботах із шкідливими умовами
праці й на роботах з особливо шкідливими умовами праці,
провадяться доплати у розмірі відповідно до 12 і до 24 відсотків
посадового окладу за переліком посад згідно з додатками 1 і 2 до
цих Умов. Працівники, які займають посади, визначені зазначеними
додатками, уважаються постійно зайнятими на роботах із шкідливими
(особливо шкідливими) умовами праці незалежно від фактичного часу
роботи в таких умовах. Оплата праці працівників за час роботи в осередках
інфекційних хвороб тварин, визначених згідно з додатком 3 до цих
Умов, провадиться у розмірі подвійного посадового окладу.
3.6. Працівникам за виконання обов'язків тимчасово відсутніх
працівників, суміщення професій (посад), розширення зони
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт
установлюються доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу
відсутнього працівника або за вакантною посадою. Доплати встановлюються працівникам, які виконують у тій самій
організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим
договором (контрактом), додаткову роботу за іншою посадою або
обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від
своєї основної роботи. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ та
організацій ветеринарної медицини, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів цих організацій та їх заступникам.
3.7. Установлювати працівникам доплати до посадового окладу
(ставки заробітної плати) в граничному розмірі: за вчене звання: професора - 33 відсотки, доцента, старшого
наукового співробітника - 25 відсотків; за науковий ступінь: доктора наук - 25 відсотків, кандидата
наук - 15 відсотків. Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з Наказом Міністерства
оборони N 574 ( z1333-05 ) від 22.09.2005 )
3.8. Працівникам за високі досягнення у праці, за виконання
особливо важливої роботи (на термін її виконання), за складність,
напруженість у роботі встановлюються надбавки у розмірі до 50
відсотків посадового окладу. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються.
3.9. Конкретні розміри надбавок і доплат установлюються у
колективному договорі та оголошуються наказом начальника
військової організації ветеринарної медицини. Якщо колективний
договір не укладено, то ці питання мають погоджуватися з
профспілковим органом.
3.10. Обчислення посадових окладів з урахуванням підвищень
здійснюється у такому порядку: працівникам, які мають право на підвищення посадових окладів
у відсотках, посадові оклади збільшуються на відсоток підвищення,
тобто встановлюється новий посадовий оклад; у тих випадках, коли працівники мають право на підвищення
посадових окладів у відсотках одночасно за кількома підставами,
розміри підвищень додаються і на суму відсотків збільшується
посадовий оклад.
3.11. Передбачені чинним законодавством надбавки і доплати
нараховуються до посадових окладів працівника. У тих випадках, коли посадові оклади згідно з умовами оплати
праці виплачуються працівникам у підвищених розмірах, надбавки і
доплати, передбачені у відсотках, обчислюються із знову створених,
тобто з підвищених посадових окладів.
3.12. Преміювання працівників ветеринарної медицини
здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні
результати роботи за рахунок та в межах затвердженого фонду
оплати праці. Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які
підлягають преміюванню, періодичність виплати премій, показники
преміювання, умови, за яких працівники не подаються для
преміювання, та розміри премій) установлюються положенням про
преміювання, яке затверджується начальником установи (організації)
ветеринарної медицини за погодженням з профспілковим органом.
3.13. Працівникам ветеринарної медицини в межах затвердженого
фонду оплати праці може надаватися матеріальна допомога, у тому
числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на
поховання, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.
3.14. Оплата праці працівників, прийнятих за строковими
трудовими договорами для тимчасового заміщення посад, що
комплектуються жінками із числа військовослужбовців, на період
відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за
дитиною, здійснюється на умовах, передбачених для відповідної
категорії працівників за рахунок асигнувань, виділених на грошове
забезпечення (КЕКВ 1112). У такому самому порядку і на тих самих умовах здійснюється
оплата праці працівників, які мають право згідно з чинним
законодавством заміщати вакантні посади військовослужбовців.
Начальник Головного фінансово-економічного
управління Міністерства оборони України
генерал-лейтенант І.Ю. Марко
Додаток 1
до пункту 3.5 Умов оплати
праці працівників установ та
організацій ветеринарної
медицини
ПЕРЕЛІК
посад фахівців (у тому числі керівників) та інших працівників
установ та організацій ветеринарної медицини, безпосередньо
зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, яким може
встановлюватися доплата у розмірі до 12 відсотків посадового
окладу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Найменування установ та | | | організацій | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувачі паразитологічного,|Центр ветеринарного| |діагностичного, біологічного,|забезпечення тилу Збройних Сил| |ветеринарно-санітарного, |України, | |лікувально-профілактичного |ветеринарно-епізоотичні загони| |відділів (відділень),|лабораторії ветеринарної| |лабораторій |медицини видів Збройних Сил| |ветеринарно-санітарної |України та оперативних| |експертизи; провідні лікарі,|командувань, центральні| |лікарі ветеринарної медицини цих|продовольчі бази і склади| |структурних підрозділів;|Міністерства оборони України,| |фельдшери ветеринарної медицини,|продовольчі бази і склади видів| |лаборанти, ветеринарні санітари,|Збройних Сил України та| |які працюють під керівництвом|оперативних командувань | |зазначених фахівців | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувачі відділень, лікарі|Міжгарнізонні зооветеринарні| |ветеринарної медицини цих|відділення з обслуговування| |відділень, фельдшери|підсобних господарств| |ветеринарної медицини,|військових частин, установ,| |лаборанти, ветеринарні санітари,|військових навчальних закладів| |які працюють під керівництвом|та гарнізонів | |зазначених фахівців | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Головного фінансово-економічного
управління Міністерства оборони України
генерал-лейтенант І.Ю. Марко
Додаток 2
до пункту 3.5 Умов оплати
праці працівників установ та
організацій ветеринарної
медицини
ПЕРЕЛІК
посад фахівців (у тому числі керівників) та інших працівників
установ та організацій ветеринарної медицини, безпосередньо
зайнятих на роботах з особливо шкідливими умовами праці,
яким може встановлюватися доплата у розмірі до 24 відсотків
посадового окладу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Найменування установ та | | | організацій | |--------------------------------+-------------------------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| |1. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з| |особливо шкідливими умовами праці (з мікроорганізмами II групи| |патогенності для людей) | |----------------------------------------------------------------| |Завідувачі бактеріологічного,|Центр ветеринарного| |вірусологічного, серологічного,|забезпечення тилу Збройних Сил| |імунологічного, |України, | |патоморфологічного, |ветеринарно-епізоотичні загони| |мікологічного відділів|і лабораторії ветеринарної| |(відділень), віваріїв та|медицини видів Збройних Сил| |ізоляторів для утримання|України та оперативних| |заражених тварин; провідні|командувань | |лікарі, лікарі ветеринарної| | |медицини цих структурних| | |підрозділів; фельдшери та| | |лаборанти, ветеринарні санітари,| | |які працюють під керівництвом| | |вищезазначених фахівців | | |----------------------------------------------------------------| |2. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо| |шкідливими умовами праці (з токсичними речовинами I-III класу| |небезпечності для людей) | |----------------------------------------------------------------| |Завідувачі |Центр ветеринарного| |хіміко-токсикологічного, |забезпечення тилу Збройних Сил| |біохімічного відділів|України, | |(відділень); провідні лікарі,|ветеринарно-епізоотичні загони| |лікарі ветеринарної медицини цих|і лабораторії ветеринарної| |структурних підрозділів;|медицини видів Збройних Сил| |фельдшери та лаборанти,|України та оперативних| |ветеринарні санітари, які|командувань | |працюють під керівництвом| | |вищезазначених фахівців | | |----------------------------------------------------------------| |3. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо| |шкідливими умовами праці (з мікроорганізмами III-IV групи| |патогенності, радіонуклідами, токсичними речовинами III класу не| |безпечності для людей, хімічними речовинами, віднесеними до| |алергенів) | |----------------------------------------------------------------| |Завідувачі протиепізоотичного,|Центр ветеринарного| |епізоотологічного, |забезпечення тилу Збройних Сил| |радіологічного відділів|України, | |(відділень), відділів|ветеринарно-епізоотичні загони| |(відділень) профілактичних|і лабораторії ветеринарної| |заходів з організації та|медицини видів Збройних Сил| |проведення санітарних,|України та оперативних| |дезінфекційних, дезінсекційних,|командувань | |дератизаційних робіт; аптеками| | |ветеринарної медицини; інженери| | |радіологічних, | | |хіміко-токсикологічних | | |відділень, відділень радіології| | |та токсикології; провідні| | |лікарі, лікарі ветеринарної| | |медицини цих структурних| | |підрозділів; фельдшери та| | |лаборанти, ветеринарні санітари,| | |які працюють під керівництвом| | |вищезазначених фахівців | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. До мікроорганізмів II групи патогенності належать
збудники сибірки, бруцельозу, туляремії, лептоспірозу, сапу,
меліоїдозу, КУ-лихоманки, віспи, сказу, хламідіозу, бластомікозу,
кокцидіоїдозу, гістоплазмозу, захворювань, що викликаються
арбовірусами та аденовірусами, а також токсин ботуліну A, B, E, F.
2. До мікроорганізмів III-IV групи патогенності належать
збудники правця, лістеріозу, туберкульозу, кампілобактеріозу,
аспергільозу, еризипелоїду, сальмонельозу та інших захворювань,
передбачених Положенням про порядок обліку, зберігання,
поводження, відпуску і пересилання культур бактерій, вірусів,
рикетсій, грибів, найпростіших мікоплазм, бактерійних токсинів,
отрути біологічного походження, затвердженим Міністерством
охорони здоров'я 18 травня 1979 року.
3. До токсичних речовин I-III класу небезпеки належать:
амінна сіль 2,4-Д дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-ДА), амонію
роданід, аценонітрил, барію гідроксид, бензол, бутиловий ефір
2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (бутиловий ефір 2,4-Д),
гексахлорбензол, гексахлорпараксилол, гексахлорциклогексан
(гексахлоран), гідрозин і його похідні, бромофос, 0,0-диметил-0,
2,2-дихлорвінілфосфат (ДДВФ), метилнітрофос, метафос, хлорофос,
фталафос, ДДТ, калій залізоціанистий (червона кров'яна сіль),
нітрат калію, хлорид калію, карбамід (сечовина), кислота азотна,
кислота борна, кислота масляна, кислота мурашина, кислота сірчана,
кислота трихлороцтова, кислота оцтова, кобальт, ксилол,
сірчанокисла мідь, сполуки миш'яку, порох рослинного і тваринного
походження, неорганічні сполуки ртуті, сполуки алюмінію,
неорганічні сполуки свинцю, синтетичні миючі засоби "Лотос",
"Ока", "Ера" та інші, сода кальцинована, спирт ізоаміловий, спирт
ізобутиловий, спирт ізопропіловий, сурма та її сполуки,
формальдегід, фосфід цинку та інші хімічні речовини, їх сполуки
згідно з ГОСТ 12.1.005-88 та іншими нормативними документами,
затвердженими у відповідному поряд ку.
4. До радіонуклідів належать:
Група радіаційної шкідливості цезій - 134, 137 В, В стронцій - 89, 90 В, Б плутоній - 239 А йод - 131 Б свинець - 210 А рутеній - 103, 106 В, Б церій - 141, 144 В, Б ітрій - 91 В
Групи радіаційної шкідливості позначаються індексами А, Б, В
у порядку зменшення радіаційної небезпеки.
5. До алергенів належать: ампіцилін, бензилпеніцилін,
білково-вітамінний концентрат (за білком), 2,4-динітрохлорбензол,
дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді,
левоміцетин, 1-нафтил-N-метилкарбамат (севін), оксицилін,
5-окситетрациклін, олеандоміцину фосфат, поліхлорпінен,
рефампіцилін, стрептоміцин, тетраметилтіурамдисульфід (тіурам,
ТМТД), тетрациклін, фенол, фурфурол, хлортетрациклін, хромати,
біхромати (в перерахунку на CrO3), ентобактерин, еритроміцин,
етилмеркурхлорид (за ртуттю), фурацилін, цинеб, гентаміцин,
гризин, канаміцин, неоміцин, штами грибів Candida Seatrycum
АР-217 та інші алергени згідно з ГОСТ 12.01.005-88 та додатками
2, 3, 4, 5, 6, 7 до списку гранично допустимих рівнів,
затвердженого Міністерством охорони здоров'я СРСР 26 травня 1988
року N 4617-88.
Начальник Головного фінансово-економічного
управління Міністерства оборони України
генерал-лейтенант І.Ю. Марко
Додаток 3
до пункту 3.5 Умов оплати
праці працівників установ та
організацій ветеринарної
медицини
ПЕРЕЛІК
інфекційних хвороб тварин, за час роботи в
осередках яких посадові оклади працівників установ
та організацій ветеринарної медицини
встановлюються у подвійному розмірі

Сибірка Везикулярний стоматит
Сап Везикулярна хвороба свиней
Бруцельоз Чума великої рогатої худоби
Туляремія Чума дрібних жуйних
Лептоспіроз Інфекційна (контагіозна)
плевропневмонія великої рогатої
худоби
Меліоїдоз Катаральна лихоманка овець
КУ-лихоманка Африканська чума свиней
Сказ Класична чума свиней
Ботулізм Чума (висококонтагіозний грип)
птиці
Хламідіоз Ньюкаслська хвороба (орнітоз)
Бластомікоз Віспа овець та кіз
Кокцидіоїдоз Трихінельоз
Гістоплазмоз Захворювання, викликані
арбовірусами та аденовірусами Ящур
Начальник Головного фінансово-економічного
управління Міністерства оборони України
генерал-лейтенант І.Ю. Марковверх