Документ z0634-17, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.07.2018, основание - z0685-18

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2017  № 659


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2017 р.
за № 634/30502

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 688 від 14.05.2018}

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”

Відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р, та з метою запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”, що додається.

2. Фінансово-економічному департаменту (Задніпрянець В.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів УкраїниО. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
19.04.2017  № 659


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2017 р.
за № 634/30502

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"*

Програма

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

Мета

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

Підпрограма 1

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

Завдання 

Результативні показники 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:

кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % 

Підпрограма 2

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги 

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:

кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % 

Підпрограма 3

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:

кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % 

Підпрограма 4

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною пятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:

кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на надання пільг на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням, грн/місяць на одного пільговика.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % 

Підпрограма 5

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сімям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сімям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги

Показники продукту:

кількість отримувачів, осіб.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % 

Підпрограма 6

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Показники продукту:

кількість отримувачів субсидій, домогосподарств.

Показники ефективності:

середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грн/ домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, % 

Програма

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Мета

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива і скрапленого газу

Підпрограма 1

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:

кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств;

кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, домогосподарств.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство;

середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн/домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % 

Підпрограма 2

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, у звязку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків, на придбання твердого палива


Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:

кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % 

Підпрограма 3

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:

кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % 

Підпрограма 4

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною пятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:

кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % 

Підпрограма 5

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сімям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сімям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу

Показники продукту:

кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств;

кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, домогосподарств.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство;

середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн/домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % 

Підпрограма 6

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Завдання

Результативні показники 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Показники продукту:

кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств.

Показники ефективності:

середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, грн/домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, % 

Підпрограма 7

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян

Завдання

Результативні показники

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян

Показники продукту:

кількість отримувачів побутового вугілля, домогосподарств.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на забезпечення побутовим вугіллям, грн/домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % 

Програма

Надання пільг з оплати послуг звязку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Мета

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг звязку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання та компенсації витрат на автомобільне паливо

Підпрограма 1

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

Завдання

Результативні показники


Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники затрат:

обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, тис. грн;

обсяг видатків на ремонт будинків і квартир, тис. грн;

обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, тис. грн;

обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо, тис. грн;

обсяг видатків на поховання учасників бойових дій, тис. грн; 

обсяг видатків на поховання інвалідів війни, тис. грн.

Показники продукту:

кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб;

кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, осіб;

кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), осіб;

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, осіб;

кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо, осіб;

кількість поховань учасників бойових дій, од.;

кількість поховань інвалідів війни, од.

Показники ефективності:

середня вартість санаторно-курортного лікування, грн;

середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, грн;

середня вартість ремонту будинків (квартир), грн;

середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, грн;

середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо, грн;

середня вартість одного поховання учасника бойових дій, грн;

середня вартість одного поховання інваліда війни, грн;

Показники якості:
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування, %;
частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування, %;
частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири), %;
частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо, %;
частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, % 

Підпрограма 2

Надання інших пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:

кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.

Показники ефективності:

середня вартість пільгових послуг, грн.

Показники якості:
частка пільговиків, які отримали пільгові послуги, % 

Підпрограма 3

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

Показники продукту:

кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.

Показники ефективності:

середня вартість пільгових послуг, грн.

Показники якості:
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, % 

Підпрограма 4

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

Показники продукту:

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб;

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), осіб.

Показники ефективності:

середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн;

середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), грн.

Показники якості:
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, % 

Підпрограма 5

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Показники продукту:

кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт, осіб;

кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.

Показники ефективності:

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.

Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % 

Підпрограма 6

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом 

Показники продукту:

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом, осіб;

кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.

Показники ефективності:

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом, грн.

Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % 

Підпрограма 7

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом 

Показники продукту:

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом, осіб;

кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.

Показники ефективності:

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.

Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % 

Підпрограма 8

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом

Показники продукту:

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом, осіб;

кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.

Показники ефективності:

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, грн.

Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % 

Програма

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сімям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

Мета

Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям

Підпрограма 1

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язко-вого державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 

Показники продукту:

кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, осіб.

Показники ефективності:

середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, грн 

Підпрограма 2

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

Показники продукту:

кількість одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку, осіб.

Показники ефективності:

середньомісячний розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку, грн

Підпрограма 3

Надання допомоги при народженні дитини

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

Показники продукту:

кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини, осіб;

кількість одержувачів щомісячної виплати  допомоги при народженні дитини, яка  народилася після 30 червня 2014 року, осіб;

кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини,  яка  народилася до 30 червня 2014 року, осіб;

кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до  30 червня 2014 року, осіб.

Показники ефективності:

середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини, грн;

середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини,  яка  народилася після 30 червня 2014 року, грн;

середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка  народилася до 30 червня 2014 року, грн;

середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка  народилася до 30 червня 2014 року, грн

Підпрограма 4

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб;
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн

Підпрограма 5

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям 

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям, осіб;
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям, осіб;
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям, осіб.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям, грн;
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям, грн;
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям, грн

Підпрограма 6

Надання тимчасової державної допомоги дітям

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

Показники продукту:
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, осіб;
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, осіб.
Показники ефективності:
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, грн;
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, грн 

Підпрограма 7

Надання допомоги при усиновленні дитини

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини 

Показники продукту:
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, осіб;
кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, осіб.
Показники ефективності:
середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, грн;
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, грн

Підпрограма 8

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпече-ним сім'ям


Підпрограма 9

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І групи
підгрупи А з надбавкою на догляд, осіб;

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І групи
підгрупи Б з надбавкою на догляд, осіб;

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи, осіб;

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІІ групи, осіб;

кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких повязане з Чорнобильською катастрофою, осіб;

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких повязане з Чорнобильською катастрофою, осіб;

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких повязане з Чорнобильською катастрофою, осіб;

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких повязане з Чорнобильською катастрофою, осіб;

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких повязане з Чорнобильською катастрофою, осіб;

кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю, осіб.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд, грн;

середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд, грн;

середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи, грн;

середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІІ групи, грн;

середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до
18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких повязане з Чорнобильською катастрофою, грн;

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких повязане з Чорнобильською катастрофою, грн;

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких повязане з Чорнобильською катастрофою, грн;

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких повязане з Чорнобильською катастрофою, грн;

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких повязане з Чорнобильською катастрофою, грн;

середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю, грн

Програма

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Мета

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування 


Завдання

Результативні показники

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Показники продукту:

кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб;

кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб;

кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах, осіб.

Показники ефективності:

середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн/рік;

середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн/рік;

середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу, грн/рік.

Показники якості:

відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %;

відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %;

відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах, %

Програма

Виплата компенсації реабілітованим

Мета

Забезпечення виплати компенсації реабілітованим


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виплати компенсації реабілітованим

Показники продукту:

кiлькiсть одержувачiв грошової компенсацiї за час позбавлення волi, осіб;

кiлькiсть виплат вiдшкодування за вилучене майно, од.

Показники ефективності:

середній розмір грошової компенсацiї за час позбавлення волi, грн;

середній розмір виплат вiдшкодування за вилучене майно, грн

Програма

Надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

Мета

Забезпечення надання допомоги особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу


Завдання 

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

Показники продукту:

кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, осіб.

Показники ефективності:

середній розмір допомоги на догляд, грн

Програма

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

Мета

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни


Завдання

Результативні показники

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни 

Показники продукту:

чисельність учасників бойових дій, осіб;

чисельність інвалідів війни, осіб;

кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни, од.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на поховання, грн

Програма

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

Мета

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду,  догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

Підпрограма 1

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

Завдання

Результативні показники

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

Показники затрат:

кількість установ, од.;

кількість штатних одиниць, од.;

у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, од.

Показники продукту:

кількість місць в установах, ліжок;

кількість отримувачів послуг, осіб;

середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:

хлопців, осіб;

дівчат, осіб;

середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:

хлопців, осіб;

дівчат, осіб.

Показники ефективності:

витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн;

середньорічні витрати на утримання одного хлопця, грн;

середньорічні витрати на утримання однієї дівчини, грн;

чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала, осіб.

Показники якості:

частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;

житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;

частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду, %;

частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них хлопців, %;

частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них хлопців, %

Підпрограма 2

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

Завдання

Результативні показники

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

Показники затрат:

кількість установ, од.;

кількість штатних одиниць, од.,

у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, од.

Показники продукту:

кількість місць в установах, ліжок;

кількість отримувачів послуг, осіб;

середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:

жінок, осіб;

чоловіків, осіб;

середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:

жінок, осіб;

чоловіків, осіб.

Показники ефективності:

витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн;

середньорічні витрати на утримання одної особи з них:

чоловіків, грн;

жінок, грн;

чисельність отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала, осіб.

частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:

чоловіків, осіб;

жінок, осіб.

Показники якості:

частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;

житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;

частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду, %;

частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:

чоловіків, %;

жінок, %

Підпрограма 3

Навчання та трудове влаштування осіб з інвалідністю **

Завдання

Результативні показники

Забезпечення навчання дітей-інвалідів

Показники затрат:

кількість закладів, од.;

кількість штатних одиниць, од.

Показники продукту:

кількість учнів, осіб;

у тому числі дітей-сиріт, випускників, осіб;

кількість ліжок, од.

Показники ефективності:

кількість учнів на одного працівника, осіб,

витрати на одного учня на рік, грн

Показники якості:

відсоток працевлаштованих учнів від загальної кількості випускників, %;

відсоток учнів, які вступили на навчання до вищих навчальних закладів різних форм акредитації, %

Підпрограма 4

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Завдання

Результативні показники

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Показники затрат:

кількість установ, од.;

кількість відділень, од.;

у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.;

кількість штатних одиниць персоналу, од.,

у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.

Показники продукту:

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб,

у тому числі з V групою рухової активності, осіб;

чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб;

кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, од;

середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:

чоловіків, осіб;

жінок, осіб;

середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:

чоловіків, осіб;

жінок, осіб;

середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:

чоловіків, осіб;

жінок, осіб;

середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них:

чоловіків, осіб;

жінок, осіб.

Показники ефективності:

чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб;

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн;

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн;

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн;

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн;

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн.

Показники якості:

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %

Підпрограма 5

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Завдання

Результативні показники

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

Показники затрат:

кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, од.;

кількість штатних одиниць, од.

Показники продукту:

кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:

чоловіків (хлопців), осіб;

жінок (дівчат), осіб.

Показники ефективності:

середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:

на одного чоловіка (хлопця), грн;

на одну жінку (дівчину), грн;

кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:

чоловіків (хлопців), осіб;

жінок (дівчат), осіб;

кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, осіб.

Показники якості:

відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:

чоловіків (хлопців), %;

жінок (дівчат), %;

частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:

хлопців, %;

дівчат, %;

частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників, %

Програма

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з України

Мета

Забезпечення соціального захисту осіб, депортованих за національною ознакою


Завдання

Результативні показники

Забезпечення соціального захисту осіб, депортованих за національною ознакою

Показники продукту:

кількість регіональних заходів, од.;

кількість учасників регіональних заходів, осіб;

кількість одержувачів грошової допомоги, осіб.

Показники ефективності:

середні витрати на проведення одного регіонального заходу, тис. грн;

середній розмір грошової допомоги, грн.

Показники якості:

рівень охоплення регіональними заходами осіб, депортованих за національною ознакою,  %.

Програма

Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Мета

Забезпечення надання соціальних гарантій  особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Підпрограма 1

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

Завдання

Результативні показники

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговуван- ня і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

Показники продукту:

чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації,  осіб;

чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб,

з них:

особам з інвалідністю I групи, осіб;

громадянам похилого віку, осіб;

особам з інвалідністю II групи, осіб;

дітям з інвалідністю, осіб;

особам з інвалідністю III групи, осіб;

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб.

Показники якості:

питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень  за призначенням компенсації, %

Підпрограма 2

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

Завдання

Результативні показники

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

Показники продукту:

кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски, осіб;

кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти, осіб;

кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок, осіб;

кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування, осіб.

Показники якості:

частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками, %;

частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, %

Підпрограма 3

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

Завдання

Результативні показники

Телефонізація осель інвалідів I чи II групи

Показники продукту:

кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів, осіб;

кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб.

Показники ефективності:

витрати на встановлення телефону, грн.

Показники якості:

кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення, %

Програма

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

Мета

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу


Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

Показники продукту:

кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.

Показники ефективності:

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу, грн/місяць на одного пільговика.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих, % 

Програма

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Мета

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

Підпрограма 1

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Завдання

Результативні показники

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

Показники затрат:

кількість отримувачів виплат, осіб.

Показники продукту:

середній розмір витрат на здійснення виплат, грн/місяць на одну особу

Підпрограма 2

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

Показники затрат:

кількість одержувачів фінансової підтримки, осіб.

Показники продукту:

середній розмір фінансової підтримки, тис. грн/місяць на одне обєднання.

Показники ефективності:

питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримають в громадських обєднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги, % 

Програма

Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту

Мета

Забезпечення технічного та бухгалтерського обслуговування закладів та установ соціального захисту

Підпрограма 1

Здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

Завдання

Результативні показники

Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

Показники затрат:

кількість штатних одиниць, осіб.

Показники продукту:

кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд, од.

Показники ефективності:

кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд на одну штатну одиницю, од.

Підпрограма 2

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері соціального захисту

Завдання

Результативні показники

Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового облік у сфері соціального захисту

Показники затрат:

кількість централізованих бухгалтерій, од;

кількість штатних одиниць, од.

Показники продукту:

кількість складених звітів, од.;

кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.

Показники ефективності:

кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця, од;

кількість складених звітів на одного працівника, од.

Програма

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

Мета

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій


Завдання

Результативні показники

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

Показники продукту:

загальна кількість справ, од.

Показники ефективності:

середні витрати на обробку однієї справи, грн/рік.

Показники якості:

рівень обробки інформації, % 

Програма

Компенсація втрати частини доходів у звязку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального

Мета

Забезпечення компенсації втрати частини доходів у звязку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального


Завдання

Результативні показники

Забезпечення компенсації втрати частини доходів у звязку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального

Показники затрат:

кількість осіб, які потребують компенсації, од.

Показники продукту:

кількість осіб, яким виплачено компенсацію, од.

Показники ефективності:

середній розмір компенсації, тис. грн.

Показники якості:

частка забезпечених осіб компенсацією, %

Програма

Організація та проведення громадських робіт

Мета

Забезпечення організації та проведення робіт


Завдання

Результативні показники

Забезпечення організації та проведення робіт

Показники продукту:

кількість працівників, осіб.

Показники ефективності:

середні витрати на одного працівника, грн

Програма

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами
пятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I,II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

Мета

Забезпечення житлом сімей загиблих осіб, визначених абзацами пятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також осіб з інвалідністю I,II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами пятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I,II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористич-ній операції, та потребують поліпшення житлових умов

Показники затрат:

кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, од.;

кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, од.

Показники продукту:

кількість придбаних квартир (будинків), од.;

загальна площа придбаного житла, м-2.

Показники ефективності:

середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), тис. грн;

середня вартість 1 кв. м. придбаного житла, грн;

середня площа придбаного житла на одну сімю, м-2.

Показники якості:

частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов,%;

частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, од

Програма

Інші установи та заклади

Мета

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення


Завдання

Результативні показники

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення

Показники затрат:

кількість установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, од.;

кількість штатних працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, од.

Показники продукту:

кількість осіб, які перебували протягом року в закладах, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, осіб;

кількість осіб, яким надано соціальні послуги, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, осіб.

Показники ефективності:

середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн;

середньомісячна заробітна плата працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, грн.

Показники якості:

кількість послуг, які надані установами та закладами, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, од.;

кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %

__________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.
** Підпрограма складається у разі наявності відповідних установ.

Директор
Фінансово-економічного
департаменту 
Міністерства соціальної
політики України

В. Задніпрянецьвверх