Документ z0750-07, действует, текущая редакция — Принятие от 29.06.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.07.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
29.06.2007 N 381
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2007 р.
за N 750/14017

Про затвердження Змін до Умов оплати праці членів
екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення,
працівників берегових організацій гідрографічної
та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських
Сил Збройних Сил України, затверджених наказом
Міністра оборони України від 01.06.2006 N 304

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
3 травня 2007 року N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження
тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II
етапом" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці членів екіпажів
морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових
організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб
Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджених наказом
Міністра оборони України від 1 червня 2006 року N 304 ( z0707-06 )
"Про впорядкування умов оплати праці членів екіпажів морських
(рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій
гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських
Сил Збройних Сил України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 14 червня 2006 року за N 707/12581 (зі змінами), що
додаються.
2. Командирам (начальникам) військових частин, берегових
установ та організацій Військово-Морських Сил Збройних Сил
України: установити посадові оклади (ставки заробітної плати)
працівників відповідно до тарифних розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці, передбачених таблицею 1 у редакції цього наказу; умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовувати,
починаючи з 1 червня 2007 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
29.06.2007 N 381
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2007 р.
за N 750/14017

ЗМІНИ
до Умов оплати праці членів екіпажів морських
(рейдових) суден забезпечення, працівників берегових
організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної
служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України,
затверджених наказом Міністра оборони України від
1 червня 2006 року N 304 "Про впорядкування умов
оплати праці членів екіпажів морських (рейдових)
суден забезпечення, працівників берегових
організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної
служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України",
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
14 червня 2006 року за N 707/12581
( z0707-06 )

1. Таблицю 1 до розділу 2 Умов оплати праці членів екіпажів
морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових
організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб
Військово-Морських Сил Збройних Сил України викласти в такій
редакції:
"Таблиця 1
2.1. РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників Військово-Морських Сил
Збройних Сил України

------------------------------------------------------------------ | Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти | |----------------------------------+-----------------------------| | 1 | 1,00 | |----------------------------------+-----------------------------| | 2 | 1,06 | |----------------------------------+-----------------------------| | 3 | 1,12 | |----------------------------------+-----------------------------| | 4 | 1,18 | |----------------------------------+-----------------------------| | 5 | 1,24 | |----------------------------------+-----------------------------| | 6 | 1,30 | |----------------------------------+-----------------------------| | 7 | 1,37 | |----------------------------------+-----------------------------| | 8 | 1,47 | |----------------------------------+-----------------------------| | 9 | 1,57 | |----------------------------------+-----------------------------| | 10 | 1,66 | |----------------------------------+-----------------------------| | 11 | 1,78 | |----------------------------------+-----------------------------| | 12 | 1,92 | |----------------------------------+-----------------------------| | 13 | 2,07 | |----------------------------------+-----------------------------| | 14 | 2,21 | |----------------------------------+-----------------------------| | 15 | 2,35 | |----------------------------------+-----------------------------| | 16 | 2,50 | |----------------------------------+-----------------------------| | 17 | 2,66 | |----------------------------------+-----------------------------| | 18 | 2,83 | |----------------------------------+-----------------------------| | 19 | 3,01 | |----------------------------------+-----------------------------| | 20 | 3,25 | |----------------------------------+-----------------------------| | 21 | 3,41 | |----------------------------------+-----------------------------| | 22 | 3,50 | |----------------------------------+-----------------------------| | 23 | 3,71 | |----------------------------------+-----------------------------| | 24 | 3,80 | |----------------------------------+-----------------------------| | 25 | 3,93 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати. 2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні".
Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України І.Ю.Марковверх