Документ z0638-16, действует, текущая редакция — Принятие от 27.04.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.05.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2016  № 1235/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2016 р.
за № 638/28768

Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Відповідно до пункту 20 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі IІІ:

у пункті 3.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Витяг з Реєстру видається на білому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціального бланка, засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У випадку отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу такий витяг видається без засвідчення підписом та скріплення печаткою.»;

2) додаток 23 до цієї Інструкції після слів «серія та номер бланка» доповнити словами «(у разі видачі на спеціальному бланку)».

2. Установити, що наявний залишок спеціальних бланків використовується реєстратором в повному обсязі.

3. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити заходів щодо реалізації цього наказу.

4. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства
«Національні інформаційні системи»
С.С. Лур’євверх