Документ z0663-18, действует, текущая редакция — Принятие от 14.05.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.07.2018. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.05.2018  № 9-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 червня 2018 р.
за № 663/32115

Про затвердження Змін до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (зі змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 14 квітня 2016 року № 8-1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 травня 2016 року за № 712/28842, що додаються.

2. Юридичному департаменту (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики УкраїниА. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
14 травня 2018 року № 9-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 червня 2018 р.
за № 663/32115

ЗМІНИ
до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України

1. У пункті 2 розділу I слова та цифри ", вул. Пушкінська, 25," виключити;

2. У розділі III:

1) абзац четвертий пункту 1 виключити;

2) пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. Пропуск осіб до громадської приймальні Фонду, що розташована в адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, здійснюється безперешкодно згідно з графіком прийому громадян.";

3) абзац шостий пункту 12 викласти у такій редакції:

"з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 × 40 × 20 см), крім випадків, коли на це надано дозвіл керівника самостійного структурного підрозділу Фонду відповідно до розділу IV цих Правил;".

3. Розділ IV Правил викласти у такій редакції:

"IV. Порядок внесення (ввезення), винесення (вивезення) матеріальних цінностей (майна)

1. Внесення (ввезення), винесення (вивезення) матеріальних цінностей та іншого майна (далі - майно) до/з адміністративних будівель Фонду здійснюється з дозволу керівника самостійного структурного підрозділу Фонду за матеріальною перепусткою на внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративної будівлі Пенсійного фонду України (далі - матеріальна перепустка) (додаток 3), складеною у двох оригінальних примірниках.

2. Працівник охорони під час внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративних будівель Фонду звіряє заводські або реєстраційні (інвентарні) номери, зазначені в матеріальній перепустці, з номерами, зазначеними на майні, та його кількість. Після цього працівник охорони робить відмітку в матеріальній перепустці "Майно перевірено і внесено (ввезено), винесено (вивезено)" шляхом підкреслення потрібного, проставляє підпис, а також дату і час внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна.

Після внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна один оригінальний примірник матеріальної перепустки залишається у працівника охорони, інший - у структурному підрозділі Фонду, що забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

3. Внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративних будівель Фонду, яке належить іншим підприємствам, установам, організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюються за матеріальними перепустками, оформленими відповідно до вимог цього розділу.

4. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території Фонду здійснюється під наглядом працівника охорони.".

4. Доповнити Правила новим додатком 3 такого змісту:


"Додаток 3
до Правил з організації пропускного
режиму до адміністративних будівель
Пенсійного фонду України
(пункт 1 розділу IV)

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА
на внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративної будівлі Пенсійного фонду України
за адресою: __________________________________________

___ ____________ 20__ року

№ з/п

Найменування майна

Найменування та кількість одиниць

Заводський або реєстраційний (інвентарний) номер

Внесення (ввезення) або винесення (вивезення) дозволяю (потрібне підкреслити)

Керівник структурного підрозділу

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Майно перевірено і внесено (ввезено), винесено (вивезено) (потрібне підкреслити) о ___ год ___ хв ____________ 20___ року.

Працівник охорони

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

".

В.о. директора
департаменту персоналу
та  адміністративного
забезпечення
С.А. Бунятянвверх