Документ z0782-11, первая редакция — Принятие от 18.04.2011
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
18.04.2011 N 315
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2011 р.
за N 782/19520

Про затвердження Порядку
оформлення, подання платниками податків
скарг на грошові зобов'язання, визначені
митними органами, та їх розгляду
Державною митною службою України

Відповідно до пункту 56.20 статті 56 розділу II Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оформлення, подання платниками податків
скарг на грошові зобов'язання, визначені митними органами, та їх
розгляду Державною митною службою України, що додається.
2. Департаменту адміністрування митних платежів (Зварич В.В.)
і Управлінню правового забезпечення (Чорна Г.М.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Начальникам регіональних митниць, митниць проінформувати
суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб про вимоги
цього наказу шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової
інформації, у тому числі на наочних інформаційних стендах у місцях
розташування підрозділів митниці й у пунктах пропуску через
державний кордон України.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної
митної служби України: від 08.02.2006 N 97 ( z0151-06 ) "Про затвердження Порядку
розгляду митними органами скарг платників податків на податкові
зобов'язання, нараховані митними органами", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 20.02.2006 за N 151/12025; від 06.02.2008 N 92 ( z0136-08 ) "Про внесення змін до наказу
Державної митної служби України від 08.02.2006 N 97",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.2008 за
N 136/14827; від 28.07.2009 N 698 ( z0758-09 ) "Про внесення змін до
наказу Державної митної служби України від 08.02.2006 N 97",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.08.2009 за
N 758/16774.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на
першого заступника Голови Державної митної служби України
Дороховського О.М.
Голова Державної митної
служби України І.Г.Калєтнік
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
18.04.2011 N 315
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24.06.2011
за N 782/19520

ПОРЯДОК
оформлення, подання платниками податків
скарг на грошові зобов'язання, визначені
митними органами, та їх розгляду
Державною митною службою України

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 56.20
статті 56 розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 )
(далі - Кодекс), Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ).
1.2. Цей Порядок визначає вимоги до оформлення, подання
платниками податків скарг на грошові зобов'язання, визначені
митними органами, а також розгляду їх Держмитслужбою. Дія цього Порядку не поширюється на розгляд скарг платників
податків на податкові повідомлення-рішення митного органу, щодо
яких подано позови до суду.
1.3. Держмитслужба розглядає скарги платника податків, якщо
такий платник вважає, що митний орган неправильно визначив суму
грошового зобов'язання, зазначеного в отриманому платником
податковому повідомленні-рішенні.
1.4. Скарга на податкове повідомлення-рішення повинна бути
подана Держмитслужбі: протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання
платником податків податкового повідомлення-рішення митного
органу; протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження
податкового повідомлення-рішення митного органу, якщо відповідно
до Кодексу ( 2755-17 ) митний орган самостійно визначає грошове
зобов'язання платника податків з причин, не пов'язаних із
порушенням податкового законодавства.
1.5. У разі коли останній день строків, зазначених у цьому
Порядку, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем
таких строків вважається перший робочий день, що настає за
вихідним або святковим днем.
1.6. Строки подання скарги на податкове повідомлення-рішення
підлягають продовженню за письмовим запитом платника податків,
якщо такий платник податків протягом зазначених строків: перебував за межами України; перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у
складі команди (екіпажу) таких суден; перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду; мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи
полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин
непереборної сили, підтверджених документально; був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або
перебував у розшуку у випадках, передбачених законом. Дія цього пункту поширюється на: платників податків - фізичних осіб; посадових осіб юридичної особи у разі, якщо протягом
зазначених граничних строків така юридична особа не мала інших
посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України
нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також
вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову
звітність.
1.7. У разі порушення платником податків вимог абзацу другого
пункту 1.4 цього розділу подані ним скарги не розглядаються та
повертаються йому із зазначенням причин повернення.
1.8. Скарга, подана із дотриманням вимог абзацу другого
пункту 1.4 цього розділу, зупиняє виконання платником податків
грошових зобов'язань, визначених митним органом у податковому
повідомленні-рішенні, на строк від дня подання такої скарги до
Держмитслужби до дня закінчення процедури адміністративного
оскарження.
1.9. Рішення митного органу, оскаржене у судовому порядку, не
підлягає адміністративному оскарженню.
II. Порядок оформлення та подання скарг
платниками податків
2.1. Скарга повинна бути викладена платником податків у
письмовій формі, надіслана до Держмитслужби рекомендованим листом
з повідомленням про вручення або передана фізичною чи юридичною
особою - платником податків або через їх представника (та у разі
потреби - з належним чином засвідченими копіями документів,
розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне
надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 розділу II
Кодексу) ( 2755-17 ).
2.2. Скарга повинна містити таку інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної
особи - платника податків або найменування, місцезнаходження
юридичної особи - платника податків, а також адресу, на яку
необхідно надіслати рішення (відповідь) за скаргою; найменування митного органу, яким видано податкове
повідомлення-рішення, що оскаржується, його дату й номер; назву
податку, збору (обов'язкового платежу) та суму; суть порушеного питання, прохання чи вимоги й обґрунтування
незгоди платника податків із сумою грошового зобов'язання,
зазначеною митним органом у податковому повідомленні-рішенні; про подання чи неподання до суду позовної заяви про визнання
недійсним податкового повідомлення-рішення, а також про
повідомлення відповідного митного органу про подання скарги до
Держмитслужби.
2.3. Перелік документів і розрахунків, що у разі потреби
додаються платником податків до скарги: копія податкового повідомлення-рішення; копія повідомлення про вручення податкового
повідомлення-рішення (за наявності); копія акта перевірки з додатками; копії документів (розрахунків), на підставі яких митним
органом визначено грошове зобов'язання (за наявності); документи, що підтверджують незгоду платника податків з
визначеною сумою грошового зобов'язання (у тому числі штрафних
санкцій за їх наявності).
2.4. Скарга повинна бути підписана: керівником платника податків або представником такого
платника податків та скріплена його печаткою; фізичною особою - платником податків або його законним
представником.
2.5. Якщо скарга подається в інтересах юридичної або фізичної
особи - платника податків її представником, то до скарги додається
копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства.
2.6. Днем подання платником податків скарги є: при безпосередньому поданні скарги Держмитслужбі - день
фактичного отримання скарги Держмитслужбою; при надсиланні скарги поштою - дата отримання відділенням
поштового зв'язку від платника податків поштового відправлення зі
скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в
повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
2.7. За відсутності повідомлення про вручення та відбитка
календарного штемпеля відділення поштового зв'язку на поштовому
відправленні (конверті), що унеможливлює з'ясування фактичної дати
отримання відділенням поштового зв'язку скарги, днем подання
скарги до Держмитслужби уважається день фактичного отримання
скарги Держмитслужбою.
2.8. Платник податків одночасно з поданням скарги
Держмитслужбі зобов'язаний письмово повідомляти митний орган, яким
визначено суму грошового зобов'язання, про оскарження його
податкового повідомлення-рішення.
III. Порядок розгляду Держмитслужбою
скарг платників податків
3.1. Реєстрація скарги відбувається в день її фактичного
отримання Держмитслужбою.
3.2. Датою отримання скарги Держмитслужбою є: при безпосередньому поданні скарги до Держмитслужби - дата
реєстрації скарги Держмитслужбою по фактичному отриманню такої
скарги; при надсиланні скарги поштою - дата її вручення, яка
зазначена посадовою особою Держмитслужби, до компетенції якої
належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, у
повідомленні про вручення.
3.3. Голова Держмитслужби (або його заступник) зобов'язаний
прийняти вмотивоване рішення за результатом розгляду скарги, а
структурний підрозділ Держмитслужби, уповноважений на розгляд
скарги, - надіслати це рішення протягом 20 календарних днів,
наступних за днем отримання Держмитслужбою скарги платника
податків, або протягом строку, продовженого за рішенням Голови
Держмитслужби (або його заступника), на адресу платника податків
поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.
3.4. Голова Держмитслужби (або його заступник) може прийняти
рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків
понад 20-денний строк, але не більше 60 календарних днів, про що
структурний підрозділ Держмитслужби, уповноважений на розгляд
скарги, повинен письмово повідомити платника податків до
закінчення 20-денного строку.
3.5. Підставами для прийняття такого рішення про продовження
строку розгляду скарги платника податків можуть бути: у разі необхідності отримання копій акта перевірки з
додатками та податкового повідомлення-рішення; необхідність проведення додаткової перевірки поданих
платником податків документів або документів інших організацій,
необхідних для з'ясування законності та обґрунтованості визначення
митним органом грошових зобов'язань, зазначених у податковому
повідомленні-рішенні, що оскаржується.
3.6. Якщо вмотивоване рішення за результатом розгляду скарги
платника податків не надсилається платнику податків протягом
20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням
Голови Держмитслужби (або його заступника), така скарга вважається
повністю задоволеною на користь платника податків з дня,
наступного за останнім днем зазначених строків.
3.7. Скарга вважається повністю задоволеною на користь
платника податків, якщо рішення Голови Держмитслужби (або його
заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано
платнику податків до закінчення 20-денного строку, визначеного у
пункті 3.4 цього розділу.
3.8. Якщо платник податків до скарги не додав документів,
зазначених у пункті 2.3 розділу II цього Порядку, то структурний
підрозділ Держмитслужби, уповноважений на розгляд скарги,
витребовує ці документи від митного органу, що нарахував грошові
зобов'язання, зазначені у податковому повідомленні-рішенні, що
оскаржується.
3.9. Держмитслужба під час розгляду скарги платника податків
перевіряє законність і обґрунтованість нарахування митним органом
грошових зобов'язань, зазначених у податковому
повідомленні-рішенні, що оскаржується, і приймає одне з таких
рішень: скасувати податкове повідомлення-рішення, що оскаржується, і
задовольнити скаргу платника податків; скасувати в певній частині податкове повідомлення-рішення, що
оскаржується, і задовольнити скаргу платника податків частково; залишити податкове повідомлення-рішення, що оскаржується, без
змін, а скаргу - без задоволення.
3.10. Якщо норма Кодексу ( 2755-17 ) чи іншого
нормативно-правового акта, виданого на підставі Кодексу, або норми
різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають
неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників
податків або митних органів, внаслідок чого є можливість прийняти
рішення на користь як платника податків, так і митного органу,
рішення приймається Держмитслужбою на користь платника податків.
3.11. Рішення за результатом розгляду скарги платника
податків є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному
оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.
3.12. Скарга до Держмитслужби від одного і того самого
платника податків з одного і того самого питання не розглядається
повторно, якщо першого разу скарга була вирішена Держмитслужбою по
суті відповідно до цього Порядку та про результати її розгляду
повідомлено платника податків, який подав скаргу.
IV. Вимоги до оформлення результатів розгляду
Держмитслужбою скарг платників податків
4.1. Проект рішення за результатом розгляду скарги платника
податків обов'язково візується юридичним структурним підрозділом
Держмитслужби.
4.2. Рішення за результатом розгляду скарги платника податків
підписує Голова Держмитслужби (або його заступник).
4.3. Рішення за результатом розгляду скарги оформлюється на
бланку Держмитслужби. Зміст рішення за результатом розгляду скарги
складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної
частин.
4.4. У вступній частині рішення за результатом розгляду
скарги зазначаються повне найменування юридичної особи - платника
податків або прізвище та ініціали фізичної особи - платника
податків, яка подала скаргу; відомості про інших осіб, що брали
участь у розгляді скарги; відомості про предмет оскарження; номер
і дата прийняття скарги до розгляду (номер і дата зазначаються за
даними реєстраційної картки (журналу) вхідної кореспонденції).
4.5. Описова частина рішення за результатом розгляду скарги
повинна містити перелік документів, що були взяті до уваги при
розгляді скарги, номер і дату податкового повідомлення-рішення,
найменування митного органу, який видав податкове
повідомлення-рішення, стисле викладення вимог платника податків,
який подав скаргу.
4.6. У мотивувальній частині рішення за результатом розгляду
скарги повинні бути наведені результати дослідження матеріалів
скарги і докази, на яких ґрунтуються висновки Держмитслужби, а
також посилання на конкретні статті (пункти) законів України та
інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано відповідь на
скаргу.
4.7. Резолютивна частина рішення за результатом розгляду
скарги повинна містити висновок про повне чи часткове задоволення
скарги або про залишення податкового повідомлення-рішення, що
оскаржується, без змін, а скарги - без задоволення, і строк сплати
грошового зобов'язання за результатами адміністративного
узгодження відповідно до законодавства.
4.8. У рішенні за результатом розгляду скарги також
зазначається, що в разі незгоди особи, яка подала скаргу, з
рішенням Держмитслужби воно може бути оскаржене в судовому
порядку.
4.9. У разі повного або часткового задоволення скарги рішення
за результатом розгляду скарги повинно містити відомості про
вчинення дій, спрямованих на скасування податкового
повідомлення-рішення, направленого митним органом.
4.10. Оригінал рішення за результатом розгляду скарги після
зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції
надсилається (вручається) платнику податків.
4.11. Дата реєстрації рішення за результатом розгляду скарги
повинна збігатися з датою його відправлення.
4.12. Рішення за результатом розгляду скарги вважається
надісланим (врученим) юридичній особі - платникові податків, якщо
його передано посадовій особі такої юридичної особи - платника
податків під розписку (проставляється на копії рішення) або
надіслано листом з повідомленням про вручення на адресу, зазначену
юридичною особою - платником податків безпосередньо в скарзі як
адреса, на яку потрібно надіслати рішення за результатом розгляду
скарги.
4.13. Рішення за результатом розгляду скарги вважається
надісланим (врученим) фізичній особі - платнику податків, якщо
його вручено їй особисто чи її законному представникові під
розписку, або надіслано на адресу, зазначену фізичною особою -
платником податків у скарзі як адреса, на яку потрібно надіслати
рішення за результатом розгляду скарги, або надіслано на адресу за
місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з
повідомленням про вручення.
4.14. Якщо пошта не може вручити платнику податків рішення за
результатом розгляду скарги Держмитслужбою через відсутність за
місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти рішення за
результатом розгляду скарги, незнаходження фактичного місця
розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших
причин, рішення за результатом розгляду скарги вважається врученим
платнику податків у день, зазначений поштовою службою в
повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.
4.15. Структурний підрозділ Держмитслужби, до функцій якого
входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, при
отриманні корінця повідомлення про вручення платнику податків
рішення за результатом розгляду скарги передає його того самого
дня до структурного підрозділу Держмитслужби, до функцій якого
належить підготовка рішень за результатами розгляду скарг
платників податків.
4.16. Структурний підрозділ Держмитслужби, який підготував
рішення за результатом розгляду скарги, не пізніше наступного дня
повідомляє засобами електронного зв'язку відповідний підрозділ
митного органу про дату вручення такого рішення платнику податків
і надсилає йому поштою корінець повідомлення про вручення (за
наявності).
4.17. Копія рішення за результатом розгляду скарги платника
податків надсилається митному органу, рішення якого було
оскаржене, і зберігається ним з корінцем повідомлення про вручення
(за наявності) в справі платника податків.
4.18. Копія рішення за результатом розгляду скарги платника
податків також зберігається у структурному підрозділі
Держмитслужби, до функцій якого належить підготовка рішень за
результатами розгляду скарг.
V. Прикінцеві положення
5.1. Якщо розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до
компетенції Держмитслужби, то така скарга в строк не більше п'яти
днів пересилається за належністю відповідному органу державної
влади, про що Держмитслужба письмово повідомляє такого платника
податків.
5.2. Процедура адміністративного оскарження закінчується: днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого в
абзаці другому пункту 1.4 розділу I цього Порядку для подання
скарги на податкове повідомлення-рішення митного органу, у разі
коли така скарга не була подана у зазначений строк; днем отримання платником податків рішення Держмитслужби про
повне задоволення скарги; днем отримання платником податків рішення Держмитслужби; днем звернення платника податків до Держмитслужби із заявою
про розстрочення, відстрочення податкових зобов'язань, що
оскаржувались.
5.3. День закінчення процедури адміністративного оскарження
вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника
податків.
Директор Департаменту
адміністрування митних платежів В.В.Зваричвверх