Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності
Держкомпідприємництво, Мінфін України; Приказ, Условия от 16.07.200198/343
Документ z0663-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.11.2003, основание - z1073-03

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 98/343 від 16.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
від 3 серпня 2001 р.
за N 663/5854
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 121/635 ( z1073-03 ) від 20.11.2003 )
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
страхової діяльності

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і постанови
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження страхової
діяльності, що додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва (Єфрємов
О.В.) та Управлінню контролю фінансових ринків, ліцензування та
нагляду Департаменту фінансових установ та ринків Міністерства
фінансів України (Зубарєв В.І.) в установленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 3. Прес-секретарю Міністерства фінансів забезпечити
публікацію наказу "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
страхової діяльності" у засобах масової інформації. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Комітету у
справах нагляду за страховою діяльністю та Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки України від 15 липня 1996 року N ЛП-18/78
( z0451-96 ) "Про затвердження Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на здійснення
страхової діяльності та території України. Умови і правила її
здійснення та контроль за їх дотриманням", зареєстрований
Міністерством юстиції України 15 серпня 1996 року за N 451/1476. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Міністра фінансів України В.М. Матвійчука.
Голова Державного комітету О.В. Кужель
Міністр фінансів України
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Міністр фінансів України І.О. Мітюков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва і
Міністерства фінансів України
16.07.2001 N 98/343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
від 3 серпня 2001 р.
за N 663/5854
Ліцензійні умови провадження страхової діяльності
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про страхування"
( 85/96-ВР ), "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). 1.2. Ліцензування страхової діяльності здійснює Міністерство
фінансів відповідно до статті 38 Закону України "Про страхування",
( 85/96-ВР ) постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада
2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування" та в порядку, установленому Законом України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ). 1.3. Міністерство фінансів видає страховикам ліцензію на
проведення конкретних видів страхування і перестрахування,
передбачених статтею 4 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ). 1.4. Страхова діяльність включає такі форми страхування: А. Добровільне страхування: 1. Страхування життя. 2. Страхування від нещасних випадків. 3. Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я). 4. Страхування здоров'я на випадок хвороби. 5. Страхування залізничного транспорту. 6. Страхування наземного транспорту (крім залізничного
транспорту). 7. Страхування повітряного транспорту. 8. Страхування водного транспорту (морського, внутрішнього
транспорту та інших видів водного транспорту). 9. Страхування вантажів та багажу. 10. Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних
явищ. 11. Страхування цивільної відповідальності власників
наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника). 12. Страхування відповідальності власників повітряного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника). 13. Страхування відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника). 14. Страхування відповідальності перед третіми особами
(іншої, ніж передбачена пунктами 11, 12, 13). 15. Страхування кредитів. 16. Страхування інвестицій. 17. Страхування фінансових ризиків. 18. Страхування судових витрат. 19. Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих
гарантій. 20. Страхування майна (інших, ніж передбачені пунктами 5,6,
7, 8, 9, 10). Б. Обов'язкове страхування (за переліком видів, установлених
статтею 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), порядок
та умови провадження якого визначаються Кабінетом Міністрів
України.
2. Вимоги до провадження страхової діяльності
2.1. Вимогами до провадження страхової діяльності є: 2.1.1. Створення страховика у формі акціонерного, повного,
командитного товариства або товариства з додатковою
відповідальністю. 2.1.2. Наявність у страховика не менше трьох учасників. 2.1.3. Зазначення юридичною особою в установчих документах
(статуті та установчому договорі) видів діяльності з урахуванням
вимог, установлених підпунктами 2.1.5 цих Ліцензійних умов. 2.1.4. Страховики, які отримали ліцензію на страхування
життя, не мають права займатися іншими видами страхування. 2.1.5. Здійснення страховиками лише страхування,
перестрахування і фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням,
розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 2.1.6. Дотримання страховиками мінімального розміру
статутного фонду в сумі, еквівалентній 100 тис. ЄВРО за обмінним
курсом валюти України, а для страховиків, створених за участю
іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, мінімальний розмір
статутного фонду страховика встановлюється в сумі, еквівалентній
500 тис. ЄВРО. 2.1.7. Дотримання страховиком частки грошових внесків у
сплаченому статутному фонді не менше 60 відсотків. Допущення
сплати грошової частини внесків до статутного фонду страховика
цінними паперами, що випускаються державою за їх номінальною
вартістю в порядку, визначеному Міністерством фінансів України,
але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду. 2.1.8. Недопущення використання для формування статутного
фонду коштів страхових резервів, а також коштів, одержаних у
кредит та під заставу, і внесення нематеріальних активів. 2.1.9. Неперевищення загального розміру внесків страховика до
статутних фондів інших страховиків України 20 відсотків його
власного статутного фонду, у тому числі розміру внеску до
статутного фонду окремого страховика 5 відсотків. 2.1.10. Наявність в акті аудиторської перевірки страховика
інформації про підтвердження сплати статутного фонду. 2.1.11. Наявність у страховиків правил страхування, які
повинні відповідати вимогам, визначеним статтею 16 Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ), та затвердження їх Міністерством
фінансів. Правила (умови) страхування повинні бути пронумеровані,
прошнуровані та скріплені підписом відповідальної особи і печаткою
страховика. Правила (умови) страхування повинні бути написані
державною мовою та мати суцільно пов'язаний закінчений зміст,
граматично та логічно узгоджену інформацію. Терміни, що використовуються у правилах (умовах) страхування,
повинні відповідати чинному законодавству. У разі необхідності
застосування невизначених термінів потрібно дати їх тлумачення. Не допускається у тексті правил (умов), договорів (полісів): подвійне тлумачення одних і тих же положень, протиріч або
неузгодженостей між пунктами; застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що
призводять до неоднозначного розуміння змісту; використання законодавчо визначених термінів в іншій
інтерпретації; порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводять
до спотворення змісту. При оформленні правил (умов) також не допускається: - друкування різними шрифтами (крім випадків виділення в
тексті окремих положень); - подання неякісних ксерокопій. 2.1.12. Дотримання страховиком обов'язків, визначених статтею
19 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ). 2.1.13. Здійснення страховиками виплат страхових сум і
страхового відшкодування у порядку та за умовами, передбаченими
статтею 24 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ). 2.1.14. Дотримання страховиками умов забезпечення
платоспроможності відповідно до вимог, визначених статтею 29
Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), у частині наявності
сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду
страховика; створення страхових резервів, достатніх для майбутніх
виплат страхових сум і страхових відшкодувань; перевищення
фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможності. 2.1.15. Формування страховиком страхових резервів у порядку
та на умовах, передбачених статтею 30 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ), Положенням про порядок формування,
розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування,
інших, ніж страхування життя, затвердженим наказом Укрстрахнагляду
від 26 травня 1997 року N 41 ( z0221-97 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 17 червня 1997 року за N 221/2025,
Методикою формування резервів із страхування життя, затвердженою
наказом Укрстрахнагляду від 23 червня 1997 року N 46 ( z0262-97 )
і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 липня 1997 року
за N 262/2066. 2.1.16. Ведення страховиком бухгалтерського обліку відповідно
до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність" ( 996-14 ), Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
21.06.99 за N 391/3684, Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану
розрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань
і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року
( z0892-99 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21
грудня 1999 року за N 892/4185. Щоквартальне подання до
Міністерства фінансів балансової звітності та звітних даних за
формами, що встановлюються Міністерством фінансів відповідно до
статті 33 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ). 2.1.17. Публікація страховиками річних балансів відповідно до
статті 34 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та статті
14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність" ( 996-14 ). 2.1.18. Підтвердження аудитором (аудиторською фірмою)
достовірності та повноти річного балансу і звітності страховиків. 2.1.19. Повідомлення страховиками Міністерства фінансів у
письмовій формі про внесення змін у документи, передбачені статтею
38 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), разом з
документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які
підтверджують зазначені зміни, у десятиденний термін з часу
реєстрації цих змін у встановленому порядку.
Заступник начальника
Департаменту фінансових
установ та ринків О.В. Патокавверх