Документ z0704-00, текущая редакция — Редакция от 09.01.2009, основание - z1256-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 227 від 27.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2000 р.
за N 704/4925

Щодо первинного розміщення облігацій
внутрішніх державних позик
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів
N 711 ( z0749-02 ) від 02.09.2002
N 1466 ( z1256-08 ) від 09.12.2008 }

З метою проведення аукціонів з розміщення облігацій
внутрішніх державних позик за рівнем дохідності, відповідно до
Положення про проведення аукціону з розміщення облігацій
внутрішньої державної позики за попередніми та остаточними
заявками й умовами, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 13 червня 2000 року N 239
( z0390-00 ) та зареєстрованого Міністерством юстиції України 5
липня 2000 року за N 390/4611, та з метою впорядкування
періодичності проведення аукціонів з розміщення облігацій
внутрішніх державних позик Н А К А З У Ю:
1. Проводити, починаючи з 1 листопада 2000 року, аукціони з
розміщення облігацій внутрішніх державних позик за рівнем
дохідності.
2. Визначити, що ціна придбання на аукціонах з первинного
розміщення короткострокових державних облігацій визначається за
формулою
Ном _____________,
Дох --- * До + 1 ФКД
де: Ном - номінальна вартість однієї облігації; Дох - розмір річного доходу, який вказаний покупцем у заявці
на аукціон, або встановлена середньозважена дохідність аукціону
для заявок, які подаються за неконкурентними умовами; До - кількість днів в обігу. Визначається як фактична
кількість днів з дати сплати за короткостроковими державними
облігаціями при первинному їх розміщенні до дати погашення
короткострокових державних облігацій; ФКД - фактичної кількості днів у році. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 711
( z0749-02 ) від 02.09.2002, N 1466 ( z1256-08 ) від 09.12.2008 }
3. Проводити розміщення облігацій внутрішньої державної
позики за графіком, затвердженим Міністром фінансів і розміщеним
на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів. { Пункт 3 в редакції Наказів Мінфіну N 711 ( z0749-02 ) від
02.09.2002, N 1466 ( z1256-08 ) від 09.12.2008 }
4. Службі Міністра забезпечити опублікування цього наказу в
засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра П.К.Германчуквверх