Про затвердження Положення про електронний сервіс
Мінприроди України; Приказ, Положение от 23.01.201717
Документ z0658-17, действует, текущая редакция — Принятие от 23.01.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.06.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2017  № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2017 р.
за № 658/30526

Про затвердження Положення про електронний сервіс

Відповідно до пункту «а» частини першої статті 23-1, статті 30 Закону України «Про відходи», пункту «б» статті 3, пунктів «а», «ї» частини першої статті 20, пункту «а» частини першої статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 3 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою запобігання розміщенню відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах, забезпечення повноцінного обліку всіх місць видалення відходів, залучення громадськості до вирішення екологічних проблем у сфері поводження з відходами, усунення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про електронний сервіс «Інтерактивна мапа Міністерства екології та природних ресурсів України» (ecomapa.gov.ua), що додається.

2. Відділу захисту інформації та електронних сервісів (Булика Д.Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України
В.А. Негода


О.В. РиженкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
23.01.2017  № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2017 р.
за № 658/30526

ПОЛОЖЕННЯ
про електронний сервіс «Інтерактивна мапа Міністерства екології та природних ресурсів України» (ecomapa.gov.ua)

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади впровадження та функціонування електронного сервісу «Інтерактивна мапа Міністерства екології та природних ресурсів України» (https://ecomapa.gov.ua) (далі - Сервіс) з метою забезпечення своєчасного реагування на електронні звернення громадян щодо виявлення місць чи об’єктів несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

відповідальна особа - посадова особа обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, яка має доступ до електронного кабінету з функціями внесення скан-копії відповіді заявнику та Мінприроди;

відповідальний працівник Держекоінспекції (її територіального органу) - посадова особа Держекоінспекції (її територіального органу), яка має доступ до електронного кабінету з функціями внесення скан-копії відповіді заявнику та Мінприроди, вхід до якого здійснюється за допомогою персонального логіна та пароля;

відповідальний працівник Мінприроди - посадова особа структурного підрозділу з питань захисту інформації та електронних сервісів Мінприроди, яка здійснює адміністрування і технічну підтримку Сервісу та має доступ до електронного кабінету з функціями перевірки електронних звернень;

електронний кабінет - відокремлений розділ (приватна частина) Сервісу, доступ до якого мають користувачі Сервісу та у якому розміщуються інформаційні повідомлення, електронні звернення, результати їх розгляду та інша інформація;

заявники - особи, які пройшли реєстрацію та авторизуються у Сервісі (через мережу Інтернет за допомогою веб-порталу https://ecomapa.gov.ua/ або мобільного додатка «Екомапа») за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до електронного кабінету (логін та пароль);

користувачі Сервісу - заявники, відповідальні особи, відповідальні працівники Мінприроди, Держекоінспекції (її територіальних органів);

Сервіс - сукупність програмно-технічних засобів, що забезпечують оперативне приймання, реєстрацію, передачу, обробку, зберігання, накопичення, використання та обмін інформацією (даними) в електронному вигляді з можливістю відображення даних на інтерактивній мапі, з дотриманням адресності та вимог законодавства про захист персональних даних. Розподіляється на відкриту (без ідентифікації особи) та приватну частини (електронний кабінет).

3. Утримувачем та адміністратором Сервісу є Мінприроди.

4. Програмний комплекс Сервісу розміщується на технічних ресурсах утримувача Сервісу.

5. Доступ до інформації (даних) Сервісу є безоплатним.

II. Порядок впровадження та функціонування Сервісу

1. Метою впровадження та функціонування Сервісу є:

приймання через електронний кабінет електронних звернень заявників щодо виявлення місць чи об’єктів несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів;

ведення посадовими особами обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища обліку електронних звернень заявників з можливістю надання відповіді на порушені питання;

зберігання та відображення на мапі України даних інвентаризації відведених місць чи об’єктів видалення відходів, місць чи об’єктів несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів тощо.

2. Мінприроди забезпечує:

створення, впровадження Сервісу та його безперебійне функціонування;

здійснення заходів щодо створення, супроводження та оновлення програмного забезпечення Сервісу;

здійснення моніторингу та аналізу якості функціонування Сервісу;

надання доступу відповідальним працівникам Держекоінспекції (її територіальних органів) та відповідальним особам до роботи із Сервісом;

забезпечення адміністрування, технічної підтримки Сервісу;

забезпечення захисту та зберігання інформації, що обробляється за допомогою Сервісу.

3. У рамках виконання вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» для захисту інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує реалізацію функцій Сервісу, має бути побудовано комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

4. Комплексна система захисту інформації Сервісу має забезпечувати захист інформації (даних) відповідно до законодавства шляхом розмежування доступу користувачів до ресурсів Сервісу для унеможливлення порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації (даних), яка обробляється(ються) в інформаційно-телекомунікаційній системі, що забезпечує реалізацію функцій Сервісу.

III. Порядок реєстрації на Сервісі

1. Заявник реєструється на Сервісі шляхом заповнення реєстраційної форми, у якій вказуються прізвище, ім’я, по батькові, логін, пароль, контактні дані (місце проживання, електронна поштова адреса).

2. Після заповнення заявником реєстраційної форми на електронну поштову скриньку, вказану при реєстрації, надсилається посилання для активації облікового запису, за яким заявник має змогу заходити до свого електронного кабінету.

3. В електронному кабінеті заявнику доступні такі функції:

подання електронного звернення із зазначенням географічних координат та фотофіксацією місця розташування несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів;

контроль розгляду електронного звернення (перегляд повідомлення про результати розгляду звернення відповідальною особою та результати фактичної перевірки Держекоінспекцією (її територіальними органами) за дорученням Мінприроди) щодо порушеного у ньому питання;

внесення відмітки про фактичне вирішення порушеного питання (відхилити/прийняти).

4. Обробка персональних даних на Сервісі здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

IV. Порядок роботи з електронними зверненнями на Сервісі

1. Відповідальний працівник Мінприроди перевіряє електронне звернення заявника стосовно місць чи об’єктів несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів та у разі, якщо воно не відповідає меті створення Сервісу, містить ненормативну лексику та подане від одного й того самого заявника з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті, має право відхилити його.

2. У разі проведення успішної перевірки електронному зверненню заявника автоматично присвоюється унікальний порядковий реєстраційний номер, після чого відповідальний працівник Мінприроди направляє його засобами електронного зв’язку за належністю до обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища (за територіальною ознакою щодо місцезнаходження несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів).

3. Про прийняття чи відхилення електронного звернення відповідальним працівником Мінприроди заявник повідомляється автоматично засобами електронного зв’язку.

4. За результатами розгляду електронного звернення заявник вносить відмітку про фактичне вирішення порушеного питання.

У разі відсутності відмітки заявника про фактичне вирішення порушеного питання електронне звернення автоматично закривається у тримісячний термін.

Протягом цього періоду щомісяця заявнику надсилаються нагадування засобами електронного зв’язку щодо необхідності внесення відмітки про фактичне вирішення порушеного питання.

5. Заявник є відповідальним за достовірність інформації (даних), викладеної(их) в електронному зверненні.

6. Пошук електронних звернень на Сервісі здійснюється за реєстраційним номером.

V. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час функціонування Сервісу

1. Взаємодія Мінприроди, Держекоінспекції (її територіальних органів), обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органів місцевого самоврядування під час функціонування Сервісу відбувається у межах повноважень, визначених Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про відходи».

2. Обмін інформацією (даними) на Сервісі здійснюється з використанням мережі Інтернет.

3. До функцій відповідальних осіб входить прийняття електронного звернення заявника до роботи, інформування заявника та Держекоінспекції (її територіальних органів) про результати розгляду електронного звернення шляхом внесення до Сервісу його змісту та скан-копії відповіді.

У разі відсутності відповіді від обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища щодо вирішення порушеного заявником питання та/або відмітки заявника про вирішення порушеного питання Держекоінспекція (її територіальний орган) у місячний строк за дорученням Мінприроди здійснює заходи державного нагляду (контролю) та вживає відповідних заходів реагування в межах повноважень, визначених законодавством.

4. Про результати здійснених заходів нагляду (контролю) Держекоінспекція (її територіальний орган) інформує Мінприроди та заявника.

Начальник
Відділу захисту інформації
та електронних сервісівД.Б. Буликавверх