Про упорядкування умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України
Адміністрація Держкордонслужби; Приказ, Условия, Схема от 19.06.2007430
Документ z0718-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 16.08.2013, основание - z1129-13

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.06.2007 N 430
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2007 р.
за N 718/13985
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 622 ( z1129-13 ) від 27.06.2013 }
Про упорядкування умов оплати праці працівників
Державної прикордонної служби України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 490 ( z0569-08 ) від 09.06.2008
N 828 ( z1033-08 ) від 07.10.2008
N 1112 ( z1283-08 ) від 29.12.2008
N 696 ( z0932-09 ) від 22.09.2009
N 462 ( z0501-10 ) від 21.06.2010
N 711 ( z0901-10 ) від 20.09.2010
N 955 ( z1391-10 ) від 10.12.2010
N 39 ( z0140-11 ) від 24.01.2011
N 423 ( z0787-11 ) від 14.06.2011
N 424 ( z0801-11 ) від 14.06.2011
N 487 ( z0888-11 ) від 07.07.2011
N 103 ( z0322-12 ) від 13.02.2012 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (із змінами), постанови Кабінету Міністрів
України від 03.05.2007 N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження
тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II
етапом" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови оплати праці працівників Державної
прикордонної служби України (далі - Умови), що додаються.
2. Затвердити Показники та порядок віднесення органів
Державної прикордонної служби України та їх структурних
підрозділів до груп за оплатою праці керівних працівників
( z0719-07 ), що додаються.
3. Затвердити Перелік установ охорони здоров'я (підрозділів)
Державної прикордонної служби України та посад, робота в (на) яких
дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв'язку зі
шкідливими і важкими умовами праці ( z0720-07 ), що додається.
4. Затвердити Ставки погодинної оплати праці працівників, які
залучаються для проведення навчальних занять та консультацій
( z0721-07 ), що додаються.
5. Провадити підвищення посадових окладів лікарів та фахівців
з базовою та неповною вищою медичною освітою на 15 відсотків за
роботу з хімічними речовинами, віднесених до алергенів, відповідно
до Переліку хімічних речовин, віднесених до алергенів, робота з
якими дає право на підвищення посадових окладів лікарів та
фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою на 15
відсотків, визначених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства охорони здоров'я України від
05.10.2005 N 308/519 ( z1209-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.10.2005 за N 1209/11489.
6. Надати право начальникам (командирам) органів Державної
прикордонної служби України у межах затвердженого фонду заробітної
плати: а) установлювати працівникам конкретні розміри посадових
окладів та доплат і надбавок до них; б) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи; в) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в
сумі не більш ніж посадовий оклад на рік.
7. Преміювання керівних працівників, встановлення їм надбавок
та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги
здійснювати за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів
на оплату.
8. Начальникам (командирам) органів Державної прикордонної
служби України: встановити працівникам посадові оклади (ставки заробітної
плати), виходячи з розмірів тарифних розрядів та коефіцієнтів з
оплати праці працівників органів Державної прикордонної служби
України, згідно з додатком 1 до Умов та схем тарифних розрядів
посад (професій), зазначених у додатках 2-13 до цих Умов.
9. У 2012 році посадові оклади (тарифні ставки)
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 773
гривні, з 1 квітня - 794 гривні, з 1 липня - 802 гривні, з 1
вересня - 807 гривень, з 1 жовтня - 823 гривні, з 1 грудня - 839
гривень. { Абзац пункту 9 в редакції Наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби N 462 ( z0501-10 ) від 21.06.2010 -
застосовується з 1 січня 2010 року; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Адміністрації Державної прикордонної служби N 711
( z0901-10 ) від 20.09.2010 - застосовується з 1 липня 2010 року,
N 955 ( z1391-10 ) від 10.12.2010 - застосовується з 1 жовтня 2010
року, N 39 ( z0140-11 ) від 24.01.2011 - застосовується з 1 грудня
2010 року, N 423 ( z0787-11 ) від 14.06.2011 - застосовується з 1
січня 2011 року, N 487 ( z0888-11 ) від 07.07.2011 -
застосовується з 1 липня 2011 року; в редакції Наказу
Адміністрації Державної прикордонної служби N 103 ( z0322-12 ) від
13.02.2012 - застосовується з 1 січня 2012 року } Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
{ Пункт 9 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 1112 ( z1283-08 ) від 29.12.2008 }
10. У разі, якщо згідно з цим наказом зменшується в окремих
працівників розмір заробітної плати (без урахування премій),
працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром
заробітної плати.
11. Витрати, пов'язані із запровадженням цих Умов, які
фінансуються з бюджету, здійснювати за рахунок та в межах
затвердженого в кошторисах доходів і видатків фонду заробітної
плати.
12. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 31.03.2006 N 250 "Про упорядкування умов оплати праці
працівників Державної прикордонної служби України" скасувати.
13. Фінансово-економічному управлінню Адміністрації Державної
прикордонної служби України подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
14. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник М.М.Литвин
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів
України С.О.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
19.06.2007 N 430
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2007 р.
за N 718/13985

УМОВИ
оплати праці працівників
Державної прикордонної служби України

1. Умови оплати праці працівників Державної прикордонної
служби України (далі - Умови) розроблені відповідно до вимог
Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), постанови
Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п )
"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із
змінами) та згідно з чинним законодавством. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників і
тарифні коефіцієнти, визначені у цих Умовах, застосовуються для
оплати праці з 1 січня 2007 року.
2. Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників органів Державної прикордонної служби України
визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п ), що
встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної
кваліфікаційної категорії, робітникам - кваліфікаційного розряду у
межах діапазону, визначеного залежно від назв посад (професій)
згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників та залежно від посад, визначених у штаті або штатному
розписі. Оплата праці працівників здійснюється за фактично
відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (ставки
заробітної плати) або залежно від виробітку і відрядних розцінок,
з урахуванням граничного розміру доплат, підвищень та надбавок,
передбачених чинним законодавством. Зміни розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати),
підвищень, надбавок, доплат, що визначають заробітну плату
працівників, проводяться з моменту (з дня): призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації; присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного
звання, наукового ступеня; зміни розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника
першого тарифного розряду. Якщо право на зміну розміру посадового окладу (ставки
заробітної плати) настає в період відсутності працівника у зв'язку
з відпусткою чи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю,
перебуванням на курсах підвищення кваліфікації, стажуванні, на
навчанні, відрядженні, то нарахування заробітної плати за новими
посадовими окладами здійснюються з дня виникнення такого права.
3. Посадові оклади заступників керівників органів Державної
прикордонної служби України та заступників керівників структурних
підрозділів цих органів встановлюються на 5-15 відсотків, головних
бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40
відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника,
визначений за схемами тарифних розрядів.
4. Працівникам Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Б.Хмельницького може зберігатись при
визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок
заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати
праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що
застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним
законодавством.
5. Працівникам встановлюються такі надбавки: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке
обмеження не поширюється на працівників Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються; б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати); в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений
майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту
міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються
працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним
почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше
звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається начальником
(командиром) органу Державної прикордонної служби України; г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської
- 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом; ґ) за кваліфікацію: льотному, льотно-підйомному складу
екіпажів повітряних суден за 1-й клас - 40 відсотків, за 2-й клас
- 15 відсотків місячного посадового окладу, інженерно-технічному
складу та авіаційним рятувальникам, які мають клас майстра, - 7
відсотків, 1-й клас - 5 відсотків, 2-й клас - 3 відсотки місячного
посадового окладу. { Пункт 5 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби N 696 ( z0932-09 ) від 22.09.2009 }
6. Працівникам встановлюються такі доплати: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам органів
Державної прикордонної служби України, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів органів Державної прикордонної служби
України та їх заступникам; б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години
вечора до 6 години ранку. Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких провадиться
зазначена доплата, затверджується начальником (командиром) органу
Державної прикордонної служби України за погодженням з
профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному
перезатвердженню, а в разі необхідності до нього можуть вноситися
зміни та доповнення у такому самому порядку; в) за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням; г) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у зазначених працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається начальником
(командиром) органу Державної прикордонної служби України. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам,
передбаченим законодавством; ґ) за використання в роботі дезинфікувальних засобів (у тому
числі молодшим медичним сестрам), а також працівникам, які зайняті
прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового
(місячного) окладу; д) водіям автотранспортних засобів: надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків; водіям
I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час. Надбавки, доплати, підвищення посадових окладів, розмір та
порядок виплати яких не передбачено цими Умовами (за роботу в
гірській місцевості, за роботу з таємними документами, за
підтримку постійної бойової готовності та інші), провадити у
розмірах та порядку, визначеному законодавчими актами України.
7. Встановлення конкретних посадових окладів працівників з
урахуванням кваліфікаційних вимог за займаною посадою, надбавок за
високі досягнення у праці, за виконання особливо важливих
(термінових) робіт, за складність, напруженість у роботі, за
наявність почесного звання та спортивного звання, за вчене звання,
науковий ступінь та з інших підстав провадиться відповідно до
наказу начальника (командира) органу Державної прикордонної служби
України за поданням керівника структурного підрозділу, в якому
працює працівник, та відповідних документів, у разі необхідності,
що дають право на встановлення цих та інших, передбачених
законодавством, надбавок, доплат або підвищення посадових окладів. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної
сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки)
працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.
У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях
з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище -
заокруглюються до однієї гривні.
8. Обчислення, з урахуванням підвищень, посадових окладів
(ставок заробітної плати), визначених за схемами тарифних розрядів
посад (професій), здійснюється у такому порядку: працівникам, які мають право на підвищення посадових окладів
(ставок заробітної плати) у відсотках, посадові оклади (тарифні
ставки) збільшуються на відсоток підвищення, тобто встановлюється
новий посадовий оклад (тарифна ставка); у тих випадках, коли працівники мають право на підвищення
посадових окладів (ставок заробітної плати) у відсотках одночасно
за кількома підставами, передбаченими цими Умовами, абсолютний
розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру
посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого
підвищення; у випадках, коли посадові оклади (ставки заробітної плати)
згідно з цими Умовами виплачуються працівникам у підвищених
розмірах, надбавки і доплати, що передбачені у відсотках,
обчислюються з новостворених, тобто підвищених посадових окладів
(ставок заробітної плати), крім надбавки за тривалість
безперервної роботи у протичумних закладах та підрозділах з
боротьби з особливо небезпечними інфекціями, що нараховується до
посадового окладу, підвищеного лише в цих підрозділах, підвищення
окладу на інших підставах при нарахуванні зазначеної надбавки не
враховується. Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх
випадках окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.
9. Преміювання працівників проводиться у межах фонду оплати
праці, затвердженого у кошторисах. Начальники (командири) органів Державної прикордонної служби
України за погодженням з профспілковими комітетами затверджують
положення про преміювання працівників, яким установлюються порядок
і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають
преміюванню, періодичність виплати премій, показники преміювання,
умови, за яких працівники не подаються для преміювання, та розміри
премій).
10. Оплата праці працівників, прийнятих за строковими
трудовими договорами для тимчасового заміщення посад, що
комплектуються жінками з числа військовослужбовців, на період
відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за
дитиною, здійснюється на умовах, передбачених для відповідної
категорії працівників, за рахунок фонду оплати праці,
затвердженого у кошторисах. У такому самому порядку і на тих самих умовах здійснюється
оплата праці працівників, які мають право згідно з чинним
законодавством заміщувати вакантні посади військовослужбовців.
11. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників Державної прикордонної служби України наведено у
додатку 1 до цих Умов.
12. Схеми тарифних розрядів посад (професій) професіоналів,
фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних
службовців, робітників наскрізних професій органів Державної
прикордонної служби України, яким без віднесення до груп за
оплатою праці установлюються місячні посадові оклади наведено у
додатку 2 до цих Умов.
13. Схеми тарифних розрядів з оплати праці працівників
органів Державної прикордонної служби України, оплата праці яких
провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів та груп за
оплатою праці, наведено у додатку 3 до цих Умов.
14. Схеми тарифних розрядів оплати праці працівників
автотранспорту наведено у додатку 4 до цих Умов.
15. Схеми тарифних розрядів з оплати праці працівників
підсобних сільських господарств наведено у додатку 5 до цих Умов.
16. Схеми тарифних розрядів з оплати праці працівників
редакційного персоналу редакцій періодичних видань Державної
прикордонної служби України наведено у додатку 6 до цих Умов.
17. Схеми тарифних розрядів з оплати праці керівних
працівників органів Державної прикордонної служби України наведено
у додатку 7 до цих Умов.
18. Схеми тарифних розрядів працівників воєнізованої,
пожежної та сторожової охорони наведено у додатку 8 до цих Умов.
19. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників
установ охорони здоров'я Державної прикордонної служби України
наведено у додатку 9 до цих Умов.
20. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників
військово-навчальних закладів, установ освіти та наукових установ
Державної прикордонної служби України наведено у додатку 10 до цих
Умов.
21. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників
культури Державної прикордонної служби України наведено у додатку
11 до цих Умов.
22. Схема тарифних розрядів посад працівників ветеринарної
медицини Державної прикордонної служби України наведено у додатку
12 до цих Умов.
23. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників
спортивної команди та відділення парашутно-десантної підготовки
Державної прикордонної служби України наведено у додатку 13 до цих
Умов.
24. Схеми тарифних розрядів посад працівників
(невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного та
інженерно-технічного складу авіації Державної прикордонної служби
України наведено у додатку 14 до цих Умов. { Умови доповнено пунктом 24 згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби N 696 ( z0932-09 ) від 22.09.2009 }
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної служби
України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 1
до пункту 11 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України
(у редакції наказу
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
від 09.06.2008 N 490
( z0569-08 )

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників
Державної прикордонної служби України

------------------------------------------------------------------ | Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються | | |---------------------------------------------| | | 1-й етап | 2-й етап | 3-й етап | | | з 01.09.2005 | з 01.06.2007 | з 01.09.2008 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 1 | 1 | 1 | 1 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 2 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 3 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 4 | 1,09 | 1,18 | 1,27 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 5 | 1,12 | 1,24 | 1,36 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 6 | 1,15 | 1,3 | 1,45 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 7 | 1,18 | 1,37 | 1,54 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 8 | 1,22 | 1,47 | 1,64 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 9 | 1,31 | 1,57 | 1,73 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 10 | 1,4 | 1,66 | 1,82 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 11 | 1,5 | 1,78 | 1,97 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 12 | 1,61 | 1,92 | 2,12 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 13 | 1,72 | 2,07 | 2,27 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 14 | 1,84 | 2,21 | 2,42 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 15 | 1,97 | 2,35 | 2,58 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 16 | 2,11 | 2,5 | 2,79 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 17 | 2,26 | 2,66 | 3 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 18 | 2,37 | 2,83 | 3,21 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 19 | 2,49 | 3,01 | 3,42 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 20 | 2,61 | 3,25 | 3,64 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 21 | 2,74 | 3,41 | 3,85 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 22 | 2,88 | 3,5 | 4,06 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 23 | 3,02 | 3,71 | 4,27 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 24 | 3,17 | 3,8 | 4,36 | |------------------+--------------+---------------+--------------| | 25 | 3,35 | 3,93 | 4,51 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 490 ( z0569-08 ) від 09.06.2008, із змінами, внесеними
згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 828
( z1033-08 ) від 07.10.2008 }
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної служби
України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 2
до пункту 12 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) професіоналів,
фахівців, керівників інших структурних підрозділів,
технічних службовців, робітників наскрізних професій
органів Державної прикордонної служби України,
яким без віднесення до груп за оплатою праці
установлюються місячні посадові оклади

1. Схема тарифних розрядів посад (професій)
професіоналів, фахівців
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер (з | | |дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, | | |економіст, перекладач, перекладач | | |спецінформації, психолог, художник, юрисконсульт| | |фахівець з державних закупівель, фахівець із | | |зв'язків з громадськістю та пресою та інші | | |професіонали*: | | |провідний | 10 | |I категорії | 9 | |II категорії | 8 | |без категорії | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |Менеджер (управитель) з персоналу, менеджер | | |(управитель) із зв'язків з громадськістю, | | |менеджер (управитель) з реклами | 10 | |------------------------------------------------+---------------| |Головний інспектор прикордонної служби | 11 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший інспектор прикордонної служби | 10 | |------------------------------------------------+---------------| |Інспектор прикордонної служби | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |Молодший інспектор прикордонної служби | 6 | |------------------------------------------------+---------------| |Дільничний інспектор прикордонної служби | | |I категорії | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Дільничний інспектор прикордонної служби | | |II категорії | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |Дільничний інспектор прикордонної служби | | |без категорії | 6 | |------------------------------------------------+---------------| |Фахівці**: бухгалтер, технолог, | | |механік, енергетик, інспектор | | |котлонагляду та інші: | | |I категорії | 8 | |II категорії | 7 | |без категорії | 6 | |------------------------------------------------+---------------| |Референт з основної діяльності | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |Старші: майстер, контрольний майстер дільниці | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Майстер, контрольний майстер дільниці | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший лаборант, який має вищу освіту | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший лаборант | 6 | |------------------------------------------------+---------------| |Лаборант | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший диспетчер з перельотів | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |Диспетчер управління повітряним рухом | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Техніки всіх спеціальностей: | | |I категорії | 7 | |II категорії | 6 | |без категорії | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Професіонали*, які зайняті на роботах з | | |рентгенівськими, радіологічними, | | |радіаційними, радіометричними, | | |дозиметричними, радіохімічними, | | |лазерними, плазменими, компресійними, | | |вакуумними, електронними, телеметричними, | | |ультразвуковими апаратами, приладами, | | |обладнанням (у тому числі інженер | | |з метрології): | | |провідний | 11 | |I категорії | 10 | |II категорії | 9 | |Без категорії | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |Фахівці* (техніки), які зайняті на роботах з | | |рентгенівськими, радіологічними, | | |радіаційними, радіометричними, | | |дозиметричними, радіохімічними, лазерними, | | |плазменими, компресійними, вакуумними, | | |електронними, телеметричними, ультразвуковими | | |апаратами, приладами (у тому числі технік | | |з метрології): | | |I категорії | 8 | |II категорії | 7 | |Без категорії | 6 | ------------------------------------------------------------------
Назва посади встановлюється відповідно до Національного
класифікатора України "Класифікатор професій ДК 003:2005"
( vb375609-05, vc375609-05 ) (далі - Класифікатор професій), який
затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України
від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ), а кваліфікаційні категорії -
відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ).
--------------- * Відповідно до Класифікатора професій ( vb375609-05,
vc375609-05 ) розділ "Професіонали" вміщує професії, що
передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних,
технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних
наук. До цього розділу належать професії, що вимагають від
працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних
завдань та обов'язків) кваліфікації за: 1) дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста,
магістра; 2) дипломом про присудження вченого ступеня: кандидата наук;
доктора наук; 3) атестатом про затвердження вченого звання: старшого
наукового співробітника; доцента; професора. ** Відповідно до Класифікатора професій ( vb375609-05,
vc375609-05 ) розділ "Фахівці" вміщує професії, що вимагають знань
в одній чи більше галузях природознавчих, технічних чи
гуманітарних наук. До цього розділу належать професії, яким
відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним
документом: молодшого спеціаліста; бакалавра; спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку
(стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо); спеціаліста (на роботах з керування складними технічними
комплексами чи їх обслуговування).
2. Схема тарифних розрядів посад (професій)
керівників інших структурних підрозділів,
технічних службовців*
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувачі: центрального складу, секції | 8 | |військового складу (бази), машинописного бюро, | | |господарства, сховища | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувачі: канцелярії, діловодства, | 7 | |копіювально-розмножувального бюро, складу, | | |архіву | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувачі: бази плавзасобів, будиночка | 6 | |передпольотної підготовки, кінного двору, | | |фільмотеки, фотолабораторії, креслярського | | |(креслярсько-копіювального) бюро, спортивної | | |бази (станції, залу), пляжу | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувачі: довідкового бюро, бюро перепусток, | 5 | |камери зберігання, кухні для тварин, | | |навчального класу, експедиції, віварію | | |------------------------------------------------+---------------| |Старші: | 5 | |- товарознавець | | | |---------------| |- архіваріус, обліковець, табельник | 5 | | |---------------| |- диспетчер, інспектор, інструктор, касир | 6 | |------------------------------------------------+---------------| |Інші фахівці та технічні службовці: |6 | |- друкарка, яка працює з іноземним текстом, | | |стенографістка I категорії, кодувальник, | | |оператор комп'ютерної верстки I категорії, | | |оператор комп'ютерного набору I категорії, | | |шифрувальник | | |------------------------------------------------+---------------| |- друкарка I категорії, інспектор, інструктор, |5 | |касир, комендант, стенографістка II категорії, | | |диспетчер, оператор комп'ютерної верстки II | | |категорії, оператор комп'ютерного набору II | | |категорії, оператор диспетчерської служби | | |------------------------------------------------+---------------| |- друкарка II категорії, друкарка- | 4 | |стенографістка, експедитор з перевезення | | |вантажів, таксувальник, секретар-стенографістка,| | |оператор комп'ютерної верстки, оператор | | |комп'ютерного набору | | |------------------------------------------------+---------------| |- агент з постачання, архіваріус, | 4 | |гідрометеоспостерігач, діловод, експедитор, | | |товарознавець, калькулятор, копіювальник, | | |кресляр, нарядник, оператор диспетчерської | | |служби, оператор копіювальних та розмножувальних| | |машин, секретар-друкарка, рахівник, табельник, | | |обліковець, евакуатор, черговий бюро перепусток | | |------------------------------------------------+---------------| |Помічник завідувача секції військового складу | 5 | |(бази) | | ------------------------------------------------------------------
*Відповідно до Класифікатора професій розділ "Технічні
службовці" ( vb375609-05 ) вміщує професії, що передбачають
знання, необхідні для підготовки, збереження чи відновлення
інформації та проведення обчислень. Професійні завдання, пов'язані з виконанням секретарських
обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських
машинах, записами, опрацюванням цифрових даних чи обслуговуванням
клієнтів (операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи
передавання інформації тощо). До цього розділу належать професії, що вимагають повної
загальної середньої та професійної освіти чи повної загальної
середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.
3. Схема тарифних розрядів посад (професій)
робітників наскрізних професій органів
Державної прикордонної служби України,
яким без віднесення до груп за оплатою
праці установлюються місячні посадові оклади
------------------------------------------------------------------ | Найменування професій |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Береговий боцман (старший) | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Береговий боцман | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Берегові: матрос, робітник (старші) | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Берегові: матрос, робітник | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Робітник з обслуговування лазні (банщик) | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Бджоляр | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Вахтер | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Вагар | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Вантажник | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Водій електро- та автовізків | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Водій транспортно-прибиральних машин | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Водій самохідних механізмів | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Возій | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Гардеробник | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Двірник | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Дезінфектор | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |Заправник поливально-мийних машин | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Кастелянка | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Комірник (старший) | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Комірник | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Комірник на складах кислот і хімікатів | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Контролер водопровідного господарства | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Контролер газового господарства | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Контролер технічного стану автомототранспортних | 3 | |засобів (автобуси) | | |------------------------------------------------+---------------| |Комплектувальник товарів | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Конюх | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Лісник | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Ліфтер | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | 1 | |від 2,5 до 5 м за сек. | | | |---------------| |від 5 до 7 м за сек. | 2 | | |---------------| |понад 7 м за сек. | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Маркувальник | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Машиніст вантажного причалу, телескопічних | 3 | |трапів | | |------------------------------------------------+---------------| |Машиніст із прання та ремонту спецодягу | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Манікюрниця | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Машиніст помповий | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Настроювач-регулювальник музичних інструментів | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Натирач підлоги | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Носій | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Опалювач | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Оператор електронно-обчислювальних та обчислю- | 4-5 | |вальних машин | | |------------------------------------------------+---------------| |Старший оператор електронно-обчислювальних та | 5 | |обчислювальних машин | | |------------------------------------------------+---------------| |Оператор механізованих та автоматизованих | 4-5 | |складів | | |------------------------------------------------+---------------| |Палітурник документів | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Пекар | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Перукар | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Підсобний (транспортний) робітник | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Пломбувальник вагонів та контейнерів | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |Покоївка | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Прибиральник території | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Прибиральник сміттєпроводів | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Прибиральник службових приміщень | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Прибиральник виробничих приміщень | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Прибиральник громадських туалетів | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Приймальник-відправник (старший) | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |Приймальник-відправник | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Приймальник замовлень | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Приймальник замовлень (при самостійному | 4 | |визначенні дефектів та обсягів ремонтних робіт | | |транспортних засобів) | | |------------------------------------------------+---------------| |Прийомоздавальник вантажу та багажу | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Провідник із супроводження вантажів | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Робітник з благоустрою | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Робітник з комплексного обслуговування й ремонту| 5 | |будинків | | |------------------------------------------------+---------------| |Робітник виробничих лазень | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Робітник з обслуговування лазні | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Роздавальник нафтопродуктів | 3-4 | | | | |------------------------------------------------+---------------| |Робітник з догляду за тваринами | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Садівник | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Собаківник | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Сторож | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Черговий по роздягальному відділенню | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Черговий по кімнаті відпочинку водіїв | 2 | |автомобілів | | |------------------------------------------------+---------------| |Швейцар | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |Швачка з пошиття та ремонту льотного інвентарю | 1-3 | |------------------------------------------------+---------------| |Фотограф | 3 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації
Державної прикордонної служби N 490 ( z0569-08 ) від 09.06.2008,
N 424 ( z0801-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної служби
України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 3
до пункту 13 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів з оплати праці працівників органів
Державної прикордонної служби України, оплата праці
яких провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів
та груп за оплатою праці

1. Схема тарифних розрядів з оплати праці
робітників, зайнятих на роботах з нормальними
умовами праці, залежно від присвоєних
кваліфікаційних розрядів
-------------------------------------------------------------------- | Найменування посад |Тарифні розряди | | |------------------| | | кваліфікаційні | | | розряди | | |------------------| | |I |II|III|IV|V|VI | |-----------------------------------------------+--+--+---+--+-+---| | 1 |2 |3 | 4 |5 |6| 7 | |-----------------------------------------------+--+--+---+--+-+---| |а) робітники, які виконують висококваліфіковані|3 |4 | 5 |6 |7| 8 | |(особливо складні та відповідальні) роботи: | | | | | | | |ремонт та налагодження електронного та іншого | | | | | | | |особливо складного обладнання, водолази станцій| | | | | | | |рятувально-водолазних служб | | | | | | | |-----------------------------------------------+--+--+---+--+-+---| |б) робітники, які виконують кваліфіковані | | | | | | | |складні роботи: верстатні роботи з обробки | | | | | | | |металу та інших матеріалів шляхом різання на | | | | | | | |металообробних станках; холодне штампування | | | | | | | |металу та інших матеріалів; виготовляють і | | | | | | | |ремонтують інструмент і технологічне оснащення;| | | | | | | |ремонт, налагодження та обслуговування | | | | | | | |основного технологічного, електро- та | | | | | | | |енергетичного, експериментального і наукового | | | | | | | |устаткування, машин, механізмів, автомобілів та| | | | | | | |іншого рухомого | | | | | | | |складу, електронно-обчислювальної техніки, |2 |3 | 3 |4 |5| 6 | |контроль-вимірювальних приладів та автоматики; | | | | | | | |виготовляють, ремонтують, налагоджують | | | | | | | |(регулюють), випробовують та обслуговують | | | | | | | |озброєння і військову техніку | | | | | | | |-----------------------------------------------+--+--+---+--+-+---| |в) робітники, які зайняті на інших роботах |2 |2 | 3 |3 |4| 5 | --------------------------------------------------------------------
Посадові оклади, визначені в установленому порядку за
тарифними розрядами пункту "б", застосовуються для оплати праці
слюсарів-ремонтників, слюсарів-електриків з ремонту
електроустаткування, слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів
та автоматики, електромонтерів з ремонту та обслуговування
електроустаткування, електрогазозварників, робітників, зайнятих
ремонтом автомобілів та іншого рухомого складу, робітників інших
професій, які виконують кваліфіковані (складні) роботи. Конкретні розміри посадових окладів робітників визначаються
за тарифними розрядами з урахуванням кваліфікації робітника,
складності виконуваної роботи, а також з урахуванням напруженості
нормованих завдань, норм обслуговування та нормативів чисельності. За результатами атестації робочих місць за умовами праці,
здійсненої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
01.08.92 N 442 ( 442-92-п ) "Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці" та Методичними рекомендаціями для
проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими
постановою Міністерства праці України від 01.09.92 N 41
( v0041205-92 ), підвищені місячні посадові оклади робітникам
установлюються:за роботу у важких та шкідливих умовах праці на 12
відсотків, за роботу в особливо важких та особливо шкідливих
умовах праці на 24 відсотки. За високу професійну майстерність установлюються надбавки до
тарифних ставок (окладів) робітників: III розряду - 12 відсотків,
IV розряду - 16 відсотків, V розряду - 20 відсотків, VI і вищих
розрядів - 24 відсотки тарифної ставки (окладу).
2. Схема тарифних розрядів з оплати
праці робітників їдалень
------------------------------------------------------------------ | Найменування професій | Тарифні розряди | | |----------------------------| | | кваліфікаційні розряди | | |----------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | |-----------------------------------+---+----+-----+----+---+----| |Кухарі та інші працівники їдалень | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------+---+----+-----+----+---+----| |Кухарі, які працюють біля плити | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------------------------------+---+----+-----+----+---+----| |Виробник харчових напівфабрикатів | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | ------------------------------------------------------------------
3. Схема тарифних розрядів посад
керівних працівників їдалень

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні розряди | | |---------------------------------| | | групи за оплатою праці | | |---------------------------------| | |I | II | III | IV | V |VI |VII| |------------------------------+--+-----+-----+-----+----+---+---| |(Керуючий) завідувач |13|12-13|11-12|10-11|9-10|8-9| 8 | |------------------------------+--+-----+-----+-----+----+---+---| |Завідувач виробництва (шеф- |12|11-12|10-11|9-10 |8-9 |7-8| 7 | |кухар) | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
У їдальнях, показники яких нижчі від передбаченої для їдалень
VII групи, посади завідувачів не вводяться. Керівництво їдальнею
покладається на працівника, не звільненого від основної роботи, з
доплатою йому за завідування у розмірі до 20 відсотків до
визначеного в установленому порядку посадового окладу.
4. Схема тарифних розрядів посад (професій)
працівників зв'язку
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| |Радіотелеграфіст | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Телефоніст міжміського телефонного зв'язку | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |Радіотелефоніст, телеграфіст, радіооператор, | 3 | |фотооператор, оператор електрозв'язку | | |------------------------------------------------+---------------| |Сортувальник поштових відправлень та виробів | 2 | |друку, експедитор з перевезення пошти | | ------------------------------------------------------------------
4.1. Посадові оклади, визначені відповідно до передбачених у
цьому пункті тарифних розрядів, установлюються також відповідним
працівникам в органах Державної прикордонної служби України.
4.2. Начальники (командири) органів Державної прикордонної
служби України мають право установлювати працівникам, для яких, за
їх згодою, вводиться робочий день (зміна) з поділом на частини (з
перервою в роботі більше двох годин), доплату за фактично
відпрацьований час у ці дні в розмірі до 30 відсотків місячного
окладу. Час внутрізмінної перерви до робочого часу не включається.
4.3. Присвоєння робітникам зв'язку класу кваліфікації
провадиться відповідно до кваліфікаційних характеристик
працівників зв'язку.
5. Схема тарифних розрядів з оплати праці робітників, зайнятих у сфері побутового обслуговування на роботах
з нормальними умовами праці, залежно
від присвоєних кваліфікаційних розрядів
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди | | |----------------| | | кваліфікаційні | | | розряди | | |----------------| | |I|II|III|IV|V|VI| |-----------------------------------------------+-+--+---+--+-+--| |Робітники, зайняті ремонтом і технічним |2|3 | 3 |4 |5|6 | |обслуговуванням побутових машин і приладів, | | | | | | | |транспортних засобів (крім підприємств | | | | | | | |автотехобслуговування), ремонтом і | | | | | | | |виготовленням меблів та інших виробів з дерева,| | | | | | | |металевих виробів, граверними роботами, | | | | | | | |рекламно-оформлювальними, макетними роботами, | | | | | | | |фотокінороботами, звукозаписом | | | | | | | |-----------------------------------------------+-+--+---+--+-+--| |Робітники, зайняті ремонтом і виготовленням |2|3 | 3 |4 |5|6 | |взуття, швейних, хутряних, шкіряних, лимарно- | | | | | | | |сідельних виробів, головних уборів, виробів | | | | | | | |текстильної галантереї, ремонтом, пошиттям та | | | | | | | |плетінням трикотажних виробів, хімічним | | | | | | | |чищенням і фарбуванням, обробкою білизни, | | | | | | | |картонажними та палітурними роботами, іншими | | | | | | | |видами послуг виробничого характеру | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
6. Схеми тарифних розрядів з оплати праці
членів екіпажів кораблів і катерів спеціального
призначення морської охорони
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні | | | розряди за | | | видами суден | | |--------------| | |кораблі|катери| |-------------------------------------------------+-------+------| |Старший моторист (машиніст), старший електрик | 6 | 5 | |судновий, старший матрос, старший матрос-водолаз,| | | |старший матрос пожежний, старший машиніст | | | |насосних установок | | | |-------------------------------------------------+-------+------| |Моторист (машиніст) I класу, електрик судновий I | 5 | 4 | |класу, матрос I класу, матрос-водолаз | | | |-------------------------------------------------+-------+------| |Моторист (машиніст) II класу, матрос II класу, | 4 | 3 | |матрос пожежний | | | |-------------------------------------------------+-------+------| |Електрик судновий II класу | 4 | - | |-------------------------------------------------+-------+------| |Машиніст котла, машиніст котельної установки: | | | |I класу | 4 | 4 | |II класу | - | 3 | |-------------------------------------------------+-------+------| |Радіотелеграфіст | 4 | 4 | |-------------------------------------------------+-------+------| |Електрик судновий (електромонтер з ремонту та | 3 | 3 | |обслуговування електроустаткування) | | | |-------------------------------------------------+-------+------| |Матрос, камбузник, днювальний | 2 | 2 | ------------------------------------------------------------------
6.1. На кораблях (катерах), де за штатом є посади старшого
боцмана, старшому боцману встановлюється посадовий оклад,
передбачений для боцмана корабля (катера) цієї групи, а боцману
встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків менше, ніж
посадовий оклад старшого боцмана. Членам екіпажів катерів спеціального призначення морської
охорони з будівельною ефективною потужністю головних механізмів до
220 кіловат за час використання катерів за кордоном зовнішнього
рейду пункту базування установлюються посадові оклади, передбачені
для членів екіпажів кораблів спеціального призначення морської
охорони. Членам екіпажу корабля (катера), залишеним на судні за
розпорядженням командира (капітана) на час перебування в порту або
на рейді для забезпечення безпеки корабля (катера) (без виконання
основної роботи), за кожну годину чергування здійснюється доплата
у розмірі 50 відсотків годинного посадового окладу. Ця норма
застосовується до екіпажів кораблів (катерів), укомплектованих в
одну або дві зміни (вахти), під час залучення їх до бойового
чергування, служби з охорони державного кордону і виключної
(морської) економічної зони України або участі в
аварійно-рятувальних операціях чи інших надзвичайних обставинах. Членам екіпажів кораблів (катерів) здійснюється: доплата в розмірі 25 відсотків посадового окладу за
перевезення боєприпасів, вибухових пристроїв, буксирування
затриманих (врятованих) плавзасобів (суден); доплата у розмірі 15 відсотків посадового окладу за
перевезення таких нафтопродуктів: бензину автомобільного А-95,
бензину автомобільного А-76 (80), бензину автомобільного А-92,
авіаційного гасу ТС-1 (РТ), бензину авіаційного Б-70, дизельного
палива Л-0,2-62 (3). На кораблях (катерах), де за штатом посади помічника капітана
з господарської частини або завідувача продовольчого складу не
передбачені, членові екіпажу, який виконує обов'язки артільника,
установлюється доплата у разі штатної чисельності екіпажу: від 10
до 20 осіб - 20 відсотків; від 21 до 40 осіб - 35 відсотків; понад
40 осіб - 50 відсотків посадового окладу, передбаченого за посадою
завідувача складу. Членам екіпажів кораблів, що залучаються до криголамних
робіт, виплачується надбавка у розмірі 12 відсотків посадового
окладу. Авральні роботи, що виконуються членами екіпажу корабля
(катера) понад нормальну тривалість робочого часу, ураховуються
окремо і оплачуються як за роботу в надурочний час (стаття 106
Кодексу законів про працю України). До робіт аврального характеру
належать: роботи, пов'язані зі входом корабля (катера) у порт та
виходом з нього (відкриття і закриття вантажних люків; поставлення
та прибирання трапів, швартування та відшвартовування судна,
піднімання якорів, проведення пошуку та піднімання браконьєрських
знарядь лову); роботи з переведення корабля (катера) в межах рейду
чи порту, за винятком кораблів (катерів), що спеціально працюють
на рейді чи в порту; роботи, що виконуються членами екіпажів
кораблів (катерів) з подачі вантажу на кораблі безпосередньо в
морі і на необладнаних причалах. Роботи аварійного характеру, що виконуються членами екіпажу
судна понад норму робочого часу, оплаті не підлягають. До робіт
аварійного характеру належать: роботи з усунення аварійного стану
судна та виправлення пошкоджень, поломів як корпуса, так і машини
у період плавання, що перешкоджають подальшому прямуванню судна до
першого порту, роботи з рятування людей і судна, суднового майна і
вантажу, а також роботи з надання допомоги іншим суднам, що
зазнали лиха; роботи, спричинені штормовою погодою: додаткове
закріплення суднового майна і вантажу, поставлення та приборкання
вітрил і тентів, додаткова подача швартових кінців,
перешвартування в портах і перестановка судна в безпечне місце;
роботи зі зняття свого судна з мілини та відвантаження палива і
вантажу для полегшення судна, коли воно зазнало лиха; роботи з
ліквідації пожеж на судні, а також на суднах, що буксируються і
пливуть поруч; роботи, пов'язані з оголошенням пожежної чи водяної
тривоги.
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної служби
України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 4
до пункту 14 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів оплати праці працівників
автотранспорту

1. Тарифні розряди з оплати праці водіїв,
які працюють на вантажних автомобілях

------------------------------------------------------------------ | Вантажопідйомність автомобілів | Тарифні розряди | | (т) |-------------------------------| | | I група | II група |III група | |--------------------------------+---------+----------+----------| |до 3,0 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------+---------+----------+----------| |понад 3 до 7,0 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------+---------+----------+----------| |від 7,0 до 10,0 | 4 | 5 | 5 | |--------------------------------+---------+----------+----------| |понад 10,0 | 5 | 5 | 5 | ------------------------------------------------------------------
До I групи оплати праці водіїв належать: бортові автомобілі
загального призначення, у тому числі автомобілі підвищеної
прохідності та автомобілі-фургони загального призначення. До II групи належать: спеціалізовані і спеціальні автомобілі:
самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, технічної
допомоги, пересувні ремонтні майстерні, пожежні, снігоочисні,
поливальні, підмітально-поливальні, автокрани, автонавантажувачі,
а також інші спеціалізовані автомобілі, на шасі яких змонтовані
піскорозкидувальні, компресорні, електрогенераторні, бурові,
дезінфекційні та душові установки; автомобілі-тягачі (баластові і
сідельні) з причепами, газобалонні автомобілі, лісовози. До III групи належать: автомобілі для перевезення цементу,
отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води,
загниваючого сміття, асенізаційних вантажів.
2. Тарифні розряди з оплати праці водіїв,
які працюють на легкових автомобілях
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Робочий об'єм | Тарифні розряди | | | двигуна |--------------------------| | | (л) |загальні|на санітарних | | | | |автомобілях (крім| | | | |швидкої медичної | | | | |допомоги) | |------------------+------------------+--------+-----------------| |Особливо малий і |до 1,8 | 2 | 3 | |малий | | | | |------------------+------------------+--------+-----------------| |Середній |від 1,8 до 3,5 | 3 | 4 | |------------------+------------------+--------+-----------------| |Великий |від 3,5 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
3. Тарифні розряди з оплати праці водіїв,
які працюють на автомобілях швидкої допомоги
та оперативних автомобілях, обладнаних
спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена")
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля |Робочий об'єм двигуна (л) |Тарифні | | | |розряди | |----------------------------+--------------------------+--------| |Особливо малий і малий | до 1,8 | 3 | |----------------------------+--------------------------+--------| |Середній (а також автобуси | від 1,8 до 3,5 | 4 | |спеціальні та швидкої | | | |медичної допомоги) | | | |----------------------------+--------------------------+--------| |Великий (а також автобуси | від 3,5 | 5 | |спеціальні та швидкої | | | |медичної допомоги) | | | ------------------------------------------------------------------
4. Тарифні розряди з оплати праці водіїв, які працюють
на автобусах (у т.ч. спеціальних)
------------------------------------------------------------------ | Клас автобуса | Габаритна довжина | Тарифні розряди | | | автобуса (м) |----------------------------| | | |загальні| на автобусах у | | | | | містах з | | | | | чисельністю 500 | | | | | тисяч чоловік і | | | | | більше, на | | | | | санітарних | | | | | автобусах (крім | | | | | швидкої медичної | | | | | допомоги) | |---------------+-------------------+--------+-------------------| |Особливо малий |до 5,0 | 2 | 3 | |---------------+-------------------+--------+-------------------| |Малий |від 5,0 до 7,5 | 3 | 4 | |---------------+-------------------+--------+-------------------| |Середній |від 7,5 до 9,5 | 4 | 5 | |---------------+-------------------+--------+-------------------| |Великий |понад 9,5 | 5 | 5 | ------------------------------------------------------------------
5. Оплата праці водіїв, які працюють на мотоциклах
і моторолерах, провадиться за 2-м тарифним розрядом.
Старшим механікам, які здійснюють керівництво
автотранспортним підрозділом з рухомим складом від 15 до 25
наявних одиниць автомобілів, шляхових машин, місячний посадовий
оклад установлюється за 9 тарифним розрядом з рухомим складом до
15 одиниць - за 8 тарифним розряд, механікам - за 7 тарифним
розрядом. Посадові оклади підвищуються у водіїв: вантажних автомобілів під час роботи з вивезення деревини на
лісозаготівлях, перевезення вибухових та радіоактивних речовин -
до 12 відсотків; автомобілів з причепами - до 20 відсотків; санітарних автомобілів - до 20 відсотків. До спеціальних санітарних транспортних засобів належать:
швидка медична допомога, невідкладна медична допомога,
реанімаційний: оперативний медицини катастроф,
оперативно-рятувальний надзвичайних ситуацій, спеціальні
перевезення (трупів, анатомічних матеріалів тощо). До спеціалізованих санітарних транспортних засобів належать:
медична служба, пересувні пункти забору та переливання крові,
рентгенологічні, асенізаційні та дезінфекційні, пересувні медичні
лабораторії, аварійно-технічні служби. Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження
класної кваліфікації наказом начальника (командира) органу
Державної прикордонної служби України за результатами роботи
кваліфікаційної комісії. Підставою для присвоєння кваліфікації 2-го класу має бути
наявність у посвідченні водія відміток на право керування
транспортними засобами категорії "В", "С", "Е" або лише "Д" ("Д" і
"Е"), а 1-го класу - "В", "С", "Д", "Е". При цьому, кваліфікація
2-го класу може бути присвоєна у разі наявності стажу роботи
водієм автомобіля не менше трьох років, а кваліфікація 1-го класу
- у разі наявності стажу роботи водієм автомобіля 2-го класу не
менше двох років. За результатами роботи кваліфікаційної комісії і згідно з
наказом начальника (командира) органу Державної прикордонної
служби України водію видається посвідчення про присвоєння класу. У разі наявності порушень Правил дорожнього руху,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 10.10.2001
N 1306 ( 1306-2001-п ), клас кваліфікації водію зменшується або
скасовується, про що оголошується у наказі начальника (командира)
органу Державної прикордонної служби України із зазначенням
причини. Погодинний оклад визначається шляхом ділення посадового
окладу на середньомісячну норму робочого часу. Посадові оклади водіям під час роботи на
автомобілях-рефрижераторах при перевезенні швидкопсувних вантажів
та на автокранах установлюються на пункт вище від
вантажопідйомності транспортного засобу. При закріпленні за водієм кількох автомобілів різних типів
(класів) і призначення, з обслуговуванням їх у межах нормального
робочого часу, йому встановлюється у разі погодинної оплати -
вищий посадовий оклад, який передбачається для водіїв автомобілів,
що обслуговуються, а в разі відрядної - за розцінками за фактично
виконаний обсяг роботи з посадового окладу для водіїв автомобіля,
на якому він фактично працював. Якщо у заяві або в наказі
передбачені конкретно тип і вантажопідйомність автомобіля, для
роботи на якому наймається водій, то переміщення його
адміністрацією для роботи на автомобілі іншого типу і
вантажопідйомності вважається переведенням на іншу роботу (частина
друга статті 32 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (далі
- КЗпП). Якщо в результаті переміщення на інший автомобіль у водія
зменшується заробіток, адміністрація зобов'язана провадити доплату
до рівня попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з
дня переміщення (частина друга статті 114 КЗпП).
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної служби
України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 5
до пункту 15 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів з оплати праці працівників
підсобних сільських господарств

1. Схема тарифних розрядів з оплати праці завідувачів
підсобних сільських господарств
------------------------------------------------------------------ | Обсяг виробництва продукції | Тарифні розряди | |--------------------------------------+-------------------------| |До 50,0 тис. грн | 7 | |--------------------------------------+-------------------------| |Понад 50,0 тис. грн | 8 | ------------------------------------------------------------------
2. Схема тарифних розрядів з оплати праці
для робітників підсобних сільських господарств
та працівників дорожньо-транспортних машин
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад, |Тарифні розряди | | види робіт | | |-----------------------------------------------+----------------| | |групи за оплатою| | | праці | |-----------------------------------------------+----------------| | |I|II|III|IV|V|VI| |-----------------------------------------------+-+--+---+--+-+--| |Трактористи-машиністи |-|2 | 3 |4 |5|5 | |-----------------------------------------------+-+--+---+--+-+--| |Машиністи дорожньо-транспортних машин |-|2 | 3 |4 |5|6 | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+-+--+---+--+-+--| |Робітники, які зайняті на низькокваліфікованих |1|- | - |- |-|- | |ручних роботах у сільському господарстві: | | | | | | | |у тваринництві | | | | | | | |-----------------------------------------------+-+--+---+--+-+--| |у рослинництві |2|- | - |- |-|- | ------------------------------------------------------------------
Для визначення посадових окладів працівників підсобного
господарства та дорожньо-транспортних машин установлюється такий
їх розподіл за групами за оплати праці:
------------------------------------------------------------------ |Найменування професій (посад) робітників |Групи за оплатою праці| |-----------------------------------------+----------------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------------+----------------------| |Машиніст автогрейдера при управлінні | IV | |автогрейдером з двигуном потужністю: | | |до 80 к.с. | | |-----------------------------------------+----------------------| |80 к.с. і більше | V | |-----------------------------------------+----------------------| |Машиніст бульдозера при управлінні | | |бульдозером з двигуном потужністю: | | |-----------------------------------------+----------------------| |до 60 к.с. | III | |-----------------------------------------+----------------------| |від 60 до 100 к.с. | IV | |-----------------------------------------+----------------------| |понад 100 к.с. | V | |-----------------------------------------+----------------------| |Машиніст грейдера причіпного | III | |-----------------------------------------+----------------------| |Машиніст крана (кранівник) при управлінні| III | |та обслуговуванні крана | | |вантажопідйомністю: | | |до 3 т | | |-----------------------------------------+----------------------| |від 3 до 10 т | IV | |-----------------------------------------+----------------------| |понад 10 т | V | |-----------------------------------------+----------------------| |Машиніст скрепера (скреперист) при | III | |управлінні скреперним перевантажувачем з | | |об'ємом скрепера: | | |до 2,25 куб. м | | | | | |-----------------------------------------+----------------------| |понад 2,25 куб. м | IV | |-----------------------------------------+----------------------| |Машиніст екскаватора при управлінні | III | |екскаватором з об'ємом ковша: | | |до 0,15 куб. м | | |-----------------------------------------+----------------------| |від 0,15 до 0,40 куб. м | IV | |-----------------------------------------+----------------------| |понад 0,40 куб. м | V | ------------------------------------------------------------------
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної служби
України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 6
до пункту 16 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів з оплати праці працівників
редакційного персоналу редакцій періодичних видань
Державної прикордонної служби України

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні розряди | |---------------------------------------+------------------------| |Старший коректор (коригування текстів),| 6 | |завідувач частини, групи | | |---------------------------------------+------------------------| |Ретушер, фотограф, фотолаборант, | 5 | |коректор (коригування текстів) | | |---------------------------------------+------------------------| |Друкарка, яка передруковує оригінали | | |видань: | | |---------------------------------------+------------------------| | I категорії | 5 | |---------------------------------------+------------------------| | II категорії | 4 | ------------------------------------------------------------------
Тарифні розряди з оплати праці інших категорій працівників
редакцій періодичних видань Державної прикордонної служби України
встановлюються відповідно до додатка 2 цих Умов. Тарифні розряди, передбачені у цьому додатку, поширюються
також на відповідні категорії працівників усіх органів Державної
прикордонної служби України.
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної служби
України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 7
до пункту 17 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів з оплати праці керівних
працівників органів Державної прикордонної
служби України

1. Схема тарифних розрядів з оплати праці керівних
працівників комунально-побутових підприємств

1.1. Теплові, вентиляційні, газові,
водопровідно-каналізаційні та електричні
господарства; котельні, очисні станції

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні розряди | | |--------------------------| | | групи з оплати праці | | |--------------------------| | |I | II |III|IV|V |VI|VII | |-------------------------------------+--+-----+---+--+--+--+----| |Начальники (завідувачі) господарств: |14| 14 |13 |12|11|10|9-10| |теплового, вентиляційного, газового, | | | | | | | | |водопровідно-каналізаційного; | | | | | | | | |начальник котельні | | | | | | | | |-------------------------------------+--+-----+---+--+--+--+----| |Начальник (завідувач) |12| 11 | - |- |- |- | - | |електрогосподарства | | | | | | | | |-------------------------------------+--+-----+---+--+--+--+----| |Начальники: дільниць, (зміни), |11|10-11|10 |9 |9 |9 | 9 | |очисної станції | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.2. Ремонтні майстерні, друкарні; компресорні,
пом'якшення води, електричні, зарядні акумуляторні,
насосні, заправні станції; розплідники тварин,
електропідстанції; регенераційні, кисневі,
газодобувні, вуглекислотні установки; дезактиваційні,
ветеринарні, контрольно-технічні, технічного
обслуговування пункти; хлібопекарні, телефонні станції
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач майстерні (начальник цеху) з ремонту | 14 | |і виготовлення військової техніки, озброєння, | | |навчальних і наочних посібників та іншого | | |військового майна (крім речового та | | |шкіперського) зі штатною або плановою | | |чисельністю робітників: | | |понад 50 чол. | | |------------------------------------------------+---------------| |від 21 до 50 чол. | 13-14 | |------------------------------------------------+---------------| |від 11 до 20 чол. | 13 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач друкарні зі штатною або плановою | 14 | |чисельністю робітників: | | |понад 100 чол. | | |------------------------------------------------+---------------| |від 21 до 100 чол. | 13-14 | |------------------------------------------------+---------------| |від 11 до 20 чол. | 12-13 | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник водопом'якшувальної станції при | 11 | |виробництві пом'якшення води на добу | | |понад 300 т | | |------------------------------------------------+---------------| |від 100 до 300 т | 10 | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник компресорної станції тиском: | 9 | |понад I МПа (понад 10 кг/с/кв.см) | | |------------------------------------------------+---------------| |I МПа і нижче (10 кг/с/кв.см) | 8-9 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувачі: розплідника тварин, ветеринарного | 9 | |пункту | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач відділення розплідника тварин | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник електропідстанції при потужності | 12 | |агрегатів: | | |понад 2000 кВт | | |------------------------------------------------+---------------| |від 750 до 2000 кВт | 11 | |------------------------------------------------+---------------| |від 350 до 750 кВт | 10 | |------------------------------------------------+---------------| |від 175 до 350 кВт | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник електропідстанції потужністю: | 13 | |понад 4000 кВт | | |------------------------------------------------+---------------| |від 2000 до 4000 кВт | 12 | |------------------------------------------------+---------------| |від 500 до 2000 кВт | 11 | |------------------------------------------------+---------------| |від 100 до 500 кВт | 10 | |------------------------------------------------+---------------| |від 100 кВт | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач майстерні з ремонту речового та | 10 | |шкіперського майна зі штатною або плановою | | |чисельністю робітників: | | |понад 20 чол. | | |------------------------------------------------+---------------| |від 11 до 20 чол. | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник регенераційної установки | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник зарядної акумуляторної станції | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач хлібопекарні з добовим випіканням | 10 | |хліба: | | |понад 5 т | | |------------------------------------------------+---------------| |від 3 до 5 т | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Начальники станцій: насосної, заправної; | 9 | |начальники установок: кисневої, газодобувної, | | |вуглекислотної; начальники пунктів: | | |дезактиваційного, контрольно-технічного, | | |технічного обслуговування | | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник автоматичної телефонної станції з | 11 | |кількістю номерів: | | |понад 1000 | | |------------------------------------------------+---------------| |від 300 до 1000 включно | 10 | |------------------------------------------------+---------------| |від 100 до 300 включно | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Начальники станцій: телеграфної, | 9 | |радіотелеграфної, телефонної (крім автоматичної | | |телефонної станції), радіотехнічної | | ------------------------------------------------------------------
У майстернях і друкарнях з чисельністю робітників менше 11
чоловік посади завідувачів не вводяться, а керівництво підрозділом
покладається на одного з робітників, не звільненого від основної
роботи. У хлібопекарнях з добовим випіканням хліба до 3 тонн посада
завідувача не вводиться, а виконання обов'язків щодо керівництва
хлібопекарнею покладається на одного з пекарів, не звільненого від
основної роботи. Доплата за керівництво вищезазначеними підрозділами
установлюється у розмірі до 15 відсотків до посадового окладу,
визначеного в установленому порядку.
1.3. Лабораторії (крім медичних),
нормативно-дослідницькі бюро та станції
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні | | | розряди | | |-------------| | | групи за | | |оплатою праці| | |-------------| | |I |II|III|IV | |--------------------------------------------------+--+--+---+---| |Начальники: лабораторій всіх найменувань, |13|12|11 |10 | |нормативно-дослідних бюро та станцій | | | | | |--------------------------------------------------+--+--+---+---| |Начальник відділу |11|10| - | - | |--------------------------------------------------+--+--+---+---| |Начальники: відділень, груп |10|9 | 9 |8-9| ------------------------------------------------------------------
1.4. Комбінати побутового обслуговування, пральних
фабрик та пральних комбінатів, лазень,
перукарень та фотографій
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди | | |----------------| | |групи за оплатою| | | праці | | |----------------| | |III|IV|V |VI|VII| |-----------------------------------------------+---+--+--+--+---| | 1 | 2 |3 |4 |5 | 6 | |-----------------------------------------------+---+--+--+--+---| |Начальник (завідувач) |13 |12|11|10|10 | |-----------------------------------------------+---+--+--+--+---| |Головний інженер |12 |11|10|9 | - | |-----------------------------------------------+---+--+--+--+---| |Завідувач виробництва |11 |10|9 |9 | - | |-----------------------------------------------+---+--+--+--+---| |Начальник цеху |11 |10|- |- | - | |-----------------------------------------------+---+--+--+--+---| |Начальник зміни |11 |10|- |- | - | |-----------------------------------------------+---+--+--+--+---| |Майстер дільниці | 9 |9 |8 |8 | 8 | |-----------------------------------------------+---+--+--+--+---| |Завідувач приймального пункту (незалежно від | 8 |- |- |- | - | |групи підприємств і комбінатів) | | | | | | |I групи | | | | | | |-----------------------------------------------+---+--+--+--+---| |II групи |7-8|- |- |- | - | |-----------------------------------------------+---+--+--+--+---| |Завідувач лазні | 7 |6 |6 |6 | 6 | |-----------------------------------------------+---+------------| |Завідувач перукарні | 7 | незалежно | | | | від групи | |-----------------------------------------------+---+------------| |Завідувач фотографії | 7 | незалежно | | | | від групи | ------------------------------------------------------------------
Посадові оклади начальникам (завідувачам) комбінатів
побутового обслуговування, пральних фабрик та пральних комбінатів
з обсягом робіт нижче показників, передбачених для лазне-пральних
підприємств і комбінатів VII групи, установлюються за 9 тарифним
розрядом.
1.5. Житлоуправління, житлово-комунальні відділи
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Тарифні розряди | | посад |------------------------------------------| | | групи за оплатою праці | | |------------------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | |---------------------+------+------+-------+------+------+------| |Начальники | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |---------------------+------+------+-------+------+------+------| |Головний інженер | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | - | ------------------------------------------------------------------
При обсязі робіт нижче показників VI групи житлоуправління
житлово-експлуатаційні відділи не створюються, а їх функції
виконує комендант, якому встановлюється посадовий оклад,
визначений відповідно до 5 тарифного розряду, при обсязі площі, що
обслуговується, від 9 до 15 тисяч квадратних метрів, і 4 тарифного
розряду - від 5 до 9 тисяч квадратних метрів корисної площі, що
обслуговується.
1.6. Готелі і гуртожитки
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні розряди | | |-----------------------------------| | | групи за оплатою праці | | |-----------------------------------| | | I | II | III | IV | |----------------------------+-------+---------+--------+--------| |Керуючий готелем | 12 | 11 | 10 | 10 | |----------------------------+-------+---------+--------+--------| |Завідувач гуртожитку | 10 | 9-10 | 9 | 8-9 | |----------------------------+-------+---------+--------+--------| |Завідувач філії готелю | 10 | 10 | 10 | - | ------------------------------------------------------------------
1.7. Працівники житлово-комунального господарства
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди | |-----------------------------------------------+----------------| |Старший адміністратор | 6 | |-----------------------------------------------+----------------| |Адміністратор, адміністратор черговий, портьє | 5 | |-----------------------------------------------+----------------| |Паспортист | 4 | |-----------------------------------------------+----------------| |Черговий по: поверху готелю, гуртожитку | 3 | ------------------------------------------------------------------
Працівникам, за посадами яких тарифні розряди не зазначені в
цій таблиці, місячні посадові оклади встановлюються згідно з
тарифними розрядами, визначеними у додатку 2 цих Умов.
2. Схема тарифних розрядів з оплати праці керівних
працівників баз і складів зберігання військового майна
Відповідно до цього пункту провадиться оплата праці
керівників, які утримуються на самостійних штатах баз і складів
зберігання та постачання органів Державної прикордонної служби
України продовольчого, речового, медично-санітарного,
ветеринарного, топографічного та іншого майна, пально-мастильних
матеріалів, паливних, матеріальних, паливно-матеріальних складів,
баз органів Державної прикордонної служби України.
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні розряди | | |-------------------------| | | групи з оплати праці | | |-------------------------| | | I |II |III |IV|V |VI|VII| |--------------------------------------+---+---+----+--+--+--+---| |Начальники (завідувачі): бази, складу |17 |17 | 16 |15|14|13|12 | ------------------------------------------------------------------
3. Схема тарифних розрядів керівних
працівників органів Державної прикордонної
служби України
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні | | | розряди | | |--------------| | |групи з оплати| | | праці | | |--------------| | |I | II |III|IV| |-------------------------------------------------+--+----+---+--| | 1 |2 | 3 | 4 |5 | |-------------------------------------------------+--+----+---+--| |Головний бухгалтер - начальник фінансового |14| 13 |13 |12| |відділу (служби, частини) | | | | | |-------------------------------------------------+--+----+---+--| |Начальники відділів: планово- економічного, |14| 13 |12 |12| |організації праці та заробітної плати, | | | | | |матеріально-технічного постачання, договірно- | | | | | |правового | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+--| |Начальники відділів і самостійних відділень: |13 |12| 11 |11| |кадрів, транспортного, начальник бюро перекладів | | | | | |-------------------------------------------------+---+--+----+--| |Начальники (завідувачі): самостійних служб, |12 |11| 11 |10| |відділень, секторів, груп і частин (що не | | | | | |входять до складу відділів); | | | | | |-------------------------------------------------+---+--+----+--| |Начальники (завідувачі): інших відділень, |12 |11| 10 |10| |секторів, груп, частин, бюро та інших | | | | | |структурних підрозділів (що входять до складу | | | | | |відділів) | | | | | |-------------------------------------------------+---+--+----+--| |Начальник господарського відділу | 9 |9 | 8 |8 | |-------------------------------------------------+---+--+----+--| |Начальники (завідувачі) відділень, частин: | 8 |8 | 8 |8 | |секретного, господарського | | | | | ------------------------------------------------------------------
4. Схема посадових окладів командного складу
кораблів і катерів спеціального призначення
морської охорони, суден забезпечення
Державної прикордонної служби України
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди за| | |групами кораблів, | | | катерів, суден | | | забезпечення | | |------------------| | |I|II|III|IV |V|VI | |---------------------------------------------+-+--+---+---+-+---| | 1 |2|3 | 4 | 5 |6| 7 | |----------------------------------------------------------------| | Кораблі спеціального призначення морської охорони | | | |----------------------------------------------------------------| |Капітан |9|10 |11|12|13 |14| |---------------------------------------------+-+---+--+--+---+--| |Старший механік |8| 8 |9 |10|11 |12| |---------------------------------------------+-+---+--+--+---+--| |Механік, електромеханік |6| 7 |8 |9 |10 |11| |---------------------------------------------+-+---+--+--+---+--| |Начальник радіостанції (у разі технічного |-| 7 |8 |9 |10 |11| |обслуговування радіонавігаційних приладів) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+-+---+--+--+---+--| |1-й радіооператор |4| 5 |6 |7 | 8 |9 | |---------------------------------------------+-+---+--+--+---+--| |Боцман |4| 5 |6 |7 | 8 |9 | |----------------------------------------------------------------| | Катери спеціального призначення морської охорони | |----------------------------------------------------------------| |Капітан |7| 7 | 8 |9|10 |11| |---------------------------------------------+-+---+---+-+---+--| |Старший механік |5| 6 | 7 |8| 9 |10| |---------------------------------------------+-+---+---+-+---+--| |Механік, електромеханік |-| 5 | 6 |7| 8 |9 | |---------------------------------------------+-+---+---+-+---+--| |Боцман |-| - | 5 |6| 7 |8 | |----------------------------------------------------------------| | Командний склад рейдових барж (суховантажних та водоналивних) | |----------------------------------------------------------------| |Капітан |-| - | 8 |9|10 |- | |---------------------------------------------+-+---+---+-+---+--| |Старший механік |6| 6 | 7 |8| 9 |- | |---------------------------------------------+-+---+---+-+---+--| |Механік |5| 5 | 6 |7| 8 |- | |----------------------------------------------------------------| |Командний склад несамохідних морських (рейдових): суховантажних | | та водоналивних барж, навчально-тренувальних суден, причалів | |----------------------------------------------------------------| |Шкіпер |6| 7 | 8 |8| - |- | |---------------------------------------------+-+---+---+-+---+--| |Старший механік |-| 6 | 7 |7| - |- | |---------------------------------------------+-+---+---+-+---+--| |Механік |-| 5 | 6 |6| - |- | |----------------------------------------------------------------| | Командний склад плавучих казарм | |----------------------------------------------------------------| |Капітан (комендант) |7| 8 | - |-| - |- | |---------------------------------------------+-+---+---+-+---+--| |Механік |5| 6 | - |-| - |- | |----------------------------------------------------------------| | Командний склад несамохідних плавучих майстерень | |----------------------------------------------------------------| |Капітан |8| 9 |10 |-| - |- | |---------------------------------------------+-+---+---+-+---+--| |Старший механік |-| 8 | 9 |-| - |- | |---------------------------------------------+-+---+---+-+---+--| |Механік, електромеханік |-| 7 | 8 |-| - |- | ------------------------------------------------------------------
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної служби
України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 8
до пункту 18 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів працівників воєнізованої,
пожежної та сторожової охорони

1. Схема тарифних розрядів з оплати праці працівників
воєнізованої та пожежної охорони
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| |Начальник загону | 10 | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник окремої команди (частини), оперативний| 9 | |черговий загону, помічник: начальника загону з | | |матеріально-технічного забезпечення, начальника | | |загону; начальник пожежної команди (частини), | | |начальник команди службового собаківництва | | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник пожежного нагляду (частини); | 7 | |начальники: групи (варти), бюро перепусток; | | |командир відділення, старшина-моторист | | |(капітан-механік) патрульно-сторожового катера, | | |майстер (з ремонту пожежних рукавів, | | |газодимозахисної служби, зброяр), диспетчер, | | |помічник начальника пожежної команди, окремої | | |команди | | |------------------------------------------------+---------------| |Інструктор: з протипожежної профілактики, з | 5 | |організації служби, службового собаківництва | | |------------------------------------------------+---------------| |Черговий бюро перепусток, контролер на | 4 | |контрольно-перепускному пункті, провідник | | |(вожатий) службових собак, пожежний | | |(респіраторник), стрілець | | ------------------------------------------------------------------
За роботу в ізолювальних захисних дихальних апаратах
провадиться доплата у таких розмірах: у непридатному для дихання
середовищі - 10 відсотків, на чистому повітрі - 5 відсотків
посадового окладу пожежника (респіраторника) за одну годину
роботи.
2. Схема тарифних розрядів з оплати
праці працівників сторожової охорони
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| |Начальник підрозділу охорони об'єкта | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Начальники: команди службового собаківництва, | 8 | |охорони дільниці, зміни сторожової охорони | | |------------------------------------------------+---------------| |Інструктори службового собаківництва | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник бюро перепусток, черговий пульта | 6 | |управління | | |------------------------------------------------+---------------| |Черговий бюро перепусток, контролер на | 4 | |контрольно-перепускному пункті, провідник | | |(вожатий) службових собак | | |------------------------------------------------+---------------| |Сторож | 3 | ------------------------------------------------------------------
Посада начальника команди службового собаківництва вводиться
за наявності 15 провідників службових собак. Посада інструктора службового собаківництва вводиться за
наявності 7 провідників службових собак. Посада начальника підрозділу сторожової охорони об'єкта
вводиться при чисельності не менше як 15 сторожів і контролерів на
контрольно-пропускному пункті.
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної служби
України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 9
до пункту 19 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) працівників
установ охорони здоров'я Державної прикордонної
служби України

1. Схеми тарифних розрядів посад лікарів
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Посади |Тарифні розряди| |-----+------------------------------------------+---------------| | 1.1 |Лікарі-хірурги всіх найменувань* і лікарі-| 14 | | |ендоскопісти, лікарі-анестезіологи: | | | |вищої кваліфікаційної категорії | | | |------------------------------------------+---------------| | |першої кваліфікаційної категорії | 13 | | |------------------------------------------+---------------| | |другої кваліфікаційної категорії | 12 | | |------------------------------------------+---------------| | |без категорії | 11 | |-----+------------------------------------------+---------------| | 1.2 |Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного | 10 | | |профілю | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 1.3 |Лікарі інших спеціальностей: | 13 | | |вищої кваліфікаційної категорії | | | |------------------------------------------+---------------| | |першої кваліфікаційної категорії | 12 | | |------------------------------------------+---------------| | |другої кваліфікаційної категорії | 11 | | |------------------------------------------+---------------| | |без категорії | 10 | |-----+------------------------------------------+---------------| | 1.4 |Лікар-інтерн, лікар-стажист | 9 | ------------------------------------------------------------------
* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург,
лікар-комбустіолог, лікар хірург-проктолог,
лікар-травматолог-ортопед, лікар-уролог, лікар-нейрохірург,
лікар-хірург судинний, лікар хірург серцево-судинний, лікар
хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог,
лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог;
лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює
хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в
умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог,
лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює
оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог,
лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її
компонентів, клітин та їх трансфузіологію. Професіоналам з повною вищою немедичною освітою (психологи,
біологи, ентомологи, зоологи та інші), посади яких введені замість
посад лікарів, посадові оклади встановлюються за тарифними
розрядами, передбаченими для лікарів інших спеціальностей
відповідних кваліфікаційних категорій.
2. Схеми тарифних розрядів посад фахівців
з базовою та неповною вищою медичною освітою
------------------------------------------------------------------ | N | Посади |Тарифні розряди| |з/п| | | |---+--------------------------------------------+---------------| |2.1|Акушерки, сестри медичні: операційних, | 10 | | |перев'язувальних, відділень (груп, палат) | | | |анестезіології та інтенсивної терапії, | | | |відділень швидкої невідкладної, екстреної | | | |медичної допомоги, кабінету з аудіометрії; | | | |оптометристи; помічники: лікаря- | | | |епідеміолога, лікаря-стоматолога; фельдшери | | | |усіх спеціальностей, лаборанти (фельдшери- | | | |лаборанти), лікарі зубні: | | | |вищої кваліфікаційної категорії | | | |--------------------------------------------+---------------| | |першої кваліфікаційної категорії | 9 | | |--------------------------------------------+---------------| | |другої кваліфікаційної категорії | 8 | | |--------------------------------------------+---------------| | |без категорії | 7 | |---+--------------------------------------------+---------------| |2.2|Інструктори, рентгенолаборанти, сестри | 9 | | |медичні: поліклінік і стаціонарів, з | | | |дієтичного харчування, з лікувальної | | | |фізкультури, з масажу, зі стоматології, з | | | |фізіотерапії та інші; статистики медичні, | | | |техніки зубні, техніки-ортезисти- | | | |гіпсовиливальники: | | | |вищої кваліфікаційної категорії | | | |--------------------------------------------+---------------| | |першої кваліфікаційної категорії | 8 | | |--------------------------------------------+---------------| | |другої кваліфікаційної категорії | 7 | | |--------------------------------------------+---------------| | |без категорії | 6 | ------------------------------------------------------------------
2.3. Керівникам установ охорони здоров'я Державної
прикордонної служби України та їх структурних підрозділів з числа
фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою посадові
оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців
відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10-20
відсотків залежно від обсягу роботи: на 10 відсотків - при кількості посад фахівців з базовою та
неповною вищою медичною освітою (з урахуванням посади керівника)
згідно зі штатами або штатним розписом до 3 одиниць (включно); на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно); на 20 відсотків - понад 10 одиниць.
2.4. Старшим: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам,
технікам зубним та іншим фахівцям з базовою та неповною вищою
медичною освітою посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних
розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням
підвищення на 10 відсотків.
3. Схеми тарифних розрядів посад (професій)
окремих категорій працівників установ охорони
здоров'я Державної прикордонної служби України
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Посади (професії) |Тарифний розряд| |-----+------------------------------------------+---------------| | 3.1 |Молодші медичні сестри: | 4 | | |операційних, перев'язувальних, палатні, з | | | |догляду за хворими | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 3.2 |Молодші медичні сестри: буфетниці, | 3 | | |ванниці, прибиральниці (палатні) та інші | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 3.3 |Реєстратор медичний | 5 | |-----+------------------------------------------+---------------| | 3.4 |Сестри-господарки | 4 | |-----+------------------------------------------+---------------| | 3.5 |Дезінфектор | 4 | ------------------------------------------------------------------
4. Схеми тарифних розрядів посад (професій)
керівних працівників установ охорони здоров'я
Державної прикордонної служби України
та визначення розмірів посадових окладів
окремих категорій працівників, яким тарифні
розряди не встановлюються
4.1. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників,
що встановлюються за групами з оплати праці
------------------------------------------------------------------- | N | Назва посади |Тарифні розряди, | | з/п | | що | | | |встановлюються за| | | | групою з оплати | | | | праці | | | |-----------------| | | |I |II|III|IV| V | |-----+-----------------------------------------+--+--+---+--+----| | 1 | 2 |3 |4 | 5 |6 | 7 | |-----+-----------------------------------------+--+--+---+--+----| |4.1.1|Керівник (головний лікар, генеральний |18|17|16 |15| 14 | | |директор, директор, головний державний | | | | | | | |санітарний лікар, начальник, завідувач) | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+--+--+---+--+----| |4.1.2|Головна медична сестра, головний фельдшер|12|11|11 |10| 10 | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+--+--+---+--+----| |4.1.3|Завідувач аптеки (структурний підрозділ |12|11|11 |10| 10 | | |лікувально-профілактичного закладу) | | | | | | | |провізор | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+--+--+---+--+----| | |фармацевт |11|10|10 | 9| 9 | |-----+-----------------------------------------+--+--+---+--+----| |4.1.4|Начальник планово-економічного відділу |12|12|11 |11| 10 | |-----+-----------------------------------------+--+--+---+--+----| |4.1.5|Головні фахівці |12|12|11 |11| - | |-----+-----------------------------------------+--+--+---+--+----| |4.1.6|Начальники інших підрозділів (не |11|11|10 |10| 10 | | |визначених у цьому розділі) | | | | | | -------------------------------------------------------------------
4.2. Заступникам керівників установ охорони здоров'я
Державної прикордонної служби України, заступникам керівників
структурних підрозділів цих установ посадові оклади встановлюються
на 5-15 відсотків нижче від посадового окладу відповідного
керівника без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію,
шкідливі і важкі умови праці, а головному бухгалтеру - на 10-30
відсотків.
4.3. Керівникам лікарських здоровпунктів, лікарських
амбулаторій посадовий оклад визначається за 12 тарифним розрядом.
4.4. Установлення тарифних розрядів за посадами керівників
структурних підрозділів:
4.4.1. Керівникам структурних підрозділів (відділень,
кабінетів, лабораторій, відділів тощо) - лікарям посадові оклади
встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних
спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що
спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія,
відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють), з урахуванням
підвищення на 10-25 відсотків залежно від обсягу роботи: на 10 відсотків - при кількості посад лікарів у підрозділі
згідно зі штатом, штатним розписом до 3 одиниць включно (з
урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без
урахування посад лікарів-інтернів); на 20 відсотків - при кількості посад лікарів у підрозділі
згідно зі штатом, штатним розписом понад 3 до 6 одиниць включно (з
урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без
урахування посад лікарів-інтернів); на 25 відсотків - при кількості посад лікарів у підрозділі
згідно зі штатом, штатним розписом понад 6 одиниць (з урахуванням
посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування
посад лікарів-інтернів). 4.4.2. Головам медико-соціальних експертних комісій - лікарям
посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів
лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій, з
урахуванням підвищення на 25 відсотків. 4.4.3. Головам лікувально-льотних, військово-лікарських та
лікарсько-консультаційних комісій - лікарям посадовий оклад
установлюється, виходячи з тарифних розрядів лікарів інших
спеціальностей та кваліфікаційних категорій, з урахуванням
підвищення на 20 відсотків. 4.4.4. Керівникам установ охорони здоров'я Державної
прикордонної служби України (головним лікарям) - лікарям та їх
заступникам - лікарям дозволяється вести в закладах, у штатах яких
вони є, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною
посадою з виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу лікаря
відповідної спеціальності.
4.5. У разі призначення лікаря (провізора) на посаду
керівника установи охорони здоров'я Державної прикордонної служби
України або його заступника з числа лікарів йому зберігається
підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної
категорії за лікарською спеціальністю, яку він мав протягом трьох
років з дня призначення на керівну посаду.
4.6. Фельдшеру - начальнику (завідувачу) аптеки посадовий
оклад установлюється на рівні посадового окладу старшого фельдшера
відповідної кваліфікаційної категорії.
5. Схема тарифних розрядів посад (професій)
працівників аптечних закладів
------------------------------------------------------------------ | N | Посади |Тарифний розряд| |з/п| | | |---+--------------------------------------------+---------------| |5.1|Провізори, провізори-аналітики, провізори | 13 | | |клінічні: | | | |вищої кваліфікаційної категорії | | | |--------------------------------------------+---------------| | |першої кваліфікаційної категорії | 12 | | |--------------------------------------------+---------------| | |другої кваліфікаційної категорії | 11 | | |--------------------------------------------+---------------| | |без категорії | 10 | |---+--------------------------------------------+---------------| |5.2|Провізор-інтерн | 9 | |---+--------------------------------------------+---------------| |5.3|Фармацевти: | 10 | | |вищої кваліфікаційної категорії | | | |--------------------------------------------+---------------| | |першої кваліфікаційної категорії | 9 | | |--------------------------------------------+---------------| | |другої кваліфікаційної категорії | 8 | | |--------------------------------------------+---------------| | |без категорії | 7 | |---+--------------------------------------------+---------------| |5.4|Лаборанти (фармація): | 9 | | |вищої кваліфікаційної категорії | | | |--------------------------------------------+---------------| | |першої кваліфікаційної категорії | 8 | | |--------------------------------------------+---------------| | |другої кваліфікаційної категорії | 7 | | |--------------------------------------------+---------------| | |без категорії | 6 | |---+--------------------------------------------+---------------| |5.5|Продавець оптики | 4 | |---+--------------------------------------------+---------------| |5.6|Фасувальник-медичних виробів, молодша | 3 | | |медична сестра (мийниця) | | ------------------------------------------------------------------
5.7. Старшим провізорам посадові оклади визначаються,
виходячи з тарифних розрядів посад провізорів відповідної
кваліфікації з урахуванням підвищення на 10 відсотків.
5.8. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів, кіосків
визначаються: при обсязі річного планового товарообігу на наступний рік до
100 тис.грн: провізорів за 10 тарифним розрядом, фармацевтів - за
9 тарифним розрядом; при обсязі річного планового товарообігу на наступний рік
понад 100 тис.грн: провізорів за 11 тарифним розрядом, фармацевтів
- за 10 тарифним розрядом.
6. Схеми тарифних розрядів посад працівників
секцій медичного майна військового складу (бази)
------------------------------------------------------------------ | N | Посади |Тарифні розряди, що встановлюються| | з/п | | за групою з оплати праці | | | |----------------------------------| | | | I | II | III | IV | V | |-------+---------------------+------+------+-------+------+-----| | 6.1 |Завідувач секції: | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | | |провізор | | | | | | | |---------------------+------+------+-------+------+-----| | |фармацевт | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | ------------------------------------------------------------------
6.2. Посадові оклади працівників секцій медичного майна,
показники яких нижче V групи оплати праці, установлюються на 10
відсотків нижче посадових окладів, визначених у пункті 7.1.
7. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників
центрів оздоровлення та відпочинку, будинків
відпочинку, будинків творчості, пансіонатів,
профілакторіїв
------------------------------------------------------------------ | N | Назва посади | Тарифні розряди, що | | з/п | | встановлюються за групою з | | | | оплати праці | | | |-------------------------------| | | | I | II | III |IV | V | |-------+------------------------+------+------+------+-----+----| | 7.1 |Директор (начальник) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |-------+------------------------+------+------+------+-----+----| | 7.2 |Начальник служби | 12 | 11 | - | - | - | |-------+------------------------+------+------+------+-----+----| | 7.3 |Начальник відділу | 11 | 10 | - | - | - | ------------------------------------------------------------------
8. Порядок оплати праці працівників установ
охорони здоров'я Державної прикордонної служби України
8.1. Порядок оплати праці та схеми тарифних розрядів посад
(професій), визначені у цьому додатку, застосовуються при
обчисленні заробітної плати: керівних працівників, лікарів,
провізорів, фармацевтичного персоналу, фахівців з базовою та
неповною вищою медичною освітою (далі - медичні та фармацевтичні
працівники), а також інших категорій працівників установ охорони
здоров'я Державної прикордонної служби України, до яких належать:
військові госпіталі, лабораторії, лазарети, диспансери, медичні
загони всіх найменувань, медико-санітарні батальйони,
військово-санітарні поїзди (кораблі), медичні пункти (медчастини)
органів Державної прикордонної служби України, бази (склади)
медичного майна, центри оздоровлення та відпочинку, санаторії,
профілакторії; працівників, які допущені в установленому порядку до медичної
та фармацевтичної діяльності відповідно до порядку, установленого
Міністерством охорони здоров'я України; професіоналів та фахівців, що прирівняні за оплатою праці до
медичних та фармацевтичних працівників (психологи, біологи,
зоологи, ентомологи тощо).
8.2. Посадові оклади керівників установ охорони здоров'я
Державної прикордонної служби України, визначені з урахуванням
підвищення за кваліфікаційну категорію, не можуть бути нижчими від
посадових окладів керівників структурних підрозділів-лікарів
(провізорів) відповідної або нижчої кваліфікації з урахуванням
підвищення за оперативне втручання. Цей порядок установлення
посадових окладів не застосовується для керівників, які не мають
кваліфікаційної категорії.
8.3. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються
за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ), що
встановлюються професіоналам і фахівцям залежно від наявної
кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією
спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію. Конкретні розміри посадових окладів, доплат, надбавок та
інших виплат визначаються керівником установи охорони здоров'я
Державної прикордонної служби України за рахунок і в межах фонду
заробітної плати.
8.4. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ
охорони здоров'я Державної прикордонної служби України та їх
структурних підрозділів, робота у яких дає право на підвищення
посадових окладів (ставок) у зв'язку зі шкідливими та важкими
умовами праці, підвищуються на 25 і 15 відсотків.
8.5. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників спеціальних
відділень у складі установ охорони здоров'я Державної прикордонної
служби України, які обслуговують інвалідів Великої Вітчизняної
війни, воїнів-інтернаціоналістів, підвищуються: медичним та
фармацевтичним працівникам - на 15 відсотків; іншим працівникам -
на 10 відсотків.
8.6. Посадові оклади (тарифні ставки) лікарів та фахівців з
базовою та неповною вищою медичною освітою, які у своїй роботі
застосовують хімічні речовини, віднесені до алергенів, робота з
якими дає право на підвищення схемних посадових окладів,
підвищуються на 15 відсотків.
8.7. Конкретний перелік посад працівників, яким підвищуються
схемні посадові оклади, затверджується керівником установи охорони
здоров'я Державної прикордонної служби України або, за
підпорядкованістю, начальником (командиром) органу Державної
прикордонної служби України за погодженням з профспілковим
комітетом залежно від функціональних обов'язків та обсягу роботи у
шкідливих та важких умовах праці.
8.8. Посадові оклади працівників (посади медичного персоналу,
керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та
робітників) структурних підрозділів санітарно-епідеміологічних
загонів (лабораторій) інфекційної імунології та діагностики СНІДУ,
груп, на які покладено обстеження особового складу Державної
прикордонної служби України, дослідження крові, біологічних рідин,
отриманих від хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих) при проведенні
усіх видів лабораторних досліджень крові та матеріалів, які
надходять від хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих, - підвищуються на
60 відсотків погодинної ставки (окладу) за кожну годину роботи в
указаних умовах. Зазначеним працівникам підвищення здійснюється з
посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням кваліфікаційної
категорії, завідування, старшинства без урахування інших
підвищень, доплат та надбавок. У кожному санітарно-епідеміологічному загоні начальником за
погодженням з профспілковим комітетом затверджується Перелік посад
працівників, яким з урахуванням конкретних умов праці в цьому
структурному підрозділі, на даній посаді посадовий оклад (тарифна
ставка) підвищується на 60 відсотків пропорційно до безпосередньо
відпрацьованого з хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими часу.
Фактичні години цієї роботи реєструються у журналі за підписом
керівника структурного підрозділу (лабораторії, групи).
9. Чергування вдома
Для забезпечення надання хворим своєчасної невідкладної
допомоги в разі гострих захворювань, травм та отруєнь в установах
охорони здоров'я Державної прикордонної служби України можуть
вводитися чергування вдома лікарів та фахівців з базовою та
неповною вищою медичною освітою як у денний, так і в нічний час. Чергування вдома у денний та нічний час ураховується як
півгодини за кожну годину чергування та оплачується виходячи з
посадового окладу, визначеного за додатком 1 та пунктами 2 і 3
цього додатку з урахуванням підвищення за кваліфікаційну
категорію. У разі виклику працівника під час чергування (у заклад, на
місце події та додому до хворого) час, витрачений на виклик,
оплачується за фактично відпрацьовані години роботи з розрахунку
встановленого посадового окладу працівникові, із збереженням
діючого порядку оплати праці працівників установ охорони здоров'я
Державної прикордонної служби Україниу нічний час. У такому самому порядку провадиться оплата чергувань удома в
неробочий та нічний час професіоналів та фахівців медичних бригад
постійної готовності та багатофункціональних медичних загонів
спеціального призначення, що організовані для безпосереднього
надання екстреної медичної допомоги та рятувальних робіт під час
аварій, катастроф, у разі стихійного лиха та надзвичайних
ситуацій.
10. Чергування у стаціонарі установ охорони
здоров'я Державної прикордонної служби України
У разі здійснення чергування у робочі дні згідно з графіком
роботи в межах місячної норми робочого часу додаткова оплата
(понад посадовий оклад) не провадиться. Чергування за графіком у
вихідний та святковий день у межах місячної норми робочого часу
може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня
відпочинку або у розмірі одинарної годинної ставки понад оклад. Лікарі та фахівці з базовою та неповною медичною освітою
можуть залучатися за їх згодою до чергувань понад місячну норму
робочого часу без займання штатних посад з оплатою праці з фонду
оплати праці. У цьому разі оплата роботи, яка виконується у робочі дні
тижня, провадиться в одинарному розмірі понад оклад, а у вихідний
день за графіком, святковий чи неробочий день - у розмірі
подвійної годинної або денної ставки понад оклад. За чергування у нічний час установлюється додаткова оплата в
розмірах, визначених чинним законодавством. У випадках, коли медичні працівники продовжують виконувати
роботу у зв'язку з відсутністю (неявки) працівника, що повинен
замінити його на момент закінчення зміни, і неможливістю замінити
його іншим працівником, оплата провадиться як за роботу в
надурочний час. Годинні та денні ставки, передбачені цим пунктом,
визначаються виходячи з посадового окладу, установленого з
урахуванням підвищень.
11. Підвищення посадових окладів
11.1. За наявність кваліфікаційної категорії Керівникам установ охорони здоров'я Державної прикордонної
служби України та їх заступникам з числа лікарів та провізорів
посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з
оплати праці, підвищується за наявності кваліфікаційної категорії
за спеціальністю "організація та управління з охорони здоров'я"
або "організація та управління фармацією": а) керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) - за
спеціальностями "організація і управління з охорони здоров'я" та
"організація та управління фармацією", які мають: вищу кваліфікаційну категорію - на 44,9 відсотка тарифної
ставки працівника I тарифного розряду; першу кваліфікаційну категорію - на 31,9 відсотка тарифної
ставки працівника I тарифного розряду; другу кваліфікаційну категорію - на 24,1 відсотка тарифної
ставки працівника I тарифного розряду; б) керівникам з числа фахівців з базовою та неповною вищою
медичною освітою та головним медичним сестрам, які мають: вищу кваліфікаційну категорію - на 28,3 відсотка тарифної
ставки працівника I тарифного розряду; першу кваліфікаційну категорію - на 18,4 відсотка тарифної
ставки працівника I тарифного розряду; другу кваліфікаційну категорію - на 8,7 відсотка тарифної
ставки працівника I тарифного розряду. Головним лікарям установ охорони здоров'я Державної
прикордонної служби України підвищення посадових окладів за
наявність кваліфікаційної категорії провадиться за будь-якою
лікарською спеціальністю. У разі призначення лікаря (провізора) на посаду керівника
установи охорони здоров'я Державної прикордонної служби України
або його заступника з числа лікарів (провізорів) йому протягом
трьох років з дня призначення на керівну посаду здійснюється
підвищення посадового окладу за кваліфікаційну категорію за
лікарською (фармацевтичною) спеціальністю, яку він мав, у
передбачених цим пунктом розмірах . Керівникам структурних підрозділів - лікарям посадовий оклад
встановлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови,
що спеціальність, за якою їм присвоєно кваліфікаційну категорію,
відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють, а завідувачам
поліклінік, що є структурними підрозділами госпіталів, - за
будь-якою лікарською спеціальністю, за якою надається
амбулаторно-поліклінічна допомога. Іншим медичним та фармацевтичним працівникам посадовий оклад
установлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх
роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну
категорію. Виплата заробітної плати з урахуванням підвищення посадового
окладу за наявності кваліфікаційної категорії провадиться протягом
п'яти років з дня затвердження наказом установи охорони здоров'я
Державної прикордонної служби України рішення атестаційної комісії
про її присвоєння (підтвердження). Особам, які бажають пройти атестацію на присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційної категорії і своєчасно подали
необхідні документи в атестаційну комісію (не пізніше як за два
місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої
атестації (переатестації), до винесення рішення атестаційної
комісії про її підвищення (підтвердження) або відміну зазначена
заробітна плата виплачується у попередніх розмірах.
11.2. За оперативне втручання Посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань,
лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів, у тому числі
керівників структурних підрозділів - лікарів цих спеціальностей,
підвищуються за здійснення оперативних втручань залежно від
обсягу, складності та характеру їх праці при роботі: в
амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків
посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного профілю - до 25
відсотків, стаціонарі - до 40 відсотків.
11.3. За диплом з відзнакою Лікарям усіх спеціальностей та провізорам (крім
лікарів-інтернів та провізорів-інтернів), які отримали диплом з
відзнакою після закінчення вищих медичних (фармацевтичних)
навчальних закладів, визначений за тарифними розрядами посадовий
оклад підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.
11.4. Підвищення, передбачені підпунктами 11.1-11.3,
установлюються до посадового окладу, визначеного за пунктами 1, 2,
5 цього додатку. Підвищення, передбачені пунктами 8.4-8.6, установлюються до
посадового окладу, визначеного за пунктами 1, 2, 3, 4, 5 цього
додатку з урахуванням підвищень за кваліфікаційну категорію,
оперативні втручання, диплом з відзнакою.
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації
Державної прикордонної служби
України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 10
до пункту 20 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) працівників
військово-навчальних закладів, установ освіти
та наукових установ Державної прикордонної
служби України

1. Схема тарифних розрядів посад керівних
та науково-педагогічних працівників вищих
військово-навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні розряди | |--------------------------------------+-------------------------| |Ректор | 23 - 24 | |--------------------------------------+-------------------------| |Директор філіалу | 19 - 20 | |--------------------------------------+-------------------------| |Завідувач кафедри (професор) | 20 - 21 | |--------------------------------------+-------------------------| |Професор | 20 | |--------------------------------------+-------------------------| |Доцент | 19 | |--------------------------------------+-------------------------| |Старший викладач | 17 | |--------------------------------------+-------------------------| |Викладач, асистент | 16 | |--------------------------------------+-------------------------| |Викладач-стажист | 15 | ------------------------------------------------------------------
Науково-педагогічним працівникам, які обрані або призначені
на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного
вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого
обрання чи призначення встановлюються відповідно тарифні розряди: професор - 20 доцент - 19
2. Схема тарифних розрядів посад керівних,
науково- педагогічних та педагогічних працівників
вищих військово-навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Керівник відділу: навчального, навчально- | 11- 12 | |методичного, головний інженер | | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник відділу: юридичного, міжнародних | 11-12 | |зв'язків, технічних засобів навчання, | | |експлуатаційно-технічного, редакційно- | | |видавничого | | |------------------------------------------------+---------------| |Учений секретар | 16 | |------------------------------------------------+---------------| |Головний: механік, енергетик | 10-11 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач: докторантури, аспірантури, | 10-12 | |ординатури, інтернатури, підготовчого | | |відділення; начальник: режимно-секретного | | |відділу, відділу охорони праці | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач: навчально-дослідної, навчально- | 10-11 | |наукової станції (бази, бюро, служби тощо) | | ------------------------------------------------------------------
3. Схема тарифних розрядів посад окремих категорій
педагогічних працівників навчальних закладів
і установ освіти
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач психолого-медико-педагогічної | 13 | |консультації | | |------------------------------------------------+---------------| |Консультант психолого-медико-педагогічної | 12 | |консультації | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач: навчально-виробничої (навчальної) | 11 | |майстерні, навчальної лабораторії вищого | | |навчального закладу III-IV рівнів акредитації | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач (керівник) практики (виробничої, | 10 | |навчальної) | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач фільмотеки | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач навчально-консультаційного пункту | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |Майстер виробничого навчання | 9-12 | |------------------------------------------------+---------------| |Методист навчального (навчально-методичного) | 10 | |відділу вищого навчального закладу III-IV рівнів| | |акредитації: | | |вищої категорії | | |------------------------------------------------+---------------| |I категорії | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |II категорії | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |без категорії | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |Методист: заочного відділення вищого навчального| 7 | |закладу III-IV рівнів акредитації зі складання | | |кінопрограм | | ------------------------------------------------------------------
4. Схема тарифних розрядів посад педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів
(навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо),
вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації,
професійно-технічних закладів освіти
(професійно-технічних училищ, навчально-курсових
комбінатів, центрів та інших типів закладів,
що надають робітничу професію), закладів охорони
здоров'я, культури та інших підприємств
і організацій
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| |Учителі всіх спеціальностей, викладачі, | 12 | |вихователі *, методисти, педагоги-організатори, | | |концертмейстери, практичні психологи: | | |вищої категорії | | |------------------------------------------------+---------------| |першої категорії | 11 | |------------------------------------------------+---------------| |другої категорії | 10 | |------------------------------------------------+---------------| |без категорії ** | 8-9 | ------------------------------------------------------------------
*Тарифні розряди вихователів поширюються на всі типи
навчальних закладів. ** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) - вищу освіту), установлюється 9 тарифний
розряд.
Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації.
Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти) установлюється
8 тарифний розряд.
5. Схема тарифних розрядів посад керівних
та педагогічних працівників позашкільних закладів
усіх типів і найменувань
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| |Директор закладу з кількістю учнів (вихованців):| 10-11 | |до 300 | | |------------------------------------------------+---------------| |від 300 до 600 | 11-13 | |------------------------------------------------+---------------| |понад 600 | 13-14 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач відділу, лабораторії, кабінету | 11 | |------------------------------------------------+---------------| |Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм | 8-10 | |гурткової роботи *; культорганізатори, | | |екскурсоводи, інструктори з туризму, | | |акомпаніатори **, старші вожаті, які мають | | |освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, | | |спеціаліста, бакалавра або молодшого | | |спеціаліста (до введення в дію Закону України | | |"Про освіту" ( 1060-12 ) - вищу або середню | | |спеціальну освіту) *** | | ------------------------------------------------------------------
*Тарифні розряди старшим керівникам та керівникам туристських
груп (походів, експедицій, екскурсій) установлюються на рівні
керівника та заступника керівника позашкільного закладу з
кількістю до 600 дітей. ** Тарифні ставки акомпаніаторів поширюються на всі заклади
освіти. ***Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти),
установлюється 7 тарифний розряд. Тарифні розряди спеціалістам установлюються за наслідками
атестації.
6. Схема тарифних розрядів керівних працівників
науково-дослідного інституту Державної
прикордонної служби України
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Директор науково-дослідного інституту | 18-22 | |------------------------------------------------+---------------| |Директор (начальник, завідувач) наукової | 17-20 | |установи, організації | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач науково-дослідного відділу | 17-20 | |(відділення, лабораторії) науково-дослідного | | |інституту; учений | | |секретар науково-дослідного інституту | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач науково-дослідного відділу | 16-18 | |(лабораторії) наукової установи, організації | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач науково-дослідного сектору | 16-19 | |(лабораторії), що входить до складу науково- | | |дослідного відділу (відділення, лабораторії) | | |науково-дослідного інституту | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач науково-дослідного сектору (групи), що| 14-17 | |входить до складу науково-дослідного відділу | | |(лабораторії) наукової установи, організації | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач (начальник) відділу науково-дослідного| 17-19 | |інституту: патентно-ліцензійного, | | |стандартизації, науково-технічної інформації, | | |який виконує наукову, науково-технічну або | | |науково-організаційну роботу | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач (начальник) сектору (бюро, групи), | 14-18 | |який входить до складу патентно-ліцензійного, | | |стандартизації, науково-технічної інформації | | |відділів науково-дослідного інституту, який | | |виконує наукову, науково-технічну або науково- | | |організаційну роботу | | |------------------------------------------------+---------------| |Головний інженер наукової установи, організації | 16-19 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач (начальник): конструкторського, | 15-18 | |технологічного, проектного, вишукувального, | | |технічного, виробничого та інших основних | | |структурних підрозділів наукової установи, | | |організації; завідувач (начальник) відділу: | | |патентно-ліцензійного, стандартизації, науково- | | |технічної інформації, який виконує наукову, | | |науково-технічну або науково-організаційну | | |роботу в науковій установі, організації | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач відділу охорони праці | 14-15 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач відділу: режимно-секретного, | 9-10 | |редакційно-видавничого, патентно-ліцензійного, | | |стандартизації, науково-технічної інформації | | ------------------------------------------------------------------
7. Схема тарифних розрядів керівних працівників
науково-дослідних частин вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації та науково-дослідних
інститутів у складі вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач (начальник): науково-дослідної частини| 17-20 | |вищого навчального закладу III-IV рівнів | | |акредитації, директор (начальник, завідувач) | | |науково-дослідного інституту у складі вищого | | |навчального закладу III-IV рівнів акредитації | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач науково-дослідного відділу | 16-18 | |(лабораторії) науково-дослідної частини вищого | | |навчального закладу III-IV рівнів акредитації, | | |науково-дослідного інституту у складі вищого | | |навчального закладу III-IV рівнів акредитації, | | |учений секретар науково-дослідної частини | | |вищого навчального закладу III-IV рівнів | | |акредитації | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач науково-дослідного сектору | 15-17 | |(лабораторії, групи), що входить до складу | | |науково-дослідного відділу (лабораторії) | | |науково-дослідної частини вищого навчального | | |закладу III-IV рівнів акредитації, науково- | | |дослідного інституту у складі вищого навчального| | |закладу III-IV рівнів акредитації | | |------------------------------------------------+---------------| |Головний інженер у науково-дослідній частині | 16-19 | |вищого навчального закладу III-IV рівнів | | |акредитації та науково-дослідному інституті у | | |складі вищого навчального закладу III-IV рівнів | | |акредитації | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач (начальник): конструкторського, | 15-17 | |технологічного, виробничого та інших основних | | |структурних підрозділів; завідувач (начальник) | | |відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, | | |науково-технічної інформації, який виконує | | |наукову, науково-технічну або науково- | | |організаційну роботу | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач відділу охорони праці | 14 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач відділу: режимно-секретного, | 10 | |редакційно-видавничого, патентно-ліцензійного, | | |стандартизації, науково-технічної інформації | | ------------------------------------------------------------------
8. Схеми тарифних розрядів керівних працівників
науково-дослідних секторів, проблемних
науково-дослідних лабораторій, які є структурними
підрозділами вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач (начальник): науково-дослідного | 16-19 | |сектору, проблемної науково-дослідної | | |лабораторії* вищого навчального закладу III-IV | | |рівнів акредитації | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач відділу (лабораторії) науково- | 15-18 | |дослідного сектору, проблемної науково-дослідної| | |лабораторії * вищого навчального закладу III-IV | | |рівнів акредитації | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач (начальник): конструкторського, | 15-16 | |технологічного, технічного, виробничого та | | |інших основних структурних підрозділів; | | |завідувач (начальник) відділу: патентно- | | |ліцензійного, стандартизації, науково-технічної | | |інформації, який виконує наукову, науково- | | |технічну або науково-організаційну роботу * | | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач відділу науково-дослідного сектору, | 10 | |проблемної науково-дослідної лабораторії вищого | | |навчального закладу III-IV рівнів акредитації: | | |режимно-секретного, редакційно-видавничого, | | |патентно-ліцензійного, планового, | | |стандартизації, науково-технічної інформації * | | ------------------------------------------------------------------
* Тарифні розряди керівних працівників проблемних
науково-дослідних лабораторій вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації поширюються на керівних працівників проблемних
науково-дослідних лабораторій, які є структурними підрозділами
науково-дослідних частин, науково-дослідних інститутів та
науково-дослідних секторів вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації.
9. Схема тарифних розрядів посад наукових працівників
та інших працівників, які проводять наукові
та науково-технічні розробки, науково-дослідних
інститутів, науково-дослідних інститутів у складі
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, науково-дослідних частин, науково-дослідних секторів,
проблемних науково-дослідних лабораторій вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні розряди | |-------------------------------------------+--------------------| | |Головний науковий співробітник | 17-20 | |------+------------------------------------+--------------------| | |Провідний науковий співробітник | 15-19 | |------+------------------------------------+--------------------| | |Старший науковий співробітник | 14-18 | |------+------------------------------------+--------------------| | |Науковий співробітник | 12-17 | |------+------------------------------------+--------------------| | |Молодший науковий співробітник | 10-16 | |------+---------------------------------------------------------| | |Працівники, які проводять наукові і науково - технічні | | |розробки | |------+---------------------------------------------------------| | |Провідні фахівці * | 9-14 | |------+------------------------------------+--------------------| | |Фахівці *: | 12-13 | | |I категорії | | |------| |--------------------| | |II категорії | 11-12 | |------| |--------------------| | |III категорії | 8-11 | |------+------------------------------------+--------------------| | |Стажист-дослідник | 12 | |------+------------------------------------+--------------------| | |Техніки всіх спеціальностей: | 9-10 | | |I категорії | | |------| |--------------------| | |II категорії | 8-9 | |------| |--------------------| | |III категорії | 7-8 | ------------------------------------------------------------------
*Конкретний тарифний розряд установлюється керівником
науково-дослідної (наукової) установи (підрозділу) залежно від
кваліфікаційних вимог.
10. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників
вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації,
професійно-технічних навчальних закладів
(професійно-технічних училищ, навчально-курсових
комбінатів, центрів та інших типів закладів,
що надають робітничу професію)
------------------------------------------------------------------ |Найменування посад |Кількість курсантів|Тарифні розряди| |----------------------------+-------------------+---------------| |Директор | до 300 | 13-14 | | | від 301 до 800 | 14-15 | | | понад 800 | 15-16 | |Завідувач відділення | | 11 | |Завідувач виробничої | | | |практики | | 10 | |Завідувач: навчально- | | | |виробничої майстерні, | | | |навчально-методичного | | | |кабінету, лабораторії | | 11 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби N 424 ( z0801-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 11
до пункту 21 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) працівників
культури Державної прикордонної служби України

1. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників,
художнього та артистичного персоналу Академічного
ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної
служби України, концертних ансамблів та оркестрів
Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ | Посади | Тарифні розряди | | |-------------------------------------| | | Академічний | інші ансамблі та | | | ансамбль пісні і | оркестри | | | танцю Державної | | | | прикордонної | | | | служби України | | |--------------------------+------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2008 року | |----------------------------------------------------------------| |Керівник художній | 15-16 | 12-13 | |--------------------------+------------------+------------------| |Головний режисер | 15-16 | 12-13 | |--------------------------+------------------+------------------| |Головні: | | | |балетмейстер, хормейстер, | | | |диригент, художник, | | | |адміністратор | 15-16 | 12-13 | |--------------------------+------------------+------------------| |Режисер-постановник, | | | |балетмейстер-постановник, | 13-15 | 11 | |художник-постановник | | | |--------------------------+------------------+------------------| |Диригенти всіх категорій | 12-14 | 11 | |--------------------------+------------------+------------------| |Режисер, режисер | | | |театралізованих заходів | 13-14 | 11 | |та свят | | | |--------------------------+------------------+------------------| |Хормейстер, балетмейстер | 13-14 | 11 | |--------------------------+------------------+------------------| |Художники всіх | 13-14 | 10-11 | |спеціальностей | | | |--------------------------+------------------+------------------| |Керівник | | | |літературно-драматичної | 13-14 | 10-11 | |частини | | | |--------------------------+------------------+------------------| |Завідувач художньо- | | | |постановочної частини | 13-14 | 10-11 | |--------------------------+------------------+------------------| |Керівник музичної частини | 13-14 | 10-11 | |--------------------------+------------------+------------------| |Концертмейстер з класу | | | |вокалу (балету) | 13-14 | 10-11 | |--------------------------+------------------+------------------| |Репетитор з вокалу | | | |(балету, техніки мови) | 12-13 | 9 | |--------------------------+------------------+------------------| |Звукорежисер: | | | |вищої категорії | 12-13 | 10-11 | |--------------------------+------------------+------------------| |I категорії | 11-12 | 9-10 | |--------------------------+------------------+------------------| |II категорії | 10-11 | 9 | |--------------------------+------------------+------------------| |Звукооператор | 11-12 | 9-10 | |--------------------------+------------------+------------------| |Помічники диригента, | | | |хормейстера, балетмейстера| 11-12 | 9 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2009 року | |----------------------------------------------------------------| |Керівник художній | 19-20 | 14-15 | |--------------------------+------------------+------------------| |Головний режисер | 19-20 | 14-15 | |--------------------------+------------------+------------------| |Головні: | | | |балетмейстер, хормейстер, | | | |диригент, художник | 19-20 | 14-15 | |--------------------------+------------------+------------------| |Режисер-постановник, | | | |балетмейстер-постановник, | 18-19 | 13-14 | |художник-постановник | | | |--------------------------+------------------+------------------| |Диригенти всіх категорій | 16-18 | 13-14 | |--------------------------+------------------+------------------| |Режисер, режисер | | | |театралізованих | | | |заходів та свят | 17-18 | 13-14 | |--------------------------+------------------+------------------| |Хормейстер, балетмейстер | 17-18 | 13-14 | |--------------------------+------------------+------------------| |Художники всіх | | | |спеціальностей | 17-18 | 13-14 | |--------------------------+------------------+------------------| |Керівник літературно- | | | |драматичної частини | 17-18 | 13-14 | |--------------------------+------------------+------------------| |Завідувач художньо- | | | |постановочної частини | 17-18 | 13-14 | |--------------------------+------------------+------------------| |Керівник музичної частини | 17-18 | 13-14 | |--------------------------+------------------+------------------| |Концертмейстер з класу | | | |вокалу (балету) | 17-18 | 13-14 | |--------------------------+------------------+------------------| |Репетитор з вокалу | | | |(балету, техніки мови) | 15-16 | 12 | |--------------------------+------------------+------------------| |Звукорежисер: | | | |вищої категорії | 16-17 | 13-14 | |--------------------------+------------------+------------------| |I категорії | 15-16 | 12-13 | |--------------------------+------------------+------------------| |II категорії | 14-15 | 12 | |--------------------------+------------------+------------------| |Звукооператор | 15-16 | 12-13 | |--------------------------+------------------+------------------| |Помічники диригента, | | | |хормейстера, балетмейстера| 15-16 | 12-13 | ------------------------------------------------------------------
Артистичний персонал
Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ | Посади | Тарифні розряди | | |-----------------------------| | | Академічний |інші ансамблі | | |ансамбль пісні| та оркестри | | | і танцю | | | | Державної | | | | прикордонної | | | |служби України| | |----------------------------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2008 року | |----------------------------------------------------------------| |Артисти-вокалісти (солісти, | | | |камерні, солісти-бандуристи): | | | |провідні майстри сцени | 13-15 | - | |----------------------------------+--------------+--------------| |вищої категорії | 12-14 | 9-11 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 11-13 | 8-10 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 10-12 | 8-9 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Артисти-солісти-інструменталісти; | | | |бандуристи-інструменталісти: | | | |вищої категорії | 12-14 | 9-11 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 11-13 | 8-10 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 10-12 | 8-9 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Артисти хору ансамблю пісні і | | | |танцю: | | | |вищої категорії | 11-13 | 8-10 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 10-12 | 7-9 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 9-11 | 7-8 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Артисти танцювального | | | |колективу, балету ансамблю пісні і| | | |танцю: | | | |вищої категорії | 11-13 | 8-10 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 10-12 | 7-9 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 9-11 | 7-8 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Артисти духового оркестру: | | | |вищої категорії | 11-13 | 8-10 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 10-12 | 7-9 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 9-11 | 7-8 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Артисти естрадного оркестру | 11-13 | 8-10 | |(ансамблю): вищої категорії | | | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 10-12 | 7-9 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 9-11 | 7-8 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Акомпаніатори - концертмейстери: | | | |вищої категорії | 11-13 | 8-10 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 10-12 | 7-9 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 9-11 | 7-8 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2009 року | |----------------------------------------------------------------| |Артисти-вокалісти | | | |(солісти, камерні, | | | |солісти-бандуристи): | | | |провідні майстри сцени | 17-19 | - | |----------------------------------+--------------+--------------| |вищої категорії | 16-18 | 12-14 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 15-17 | 11-13 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 14-16 | 10-12 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Артисти-солісти-інструменталісти; | | | |бандуристи-інструменталісти: | | | |вищої категорії | 16-18 | 12-14 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 15-17 | 11-13 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 14-16 | 10-12 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Артисти хору ансамблю | | | |пісні і танцю: | | | |вищої категорії | 15-17 | 11-13 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 14-16 | 10-12 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 13-15 | 9-11 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Артисти танцювального | | | |колективу, балету | | | |ансамблю пісні і танцю: | | | |вищої категорії | 15-17 | 11-13 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 14-16 | 10-12 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 13-15 | 9-11 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Артисти духового оркестру: | | | |вищої категорії | 15-17 | 11-13 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 14-16 | 10-12 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 13-15 | 9-11 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Артисти естрадного | | | |оркестру (ансамблю): | | | |вищої категорії | 15-17 | 11-13 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 14-16 | 10-12 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 13-15 | 9-11 | |----------------------------------+--------------+--------------| |Акомпаніатори - концертмейстери: | | | |вищої категорії | 15-17 | 11-13 | |----------------------------------+--------------+--------------| |I категорії | 14-16 | 10-12 | |----------------------------------+--------------+--------------| |II категорії | 13-15 | 9-11 | ------------------------------------------------------------------
Під час визначення максимальних розмірів посадових окладів
(ставок заробітної плати) керівних працівників, художнього та
артистичного персоналу Академічного ансамблю пісні і танцю
Державної прикордонної служби України застосовувати додатковий
коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати),
максимальний розмір якого не перевищує 2, а інших працівників
цього ансамблю - 1,3.
2. Схема тарифних розрядів посад керівних
працівників бібліотек
------------------------------------------------------------------ | Посади | Тарифні розряди | | | відповідно до груп | | | бібліотек | | |--------------------| | | I | II | III |IV| |-------------------------------------------+-----+-----+-----+--| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2008 року | |----------------------------------------------------------------| |Завідувач бібліотеки |12-14|11-13|10-12|11| |-------------------------------------------+-----+-----+-----+--| |Головні: бібліотекар, бібліограф, методист | 12 | 11 | 10 |- | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2009 року | |----------------------------------------------------------------| |Завідувач бібліотеки |13-15|12-14|12-13|12| |-------------------------------------------+-----+-----+-----+--| |Головні: бібліотекар, бібліограф, методист|11-13|10-12|9-11 |- | ------------------------------------------------------------------
Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче
показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче від
окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи. У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених
для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами органів
Державної прикордонної служби України, посадові оклади завідувачів
установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів
відповідної категорії, визначених відповідно до пункту 4 цього
додатка.
3. Схема тарифних розрядів посад (професій) керівних
працівників музеїв, закладів музейного типу
------------------------------------------------------------------ | Посади | Тарифні розряди | | | відповідно до груп | | | музеїв, закладів | | | музейного типу | | |-----------------------| | | I | II | III | IV | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2008 року | |----------------------------------------------------------------| |Генеральний директор (директор) |14-15|13-14|12-13|11-12| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Головний зберігач фондів |12-14|11-13|10-12| 11 | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Головні: художник, архітектор, інженер |12-14|11-13|10-12| 11 | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Учений секретар |12-14|11-13| - | - | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Начальник (завідувач) відділу з | | | | | |основного виду діяльності |11-13|10-12|9-11 |8-10 | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Начальник (завідувач) іншого відділу |10-12|9-11 |8-10 | 8-9 | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Завідувач сектору |9-11 |8-10 | 8-9 | 8 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2009 року | |----------------------------------------------------------------| |Генеральний директор (директор) |15-16|14-15|13-14|12-13| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Головний зберігач фондів |13-15|12-14|12-13| 12 | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Головні: художник, архітектор, інженер |13-15|12-14|12-13| 12 | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Учений секретар |13-15|12-14| - | - | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Начальник (завідувач) відділу з | | | | | |основного виду діяльності |12-14|11-13|10-12|9-11 | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Начальник (завідувач) іншого відділу |11-13|10-12|9-11 | 10 | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Завідувач сектору | 12 |9-11 | 10 | 9 | ------------------------------------------------------------------
Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче
показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче
відповідної категорії працівників цих установ, віднесених до IV
групи за оплатою праці.
4. Схема тарифних розрядів посад фахівців,
керівників інших структурних підрозділів,
технічних службовців культури
------------------------------------------------------------------ | Посади |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2008 року | |----------------------------------------------------------------| |Провідний науковий співробітник | 11-13 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший науковий співробітник | 10-12 | |------------------------------------------------+---------------| |Науковий співробітник | 9-11 | |------------------------------------------------+---------------| |Молодший науковий співробітник | 8-10 | |------------------------------------------------+---------------| |Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: | | |провідні | 10-12 | |I категорії | 9-11 | |II категорії | 8-10 | |------------------------------------------------+---------------| |Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 8-9 | |------------------------------------------------+---------------| |Бібліотекарі, бібліографи, методисти: | | |провідні | 9-12 | |I категорії | 8-11 | |II категорії | 8-10 | |------------------------------------------------+---------------| |Бібліотекар, бібліограф, методист | 8-9 | |------------------------------------------------+---------------| |Інструктор культурно-просвітнього закладу | 8-9 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач (у культурно-освітніх закладах) | | |художньої частини, диригент, хормейстер, | | |балетмейстер, художник-постановник | 8-10 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувачі костюмерної, кінозалу | 7-8 | |------------------------------------------------+---------------| |Акомпаніатори, концертмейстери: | | |I категорії | 9-11 | |II категорії | 8-10 | |без категорії | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Керівники гуртків, колективу (самодіяльного, | | |театрального), танцювального колективу; хору | | |(фольклорного ансамблю); оркестру (ансамблю) | | |духових інструментів, народних інструментів | 7-10 | |------------------------------------------------+---------------| |Культорганізатори, розпорядники | | |танцювальних вечорів: | | |I категорії | 9-10 | |------------------------------------------------+---------------| |II категорії | 8-9 | |------------------------------------------------+---------------| |без категорії | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |Організатор екскурсій: | | |I категорії | 9-11 | |------------------------------------------------+---------------| |II категорії | 8-10 | |------------------------------------------------+---------------| |без категорії | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший адміністратор | 5-6 | |------------------------------------------------+---------------| |Адміністратор | 4-5 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший музейний доглядач | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |Музейний доглядач | 1-3 | |------------------------------------------------+---------------| |Освітлювач (який займається розробленням | | |схем освітлення) | 4-5 | |------------------------------------------------+---------------| |Кіномеханік: | | |I категорії | 5-6 | |------------------------------------------------+---------------| |II категорії | 4-5 | |------------------------------------------------+---------------| |III категорії | 3-4 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший касир квитковий | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Касир квитковий | 4-5 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший контролер квитків | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Контролер квитків | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |Фільмоперевіряльник | 4 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2009 року | |----------------------------------------------------------------| |Провідний науковий співробітник | 11-13 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший науковий співробітник | 10-12 | |------------------------------------------------+---------------| |Науковий співробітник | 9-11 | |------------------------------------------------+---------------| |Молодший науковий співробітник | 8-10 | |------------------------------------------------+---------------| |Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: | | |провідні | 10-12 | |I категорії | 9-11 | |II категорії | 8-10 | |------------------------------------------------+---------------| |Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 8-9 | |------------------------------------------------+---------------| |Бібліотекарі, бібліографи, методисти: | | |провідні | 9-12 | |I категорії | 8-11 | |II категорії | 8-10 | |------------------------------------------------+---------------| |Бібліотекар, бібліограф, методист | 8-9 | |------------------------------------------------+---------------| |Інструктор культурно-просвітнього закладу | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувач (у культурно-освітніх | | |закладах) художньої частини, | | |диригент, хормейстер, балетмейстер, | | |художник-постановник | 8-10 | |------------------------------------------------+---------------| |Завідувачі костюмерної, кінозалу | 7-8 | |------------------------------------------------+---------------| |Акомпаніатори, концертмейстери: | | |I категорії | 9-11 | |II категорії | 8-10 | |без категорії | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Керівники гуртків, колективу | | |(самодіяльного, театрального) | | |танцювального колективу; хору | | |(фольклорного ансамблю); | | |оркестру (ансамблю) духових | | |інструментів, народних інструментів | 7-10 | |------------------------------------------------+---------------| |Культорганізатори, розпорядники | | |танцювальних вечорів: | | |I категорії | 9-10 | |------------------------------------------------+---------------| |II категорії | 8-9 | |------------------------------------------------+---------------| |без категорії | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |Організатор екскурсій: | | |I категорії | 9-11 | |------------------------------------------------+---------------| |II категорії | 8-10 | |------------------------------------------------+---------------| |без категорії | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший адміністратор | 5-6 | |------------------------------------------------+---------------| |Адміністратор | 4-5 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший музейний доглядач | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |Музейний доглядач | 1-3 | |------------------------------------------------+---------------| |Освітлювач (який займається | | |розробленням схем освітлення) | 4-5 | |------------------------------------------------+---------------| |Кіномеханік: | | |I категорії | 5-6 | |------------------------------------------------+---------------| |II категорії | 4-5 | |------------------------------------------------+---------------| |III категорії | 3-4 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший касир квитковий | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Касир квитковий | 4-5 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший контролер квитків | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Контролер квитків | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |Фільмоперевіряльник | 4 | ------------------------------------------------------------------
Оплата праці керівників гуртків, студій і колективів за
видами мистецтва та народної творчості, у тому числі тих, хто має
звання "народний", "зразковий", лауреатів міжнародних,
всеукраїнських, обласних конкурсів, лекторів (екскурсоводів),
акомпаніаторів, концертмейстерів може провадитись як за посадовими
окладами, так і за погодинними ставками. Посадові оклади
акомпаніаторам, концертмейстерам, лекторам (екскурсоводам)
установлюються за 4 години роботи в день, керівникам гуртків,
студій та колективів за видами мистецтва та народної творчості -
за 3 години роботи в день.
5. Схема тарифних розрядів посад керівних
працівників центрів культури і дозвілля
та клубних закладів
------------------------------------------------------------------ | | Тарифні розряди | | Посади |---------------------------------------| | | I | II | III | IV | |------------------------+---------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2008 року | |----------------------------------------------------------------| |Директор (завідувач) | 13-15 | 12-14 | 11-13 | 10-12 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 січня 2009 року | |----------------------------------------------------------------| |Директор (завідувач) | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | ------------------------------------------------------------------
6. Схема тарифних розрядів посад керівних
працівників та посад професіоналів і фахівців
галузевого державного архіву Державної
прикордонної служби України
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні розряди | | |--------------------------| | |I група|II група|III група| |-------------------------------------+-------+--------+---------| |Завідувач архіву | 16 | 15 | 14 | |-------------------------------------+-------+--------+---------| |Головний зберігач фондів | 15 | 14 | 13 | |-------------------------------------+-------+--------+---------| |Завідувач відділу з основної | 14 | 13 | 12 | |діяльності | | | | |-------------------------------------+-------+--------+---------| |Головний архівіст | 13 | 12 | 11 | |-------------------------------------+-------+--------+---------| |Завідувач сектору з основної | 12-13 | 12 | 11 | |діяльності | | | | |-------------------------------------+-------+--------+---------| |Завідувачі (начальники) інших | 12 | 12 | 11 | |відділів (секторів), груп | | | | |-------------------------------------+-------+--------+---------| |Завідувач архівосховища | 12 | 11 | 10 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Архівіст: | 12 | |провідний | 11 | |I категорії | 10 | |II категорії | 9 | |без категорії | | |------------------------------------------------+---------------| |Старший зберігач фондів | 11 | |------------------------------------------------+---------------| |Зберігач фондів | 10 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації
Державної прикордонної служби N 490 ( z0569-08 ) від 09.06.2008,
N 424 ( z0801-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 12
до пункту 22 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМА
тарифних розрядів посад працівників ветеринарної
медицини Державної прикордонної служби України

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | Провідний лікар ветеринарної медицини | 12 | |------------------------------------------------+---------------| |Лікар ветеринарної медицини: | 11 | |I категорії | | | |---------------| |II категорії | 10 | | |---------------| |Лікар ветеринарної медицини | 9 | |------------------------------------------------+---------------| |Фельдшер (технік) ветеринарної медицини, | 10 | |лаборант: | | |I категорії | | | |---------------| |II категорії | 9 | | |---------------| |Фельдшер (технік) | 8 | |ветеринарної медицини, лаборант | | |------------------------------------------------+---------------| |Ветеринарний санітар | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |Дезінфектор, який проводить дезінсекцію, | 3 | |дератизацію і дезодорацію отруйними хімічними | 4 | |речовинами: | | |вручну | | |за допомогою спеціальних машин і устаткування | | |------------------------------------------------+---------------| |Фасувальник | 3 | ------------------------------------------------------------------
Ці тарифні розряди застосовуються при оплаті праці
працівників ветеринарної медицини всіх органів Державної
прикордонної служби України, посади яких передбачені штатами
(штатними розписами).
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 13
до пункту 23 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) працівників
спортивної команди та відділення парашутно-десантної
підготовки Державної прикордонної служби України

1. Схема тарифних розрядів посад (професій)
працівників спортивної команди Державної
прикордонної служби України

------------------------------------------------------------------ | Категорії та посади |Тарифні розряди| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |Спортсмени-інструктори, які зайняли відповідні | | |особисті місця: | | |Олімпійські ігри | | |1, 2, 3 | 16 | |4, 5, 6 | 15 | |7, 8 | 14 | |------------------------------------------------+---------------| |Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту, | | |Чемпіонат світу | | |1, 2, 3 | 15; 16 | |4, 5, 6 | 14; 15 | |7, 8 | 13; 14 | |------------------------------------------------+---------------| |Чемпіонат Європи, Кубок світу | | |1, 2, 3 | 14; 15 | |4, 5, 6 | 13; 14 | |------------------------------------------------+---------------| |Кубок Європи | | |1, 2, 3 | 13; 14 | |4, 5, 6 | 12; 13 | |------------------------------------------------+---------------| |Чемпіонат світу (юніори та юніорки) | | |1, 2, 3 | 13; 14 | |4, 5, 6 | 12; 13 | |------------------------------------------------+---------------| |Чемпіонат Європи (юніори та юніорки) | | |1, 2, 3 | 12; 13 | |------------------------------------------------+---------------| |Чемпіонат України, етапи Кубка світу | | |1, 2, 3 | 12; 13 | |------------------------------------------------+---------------| |Першість України (юніори та юніорки), | | |етапи Кубка Європи | | |1, 2, 3 | 11; 12 | ------------------------------------------------------------------
1.1. Спортсменам-інструкторам, які зайняли відповідні місця у
командних номерах програми, посадові оклади встановлюються Головою
Державної прикордонної служби України за поданням начальника
спортивної команди Державної прикордонної служби України в межах
схеми тарифних розрядів згідно з цим додатком, але не більше
окладів спортсменів-інструкторів, які зайняли особисті місця на
відповідних змаганнях.
1.2. Спортсменам-інструкторам спортивної команди в межах
фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і
видатків на утримання спортивної команди, установлюється надбавка
за професійну майстерність у розмірі до 50 відсотків до посадового
окладу. Ця надбавка може скасовуватися або зменшуватися з
погіршенням якості роботи.
2. Схема тарифних розрядів посад тренерів спортивної
команди Державної прикордонної служби України
з видів спорту
------------------------------------------------------------------ | Посади | Тарифні розряди | | |-----------------------------------------| | | перша | друга | третя | | | категорія | категорія | категорія | | |видів спорту |видів спорту |видів спорту | |----------------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Головний тренер | 17; 18 | 16; 17 | 15; 16 | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Провідний тренер | 16 | 15 | 14 | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Старший тренер | 15; 16 | 14; 15 | 13; 14 | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Тренер, тренер-лікар, | | | | |тренер-реабілітолог, | | | | |тренер-психолог | 14; 15 | 13; 14 | 12; 13 | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Тренер-хореограф, | | | | |тренер-адміністратор, | | | | |тренер-масажист, | | | | |тренер-механік, | 13; 14 | 12; 13 | 11; 12 | |тренер-оператор | | | | ------------------------------------------------------------------
2.1. Посадові оклади тренерів спортивної команди Державної
прикордонної служби України встановлюються згідно з тарифними
розрядами та категоріями видів спорту.
2.2. Віднесення видів спорту до відповідних категорій
здійснюється згідно з наказами центрального органу виконавчої
влади з фізичної культури і спорту за результатами виступу
спортсменів, у тому числі спортсменів-інвалідів, на чемпіонатах
світу, Європи, Олімпійських, Паралімпійських іграх та
Дефлімпійських іграх, всесвітніх іграх з неолімпійських видів
спорту. Категорійність видів спорту може змінюватися залежно від
зміни цих результатів на зазначених змаганнях. Копії цих наказів
подаються керівництвом спортивної команди Державної прикордонної
служби України управлінню кадрів та фінансово-економічному
управлінню Адміністрації Державної прикордонної служби України.
2.3. Тренерам спортивної команди в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків на утримання
штатної команди, установлюється надбавка за професійну
майстерність у розмірі до 50 відсотків до посадового окладу. Ця
надбавка може скасовуватися або зменшуватися з погіршенням якості
роботи.
3. Схема тарифних розрядів фахівців відділення
парашутно-десантної підготовки
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні розряди | |-----------------------------------------+----------------------| |Штурман-інструктор | 9 | |-----------------------------------------+----------------------| |Інструктор-льотчик | 8 | |-----------------------------------------+----------------------| |Інструктор-парашутист | 8 | |-----------------------------------------+----------------------| |Парашутист, укладальник парашутів | 7 | ------------------------------------------------------------------
3.1. Особливості оплати праці працівників льотного,
льотно-інструкторського та льотно-підйомному складу 3.1.1. Працівникам льотного і льотно-інструкторського складу
встановлюється доплата до посадового окладу за кваліфікацію: першого класу - 40 відсотків; другого класу - 15 відсотків. 3.1.2. За виконання льотної роботи (у межах норми
оплачуваного нальоту в обсязі 60 годин на рік) льотчику
провадиться погодинна оплата в гривнях за одну годину нальоту
залежно від категорії складності виконуваних польотів, які
наводяться нижче: перша категорія: підготовка та участь у демонстраційних
польотах, спеціальні та урядові завдання - 15,7 відсотка
посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого
тарифного розряду; друга категорія: інструкторські польоти з групового складного
і вищого пілотажу, з одиночного вищого пілотажу; польоти на
літаках з посадкою на площадки, обрані з повітря, - 12 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого
тарифного розряду; третя категорія: інструкторські польоти з групового простого
пілотажу, одиночного складного пілотажу та з ширяння; викидання
парашутистів на обмежені площадки - 10,5 відсотка посадового
окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного
розряду; четверта категорія: інші види інструкторських та виробничих
польотів (перельоти, розвідування погоди, буксирування планерів та
інше) - 10,2 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати)
працівника першого тарифного розряду. 3.1.3. За виконання стрибків за планами
навчально-тренувальної роботи льотно-підйомному складу провадиться
оплата за один стрибок залежно від категорії складності стрибка: перша категорія: підготовка та участь у демонстраційних
стрибках, за спеціальними та урядовими завданнями - 15,7 відсотка
посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого
тарифного розряду; друга категорія: групова і купольна акробатика, нічні стрибки
- 12 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)
працівника першого тарифного розряду; третя категорія: із затримкою розкриття більше 20 сек., з
гранично малих висот (нижче 300 м), на обмежені площадки та на
воду - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)
працівника першого тарифного розряду; четверта категорія: інші види навчальних і тренувальних
стрибків - 8,7 відсотка посадового окладу (ставки заробітної
плати) працівника першого тарифного розряду. Загальна кількість стрибків, за які провадиться оплата,
установлюється до 40 стрибків на рік. У цю кількість не входять
стрибки, що виконуються за першою категорією складності.
{ Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби N 490 ( z0569-08 ) від 09.06.2008 }
Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Я.Р.Рудик

Додаток 14
до пункту 24 Умов оплати
праці працівників Державної
прикордонної служби України

СХЕМИ
тарифних розрядів посад працівників
(невійськовослужбовців) льотного,
льотно-підйомного та інженерно-технічного
складу авіації Державної прикордонної служби України

1. Схема тарифних розрядів посад працівників
(невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного складу авіації
Державної прикордонної служби України
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифний розряд| |------------------------------------------------+---------------| | | | |------------------------------------------------+---------------| |Штурман штурманської служби | 14-15 | |------------------------------------------------+---------------| |Командир авіаційної ланки (авіаційного загону) | 13-14 | |------------------------------------------------+---------------| |Командир авіаційної ланки (вертолітної ланки) | 13-14 | |------------------------------------------------+---------------| |Штурман авіаційного загону | 12-13 | |------------------------------------------------+---------------| |Штурман авіаційної ланки | 12-13 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший командир повітряного судна (вертольота) | 12-13 | |------------------------------------------------+---------------| |Командир повітряного судна (літака) | 12-13 | |------------------------------------------------+---------------| |Командир повітряного судна (вертольота) | 12-13 | |------------------------------------------------+---------------| |Старший пілот (літака, вертольота) | 11-12 | |------------------------------------------------+---------------| |Бортовий штурман (літака) | 11-12 | |------------------------------------------------+---------------| |Інженер-інструктор бортовий | 11-12 | |I категорії (авіаційного загону, вертолітної | | |ланки) | | |------------------------------------------------+---------------| |Інженер бортовий II категорії | 10-11 | |------------------------------------------------+---------------| |Бортовий механік (бортпровідник) | 8-9 | ------------------------------------------------------------------
2. Схема тарифних розрядів посад працівників
(невійськовослужбовців) інженерно-технічного складу авіації
Державної прикордонної служби України, які безпосередньо зайняті
обслуговуванням польотів
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифний розряд| |------------------------------------------------+---------------| |Заступник начальника служби | 11-12 | |------------------------------------------------+---------------| |Інженери всіх спеціальностей: | | |------------------------------------------------+---------------| | I категорії | 11-12 | |------------------------------------------------+---------------| | II категорії | 10-11 | |------------------------------------------------+---------------| | III категорії | 9-10 | |------------------------------------------------+---------------| |Техніки всіх спеціальностей: | | |------------------------------------------------+---------------| | I категорії | 10-11 | |------------------------------------------------+---------------| | II категорії | 9-10 | |------------------------------------------------+---------------| | без категорії | 7-8 | |------------------------------------------------+---------------| |Авіаційний механік | 7-8 | ------------------------------------------------------------------
{ Умови доповнено Додатком 14 згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби N 696 ( z0932-09 ) від 22.09.2009 }вверх