Документ z0755-07, действует, текущая редакция — Принятие от 29.06.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.07.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
29.06.2007 N 382
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2007 р.
за N 755/14022

Про внесення зміни до Умов оплати праці
працівників установ та організацій ветеринарної
медицини Збройних Сил України, затверджених наказом
Міністра оборони України від 28.02.2006 N 124

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
3 травня 2007 року N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження
тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за
II етапом" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Умов оплати праці працівників установ та
організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України,
затверджених наказом Міністра оборони України від 28 лютого 2006
року N 124 ( z0272-06 ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних
Сил України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
14 березня 2006 року за N 272/12146 (зі змінами) (далі - Умови),
такі зміни: додаток 1 до пункту 1.1 Умов ( z0272-06 ) викласти в новій
редакції, що додається.
2. Командирам (начальникам) військових частин, закладів,
установ та організацій Збройних Сил України: установити посадові оклади (ставки заробітної плати)
працівників, відповідно до тарифних розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників, передбачені додатком 1 до Умов
( z0272-06 ) у редакції цього наказу; умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовувати,
починаючи з 1 червня 2007 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак
Додаток 1
до пункту 1.1 Умов оплати
праці працівників установ
та організацій ветеринарної
медицини Збройних Сил
України
( z0272-06 )
(у редакції наказу Міністра
оборони України
від 29.06.2007 N 382)

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ та організацій ветеринарної
медицини Збройних Сил України

------------------------------------------------------------------ | Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти | |------------------------------+---------------------------------| | 1 | 2 | |------------------------------+---------------------------------| | 1 | 1 | |------------------------------+---------------------------------| | 2 | 1,06 | |------------------------------+---------------------------------| | 3 | 1,12 | |------------------------------+---------------------------------| | 4 | 1,18 | |------------------------------+---------------------------------| | 5 | 1,24 | |------------------------------+---------------------------------| | 6 | 1,3 | |------------------------------+---------------------------------| | 7 | 1,37 | |------------------------------+---------------------------------| | 8 | 1,47 | |------------------------------+---------------------------------| | 9 | 1,57 | |------------------------------+---------------------------------| | 10 | 1,66 | |------------------------------+---------------------------------| | 11 | 1,78 | |------------------------------+---------------------------------| | 12 | 1,92 | |------------------------------+---------------------------------| | 13 | 2,07 | |------------------------------+---------------------------------| | 14 | 2,21 | |------------------------------+---------------------------------| | 15 | 2,35 | |------------------------------+---------------------------------| | 16 | 2,5 | |------------------------------+---------------------------------| | 17 | 2,66 | |------------------------------+---------------------------------| | 18 | 2,83 | |------------------------------+---------------------------------| | 19 | 3,01 | |------------------------------+---------------------------------| | 20 | 3,25 | |------------------------------+---------------------------------| | 21 | 3,41 | |------------------------------+---------------------------------| | 22 | 3,5 | |------------------------------+---------------------------------| | 23 | 3,71 | |------------------------------+---------------------------------| | 24 | 3,8 | |------------------------------+---------------------------------| | 25 | 3,93 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати. 2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України І.Ю.Марковверх