Документ z0766-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.02.2006, основание - z0149-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
N 298 від 27.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
від 31 серпня 2001 р.
за N 766/5957
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 70 ( z0149-06 ) від 09.02.2006 )
Про впорядкування умов оплати праці працівників
науково-дослідних установ (підрозділів)
Збройних Сил України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
N 266 ( z0693-02 ) від 06.08.2002
N 330 ( z0940-03 ) від 07.10.2003
N 281 ( z0961-04 ) від 19.07.2004
N 568 ( z1542-04 ) від 29.11.2004
N 412 ( z0807-05 ) від 15.07.2005
N 575 ( z1334-05 ) від 22.09.2005 )

З метою впорядкування умов оплати праці працівників
науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України та на
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого
2001 року N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (із змінами і доповненнями) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови оплати праці працівників
науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України, що
додаються.
2. Установити, що витрати, пов'язані із запровадженням умов
оплати праці працівників науково-дослідних установ (підрозділів)
Збройних Сил України, здійснюються за рахунок та в межах фонду
оплати праці, затвердженого в кошторисі доходів і видатків.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони
України від 16 вересня 1998 року N 344 ( z0693-98 ) "Про
упорядкування умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) установ і організацій соціально-культурної
сфери Міністерства оборони України, що фінансуються з бюджету",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 1998 року
за N 693/3133, в частині, що стосується оплати праці працівників
науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних
(проектно-пошукових), пошукових та інших наукових організацій
Міністерства оборони України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного фінансового управління Міністерства оборони України.
5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України
генерал армії України О.І.Кузьмук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України М.О.Солдатенко
Затверджено
Наказ Міністра оборони
України 27.08.2001
N 298
Умови
оплати праці працівників науково-дослідних
установ (підрозділів) Збройних Сил України

1. Загальні положення
1.1. Умови оплати праці працівників науково-дослідних установ
(підрозділів) Збройних Сил України (далі - Умови) застосовуються з
1 березня 2001 року під час оплати праці керівників, наукових
співробітників та фахівців науково-дослідних інститутів (центрів),
центральних, спеціалізованих та окремих конструкторських і
конструкторсько-технологічних організацій, а також
науково-дослідних підрозділів військових навчальних закладів,
установ та організацій Збройних Сил України (далі -
науково-дослідні установи (підрозділи). 1.2. Умови передбачають: розміри посадових окладів керівників, наукових співробітників
та фахівців науково-дослідних установ (підрозділів); порядок установлення працівникам науково-дослідних установ
(підрозділів) розмірів посадових окладів, їх підвищень, надбавок
та доплат, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
2. РОЗМІРИ
посадових окладів керівників, наукових
співробітників та фахівців науково-дослідних
установ (підрозділів)

Таблиця 1
Керівники
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Посадові оклади | | | керівників за групами | | | науково-дослідних | | | установ, гривень | | |------------------------| | | I | II | III | IV | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 квітня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Начальник (директор) | 787 | 741 | 668 | - | |науково-дослідного інституту (центру)..| | | | | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------| |Начальник науково-дослідного | 714 | 692 | 643 | - | |управління | | | | | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------| |Начальник (завідувач) | 668 | 643 | 620 | 607 | |науково-дослідного відділу (відділення,| | | | | |лабораторії), учений секретар . . . . .| | | | | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------| |Начальник (завідувач) | 643 | 597 | 570 | 549 | |науково-дослідного сектору | | | | | |(лабораторії, групи), що входить | | | | | |до складу науково-дослідного | | | | | |відділу (відділення, | | | | | |лабораторії) . . . . . . . . . . . . . | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Незалежно від груп науково-дослідних установ | |----------------------------------------------------------------| |Головний інженер . . . . . . . . . . . | 643 | |---------------------------------------+------------------------| |Головний інженер (конструктор, | 597 | |технолог )проекту . . . . . . . . . . | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник (завідувач) | 633 | |конструкторського, технологічного, | | |проектного, вишукувального, | | |технічного, виробничого та інших | | |основних структурних підрозділів . . . | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник (завідувач) відділу: | 620 | |патентно-ліцензійного, стандартизації, | | |науково-технічної інформації (які | | |проводять наукові та науково-технічні | | |розробки); головний механік, енергетик,| | |економіст, метролог та інші головні | | |фахівці в основних відділах | | |(відділеннях, лабораторіях) | | |---------------------------------------+------------------------| |Завідувач відділу охорони праці і | 499 | |техніки безпеки . . . . . . . . . . . .| | |----------------------------------------------------------------| | з 1 липня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Начальник (директор) | 841 | 792 | 714 | - | |науково-дослідного інституту | | | | | |(центру) . . . . . . . . . . . . | | | | | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------| |Начальник науково-дослідного | 763 | 740 | 687 | - | |управління | | | | | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------| |Начальник (завідувач) | 714 | 687 | 663 | 649 | |науково-дослідного відділу (відділення,| | | | | |лабораторії), учений секретар . . . . .| | | | | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------| |Начальник (завідувач) | 687 | 638 | 609 | 587 | |науково-дослідного сектору | | | | | |(лабораторії, групи), що входить до | | | | | |складу науково-дослідного відділу | | | | | |(відділення, лабораторії) . . . . . . | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Незалежно від груп науково-дослідних установ | |----------------------------------------------------------------| |Головний інженер . . . . . . . . . . . | 687 | |---------------------------------------+------------------------| |Головний інженер (конструктор, | 638 | |технолог) проекту . . . . . . . . . . .| | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник (завідувач) | 677 | |конструкторського, технологічного, | | |проектного, вишукувального, | | |технічного, виробничого | | |та інших основних структурних | | |підрозділів . . . . . . . . . . . . . .| | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник (завідувач) відділу: | 663 | |патентно-ліцензійного, стандартизації, | | |науково-технічної інформації (які | | |проводять наукові та науково-технічні | | |розробки); головний механік, енергетик,| | |економіст, метролог та інші головні | | |фахівці в основних відділах | | |(відділеннях, лабораторіях) | | |---------------------------------------+------------------------| |Завідувач відділу охорони праці і | 533 | |техніки безпеки . . . . . . . . . . . .| | ------------------------------------------------------------------
1. Науково-дослідні установи (підрозділи) за оплатою праці
керівників поділяються на такі групи: I-III групи - науково-дослідні інститути (центри). Віднесення
цих науково-дослідних установ до конкретної групи за оплатою праці
керівників здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України
залежно від важливості та значення наукових досліджень, що
проводяться; IV група - науково-дослідні підрозділи військових навчальних
закладів, установ та організацій Збройних Сил України.
2. Посадові оклади керівників структурних підрозділів, які не
проводять наукові та науково-технічні розробки, установлюються на
рівні посадових окладів керівників загальних (наскрізних) професій
і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та
організацій Збройних Сил України, віднесених за показниками до
відповідної групи науково-дослідних установ (підрозділів).
Таблиця 2
Наукові співробітники
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Посадові оклади, гривень | | |---------------------------| | | з 01.04.2005 |з 01.07.2005| |------------------------------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------------------------+--------------+------------| |Головний науковий співробітник | 741 | 792 | |------------------------------------+--------------+------------| |Провідний науковий співробітник | 692 | 740 | |------------------------------------+--------------+------------| |Старший науковий співробітник | 620 | 663 | |------------------------------------+--------------+------------| |Науковий співробітник . . . . . . . | 549 | 587 | |------------------------------------+--------------+------------| |Молодший науковий співробітник | 477 | 510 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Фахівці основних структурних
підрозділів, які проводять наукові
та науково-технічні розробки
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Посадові оклади, гривень | | |----------------------------------| | |фахі-| фахівці, які |за посадою| | |вці, | мають | | | | які |-----------------+----------| | | не | III | II | I |стар-|про-| | |мають|кате-|кате-|кате-|шого |від-| | |кате-|горію|горію|горію| |ного| | |горії| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | з 1 квітня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Інженер: конструктор, | 381 | 406 | 453 | 477 | - |524 | |технолог, програміст, | | | | | | | |електронник . . . . . | | | | | | | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Інженер іншої спеціальності | 381 | - | 430 | 453 | - |499 | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Інші фахівці . . . . . . . . | 381 | - | 430 | 453 | - |499 | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Лаборант (з вищою освітою) | 360 | - | - | - | 381 | - | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----|

|Технік (усіх спеціальностей | 334 | - | 360 | 381 | - | - | |і найменувань) . . . . . . . | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | з 1 липня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Інженер: конструктор, | 407 | 434 | 484 | 510 | - |560 | |технолог, програміст, | | | | | | | |електронник . . . . . | | | | | | | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Інженер іншої спеціальності | 407 | - | 460 | 484 | - |533 | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Інші фахівці . . . . . . . . | 407 | - | 460 | 484 | - |533 | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Лаборант (з вищою освітою) | 385 | - | - | - | 407 | - | |-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Технік (усіх спеціальностей | 357 | - | 385 | 407 | - | - | |і найменувань) . . . . . . . | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
( Розділ 2 в редакції Наказів Міністерства оборони N 266
( z0693-02 ) від 06.08.2002, N 330 ( z0940-03 ) від 07.10.2003,
N 281 ( z0961-04 ) від 19.07.2004, N 568 ( z1542-04 ) від
29.11.2004, N 412 ( z0807-05 ) від 15.07.2005, N 575 ( z1334-05 )
від 22.09.2005 )

3. Порядок
установлення працівникам науково-дослідних установ
(підрозділів) розмірів посадових окладів, їх підвищень,
надбавок та доплат, а також інших заохочувальних та
компенсаційних виплат
3.1. Посадові оклади працівників науково-дослідних установ
(підрозділів) установлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог
та характеристик робіт залежно від складності та обсягу
виконуваних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і
знань. 3.2. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно
відпрацьованому часу, виходячи з посадового окладу з урахуванням
підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних
виплат, передбачених чинним законодавством. 3.3. Посадові оклади заступників керівників науково-дослідних
установ, заступників керівників структурних підрозділів цих
установ установлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів -
на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків
нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника. Конкретний розмір посадового окладу заступника (помічника)
керівника та головного бухгалтера встановлюється шляхом пониження
посадового окладу відповідного керівника на будь-який відсоток у
зазначених межах. 3.4. Посадові оклади працівників науково-дослідних установ
(підрозділів), які мають почесне звання, підвищуються: ( Абзац
перший пункту 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 575 ( z1334-05 ) від 22.09.2005 ) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
"народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків. За наявності двох або більше звань посадові оклади
працівників підвищуються за одним (вищим) званням. Посадові оклади
працівників підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем
відповідає почесному званню. ( Абзац третій пункту 3.4 розділу 3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 575
( z1334-05 ) від 22.09.2005 )

( Абзац четвертий пункту 3.4 розділу 3 виключено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 575 ( z1334-05 ) від 22.09.2005 )

( Абзац п'ятий пункту 3.4 розділу 3 виключено на підставі
Наказу Міністерства оборони N 575 ( z1334-05 ) від 22.09.2005 )

3.5. Працівникам за виконання обов'язків тимчасово відсутніх
працівників, суміщення професій (посад), розширення зони
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт
установлюються доплати в розмірі до 50 відсотків посадового окладу
відсутнього працівника або за вакантною посадою. Доплати установлюються працівникам, які виконують у тій самій
установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором (контрактом), додаткову роботу за іншою посадою
або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від
своєї основної роботи. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам
науково-дослідних установ, їх заступникам, керівникам структурних
підрозділів цих установ та їх заступникам. 3.6. Установлювати працівникам доплати до посадового окладу
(ставки заробітної плати) в граничному розмірі: за вчене звання: професора - 33 відсотки, доцента, старшого
наукового співробітника - 25 відсотків; за науковий ступінь: доктора наук - 25 відсотків, кандидата
наук - 15 відсотків. Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом Міністерства
оборони N 575 ( z1334-05 ) від 22.09.2005 )
3.7. Працівникам за високі досягнення у праці, за виконання
особливо важливої роботи (на термін її виконання), за складність,
напруженість у роботі встановлюються надбавки в розмірі до 50
відсотків посадового окладу. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються. 3.8. Конкретні розміри надбавок і доплат установлюються у
колективному договорі та оголошуються наказом начальника
науково-дослідної установи, організації. Якщо колективний договір
не укладено, то ці питання мають погоджуватися з профспілковим
органом. 3.9. Обчислення посадових окладів з урахуванням підвищень
здійснюється у такому порядку: працівникам, які мають право на підвищення посадових окладів
у відсотках, посадові оклади збільшуються на відсоток підвищення,
тобто встановлюється новий посадовий оклад; у тих випадках, коли працівники мають право на підвищення
посадових окладів у відсотках одночасно на кількох підставах,
розміри підвищень додаються і на суму відсотків збільшується
посадовий оклад. 3.10. Передбачені чинним законодавством надбавки і доплати
нараховуються до посадових окладів працівника. У тих випадках, коли посадові оклади згідно з умовами оплати
праці виплачуються працівникам у підвищених розмірах, надбавки і
доплати, що передбачені у відсотках, обчислюються із знову
створених, тобто підвищених, посадових окладів. 3.11. Преміювання працівників науково-дослідних установ
(підрозділів) здійснюється відповідно до їх особистого внеску в
загальні результати роботи за рахунок та в межах затвердженого
фонду оплати праці. Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які
підлягають преміюванню, періодичність виплати премій, показники
преміювання, умови, за яких працівники не подаються для
преміювання, та розміри премій) установлюються положенням про
преміювання, яке затверджується начальником науково-дослідної
установи (організації) за погодженням з профспілковим органом. 3.12. Працівникам у межах затвердженого фонду оплати праці
може надаватися матеріальна допомога, в тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік. 3.13. Оплата праці працівників, прийнятих за строковими
трудовими договорами для тимчасового заміщення посад, що
комплектуються жінками із числа військовослужбовців, на період
відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за
дитиною, здійснюється на умовах, передбачених для відповідної
категорії працівників за рахунок асигнувань, виділених на грошове
забезпечення (КЕКВ 1112). У такому самому порядку і на тих самих умовах здійснюється
оплата праці працівників, які мають право згідно з чинним
законодавством заміщати вакантні посади військовослужбовців.
Начальник Головного
фінансово-економічного управління
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант І.Ю.Марковверх