Документ z0763-18, действует, текущая редакция — Принятие от 26.06.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.07.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2018  № 2024/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 липня 2018 р.
за № 763/32215

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 серпня 2017 року № 2649/5

Відповідно до статей 11, 13 Кримінально-виконавчого кодексу України, статей 31-1, 183-1, 325-1, 325-2, 325-3, 325-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 655-р «Про утворення державної установи «Центр пробації» НАКАЗУЮ:

1. У пункті 2 наказу Міністерства юстиції України від 18 серпня 2017 року № 2649/5 «Про затвердження Типового положення про уповноважений орган з питань пробації та Типового положення про сектор ювенальної пробації», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2017 року за № 1030/30898, слова «Керівникам міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції» замінити словами «Директору Державної установи «Центр пробації».

2. Затвердити Зміни до Типового положення про уповноважений орган з питань пробації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18 серпня 2017 року № 2649/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2017 року за № 1030/30898, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Типового положення про сектор ювенальної юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18 серпня 2017 року № 2649/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2017 року за № 1031/30899, що додаються.

4. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Д. Чернишов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26 червня 2018 року № 2024/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 липня 2018 р.
за № 763/32215

ЗМІНИ
до Типового положення про уповноважений орган з питань пробації

1. У пункті 2 розділу І слова «міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України (далі - Управління)» замінити словами «Державній установі «Центр пробації» (далі - Центр пробації)».

2. У розділі ІІ:

1) в абзаці четвертому слова «кримінальних покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади» замінити словами «кримінальних покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади»;

2) в абзаці п’ятнадцятому слова «та громадських робіт» замінити словами «, громадських робіт та суспільно корисних робіт»;

3) в абзаці сімнадцятому слова «видів громадських робіт» замінити словами «видів громадських робіт, суспільно корисних робіт»;

4) в абзаці двадцять першому слова «у виді позбавлення права обіймати певні посади» замінити словами «у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади».

3. В абзаці сьомому розділу ІІІ слова «у вигляді виправних та громадських робіт» замінити словами «у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт».

4. У розділі IV:

1) у пункті 1 слова «керівником Управління за погодженням з Міністерством юстиції України» замінити словами «директором Центру пробації»;

2) у пунктах 2-4 слово «Управління» замінити словами «Центру пробації».

5. У пункті 1 розділу V слова «керівником Управління» замінити словами «директором Центру пробації».

Директор Департаменту
публічного права


Л. Кравченковверх