Документ z0778-17, действует, текущая редакция — Принятие от 31.05.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.07.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2017  № 545


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2017 р.
за № 778/30646

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати

Відповідно до пункту 6 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році", пункту 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2016 року № 927) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 4 Змін, затверджених пунктом 1 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2018 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. ДанилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.05.2017  № 545

ЗМІНИ
до форми Податкової декларації з рентної плати

1. Додаток 1 викласти в такій редакції:

"

Додаток 1
до Податкової декларації
з рентної плати

РОЗРАХУНОК
з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин".

2. У додатках 2, 2-1:

1) у рядках 7.4 слово "гірничодобувного" замінити словом "гірничого";

2) у рядках 8.5 слова "регламентуючим документом" замінити словами "документом, що регламентує властивості продукції";

3) у примітках 23 слова та цифри "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу" замінити словами та цифрами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу".

3. У примітці 14 до додатка 3, примітках 15 до додатків 4, 41 слова та цифри "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу" замінити словами та цифрами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу".

4. У додатку 5:

1) примітки 13, 14 викласти в такій редакції:

"13

Первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, м-3.

14

Первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної понад установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, м-3.";

2) у примітці 20 слова та цифри "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу" замінити словами та цифрами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу".

5. У примітці 15 до додатка 6, примітці 16 до додатка 7, примітках 14 до додатків 8, 9, примітках 15 до додатків 10, 10-1, примітці 18 до додатка 11, примітці 16 до додатка 11-1 слова та цифри "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу" замінити словами та цифрами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу".

6. У додатку 15 слова та цифри "11.00 Стільниковий радіозв’язок" замінити словами та цифрами

"11.00

Стільниковий радіозв’язок:

11.01

від 300-791 МГц

11.02

від 821-832 МГц

11.03

від 862-880 МГц

11.04

від 915-925 МГц

11.05

від 960-1710 МГц

11.06

від 1785-1805 МГц

11.07

від 1880-1920 МГц

11.08

від 1980-2110 МГц

11.09

від 2170-2200 МГц

11.10

від 791-821 МГц

11.11

від 832-862 МГц

11.12

від 880-915 МГц

11.13

від 925-960 МГц

11.14

від 1710-1785 МГц

11.15

від 1805-1880 МГц

11.16

від 1920-1980 МГц

11.17

від 2110-2170 МГц

11.18

від 2300-2400 МГц

11.19

від 2500-2690 МГц".

В. о. директора
Департаменту податкової
політикиВ.П. Овчаренковверх