Про внесення змін до Правил роботи архівних установ України
Приказ Министерства юстиции Украины от 06.07.20151124/5
Документ z0790-15, действует, текущая редакция — Принятие от 06.07.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.07.2015. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2015  № 1124/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2015 р.
за № 790/27235

Про внесення змін до Правил роботи архівних установ України

Відповідно до підпункту 2 пункту 13 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 3.9 глави 3 розділу ІІ Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 року № 656/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 584/23116, такі зміни:

1) в абзаці четвертому слова «окружних адміністративних судів, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, апеляційних адміністративних судів, які утворюються в апеляційних округах, апеляційних господарських судів» замінити словами «окружних адміністративних судів, а також інших судів, передбачених процесуальним законом, апеляційних судів, апеляційних господарських судів, апеляційних адміністративних судів, які утворюються відповідно до указу Президента України в апеляційних округах»;

2) в абзаці п’ятому слова «районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів» замінити словами «районних, міжрайонних, районних у містах, міських, міськрайонних судів».

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр культури України

Президент Національної
академії наук України
академік НАН України

Голова Державної архівної служби УкраїниВ.А. КириленкоБ.Є. Патон

Т.І. Барановавверх