Про внесення зміни до наказу Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314
Держмитслужба України; Приказ, Форма типового документа, Акт от 20.06.2007519
Документ z0753-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 31.08.2012, основание - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.06.2007 N 519
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2007 р.
за N 753/14020
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про внесення зміни до наказу
Державної митної служби України
від 20.04.2005 N 314

Відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ) та з метою
подальшого вдосконалення і спрощення порядку митного контролю й
митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації Н А К А З У Ю:
1. Унести зміну до Порядку здійснення митного контролю й
митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України
від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (далі - Порядок),
виклавши додаток 2 до Порядку в редакції, що додається.
2. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити
інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги
цього наказу.
3. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) і
Юридичному департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Черкасського Р.А.
Голова Державної
митної служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
фінансів України В.А.Копилов
Додаток 2
до Порядку здійснення
митного контролю й митного
оформлення товарів
із застосуванням вантажної
митної декларації
( z0439-05 )
(у редакції наказу Державної
митної служби України
від 20.06.2007 N 519)
Форма

АКТ
про проведення митного огляду товарів,
що переміщуються за ВМД N _____________ від "___" ________ 20 ___ р.

1. Назва митного органу _____________________________________
2. Місце проведення митного огляду __________________________ _____________________________________________________________
3. Час проведення митного огляду: з ____ год ____ хв до _____
год ____ хв
4. Місцезнаходження товарів (транспортний засіб, контейнер
тощо): ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
(вид і номер транспортного засобу; номер контейнера, код
контейнера відповідно до Класифікатора типів контейнерів тощо) __________________________________________________________________
5. Митне забезпечення (забезпечення відправника) ____________ __________________________________________________________________
(наявність, номери, цілість)
6. Ідентифікаційні ознаки та кількість вантажних місць ______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Результати проведення митного огляду*:
7.1. Кількість відкритих (розпакованих) вантажних місць _____ __________________________________________________________________
7.2. Пакування (ящики, пакунки, палети, мішки, без пакування,
інше) ____________________________________________________________
(вид пакування, цілість упаковки) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7.3. Опис, кількість і країна походження товарів (за
маркуванням) _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(наводиться опис товарів: зовнішній вигляд; ступінь обробки; розміри; матеріал, з якого вироблено товари; вид упаковки;
комплектність; призначення; технічні, споживчі та інші наявні
ідентифікаційні характеристики товарів; маркування на товарах
та/або упаковці; відомості про виробника, що містяться
на товарах та/або їх упаковці) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Зворотний бік
Акта про проведення митного
огляду товарів
7.4. Інші відомості _________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Вантажні місця запаковано з накладенням митного
забезпечення N ___________________________________________________ __________________________________________________________________
9. Огляд проводили: __________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище
посадової особи митного органу) __________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище
посадової особи митного органу) ------------------------ | Місце штампа | |"Під митним контролем"| ------------------------
10. Особи, що були присутні під час здійснення митного
огляду: __________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище,
N паспорта або посвідчення особи)** __________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище,
N паспорта або посвідчення особи)** __________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище,
N паспорта або посвідчення особи)** __________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище,
N паспорта або посвідчення особи)** __________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище,
N паспорта або посвідчення особи)**
--------------- * Якщо в пункті 7 Акта недостатньо місця для занесення всіх
відомостей, то вони наводяться на додатковому аркуші формату А4
(результати проведення митного огляду автотранспортного засобу
наводяться на додатковому аркуші, форму якого наведено в додатку 4
до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення
товарів із застосуванням вантажної митної декларації
), про що біля
місця для відбитка штампа "Під митним контролем" учиняється запис
"Див. на додатковому аркуші". Додатковий аркуш обов'язково
підписується особами, зазначеними в пунктах 9, 10 цього Акта.
Додатковий аркуш обов'язково засвідчується відбитком штампа "Під
митним контролем". ** Запис виконується власноручно особою, що була присутня під
час здійснення митного огляду.вверх