Документ z0660-07, действует, текущая редакция — Принятие от 07.06.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.06.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
07.06.2007 N 328
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2007 р.
за N 660/13927

Про затвердження Змін до Положення про військове
(корабельне) господарство Збройних Сил України

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
28.11.92 N 668 ( 668-92-п ) "Про порядок здійснення господарської
діяльності в Збройних Силах України" та з метою вдосконалення
порядку розформування військових частин Збройних Сил України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про військове (корабельне)
господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра
оборони України від 16.07.97 N 300 ( z0615-97 ) та зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 22.12.97 за N 615/2419 (із
змінами), що додаються.
2. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
07.06.2007 N 328
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2007 р.
за N 660/13927

ЗМІНИ
до Положення про військове (корабельне)
господарство Збройних Сил України
( z0615-97 )

Пункт 8.2.1 викласти в новій редакції: "8.2.1. Військова частина (з'єднання) розформовується на
підставі директиви (наказу) відповідного командування, у якій
визначаються: строк розформування та її правонаступник; термін закінчення фінансування та час закриття поточного і
бюджетного рахунків в установах Держказначейства; терміни (з обов'язковим погодженням з Контрольно-ревізійним
департаментом Міністерства оборони України) проведення
обревізування військової частини (з'єднання); порядок передачі правонаступнику необревізованих первинних
документів, які залишились з дня закінчення останньої
документальної ревізії до дня підписання ліквідаційного акта; порядок передачі правонаступнику первинних документів,
терміни зберігання яких після проведення останньої документальної
ревізії не закінчились; порядок здавання справ і документів, що підлягають зберіганню
в Державному галузевому архіві Міністерства оборони України, та
порядок знищення справ і документів на місці (терміни зберігання
яких закінчились); порядок здачі гербових печаток та кутових штампів до
Державного галузевого архіву Міністерства оборони України та
порядок знищення інших печаток і штампів; порядок передачі особового складу, озброєння, військової
техніки та інших матеріальних засобів військової частини
(з'єднання); порядок передачі казармено-житлового фонду, комунальних
споруд, земельних ділянок та квартирного майна; термін, порядок звільнення та працевлаштування працівників
відповідно до чинного законодавства України; строки подачі акта ліквідаційної комісії. На підставі директиви (наказу) про розформування командир
військової частини зобов'язаний видати наказ по військовій
частині, у якому визначити перелік (з обов'язковим погодженням з
Державним галузевим архівом Міністерства оборони України) та
терміни передачі правонаступнику первинних документів, регістрів і
звітності, що не здаються до державного галузевого архіву
Міністерства оборони України".
Командувач сил підтримки
Збройних Сил України
генерал-лейтенант С.С.Трегубенковверх