Документ z0691-10, предыдущая редакция — Редакция от 18.01.2013, основание - z2172-12
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України
09.07.2010  № 566


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2010 р.
за № 691/17986

ПОЛОЖЕННЯ
про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 2421 від 27.11.2012}

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 11 та 55 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон).

1.2. Метою створення єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ) щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є накопичення відомостей про чинні та припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності), страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників для організації обміну інформацією про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та контролю за його здійсненням.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

база даних МТСБУ - єдина централізована база даних МТСБУ щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

віддалена частина бази даних МТСБУ - функціонально завершена частина програмного забезпечення бази даних МТСБУ, що розташована на території страховика - члена МТСБУ і призначена для виконання завдань з формування, перевірки та передавання відомостей до бази даних МТСБУ, а також за згодою Дирекції МТСБУ при необхідності може бути встановлена в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, що мають потребу у використанні відомостей бази даних МТСБУ;

ідентифікаційний набір даних - мінімальній набір реквізитів, відомості в яких є достатніми для їх ідентифікації в базі даних МТСБУ;

ідентифікація відомостей - перевірка відомостей на наявність в них реквізитів, що містять в собі унікальні, коректні та повні коди, що забезпечують неповторність таких відомостей в межах бази даних МТСБУ;

користувачі бази даних МТСБУ - страховики - члени МТСБУ, Дирекція МТСБУ, органи державної влади, підприємства, установи, організації, громадяни;

обов'язковий набір даних - набір реквізитів і відомостей, які є достатніми для формування обов'язкових та стандартних звітів із бази даних МТСБУ;

оператор єдиної централізованої бази даних (далі - Оператор) - МТСБУ, яке забезпечує створення, ведення, матеріально-технічне та технологічне забезпечення єдиної централізованої бази даних, збереження і захист інформації, що міститься в ній;

паперовий звіт МТСБУ - інформація, яка надається страховиками - членами МТСБУ до МТСБУ щомісячно на паперових носіях, відносно якої виконується перевірка, що надається страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ;

повний набір даних - набір реквізитів і відомостей, які є достатніми для виконання всіх доступних в базі даних МТСБУ функцій пошуку, аналізу, формування вихідних форм та звітів;

постачальники інформації до бази даних МТСБУ - страховики - члени МТСБУ, Дирекція МТСБУ;

спецзнак - спеціальний знак державного зразка, який в обов'язковому порядку видається страховиком страхувальнику до внутрішнього договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

структура вихідних даних - перелік показників звітів та відомостей, що надаються базою даних МТСБУ до інших баз даних;

структура вхідних даних - перелік даних із зазначенням їх електронних форматів, які надаються до бази даних МТСБУ;

централізовані довідники - класифіковані та кодифіковані відомості, значення та коди яких є єдиними для всіх користувачів бази даних МТСБУ та для всіх записів бази даних МТСБУ.

Інші терміни вживаються в цьому Положенні у значеннях відповідно до Законів України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон) та "Про інформацію".

1.4. Основними функціями єдиної централізованої бази даних є:

накопичення інформації про чинні та припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників;

накопичення інформації щодо показників діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

надання відкритої інформації для вільного і загальнодоступного користування;

надання інформації обмеженого доступу страховикам - членам МТСБУ, а також органам державної влади відповідно до їх компетенції, встановленої законом.

II. Перелік інформації, що надається в обов'язковому порядку страховиками, іншими особами для формування інформаційних ресурсів бази даних МТСБУ

2.1. Страховики - члени МТСБУ в обов'язковому порядку здійснюють збір та постачання до бази даних МТСБУ такої інформації за формою, встановленою додатком 1 до цього Положення:

2.1.1. Відомості про втрачені, зіпсовані та знищені бланки полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та бланки спецзнака;

2.1.2. Відомості про укладені та достроково припинені внутрішні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та видані до них спецзнаки.

2.1.3. Відомості про страхові випадки за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, хід їх врегулювання та виплати страхового відшкодування.

2.1.4. Відомості про укладені та достроково припинені договори міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

2.1.5. Відомості про вимоги до страховиків - повних членів МТСБУ, що надійшли за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, хід їх врегулювання та розмір виплат страхового відшкодування за цими договорами.

2.2. Оператор здійснює постачання до бази даних МТСБУ такої інформації:

2.2.1. Відомості про видані страховикам - членам МТСБУ бланки полісів та бланки спецзнака за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

2.2.2. Відомості про видані страховикам - членам МТСБУ бланки полісів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка".

2.2.3. Відомості про розміщення та представлення коштів, сплачених до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, що є коштами страхових резервів страховика, у визначених категоріях активів станом на відповідний період.

2.3. Контроль якості відомостей, що надають постачальники, виконується шляхом порівняння інформації, наданої страховиком - членом МТСБУ в паперових звітах МТСБУ, та аналогічної інформації, отриманої з бази даних МТСБУ за певний звітний період. У разі невідповідності даних паперовий звіт МТСБУ вважається не прийнятим, тобто не наданим.

2.4. Формування бази даних МТСБУ передбачає можливість інформаційної інтеграції з базами даних центральних органів виконавчої влади згідно з законодавством.

III. Порядок надання постачальниками інформації до бази даних МТСБУ

3.1. Постачання інформації до бази даних МТСБУ здійснюється щоденно відповідно до цього Положення шляхом авторизованого доступу постачальників до бази даних МТСБУ з використанням захищених каналів зв'язку.

3.2. Інформація, яка надається постачальниками інформації до бази даних МТСБУ, повинна бути достовірною, без помилок та перекручень і забезпечувати однозначне тлумачення її користувачами, а також можливість однозначної ідентифікації необхідних відомостей.

3.3. Обов'язкові дані, що надають страховики - члени МТСБУ, визначаються у додатку 1 до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Надання інформації Оператором до бази даних МТСБУ здійснюється в такому порядку:

3.3.1. Постачання відомостей до бази даних МТСБУ здійснюється за допомогою віддаленої частини бази даних МТСБУ.

3.3.2. Оператор надає інформацію про видачу страховикам - членам МТСБУ бланків полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та бланків спецзнака у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту видачі бланків.

3.3.3. Оператор надає інформацію про страховиків - членів МТСБУ, що мають право укладати договори міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних "Зелена картка".

3.4. Надання інформації страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ здійснюється в такому порядку:

3.4.1. Постачання відомостей до бази даних МТСБУ здійснюється за допомогою віддаленої частини бази даних МТСБУ із застосуванням захищених каналів зв'язку.

3.4.2. Відомості про втрачені та зіпсовані бланки полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та бланки спецзнака надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту втрати чи псування бланка.

3.4.3. Відомості про знищені бланки полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що визнані МТСБУ непридатними для подальшого використання, надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з дати підписання акта знищення бланків.

3.4.4. Відомості про укладені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та виданий до них спецзнак надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту укладання цих договорів.

3.4.5. Відомості про укладені договори міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - повні члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту укладання цих договорів.

3.4.6. Зміни відомостей про зареєстровані договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2-х робочих днів з моменту підписання страхувальником полісу з внесеними змінами.

3.4.7. Інформацію про дострокове припинення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5-ти робочих днів з дати анулювання, дострокового припинення, переоформлення договору.

3.4.8. Інформацію про настання події, яка має ознаки страхового випадку за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2-х робочих днів з дати реєстрації заяви про настання страхового випадку у страховика - члена МТСБУ.

3.4.9. Інформацію про виплату страхового відшкодування за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5-ти робочих днів з дати здійснення відповідної платіжної операції.

3.4.10. Інформацію про зміни відомостей та додаткові відомості про страховий випадок за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2-х робочих днів з моменту реєстрації цих змін в інформаційній системі страховика - члена МТСБУ.

3.4.11. Інформацію про хід або закінчення врегулювання страхового випадку (закриття справи) за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5-ти робочих днів з моменту реєстрації цієї інформації в інформаційній системі страховика - члена МТСБУ.

3.4.12. Інформацію про вимоги, що надійшли за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", надають страховики - члени МТСБУ протягом 3-х робочих днів з дати реєстрації вимог у страховика - повного члена МТСБУ.

3.5. Інформацію, яка є частиною централізованих довідників, страховики - члени МТСБУ надають відповідно до кодів та значень централізованих довідників. Така інформація повинна складатись з повних найменувань та кодів відповідних централізованих довідників.

IV. Порядок користування базою даних МТСБУ

4.1. Порядок розпорядження інформацією з бази даних МТСБУ регулюється цим Положенням.

4.2. МТСБУ не має права розголошувати надану постачальниками інформацію, яка згідно з законодавством України визначена конфіденційною, за виключенням випадків, передбачених законом.

4.3. Оператор бази даних МТСБУ забезпечує використання інформації, що зберігається в базі даних МТСБУ, виключно із службовою метою та відповідно до законодавства.

4.4. Доступ до інформації, що зберігається в базі даних МТСБУ, надається користувачам відповідно до законодавства.

4.5. Централізовані довідники формуються, поповнюються та змінюються Дирекцією МТСБУ.

V. Порядок надання користувачам інформації з бази даних МТСБУ

5.1. Інформація з єдиної централізованої бази даних є власністю МТСБУ.

5.2. Порядок і умови надання відомостей з бази даних МТСБУ за запитами користувачів здійснюються відповідно до законодавства.

5.3. Інформація, отримана з бази даних МТСБУ, використовується з метою отримання відомостей про наявність чи відсутність договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов'язкового страхування.

5.4. Оператор надає інформацію про виплати за вимогами, що надійшли за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", протягом 2-х робочих днів з дати здійснення Дирекцією МТСБУ відповідної платіжної операції.

5.5. Інформація з єдиної централізованої бази даних МТСБУ поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом і надається користувачам безоплатно.

5.6. До інформації з обмеженим доступом відносяться відомості про особу страхувальника та інформація, отримана страховиком в процесі врегулювання страхового випадку.

5.7. Інформація з обмеженим доступом надається користувачам, які визначені Законом.

5.8. Для страховиків - членів МТСБУ база даних МТСБУ є джерелом такої інформації:

інформація, необхідна для прийняття рішення про застосування коефіцієнтів бонус-малус;

доступ до формування інструментами бази даних МТСБУ статистичних та фінансових звітів в межах прав доступу страховика - члена МТСБУ;

результати завантажень та перевірки відомостей, що постачаються до бази даних МТСБУ.

5.9. До відкритої інформації відносяться відомості про наявність чи відсутність в базі даних договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та відомості про страховика, який уклав відповідний договір страхування. Відкрита інформація надається користувачам шляхом доступу через мережу Інтернет до відповідного інформаційного ресурсу, та/або в порядку, передбаченому чинним законодавством про звернення громадян, та/або відповідно до укладених договорів з МТСБУ.

5.10. Інформація з бази даних МТСБУ надається у формі витягів на письмову вимогу органів судової влади, органів прокуратури, органів дізнання і досудового слідства та інших органів державної влади (посадових осіб) у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законом.

5.11. МТСБУ в обов'язковому порядку забезпечує можливість отримання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформації з бази даних МТСБУ за формами, визначеними у додатках 2-5 до цього Положення.

{Пункт 5.11 розділу V із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

5.12. Інформація з бази даних МТСБУ про особу не може бути надана третій особі або поширена будь-яким іншим чином без письмової згоди особи, відомості про яку занесено до бази даних МТСБУ, крім випадків, передбачених законом.

В.о. Члена Комісії -
директора департаменту
пруденційного наглядуО.М. КалінінДодаток 1
до Положення про єдину централізовану
базу даних щодо обов'язкового
страхування цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних засобів

ПЕРЕЛІК
інформації, що має надаватися страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ

Страховики - члени МТСБУ завантажують інформацію до бази даних МТСБУ виключно із використанням спеціалізованого програмного забезпечення віддаленої частини бази даних МТСБУ.

До компетенції Дирекції МТСБУ належить визначення критеріїв перевірки коректності інформації, що надається страховиками.

Перелік облікових даних, з яких складається структура вхідних даних із зазначенням набору даних (ідентифікаційного, обов'язкового або повного), до якого відносяться ці дані.

Стовпчик "Набір" в таблицях 1-5 цього додатка має такі значення:

І - поточний реквізит відноситься до ідентифікаційного набору;

О - поточний реквізит відноситься до обов'язкового набору;

П - поточний реквізит відноситься до повного набору.

Таблиця 1. Перелік інформації про укладені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

1

2

3

1

Серія поліса

І

2

Номер поліса

І

3

Тип договору

О

4

Статус договору (укладений, достроково припинений)

І

5

Строк дії договору

П

6

Застосовані пільги

П

7

Застосовані знижки

П

8

Територія переважного використання транспортного засобу (далі - ТЗ)

О

9

Страховик

О

10

Клас бонус-малус

О

11

К1 - коефіцієнт типу ТЗ

О

12

К2 - коефіцієнт території переважного використання ТЗ

О

13

К3 - коефіцієнт сфери використання ТЗ

О

14

К4 - коефіцієнт водійського стажу

О

15

К5 - коефіцієнт кількості зазначених у договорі осіб

О

16

К6 - коефіцієнт наявності або відсутності в страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою для пред'явлення регресного позову згідно зі статтею 38 Закону

О

17

К7 - коефіцієнт строку дії договору

О

18

Обов'язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих

О

19

Обов'язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну майну потерпілих

О

20

Розмір франшизи за договором

О

21

Розмір страхового платежу за договором

О

22

Частина страхового платежу, яка залишається страховику після повернення частки страхового платежу страхувальнику в результаті дострокового припинення дії договору

О

23

Дата початку строку дії договору

І

24

Дата закінчення строку дії договору

І

25

Дата укладання договору

О

26

Страхувальник - фізична особа або юридична особа

О

27

Ідентифікаційний код страхувальника за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер страхувальника за ДРФО (за наявності) (для фізичних осіб)

О

28

Поштовий індекс страхувальника

П

29

Місцезнаходження страхувальника (для юридичних осіб) або місце проживання страхувальника (для фізичних осіб)

П

30

Населений пункт страхувальника відповідно до класифікатора

П

31

Стать страхувальника - фізичної особи

П

32

Прізвище (для фізичної особи) або найменування організації (для юридичної особи) страхувальника

О

33

Ім'я страхувальника (для фізичної особи)

О

34

По батькові страхувальника (для фізичної особи)

О

35

Серія посвідчення водія страхувальника (для фізичної особи)

О

36

Номер посвідчення водія страхувальника (для фізичної особи)

О

37

Рік початку водійського стажу страхувальника (для фізичної особи)

О

38

Марка, модель ТЗ, зазначеного в договорі страхування

П

39

Державний номерний знак ТЗ

О

40

Номер кузова (шасі) ТЗ

О

41

Тип ТЗ

О

42

Марка ТЗ

О

43

Модель ТЗ

О

44

Дата дострокового припинення дії договору

О

45

Примітка

П

46

Серія поліса, замість якого виданий даний поліс (заповнюється у випадку заміни)

О

47

Номер поліса, замість якого виданий даний поліс (заповнюється у випадку заміни)

О

48

ТЗ зареєстровано в Україні (так або ні)

О

49

Серія поліса, який діє замість даного поліса (заповнюється у випадку заміни)

О

50

Номер поліса, який діє замість даного поліса (заповнюється у випадку заміни)

О

51

Кількість осіб, які мають право керувати забезпеченим ТЗ

О

52

Стать іншої особи 1, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

П

53

Прізвище іншої особи 1, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

54

Ім'я іншої особи 1, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

55

По батькові іншої особи 1, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

56

Серія посвідчення водія іншої особи 1, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

57

Номер посвідчення водія іншої особи 1, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

58

Рік початку водійського стажу іншої особи 1, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

59

Стать іншої особи 2, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

П

60

Прізвище іншої особи 2, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

61

Ім'я іншої особи 2, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

62

По батькові іншої особи 2, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

63

Серія посвідчення водія іншої особи 2, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

64

Номер посвідчення водія іншої особи 2, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

65

Рік початку водійського стажу іншої особи 2, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

66

Стать іншої особи 3, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

П

67

Прізвище іншої особи 3, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

68

Ім'я іншої особи 3, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

69

По батькові іншої особи 3, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

70

Серія посвідчення водія іншої особи 3, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

71

Номер посвідчення водія іншої особи 3, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

72

Рік початку водійського стажу іншої особи 3, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

73

Стать іншої особи 4, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

П

74

Прізвище іншої особи 4, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

75

Ім'я іншої особи 4, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

76

По батькові іншої особи 4, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

77

Серія посвідчення водія іншої особи 4, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

78

Номер посвідчення водія іншої особи 4, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

79

Рік початку водійського стажу іншої особи 4, цивільно-правова відповідальність якої застрахована за договором III типу

О

Таблиця 2. Перелік інформації про укладені міжнародні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка"

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

1

2

3

1

Номер страхового сертифіката "Зелена картка"

І

2

Статус договору (укладений, достроково припинений)

І

3

Територія страхового покриття

О

4

Страховик

О

5

Строк дії договору

О

6

Дата початку строку дії договору

І

7

Дата закінчення строку дії договору

І

8

Страхувальник - фізична особа або юридична особа

П

9

Ідентифікаційний код страхувальника за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер страхувальника за ДРФО (за наявності) (для фізичних осіб)

П

10

Прізвище (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) страхувальника

О

11

Ім'я страхувальника (для фізичної особи)

О

12

По батькові страхувальника (для фізичної особи)

О

13

Місцезнаходження страхувальника (для юридичних осіб) або місце проживання страхувальника (для фізичних осіб)

О

14

Розмір страхового платежу за договором

О

15

Дата укладання договору

О

16

Примітка

П

17

Марка, модель ТЗ, зазначеного в договорі страхування

П

18

Державний номерний знак ТЗ

О

19

Номер кузова (шасі) ТЗ

П

20

Тип ТЗ

О

21

Марка ТЗ

О

22

Модель ТЗ

О

23

Дата дострокового припинення дії договору

О

24

ТЗ зареєстровано в Україні (так або ні)

О

Таблиця 3. Перелік інформації про врегулювання за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Відомості про врегулювання складаються з двох рівнів:

Перший рівень - інформація про подію, яка має ознаки страхового випадку за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - рівень 1).

Другий рівень - інформація про виплати, здійснені страховиком в процесі врегулювання страхового випадку за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - рівень 2).

Таблиця 3.1. Перелік інформації про події, які мають ознаки страхових випадків (рівень 1)

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

1

2

3

1

Номер поліса, за яким відкрито справу по врегулюванню події, яка має ознаки страхового випадку

І

2

Серія поліса, за яким відкрито справу по врегулюванню події, яка має ознаки страхового випадку

І

3

Код страховика в МТСБУ, який уклав договір

О

4

Стан справи по врегулюванню події, яка має ознаки страхового випадку

О

5

Номер облікового запису страховика по врегулюванню події, яка має ознаки страхового випадку

І

6

Дата отримання повідомлення про подію, яка має ознаки страхового випадку

О

7

Дата реєстрації письмової заяви про страхове відшкодування

О

8

Дата закриття справи по врегулюванню події, яка має ознаки страхового випадку

О

9

Реєстраційний номер дорожньо-транспортної пригоди згідно з інформацією Державтоінспекції

П

10

Район, в якому сталася дорожньо-транспортна пригода

П

11

Область, в якому сталася дорожньо-транспортна пригода

П

12

Населений пункт, в якому сталася дорожньо-транспортна пригода

П

13

Дорога, на якій сталася дорожньо-транспортна пригода (відповідно до класифікатора доріг)

П

14

Номер кілометру дороги місця дорожньо-транспортної пригоди

П

15

Дата дорожньо-транспортної пригоди

І

16

Адреса місця дорожньо-транспортної пригоди

П

17

П.І.Б. працівника Державтоінспекції

П

18

Особистий номер працівника Державтоінспекції

П

19

Ідентифікаційний код особи, яка заподіяла шкоду, за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер особи, яка заподіяла шкоду, за ДРФО (за наявності) (для фізичних осіб)

П

20

Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб) особи, яка заподіяла шкоду

О

21

Повна кількість років особи, яка заподіяла шкоду

П

22

Стать особи, яка заподіяла шкоду

П

23

Місцезнаходження особи, яка заподіяла шкоду (для юридичних осіб) або місце проживання особи, яка заподіяла шкоду (для фізичних осіб)

П

24

Серія посвідчення водія особи, яка заподіяла шкоду

П

25

Номер посвідчення водія особи, яка заподіяла шкоду

П

26

Марка, модель ТЗ, зазначеного в договорі страхування

П

27

Державний номерний знак ТЗ особи, яка заподіяла шкоду

О

28

Номер кузова (шасі) ТЗ

П

29

Заявлена потерпілим сума відшкодування за шкоду, заподіяну життю та/або здоров'ю потерпілого

О

30

Заявлена потерпілим сума відшкодування за шкоду, заподіяну майну потерпілого

О

31

Заявлена потерпілим загальна сума відшкодування

О

32

Резерв, який утворюється страховиком з метою забезпечення майбутніх страхових виплат за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілого

О

33

Резерв, який утворюється страховиком з метою забезпечення майбутніх страхових виплат за шкоду, заподіяну майну потерпілого

О

34

Загальний резерв, який утворюється страховиком з метою забезпечення майбутніх страхових виплат

О

35

Загальна сума відшкодування, сплачена потерпілому за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю потерпілого

О

36

Загальна сума відшкодування, сплачена потерпілому за шкоду, заподіяну майну потерпілого

О

37

Загальна сума відшкодування, сплачена потерпілому

О

38

Інші витрати на врегулювання

П

39

Ідентифікаційний код особи, яка заподіяла шкоду, за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), яким заподіяно шкоду або ідентифікаційний номер особи, яка заподіяла шкоду, за ДРФО (за наявності) (для фізичних осіб), яким заподіяно шкоду

О

40

Фізична особа - потерпілий або юридична особа - потерпілий

О

41

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого (для фізичної особи) або найменування потерпілого (для юридичної особи)

О

42

ТЗ потерпілого зареєстровано в Україні (так або ні)

О

43

Місцезнаходження потерпілого (для юридичних осіб) або місце проживання потерпілого (для фізичних осіб)

О

44

Населений пункт потерпілого

П

45

Вік потерпілого (для фізичних осіб)

П

46

Стать потерпілого (для фізичних осіб)

П

47

Марка ТЗ потерпілого

П

48

Модель ТЗ потерпілого

П

49

Марка, модель ТЗ потерпілого

П

50

Державний номерний знак пошкодженого ТЗ

О

51

Номер кузова (шасі) пошкодженого ТЗ

П

52

Примітка

П

53

Місцезнаходження вигодонабувача (для юридичних осіб) або місце проживання вигодонабувача (для фізичних осіб)

П

54

Ідентифікаційний код особи, яка є вигодонабувачем страхового відшкодування (не є потерпілим), за ЄДРПОУ для юридичних осіб або ідентифікаційний номер особи, яка є вигодонабувачем страхового відшкодування (не є потерпілим), за ДРФО (за наявності) для фізичних осіб

П

55

Фізична особа - вигодонабувач або юридична особа - вигодонабувач

П

56

Прізвище, ім'я та по батькові вигодонабувача (для фізичної особи) або найменування вигодонабувача (для юридичної особи)

П

57

Прізвище, ім'я та по батькові лікаря, що видав медичну довідку

П

58

Наявність підстав для пред'явлення позову в порядку регресу до страхувальника згідно зі статтею 38 Закону

О

59

Наявність доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства у страхувальника

О

Таблиця 3.2. Перелік інформації про страхові виплати (рівень 2)

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

1

2

3

1

Номер облікового запису страховика по врегулюванню події, яка має ознаки страхового випадку

І

2

Дата здійснення страхової виплати

І

3

Вид страхової виплати (за майно, або за життя, та/або здоров'я)

І

4

Тип (призначення) виплати

О

5

Заявлена потерпілим сума відшкодування

П

6

Опис (у довільній формі) заподіяної шкоди

П

7

Сума страхової виплати (за майно, або за життя, та/або здоров'я)

О

8

Примітка

П

Таблиця 4. Перелік інформації про врегулювання за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка"

Інформація складається з двох рівнів:

Перший рівень - інформація про подію, яка має ознаки страхового випадку за міжнародним договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка" (далі - рівень 1).

Другий рівень - інформація про виплати, здійснені страховиком в процесі врегулювання страхового випадку за міжнародним договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка" (далі - рівень 2).

Таблиця 4.1. Перелік інформації про страхові випадки (рівень 1)

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

1

2

3

1

Номер міжнародного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", згідно з яким відкрито справу по врегулюванню страхового випадку

І

2

Країна, в якій зареєстровано ТЗ

О

3

Країна, в якій сталася подія, що має ознаки страхового випадку

О

4

Дата настання події, яка має ознаки страхового випадку

І

5

Номер облікового запису страховика по врегулюванню події, яка має ознаки страхового випадку

І

6

Дата, яка зазначена в першому повідомленні про подію, яка має ознаки страхового випадку, від організації-врегулювальника

О

7

Дата отримання першого повідомлення про подію, яка має ознаки страхового випадку, від організації-врегулювальника

О

8

Організація - врегулювальник події, яка має ознаки страхового випадку

О

9

Підроблений (фальшивий) сертифікат міжнародного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка"

О

10

Страхувальник - фізична особа або юридична особа

О

11

Примітка

П

12

Марка, модель ТЗ, зазначеного в договорі страхування

П

13

Державний номерний знак ТЗ особи, яка заподіяла шкоду

О

14

Номер кузова (шасі) ТЗ

П

15

Марка ТЗ потерпілого

О

16

Модель ТЗ потерпілого

О

17

Виправлений в незаконний спосіб (фальсифікований) міжнародний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка"

П

18

Дата початку строку дії міжнародного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка"

О

19

Дата закінчення строку дії міжнародного договору обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка"

О

20

Дата закінчення врегулювання страхового випадку

П

21

Дата встановлення резерву

П

22

Загальний резерв, який утворюється страховиком з метою забезпечення майбутніх страхових виплат

П

23

Резерв, який утворюється страховиком з метою забезпечення майбутніх страхових виплат за шкоду, заподіяну майну потерпілого

П

24

Резерв, який утворюється страховиком з метою забезпечення майбутніх страхових виплат за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілого

П

25

Дія договору перестрахування

П

Таблиця 4.2. Перелік інформація щодо вимог про виплати страхового відшкодування та виплати страхового відшкодування за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (рівень 2)

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

1

2

3

1

Номер міжнародного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", згідно з яким відкрито справу по врегулюванню страхового випадку

І

2

Дата скоєння страхового випадку

І

3

Номер облікового запису страховика по врегулюванню події, яка має ознаки страхового випадку

І

4

Номер облікового запису організації - врегулювальника страхового випадку

І

5

Номер вимоги організації - врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

І

6

Організація - врегулювальник страхового випадку

О

7

Дата вимоги організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

І

8

Дата отримання вимоги організації - врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

О

9

Сума вимоги організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

О

10

Валюта вимоги організації - врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

О

11

Сума винагороди (гонорару) організації - врегулювальника страхового випадку

О

12

Дата виплати страхового відшкодування

О

13

Сума виплаченого страхового відшкодування

О

14

Валюта виплати страхового відшкодування

О

15

Заявлена потерпілим сума відшкодування за шкоду, заподіяну майну потерпілого

О

16

Заявлена потерпілим сума відшкодування за шкоду, заподіяну життю та/або здоров'ю потерпілого

О

17

Загальна сума відшкодування, сплачена потерпілому за шкоду, заподіяну майну потерпілого

О

18

Загальна сума відшкодування, сплачена потерпілому за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю потерпілого

О

19

Наявність гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації - врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

О

20

Дата отримання МТСБУ гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

О

21

Примітка

П

22

Сплата МТСБУ гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації - врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

П

23

Номер наказу МТСБУ про сплату гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації - врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

П

24

Номер запису в он-лайн системі обліку гарантійних вимагань Ради Бюро

П

25

Частка перестраховика у виплаті страхового відшкодування

П

Таблиця 5. Структура інформації про використані бланки полісів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

1

2

3

1

Серія бланка поліса

І

2

Номер бланка поліса

І

3

Тип бланка поліса (внутрішній/міжнародний договір)

І

4

Дата облікової інформації про бланк поліса

О

5

Страховик

О

6

Спосіб використання бланка поліса (статус бланка поліса)

ІДодаток 2
до Положення про єдину централізовану
базу даних щодо обов'язкового
страхування цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних засобів

ДАНІ
щодо укладення внутрішніх договорів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за ________ місяців 20__ року

№ з/п

Найменування страхової компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Кількість реалізованих полісів, шт.

Кількість втрачених та зіпсованих полісів, шт.

Кількість полісів, дія яких достроково припинена, шт.

Зібрані страхові платежі (премії, внески), тис.грн.

Із них ті, що повертаються страхувальникам (за повернутими та скасованими полісами), тис.грн.

Страхові виплати (відшкодування), тис.грн.

Кількість заявлених страхових випадків, шт.

Кількість врегульованих страхових випадків, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11РАЗОМ:


Додаток 3
до Положення про єдину централізовану
базу даних щодо обов'язкового
страхування цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних засобів

ІНФОРМАЦІЯ
про формування та розміщення коштів, сплачених до централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих, що є коштами страхових резервів страховика, у визначених категоріях активів *,
станом на ___________, тис.грн.

№ з/п

Найменування страхової компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Разовий гарантійний внесок страховика, тис.грн.

Відрахування з премій обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів, тис.грн.

Кошти, повернені МТСБУ в регресному порядку, тис.грн.

Добровільні внески та пожертвування, тис.грн.

Загальний розмір коштів, сплачених до фонду, тис. грн.

Розміщення коштів страхових резервів страховиків у визначених категоріях активів, тис.грн.

грошові кошти на поточних рахунках

у т.ч. в іноземній валюті

банківські вклади (депозити)

у т.ч. в іноземній валюті

цінні папери, що емітуються державою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

РАЗОМ:__________
* Визначені категорії активів розподіляються між страховиками пропорційно часткам страховиків у фонді захисту потерпілих.Додаток 4
до Положення про єдину централізовану
базу даних щодо обов'язкового
страхування цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних засобів

ІНФОРМАЦІЯ
про формування та розміщення коштів, сплачених до централізованого страхового резервного фонду страхових гарантій, що є коштами страхових резервів страховика, у визначених категоріях активів *
станом на ___________ тис.грн.

№ з/п

Найменування страхової компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Разовий гарантійний внесок страховика, тис.грн.

Відрахування з премій обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів, тис.грн.

Кошти, повернені МТСБУ в регресному порядку, тис.грн.

Добровільні внески та пожертвування, тис.грн.

Загальний розмір коштів, сплачених до фонду, тис. грн.

Розміщення коштів страхових резервів страховиків у визначених категоріях активів, тис.грн.

грошові кошти на поточних рахунках

у т.ч. в іноземній валюті

банківські вклади (депозити)

у т.ч. в іноземній валюті

цінні папери, що емітуються державою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

РАЗОМ:__________
* Визначені категорії активів розподіляються між страховиками пропорційно часткам страховиків у фонді страхових гарантій.Додаток 5
до Положення про єдину централізовану
базу даних щодо обов'язкового
страхування цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних засобів

ІНФОРМАЦІЯ
щодо показників діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
(за внутрішніми договорами) станом на ____________

Показники*, тис. грн., шт.

Значення

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків)


від фізичних осіб


від юридичних осіб


Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються страхувальникам (перестрахувальникам)


фізичним особам


юридичним особам


Резерви незароблених премій


Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, у тому числі


резерв заявлених, але не виплачених збитків


резерв збитків, які виникли, але не заявлені


резерв коливань збитковості


Страхові виплати/відшкодування


фізичним особам


юридичним особам


Кількість договорів страхування, укладених протягом періоду


у тому числі зі страхувальниками - фізичними особами


Кількість діючих договорів страхування


у тому числі укладених зі страхувальниками - фізичними особами


Кількість договорів страхування, за якими не виконані страхові зобов'язання у визначений договором страхування термін


у тому числі за договорами страхування, укладеними із страхувальниками - фізичними особами


Прострочена кредиторська заборгованість за страховими виплатами


__________
* Інтервальні показники заповнюються наростаючим підсумком з початку календарного року, моментні показники - станом на дату складання звітної форми.вверх