Документ z0665-12, действует, текущая редакция — Принятие от 14.02.2012
( Последнее событие — Введение в действие, произошло 01.07.2012, основание - z0661-12. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110

ЖУРНАЛ
запису оперативних втручань у стаціонарі
(Форма № 008/о)

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 665/20978

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 008/о “Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 008/о “Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі” (далі - форма № 008/о).

2. Форма № 008/о заповнюється лікарями-хірургами розбірливо. Після завершення оперативного втручання обов’язково завіряється підписом лікаря, який проводив операцію.

3. У формі № 008/о реєструються всі оперативні втручання, які проведені в стаціонарі.

На кожне оперативне втручання відводиться окремий листок, у якому вказуються прізвище, ім’я, по батькові хворого, прізвища та ініціали хірурга (пункт 2), анестезіолога (пункт 3), діагноз до операції (пункт 4), вид анестезії, що застосовувалась (пункт 5), діагноз після операції (пункт 6), а також зазначаються номер медичної карти стаціонарного хворого, прізвища та ініціали асистентів і операційної медичної сестри. У цьому листку надається детальний опис ходу операції, де вказуються вид знеболення, доза наркотичного препарату, відмічається тривалість операції, стан хворого під час оперативного втручання, а також вказуються лікувальні заходи, які проводились в період проведення оперативного втручання (ін’єкції препаратів, дача кисню тощо).

4. Форма № 008/о ведеться у кожній операційній окремо (для чистих або гнійних операцій).

5. Форма № 008/о має бути пронумерована, прошита, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров’я.

6. У разі ведення форми № 008/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

7. Термін зберігання форми № 008/о - 50 років.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзейвверх