Документ z0799-11, действует, текущая редакция — Принятие от 09.06.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.07.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
09.06.2011 N 350
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2011 р.
за N 799/19537

Про внесення змін до Порядку застосування
підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1
статті 165 розділу IV Податкового кодексу України
щодо страхових виплат, страхових відшкодувань,
викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних
платником податку за договорами страхування,
недержавного пенсійного забезпечення,
пенсійного вкладу та довірчого управління

Відповідно до підпункту 165.1.28 пункту 165.1 статті 165
розділу IV Податкового кодексу України ( 2755-17 ), Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. У підпунктах 1.2-1.4 пункту 1 розділу II Порядку
застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті
165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових виплат,
страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат,
отримуваних платником податку за договорами страхування,
недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та
довірчого управління, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг
від 24.12.2010 N 997 ( z0047-11 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.01.2011 за N 47/18785, слово "страхувальнику"
замінити словами "застрахованій особі".
2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за
фінансовими установами разом з департаментом юридичного
забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього
розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його
державної реєстрації.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Волга
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України А.А.Максюта
Голова Комісії з проведення
реорганізації Державної
податкової адміністрації України,
Голова Державної податкової
служби України В.Ю.Захарченко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Протокол засідання Комісії
від 09.06.2011 N 641вверх