Документ z0654-00, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.10.2004, основание - z1287-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 611/215/194 від 07.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 вересня 2000 р.
vd20000907 vn611/215/194 за N 654/4875
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1124/615/365 ( z1287-04 ) від 30.09.2004 )
Про затвердження Тарифів на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МВС України, і Порядку внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства
внутрішніх справ
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 448/325/143 ( z0495-02 ) від 22.05.2002 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15
травня 2000 р. N 798 ( 798-2000-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної
пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ" Н А К А З У Є М О:
Затвердити Тарифи на виконання платних послуг, які можуть
надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МВС України, і
Порядок внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами
плати за надання послуг підрозділами Державної пожежної охорони
Міністерства внутрішніх справ ( z0655-00 ) (додаються).
Перший заступник міністра
внутрішніх справ України Л.В. Бородич
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Міністр економіки України В.В.Роговий

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства
фінансів України,
Міністерства економіки України
7 вересня 2000 р. N 611/215/194
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2000 р.
за N 654/4875

Тарифи
на платні послуги, які надаються підрозділами
Державної пожежної охорони МВС України
---------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Термін |Одиниця | | |зп | |надання|вимірю- |гривень | | | | |вання |за | | | | | |одиницю | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 1 |Проведення експертизи причин виникнення|1 день | 1 людино-| 28,22 | | |пожежі | | година | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 2 |Експертиза стану пожежної безпеки|30 днів| 1 людино-| 19,84 | | |об'єктів, будівель, споруд, приладів,| | година | | | |обладнання та продукції | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 3 |Проведення на договірних засадах занять|30 днів| 1 людино-| 19,84 | | |із спеціалістами міністерств, інших| | година | | | |центральних органів виконавчої влади,| | | | | |підприємств, установ і організацій з| | | | | |правил пожежної безпеки | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 4 |Проведення лекцій, занять, семінарів на|30 днів| 1 людино-| 19,84 | | |протипожежну тематику | | година | | |-----+---------------------------------------+----------------------------| | 5 |Розроблення інженерно-технічних рішень|Вартість робіт визначається| | |щодо виконання протипожежних заходів,|у відповідності до| | |розрахунків систем протипожежного|кошторисної нормативної| | |захисту будівель і споруд, визначення|бази, яка діє на території| | |шляхів евакуації, категорій виробництва|України і формується| | |стосовно вибухопожежної та пожежної|Державним комітетом| | |безпеки |будівництва, архітектури та| | | |житлової політики України.| |-----+---------------------------------------+----------------------------| | 6 |Проведення пожежно-технічних обстежень|30 днів| 1 людино-| 19,84 | | |об'єктів, що підлягають обов'язковому| | година | | | |або добровільному страхуванню від| | | | | |вогневих ризиків. | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 7 |Перевірка протипожежного стану об'єктів| | | | | |під час проведення масових заходів та| | | | | |забезпечення їх протипожежного захисту:| | | | | 7.1 |перевірка протипожежного стану обєктів |30 днів| 1 людино-| 19,84 | | 7.2 |забезпечення їх протипожежного стану |30 днів| година | 155,84 | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 8 |Розроблення інструкцій, планів|30 днів| 1 людино-| 28,22 | | |евакуації та інших нормативних| | година | | | |документів з питань пожежної безпеки| | | | | |для підприємств, установ і організацій | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 9 |Забезпечення протипожежного захисту|30 днів| 1 машино-| 155,84 | | |об'єктів під час проведення робіт з| | година | | | |підвищеним рівнем| | | | | |вибухопожежонебезпеки, зливно-наливних| | | | | |операцій з нафтопродуктами і| | | | | |перекачування газів та газових сумішей| | | | | |тощо | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 10 |Визначення показників пожежної| | | | | |небезпеки речовин, матеріалів та| | | | | |виробів: | | | | |10.1 |визначення температури займання |30 днів| 1 зразок| 792,0 | | |твердих матеріалів | | | | |10.2 |визначення пожежної небезпеки іграшок | -"- | -"- | 738,0 | |10.3 |визначення горючості аерозольних | -"- | -"- | 1189,08| | |упаковок | | | | |10.4 |визначення займистості хутра | -"- | -"- | 579,52 | |10.5 |визначення займистості м'яких меблів | -"- | -"- | 738,0 | |10.6 |визначення швидкості вигорання рідини | -"- | -"- | 782,24 | |10.7 |визначення коефіцієнта | -"- | -"- | 1164,0 | | |димоутворення твердих матеріалів | | | | |10.8 |визначення теплоти згорання | -"- | -"- | 1068,53| | |твердих матеріалів | | | | |10.9 |визначення температури тління | -"- | -"- | 738,0 | | |твердих матеріалів | | | | |10.10|визначення групи поширення полум'я | -"- | -"- | 1500,0 | |10.11|визначення температури | -"- | -"- | 708,0 | | |самозаймання твердих матеріалів | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 11 |Організація та проведення випробовувань| | | | | |щодо визначення показників пожежної| | | | | |небезпеки будівельних та інших| | | | | |матеріалів і конструкцій: | | | | |11.1 |визначення займистості | | | | | |будівельних матеріалів під |30 днів| 1 зразок| 1229,0 | | |впливом теплових потоків | | | | |11.2 |визначення групи горючості | | | | | |будівельних матеріалів |30 днів| 1 зразок| 1740,0 | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 12 |Надання консультативної допомоги, а|30 днів| 1 людино-| 19,84 | | |також інформаційних послуг щодо| | година | | | |застосування законодавства з питань| | | | | |пожежної безпеки, статистики пожеж та| | | | | |наслідків від них | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 13 |Залучення пожежної техніки для|30 днів| 1 машино-| 149,96 | | |випробування опресування, промивання,| | година | | | |продавлювання систем водопостачання та| | | | | |їх обладнання | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 14 |Зарядження, ремонт, обслуговування та|30 днів| 1 людино-| 25,78 | | |випробування балонів, у яких містяться| | година | | | |гази під високим тиском | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 15 |Перевірка та випробування пожежних|30 днів| 1 машино-| 90,11 | | |гідрантів, внутрішніх пожежних кранів| | година | | | |та їх обладнання пожежними рукавами | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 16 |Ремонт і технічне обслуговування|30 днів| 1 машино-| 244,58 | | |пожежних водоймищ, їх наповнення і| | година | | | |відкачування, очищення колодязів | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 17 |Ремонт, обслуговування та |30 днів| 1 людино-| 25,80 | | |випробовування пожежних рукавів | | година | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 18 |Виготовлення та встановлення покажчиків|30 днів| 1 | 31,30 | | |пожежних гідрантів і водоймищ,| | покажчик| | | |пристосування водонапірних башт | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 19 |Підготовка виставок пожежної техніки,| | | | | |надання зразків пожежної техніки,| | | | | |пожежнотехнічного обладнання для| | | | | |експонування на виставках, використання| | | | | |на кінозйомках та проведення інших| | | | | |комерційних заходів: | | | | |19.1 |АЦ-40/130/63Б |30 днів| 1 машино-| 132,75 | | | | | година | | |19.2 |АЦ-40/131/137 | -"- | -"- | 148,66 | |19.3 |АЛ-30/131/ПМ506 | -"- | -"- | 151,78 | |19.4 |ВС-22/130/ | -"- | -"- | 134,84 | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 20 |Ремонт, технічне обслуговування,| | | | | |фарбування пожежних, вантажних і| | | | | |легкових автомобілів та засобів| | | | | |радіопровідного зв'язку, відомчої,| | | | | |сільської та добровільної пожежної| | | | | |охорони: | | | | |20.1 |АЦ-30(66) |30 днів| 1 | 705,50 | | | | | автомо- | | | | | | біль | | |20.2 |АЦ-30(53А) | -"- | -"- | 694,93 | |20.3 |АЦ-40(130) | -"- | -"- | 744,46 | |20.4 |АЦ-40(131) | -"- | -"- | 805,80 | |20.5 |ГАЗ-53 | -"- | -"- | 647,40 | |20.6 |ЗІЛ-130 | -"- | -"- | 754,80 | |20.7 |КаМАЗ 5320 | -"- | -"- | 1138,87| |20.8 |УАЗ-452 | -"- | -"- | 453,00 | |20.9 |ГАЗ-24 | -"- | -"- | 907,04 | |20.10|ВАЗ | -"- | -"- | 762,68 | |20.11|АЗЛК-ІЖ | -"- | -"- | 743,23 | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 21 |Ремонт, технічне обслуговування і| | | | | |зарядження апаратури газодимозахисної| | | | | |служби, захисту органів дихання та| | | | | |акумуляторних батарей: | | | | |21.1 |технічний огляд балонів |30 днів| 1 людино-| 122,60 | | | | | година | | |21.2 |перевірка АСП | -"- | -"- | 91,74 | |21.3 | заправка АСП | -"- | -"- | 5,9 | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 22 |Виготовлення пожежних щитів,| | | | | |іскрогасників та іншої продукції| | | | | |протипожежного призначення: | | | | |22.1 |дерев'яного щита |30 днів| 1 виріб | 95,92 | |22.2 |металевого щита | -"- | -"- | 168,90 | |22.3 |багор | -"- | -"- | 119,54 | |22.4 |лом | -"- | -"- | 18,86 | |22.5 |відро пожежне | -"- | -"- | 23,04 | |22.6 |іскрогасники | -"- | -"- | 19,2 | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 23 |Ремонт, випробовування, зарядження та| | | | | |перезарядження вогнегасників,| | | | | |виготовлення та відновлення їх деталей:| | | | | |Оу-2 |30 днів| 1 вогне- | 13,2 | | | | | гасник | | | |Оу-3 | -"- | -"- | 16,8 | | |Оу-8 | -"- | -"- | 34,8 | | |Оу-25 | -"- | -"- | 70,8 | | |Оу-80 | -"- | -"- | 180,0 | | |ОВП-10 | -"- | -"- | 36,0 | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 24 |Проведення робіт з оброблення|30 днів| 100 | 183,84 | | |конструкцій, матеріалів, тканин| | кв.м | | | |вогнезахисними речовинами | | | | |-----+---------------------------------------+----------------------------| | 25 |Проектування, монтаж, ремонт і|Вартість робіт визначається| | |перевірка надійності блискавкозахисту|у відповідності до| | |та замірів опору ізоляції електромереж|кошторисної нормативної| | |та електроустаткування |бази, яка діє на території| | | |України і формується| | | |Державним комітетом| | | |будівництва, архітектури та| | | |житлової політики України.| |-----+---------------------------------------+----------------------------| | 26 |Проектування, монтаж, налагодження,|Вартість робіт визначається| | |ремонт і технічне обслуговування систем|у відповідності до| | |автоматичного пожежогасіння, пожежної|кошторисної нормативної| | |сигналізації, димовидалення та інших|бази, яка діє на території| | |автоматичних систем протипожежного|України і формується| | |захисту |Державним комітетом| | | |будівництва, архітектури та| | | |житлової політики України.| |-----+---------------------------------------+----------------------------| | 27 |Організація та створення силами|30 днів| 1 об'єкт| 4,8 | | |Державної пожежної охорони систем| | за добу| | | |централізованого спостереження за| | | | | |протипожежним станом об'єктів та його| | | | | |технічне обслуговування | | | | |-----+---------------------------------------+-------+----------+---------| | 28 |Відкачування води, очищення від льоду| | | | | |та снігу покрівель будинків,| | | | | |відкривання квартир громадян та грат на| | | | | |вікнах та балконах, а також миття| | | | | |зовнішніх стін багатоповерхових| | | | | |будинків, автомобілів, підняття і| | | | | |опускання інформаційних щитів, плакатів| | | | | |тощо: | | | | |28.1 |відкачування води, миття |30 днів| 1 машино| 183,93 | | |зовнішніх стін | | година | | |28.2 |очищення від льоду покрівель | -"- | -"- | 172,28 | | |будинків | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу пожежної техніки
ГУДПО МВС України В.О. Халаберда
( Тарифи із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС, Мінфіну та
Мінекономіки та з питань європ. інтеграції N 448/325/143
( z0495-02 ) від 22.05.2002 )вверх