Документ z0780-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 12.03.2012, основание - z0276-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.06.2011 N 543
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2011 р.
за N 780/19518
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 59 ( z0276-12 ) від 06.02.2012 }
Про затвердження форм заявки про виділення
бюджетних коштів, відомості виплати та звіту
про виплату одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 896 ( z0978-11 ) від 28.07.2011 }

Відповідно до Порядку виплати одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2011 року N 268 ( 268-2011-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1 форму заявки про виділення бюджетних коштів для
здійснення виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно
почесне звання України "Мати-героїня";
1.2 форму відомості виплати одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";
1.3 форму звіту про виплату одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".
2. Міністру у справах сім'ї, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів у справах
сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечити підготовку та подання
до Державної служби молоді та спорту України:
2.1 заявок про виділення бюджетних коштів для здійснення
виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне
звання України "Мати-героїня", копій зазначених заявок до
управлінь праці та соціального захисту населення районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,
структурних підрозділів з питань праці та соціального захисту
населення виконавчих органів міських, районних у містах рад;
2.2 щоквартальних звітів про виплату одноразової винагороди
жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", до
15 числа наступного місяця за звітним кварталом.
3. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р.С.)
забезпечити:
3.1 узагальнення інформації, поданої в заявках про виділення
бюджетних коштів для здійснення виплати одноразової винагороди
жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня",
Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, структурними підрозділами у справах сім'ї, молоді
та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій;
3.2 подання Міністерству освіти і науки, молоді та спорту
України пропозицій про розподіл коштів, передбачених у Державному
бюджеті України для виплати одноразової винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";
3.3 координацію роботи Міністерства у справах сім'ї, молоді
та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у
справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій щодо формування
заявок про виділення бюджетних коштів для здійснення виплати
одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня", та узагальнення звітів про виплату
одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня";
3.4 забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу
до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Міністра Суліму Є.М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Дмитро Табачник
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра соціальної
політики України Василь Надрага

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
08.06.2011 N 543
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 28.07.2011 N 896
( z0978-11 )

ЗАЯВКА
від "___" _____ 20 __ року N ____
про виділення бюджетних коштів
для здійснення виплати одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня",
в ______________________
(зазначити регіон)

-------------------------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б. жінок, | Місце | Серія та | Дата і | Сума | Витрати на | |з/п| яким | реєстрації |номер паспорта| номер |винагороди,| оплату | | | присвоєно | жінки | жінки | указу | грн. | послуг | | |почесне звання|(уповноваженої|(уповноваженої|Президента| |Українського| | |України "Мати-| особи) | особи) | України | | державного | | | героїня"* | | | | |підприємства| | |(уповноважених| | | | | поштового | | | осіб) | | | | | зв'язку | | | | | | | |"Укрпошта", | | | | | | | | пов'язаних | | | | | | | | з виплатою | | | | | | | |винагороди, | | | | | | | | грн. | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+------------| | |Район | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+------------| | 1 | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+------------| | 2 | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+------------| | |Місто | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+------------| | 3 | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+------------| | 4 | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+------------| | 5 | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+------------| | |Всього | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
_______________
*Прізвища жінок, яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня", включаються в порядку черговості прийняття указів
Президента України про присвоєння почесного звання.
Міністр у справах сім'ї,
молоді та спорту
Автономної Республіки Крим,
керівник структурного підрозділу
у справах сім'ї, молоді та спорту __________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)
20______ року
М.П.
{ Форма заявки в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 896 ( z0978-11 ) від 28.07.2011 }
Голова Державної служби молоді
та спорту України Р.С.Сафіуллін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
08.06.2011 N 543
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 28.07.2011 N 896
( z0978-11 )

ВІДОМІСТЬ
виплати одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня",
в ______ районі (місті, районі в місті) __________
від "__" ________ 20__ року N _____

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б. жінок, | Місце | Серія та | Дата і | Виплата одноразової | Оплата послуг | |з/п| яким | реєстрації |номер паспорта| номер | винагороди | Українського | | | присвоєно | жінки | жінки | указу | | державного | | |почесне звання|(уповноваженої|(уповноваженої|Президента| | підприємства | | | України | особи) | особи) | України | | поштового зв'язку | | | "Мати- | | | | | "Укрпошта", | | | героїня"* | | | | | пов'язаних з | | |(уповноважених| | | | | виплатою | | | осіб) | | | | | винагороди, грн | | | | | | |----------------------+--------------------| | | | | | | сума |дата і номер |сума на | дата і | | | | | | |виплати,| платіжного | оплату | номер | | | | | | | грн. |документа про|послуг, |платіжного | | | | | | | |перерахування| грн. | документа | | | | | | | | коштів на | | | | | | | | | | особистий | | | | | | | | | | банківський | | | | | | | | | | рахунок | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+--------+-------------+--------+-----------| | 1 | | | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+--------+-------------+--------+-----------| | 2 | | | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+--------+-------------+--------+-----------| | 3 | | | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+--------+-------------+--------+-----------| | 4 | | | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+--------+-------------+--------+-----------| | 5 | | | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+--------+-------------+--------+-----------| | | | | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+--------+-------------+--------+-----------| | |Всього | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
*Прізвища жінок, яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня", включаються в порядку черговості прийняття указів
Президента України про присвоєння почесного звання.
Керівник управління праці
та соціального захисту населення
(структурного підрозділу з питань
праці та соціального захисту
населення) ___________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)
20______ року
М.П.
{ Форма відомості в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 896 ( z0978-11 ) від 28.07.2011 }
Голова Державної служби молоді
та спорту України Р.С.Сафіуллін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
08.06.2011 N 543
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 28.07.2011 N 896
( z0978-11 )

ЗВІТ
про виплату одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня",
в_____________ за ___________ 20__ року
(зазначити (зазначити
регіон) період)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б. жінок, | Місце |Серія та номер| Дата і |Фактично використано бюджетних | Дані про | |з/п| яким | реєстрації |паспорта жінки| номер | коштів | причини | | | присвоєно | жінки |(уповноваженої| указу |-------------------------------|неотримання| | |почесне звання|(уповноваженої| особи) |Президента|на виплату | на оплату послуг |одноразової| | | України | особи) | | України |одноразової| Українського |винагороди | | | "Мати- | | | |винагороди,| державного | | | | героїня"* | | | | грн. | підприємства | | | |(уповноважених| | | | | поштового зв'язку | | | | осіб) | | | | | "Укрпошта", | | | | | | | | | пов'язаних з | | | | | | | | | виплатою | | | | | | | | | винагороди, грн. | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------------+-----------| | |Район | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------------+-----------| | 1 | | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------------+-----------| | 2 | | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------------+-----------| | |Місто | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------------+-----------| | 3 | | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------------+-----------| | 4 | | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------------+-----------| | 5 | | | | | | | | |---+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------------+-----------| | |Всього | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
*Прізвища жінок, яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня", включаються в порядку черговості прийняття указів
Президента України про присвоєння почесного звання.
Міністр у справах сім'ї,
молоді та спорту
Автономної Республіки Крим,
керівник структурного підрозділу
у справах сім'ї, молоді та спорту ____________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)
20______ року
М.П.
{ Форма звіту в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 896 ( z0978-11 ) від 28.07.2011 }
Голова Державної служби молоді
та спорту України Р.С.Сафіуллінвверх