Документ z0783-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 20.05.2002, основание - z0437-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 777 від 24.11.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 грудня 1998 р.
за N 783/3223
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки,
європ. інтеграції
N 134 ( z0437-02 ) від 10.05.2002 )
Про заходи МЗЕЗторгу України із забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України 28.12.94 N 882
(зі змінами та доповненнями до неї)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
N 838 ( z0009-99 ) від 22.12.98
N 413 ( z0383-99 ) від 10.06.99 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.94 N 882 ( 882-94-п ) "Про Порядок віднесення операцій
резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до
договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного
будівництва, поставки складних технічних виробів і товарів
спеціального призначення" зі змінами та доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1297
( 1297-98-п ), від 02.10.98 N 1574 ( 1574-98-п ) та від 07.11.98
N 1753 ( 1753-98-п ), та з метою вдосконалення організаційного
механізму контролю за дотриманням суб'єктами господарської
діяльності вимог чинного законодавства України при провадженні
зовнішньоекономічної діяльності Н А К А З У Ю:
1. Установити, що Міністерство зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України надає висновки щодо обгрунтованості перевищення
термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами
консигнації відповідно до статті 1 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ). 2. Затвердити Порядок надання висновків щодо обгрунтованості
перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за
договорами консигнації (додається). 3. Покласти обов'язки з підготовки висновків щодо
обгрунтованості перевищення термінів повернення виручки в
іноземній валюті за договорами консигнації відповідно до статті 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" на Головне управління з питань зовнішньої торгівлі
МЗЕЗторгу разом з управлінням правового забезпечення, управлінням
інвестиційного співробітництва та валютного регулювання, Головним
управлінням експортного контролю. 4. Управлінням центрального апарату МЗЕЗторгу, зазначеним в
п.3, залишати без розгляду звернення резидентів у разі експорту (у
тому числі й за бартерними (товарообмінними) операціями) товарів
(робіт, послуг), що входять до Переліку товарів (продукції, робіт,
послуг), експорт яких забороняється за бартерними
(товарообмінними) операціями, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.06.98 N 854 ( 854-98-п ), та Переліку
товарів критичного імпорту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.07.98 N 1145 ( 1145-98-п ). 5. Визнати такими, що втратили чинність, накази МЗЕЗторгу від
09.10.95 N 81 ( z0387-95 ) та від 19.03.97 N 146 ( z0113-97 ). 6. Скасувати наказ МЗЕЗторгу від 29.10.98 N 710. 7. Управлінню правового забезпечення (Сервінський А.Ю.)
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установлений
законодавством термін. 8. Управлінню справами (Дробний В.В.) забезпечити публікацію
цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр" після його реєстрації в
Міністерстві юстиції України та довести наказ до відома
Міністерства торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків і захисту
прав споживачів Автономної Республіки Крим та регіональних
управлінь ЗЕЗ. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра О.В.Вислоуха.
Міністр С.Г.Осика
Затверджено
Наказ МЗЕЗторгу України від
24 листопада 1998 р. N 777
Порядок
надання висновків щодо обгрунтованості перевищення
термінів повернення виручки в іноземній валюті за
договорами консигнації
Цей порядок розроблений на виконання постанов Кабінету
Міністрів України від 17.08.98 N 1297 ( 1297-98-п ) та від
07.11.98 N 1753 ( 1753-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.94 N 882 "Про
Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними
зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої
кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та
фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів
спеціального призначення" і визначає механізм розгляду в
Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
договорів консигнації щодо обгрунтованості перевищення термінів
повернення виручки в іноземній валюті відповідно до статті 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" ( 185/94-ВР ). 1. Суб'єкт господарської діяльності України (надалі -
консигнант), який є стороною зовнішньоекономічного договору
(контракту), для одержання висновків щодо обгрунтованості
перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за
договорами консигнації подає до МЗЕЗторгу такі документи: - лист-звернення з обгрунтуванням причин перевищення термінів
повернення виручки в іноземній валюті за договором (-ами)
консигнації із зазначенням сум та термінів, на які пропонується
подовжити строк розрахунків за договором консигнації; - завірену в установленому порядку копію
зовнішньоекономічного договору (контракту) з обов'язковим
зазначенням місцезнаходження та банківських реквізитів іноземних
контрагентів (якщо текст зовнішньоекономічного договору викладений
не українською або російською мовами, то заявник додає письмовий
переклад документа українською, виконаний і завірений установою,
що має право на здійснення офіційних перекладів); ( Абзац 3 пункту
1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу N 838
( z0009-99 ) від 22.12.98, N 413 ( z0383-99 ) від 10.06.99 ) - копії документів, що засвідчують стан виконання контракту
на дату звернення до МЗЕЗторгу (копії вантажно-митних декларацій,
копію довідки консигнатора про залишки товару на складах на
зазначену дату), довідки банку про надходження платежів; - документи, що підтверджують обгрунтування причин затримки
розрахунків за договором (контрактом). У разі виникнення потреби МЗЕЗторг може вимагати додаткових
документів, що підтверджують існуючу ситуацію з розрахунками за
договором консигнації. Консигнант (заявник) несе повну відповідальність за
достовірність документів, що їх він надає на розгляд до МЗЕЗторгу. 2. Зазначені у пункті 1 документи подаються до МЗЕЗторгу і
приймаються у спеціально визначеному приміщенні міністерства
фахівцями Головного управління з питань зовнішньої торгівлі. 3. При прийманні документів здійснюється їх перевірка на
комплектність та ставиться дата прийняття на листі-зверненні
заявника. На прийняті документи оформлюється листок погодження, як
супроводжувальний документ при розгляді зазначеного пакета
документів у МЗЕЗторзі. У разі подання неповного пакета
документів, передбачених п.1 цього Порядку, документи на розгляд
не приймаються. 4. Прийняті на розгляд документи разом з листком погодження
направляються на експертизу до управління правового забезпечення,
управління інвестиційного співробітництва та валютного
регулювання, Головного управління експортного контролю. 5. Загальний термін розгляду документів у міністерстві не
повинен перевищувати 10 робочих днів. Розгляд зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
здійснюється управліннями МЗЕЗторгу протягом двох робочих днів з
таких питань: - управління правового забезпечення здійснює експертизу
контрактів на відповідність їх чинному законодавству України та
міжнародним правовим нормам; - управління інвестиційного співробітництва та валютного
регулювання розглядає контракти на предмет відповідності умов
платежів до чинного законодавства України та на предмет
забезпечення своєчасного надходження коштів в іноземній валюті; - Головне управління експортного контролю розглядає контракти
на предмет відсутності (наявності) обмежень, передбачених ст.37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), у
суб'єкта господарської діяльності і в його іноземного контрагента
на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 6. Управління, зазначені у п.5 цього Порядку, після розгляду
(експертизи) поданих документів повертають їх до Головного
управління з питань зовнішньої торгівлі разом із пропозиціями та
зауваженнями, які вписуються ними до листка погодження. 7. Головне управління з питань зовнішньої торгівлі узагальнює
експертні висновки управлінь МЗЕЗторгу, визначених в п.5 Порядку,
та готує остаточні висновки щодо обгрунтованості перевищення
термінів повернення виручки в іноземній валюті та визначення
періоду можливого перевищення терміну розрахунків за договорами
консигнації. У разі надання позитивних висновків Головне управління з
питань зовнішньої торгівлі готує проект рішення Кабінету Міністрів
України з визначенням періоду можливого перевищення терміну
розрахунків за договором консигнації, що розглядається. 8. Висновки щодо обгрунтованості перевищення термінів
повернення виручки в іноземній валюті за договорами консигнації
оформлюються у вигляді листа і разом з проектом рішення Кабінету
Міністрів України подаються до Кабінету Міністрів України. Висновки негативного характеру оформлюються у вигляді листа,
що направляється на адресу заявника. 9. При аналізі обгрунтованості та визначенні потреби в
подовженні термінів повернення виручки в іноземній валюті МЗЕЗторг
керується наступними критеріями: - жорстка конкуренція з боку місцевих та іноземних
підприємств-виробників аналогічної продукції, які часто мають
змогу поставляти її на реалізацію терміном до 180 днів і більше; - висока ціна товару, яка в разі насичення ринку аналогічним
товаром призводить до зниження попиту; - зниження сезонного попиту на товари (наприклад,
плодоовочеві консерви, насіння сільськогосподарських культур,
сільськогосподарська техніка, хутряні вироби, медикаменти тощо); - підвищення цін на товар і відповідне зниження попиту на
нього після прийняття державою-імпортером нормативно-правових
актів обмежувального характеру; - погіршення якісних показників товару в процесі
транспортування або зберігання (слід підтвердити довідкою
незалежної організації або актом), унаслідок чого товар став
неконкурентоздатним і його слід замінити або привести до
кондиційного стану; - тривалий термін перебування товару в дорозі (місяць і
більше), що слід підтвердити копіями товарно-транспортних
накладних; - потреба продажу товару дрібнооптовими партіями зі складу
або в роздрібній торгівлі, внаслідок відсутності крупних
споживачів товару або низького попиту на нього; - невідповідність товару стандартам країни-імпортера або
втрата товарного вигляду, внаслідок чого товар слід повернути або
відправити на промпереробку; - неплатоспроможність кінцевих споживачів товару, що
призводить до повільної його реалізації; - вузькоспеціалізоване призначення поставленого товару, що
значно обмежує коло потенційних покупців і робить його дуже
чутливим до запитів ринку. Часто реалізація товарів спеціального
призначення (наприклад, зварювального дроту, технічних тканин,
сировини для заводів побутової хімії) повністю залежить від
ритмічності роботи підприємства-споживача, що, в свою чергу, може
визначатися затримкою фінансування з бюджету, перенесенням
термінів виконання робіт тощо; - поставка товарів для будівельних та ремонтно-монтажних
робіт, обсяги яких змінюються залежно від сезону (наприклад,
поставка труб для житлово-комунального господарства), що впливає
на попит; - економічна недоцільність повернення продукції в Україну в
зв'язку з великими додатковими витратами (і відповідним зростанням
ціни) або її низькою ліквідністю і неможливістю реалізації на
внутрішньому ринку; - потреба укладання нових угод між консигнатором і
потенційними покупцями в зв'язку з відмовою первісних покупців або
їх неплатоспроможністю; - передача відвантаженої продукції (наприклад, ліків)
установам і організаціям, що фінансуються за рахунок держбюджету і
які внаслідок ненадходження бюджетних коштів не в змозі своєчасно
розрахуватися; - потреба у проведенні обов'язкової сертифікації або
лабораторного аналізу (підтверджена відповідними документами)
відвантаженої продукції в країні-імпортері (наприклад,
медикаментів, електронних приладів); - відвантажену продукцію (здебільшого товари народного
споживання) розподілено між невеликими торговельними організаціями
та торговельними організаціями, розташованими у віддалених
районах; - поставка товарів сільськогосподарським підприємствам, які
зможуть викупити їх лише після реалізації отриманого урожаю; - потреба у передпродажній підготовці товару, наприклад, при
поставках в розібраному вигляді; - втрата товарного вигляду, внаслідок чого продукція не може
бути реалізована через торговельну мережу і має бути повернена або
відправлена на переробку; - виконання договорів щодо реалізації проектів за схемою BOT
(Build-Operate-Transfer (Будувати-Експлуатувати-Передавати).вверх