Документ z0630-99, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.10.2005, основание - z1202-05

                                                          
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО МАТЕРІАЛЬНИХ РЕЗЕРВАХ
Н А К А З
N 113/186 від 27.08.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 вересня 1999 р.
vd990827 vn113/186 за N 630/3923
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Пенсійного
фонду
N 145/272 ( z1202-05 ) від 29.09.2005 )
Про затвердження Порядку передачі Державним комітетом України по матеріальних резервах Пенсійному фонду України цукру для подальшої його видачі пенсіонерам за їх згодою в рахунок погашення заборгованості з
виплати пенсій

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13
серпня 1999 р. N 1472 ( 1472-99-п ) "Про додаткові заходи щодо
погашення заборгованості Державного бюджету України перед
Пенсійним фондом", Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок передачі Державним комітетом України по
матеріальних резервах Пенсійному фонду України цукру для подальшої
його видачі пенсіонерам за їх згодою в рахунок погашення
заборгованості з виплати пенсій, що додається. 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови правління Пенсійного фонду України Кравчука В.О.,
заступника Голови Державного комітету України по матеріальних
резервах Кириченко В.М.
Голова правління Пенсійного фонду України Б.О.Зайчук
Голова Державного комітету України
по матеріальних резервах А.К.Мінченко
Затверджено
Наказ Пенсійного фонду України і
Державного комітету України
по матеріальних резервах
27.08.99 N 113/186
Порядок передачі Державним комітетом України по
матеріальних резервах Пенсійному фонду України цукру
для подальшої його видачі пенсіонерам за їх згодою в
рахунок погашення заборгованості з виплати пенсій
1. Загальні положення
1.1. Порядок передачі Державним комітетом України по
матеріальних резервах Пенсійному фонду України цукру для подальшої
його видачі пенсіонерам за їх згодою в рахунок погашення
заборгованості з виплати пенсій (надалі - Порядок) розроблений
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня
1999 р. N 1472 ( 1472-99-п ) "Про додаткові заходи щодо погашення
заборгованості Державного бюджету України перед Пенсійним фондом". 1.2. Порядок регламентує процедури передачі цукру Пенсійному
фонду, подальшої передачі його пенсіонерам за їх бажанням та
проведення розрахунків за переданий цукор. 1.3. Пенсійний фонд України (надалі - Фонд) уповноважує
Спеціалізоване державне підприємство Пенсійного фонду України
(надалі - Спецпідприємство) здійснювати операції з отримання цукру
від Державного комітету України по матеріальних резервах (надалі -
Комітет) та видачі його пенсіонерам через торговельні
організації-оператори (надалі - Торговельні організації). 1.4. Кількість цукру, що передається Комітетом, складає 2000
тонн. 1.5. Передача цукру здійснюється на умовах "доставлено (DDU)
- залізнична станція призначення" (згідно з Правилами ІНКОТЕРМС,
уведеними Указом Президента України від 4 жовтня 1994 р. N 567/94,
надалі - ІНКОТЕРМС-90). 1.6. Графік поставляння, реквізити залізничних станцій
призначення та реквізити вантажоотримувачів цукру визначені в
додатку 1. 1.7. Ціна, за якою передається цукор, визначається Комітетом
на умовах "доставлено (DDU) - залізнична станція призначення" (за
ІНКОТЕРМС-90), є однаковою для всіх поставок на станції
призначення і становить 1216,1 грн. за тонну, ПДВ 243,22 грн.,
всього 1459,32 грн. за тонну. У ціну цукру включена вартість
цукру 1200 грн. за тонну, ПДВ 240 грн., всього 1440 грн. за
тонну, на умовах "EXW товарний склад Комітету" (за ІНКОТЕРМС-90)
та усереднена в розрахунку на одну тонну цукру вартість сплачених
Комітетом послуг з доставки цукру до станції призначення
(включаючи послуги з відвантаження цукру перевізнику, послуги,
пов'язані з подаванням та прибиранням вагонів зі станції
відправлення, витрати на перевезення до станції призначення та
інші). 1.8. Оплату послуг залізниці на станції призначення несе
Спецпідприємство (Торговельні організації на підставі договорів із
Спецпідприємством). 1.9. Для подальшої видачі цукру пенсіонерам Спецпідприємство
на підставі договорів доручення (комісії) передає цукор
Торговельним організаціям. Цукор передається на загальну суму
2918640,00 грн. за ціною 1535,2 грн. за тонну, ПДВ 0 грн., усього
1535,2 грн. за тонну. У ціну цукру включена вартість цукру, за
якою його отримало Спецпідприємство від Комітету, 1216,1 грн. за
тонну, ПДВ 243,22 грн. за тонну, сплачений (нарахований) за
отриманий від Комітету цукор і який відповідно до п.2.2 цього
Порядку зараховано до складу валових витрат Спецпідприємства,
тобто всього 1459,32 грн. за тонну, та винагорода
Спецпідприємства. 1.10. Винагорода Спецпідприємства за здійснення операцій
згідно з цим Порядком становить 63,23 грн. за тонну, ПДВ 12,65
грн., усього 75,88 грн. за тонну. За рахунок отриманої винагороди
Спецпідприємство у свою чергу виплачує винагороду Торговельним
організаціям за договорами доручення (комісії) в розмірі 60,81
грн. за тонну, ПДВ 12,16 грн., усього 72,97 грн. за тонну. У
рахунок винагороди Спецпідприємство та Торговельні організації
отримають цукор, виходячи з ціни 1216,1 грн. за тонну, ПДВ 243,22
грн., усього 1459,32 грн. за тонну. 1.11. При передачі цукру пенсіонерам через Торговельні
організації Спецпідприємство забезпечує складання відповідних
реєстрів, їх узагальнення в розрізі областей та передачу їх до
Фонду. 1.12. На підставі отриманих від Спецпідприємства реєстрів
Фонд у встановленому порядку ініціює оформлення казначейських
векселів у рахунок фінансування з Державного бюджету та передає їх
у встановленому порядку Спецпідприємству. 1.13. Спецпідприємство передає в установленому порядку
казначейські векселі до Комітету в розрахунок за отриманий цукор. 1.14. Комітет здійснює розрахунки з Державним бюджетом
казначейськими векселями, отриманими від Спецпідприємства.
2. Особливості оподаткування операцій з цукром, які
здійснюються відповідно до цього Порядку
2.1. Відповідно до цього Порядку здійснюються такі операції: - передача цукру Комітетом Спецпідприємству з наступним
розрахунком за отриманий цукор казначейським векселем; - видача цукру пенсіонерам, яку здійснює Спецпідприємство
через Торговельні організації, що діють на підставі договорів
доручення (комісії). Кількість цукру, що підлягає видачі
пенсіонерам, зменшується в порівнянні з кількістю отриманого
Спецпідприємством від Комітету цукру на розмір винагороди
Спецпідприємства (4,94 відсотка), а відповідно ціна, за якою цукор
передається пенсіонерам, збільшується на 5,2 відсотка від ціни, за
якою Спецпідприємство отримало цукор від Комітету; - Спецпідприємство отримує від Фонду винагороду у вигляді
4,94 відсотка від кількості цукру, переданого Комітетом
Спецпідприємству; - винагорода, яку сплачує Спецпідприємство Торговельним
організаціям за договорами доручення (комісії), становить 4,75
відсотка від кількості цукру, переданого Комітетом
Спецпідприємству, і сплачується за рахунок цукру, отриманого
Спецпідприємством від Фонду як винагорода; - на суму переданого пенсіонерам цукру Фонд у встановленому
порядку ініціює оформлення казначейського векселя, який
передається Спецпідприємству; - Спецпідприємство у встановленому порядку передає
казначейський вексель Комітету. 2.2. Операція з передачі цукру Комітетом Спецпідприємству, за
якою Спецпідприємство розраховується за отриманий цукор
казначейським векселем, є об'єктом оподаткування ПДВ. За своїм характером указана операція не зараховується до
бартерних, казначейський вексель не є товаром, а відповідно до п.5
постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 1999 р. N 321
( 321-99-п ) "Про порядок викупу кредиторської і погашення
дебіторської заборгованості держави з використанням казначейських
векселів" є негрошовою формою платежів до Державного бюджету та за
його зобов'язаннями. База оподаткування визначається, виходячи з вартості цукру,
визначеної в п.1.7, тобто 1216,1 грн. за тонну. Нарахований за
цією операцією ПДВ складає 243,22 грн. за тонну. При передачі
казначейського векселя Спецпідприємством Комітету, податок на
додану вартість на суму казначейського векселя не нараховується. Операції з передачі цукру пенсіонерам, які здійснює
Спецпідприємство (Торговельні організації за договорами доручення
(комісії), звільнені від ПДВ, і нараховані у зв'язку з отриманням
такого цукру суми ПДВ відносяться Спецпідприємством до складу
валових витрат і до податкового кредиту не включаються. Право
Спецпідприємства на податковий кредит стосується лише цукру, який
отримано від Комітету і залишається Спецпідприємству як
винагорода. Датою виникнення податкових зобов'язань Комітету є дата
поставки цукру Спецпідприємству. Комітет надає Спецпідприємству
податкову накладну в момент виникнення у Комітета податкових
зобов'язань. 2.3. Операції Спецпідприємства з видачі цукру пенсіонерам
через Торговельні організації належать до операцій з майнових
виплат фізичним особам за рахунок бюджетів або соціальних чи
страхових фондів і не є об'єктом оподаткування податком на додану
вартість відповідно до п.3.2.7 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ). Цукор передається за ціною,
вказаною в п.1.9. Торговельні організації підтверджують передачу
цукру пенсіонерам реєстрами, на підставі яких Спецпідприємство
готує узагальнені в розрізі областей реєстри і передає їх Фонду. 2.4. Операції Спецпідприємства з надання послуг Фонду
відповідно до цього Порядку є бартерними і оподатковуються
відповідно до діючого законодавства. Право Спецпідприємства на
податковий кредит виникає після підписання з Фондом акта виконаних
робіт, при цьому податкова накладна Спецпідприємству Фондом не
надається. 2.5. Операції, за якими відповідно до цього Порядку
Торговельні організації надають Спецпідприємству послуги за
договорами доручення (комісії) і за які вони отримують винагороду
у вигляді цукру відповідно до п.1.10, є бартерними й
оподатковуються відповідно до діючого законодавства. 2.6. Операції з подальшої реалізації цукру, отриманого як
винагорода відповідно до п.1.10 цього Порядку, оподатковуються
згідно з чинним законодавством. 2.7. Податкові зобов'язання з податку на прибуток за
операціями згідно з цим Порядком виникають, виходячи з характеру
операцій, наведених у п.п.2.1 - 2.6.
3. Порядок видачі товарів пенсіонерам
3.1. Пенсіонери, які бажають одержати цукор у рахунок
погашення заборгованості з виплати пенсій, подають заяву за формою
згідно з додатком 2 в органи соціального захисту населення, де
вони перебувають на обліку. 3.2. На підставі заяви пенсіонера та паспорта або іншого
документа, що засвідчує особу, які він подає особисто або які
подаються за його дорученням, оформленим згідно з чинним
законодавством, органи соціального захисту населення видають йому
облікову картку за формою згідно з додатком 3 із зазначенням тієї
суми заборгованості з виплати пенсії, на яку пенсіонер виявив
бажання отримати цукор. 3.3. Про видачу облікової картки робиться запис у розділі 12
"Різні відмітки" особового рахунку. 3.4. Облікова картка діє протягом одного календарного місяця,
про що в ній робиться відповідний запис. Наступна облікова картка
видається після повернення попередньої. При втраті облікової
картки допускається видача дубліката, але тільки після завершення
потрібної коректури сум до виплати наступного місяця та підготовки
щомісячного звіту за формою 2-а. 3.5. Приймання заяв, видача карток може здійснюватись за
дорученням органів соціального захисту населення органами
місцевого самоврядування. 3.6. На підставі облікової картки при пред'явленні паспорта
або іншого документа, що засвідчує особу, Торговельна організація
проводить відпуск цукру. При цьому одночасно робляться записи про
відпуск цукру в обліковій картці пенсіонера та у відомості, яка
ведеться Торговельною організацією (у трьох примірниках) у розрізі
органів Пенсійного фонду та соціального захисту населення, якщо
Торговельна організація обслуговує пенсіонерів кількох районів
(міст). У відомості, що ведеться за формою згідно з додатком 4,
зазначається прізвище, ім'я та по батькові пенсіонера, номер
пенсійного посвідчення/номер особового рахунку, ціна, кількість та
вартість отриманого пенсіонером цукру. 3.7. На підставі відомостей Торговельною організацією
складається реєстр-звіт за формою згідно з додатком 5 у трьох
примірниках, в якому зазначається загальна сума, ціна та кількість
відпущеного цукру в рахунок погашення заборгованості з виплати
пенсій в розрізі особових рахунків пенсіонерів. 3.8. До 25-го числа поточного місяця Торговельна організація
подає до органу Пенсійного фонду відомості у двох примірниках з
реєстром-звітом у трьох примірниках. 3.9. Орган Пенсійного фонду протягом двох робочих днів після
одержання звіряє дані реєстрів-звітів та відомостей, після чого
завіряє кожний примірник реєстру-звіту підписами начальника й
головного бухгалтера і скріплює печаткою. 3.10. Один примірник реєстру-звіту з відомістю повертається
Торговельній організації, другий примірник реєстру-звіту з
відомістю подається органу соціального захисту населення, який
здійснює виплату пенсій. 3.11. Органи соціального захисту населення протягом двох
робочих днів після одержання відпрацьовують одержані реєстри-звіти
та відомості, звіряють суми заборгованості з виплати пенсій із
розміром суми, на яку видано цукор, завіряють їх підписами
відповідальних осіб та печаткою. В особовому рахунку пенсіонера в
розділі 8 "Облік виплати" проводиться запис про суму погашеної
заборгованості з виплати пенсії в натуральній формі, формуються
нові відомості за архівом заборгованості. У випадках включення в
реєстри-звіти помилкових сум, що не можуть бути віднесені в
погашення заборгованості з виплати пенсій, надсилають письмове
повідомлення про це органам Пенсійного фонду до 5-го числа місяця,
наступного за звітним. 3.12. На підставі відпрацьованих реєстрів-звітів органи
соціального захисту населення складають окремий реєстр за формою
згідно з додатком 6 із зазначенням загальної кількості та вартості
виданого цукру для кожної Торговельної організації, яка
здійснювала його відпуск у рахунок погашення заборгованості з
виплати пенсій. До 5-го числа місяця, наступного за звітним, два
примірники реєстру разом з місячним звітом форми 2-а подаються
відповідному органу Пенсійного фонду. 3.13. Один примірник реєстру завіряється відповідним органом
Пенсійного фонду та надсилається до Спецпідприємства в термін до
трьох днів після його одержання від органу соціального захисту
населення.
4. Прикінцеві положення
Контроль за виконанням цього Порядку покладається на
Пенсійний фонд України та Державний комітет України по
матеріальних резервах.

Додаток 1
до Порядку передачі Державним комітетом
України по матеріальних резервах
Пенсійному фонду України цукру для
подальшої його видачі пенсіонерам за їх
згодою в рахунок погашення
заборгованості з виплати пенсій,
затвердженого наказом Пенсійного фонду
України та Державного комітету по
матеріальних резервах
від 27 серпня 1999 р. N 113/186
Графік
поставляння Державним комітетом України по матеріальних
резервах Пенсійному фонду України цукру відповідно до
постанови КМУ від 13.08.99 N 1472
--------------------------------------------------------------------------------------------- N | Найменування та залізничні реквізити станції |Загаль-|Загаль-|Дата |Кіль-|Кіль- |При- | з/п| призначення |на кі- |на орі-|поста-|кість|кість |мітки| | |лькість|єнтова-|чання |ваго-|цукру | | | |цукру |на кі- | |нів |(тонн)| | | |(тонн) |лькість| |(од.)| | | | | |вагонів| | | | | | | |(од.) | | | | | ---+----------------------------------------------+-------+-------+------+-----+------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------------------| _____________________________________________ | (назва області) | --------------------------------------------------------------------------------------------| 1 | Станція призначення: | | | | | | | |Код:______________ Назва:_____________________| | | | | | | |ТЕХПД:____________ Залізниця:_________________| | | | | | | |Р/р:__________________________________________| | | | | | | |МФО:________ Код ЄДРПОУ:_________ тел.:_______| | | | | | | | | | | | | | | | Отримувач: | | | | | | | |Код:______________ Назва:_____________________| | | | | | | |Юридична адреса:______________________________| | | | | | | |Р/р:__________________________________________| | | | | | | |МФО:________ Код ЄДРПОУ:_________ тел.:_______| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Відповідальна особа Державного комітету
України по матеріальних резервах ________________ _______________
(посада) М.П. (П.І.Б.)
Відповідальна особа
Пенсійного фонду України ________________ _______________
(посада) М.П. (П.І.Б.)
Додаток 2
до Порядку передачі Державним комітетом
України по матеріальних резервах
Пенсійному фонду України цукру для
подальшої його видачі пенсіонерам за їх
згодою в рахунок погашення
заборгованості з виплати пенсій,
затвердженого наказом Пенсійного фонду
України та Державного комітету по
матеріальних резервах
від 27 серпня 1999 р. N 113/186
Інформація управління соціального захисту населення та
Пенсійного фонду до відома пенсіонерів
Пенсіонерам надається можливість одержати цукор у
торговельній організації в рахунок погашення заборгованості з
виплати пенсій. Ціна 1 кг цукру _________грн._____коп. Торговельна організація: ____________________________________ __________________________________________________________________
(назва, адреса торговельної організації, телефон)
Для одержання цукру обов'язкова наявність облікової картки
погашення заборгованості з видачі пенсій шляхом видачі
товарів (надання послуг). У разі відсутності картки слід подати
заяву за наведеною формою.
------------------------------------------------------------------ (лінія відрізу)
Начальнику _________________________________
(назва)
районного/міського відділу соціального
захисту населення
пенсіонера(-ки) ____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
домашня адреса _____________________________ ____________________________________________
серія паспорта____ N_______ особовий рахунок ____________
Заява
Прошу видати мені товари (надати послуги) в рахунок погашення
заборгованої мені суми пенсії та щомісячної цільової грошової
допомоги на суму ________ грн. (не більше розміру заборгованості). З умовами придбання товарів (отримання послуг) ознайомлений,
згоден на утримання суми коштів за придбання товарів (отримання
послуг) в рахунок погашення заборгованості з виплати пенсії. У разі зміни місця проживання зобов'язуюсь повідомити органу
соціального захисту населення свою нову адресу і не заперечуватиму
проти утримання управлінням соціального захисту населення за новим
місцем проживання використаної мною суми коштів на придбання
цукру. Стверджую, що одержую товари (послуги) добровільно.
Підпис __________ Дата __________________
Додаток 3
до Порядку передачі Державним комітетом
України по матеріальних резервах
Пенсійному фонду України цукру для
подальшої його видачі пенсіонерам за їх
згодою в рахунок погашення
заборгованості з виплати пенсій,
затвердженого наказом Пенсійного фонду
України та Державного комітету по
матеріальних резервах
від 27 серпня 1999 р. N 113/186
Номер поштового відділення_______________________
Облікова картка N_____
обліку погашення заборгованості з виплати пенсії
шляхом видачі товарів, надання послуг
Дійсна до _____________ 199_ р.
Назва органу соціального захисту населення _______________________ __________________________________________________________________
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Номер пенсійного посвідчення/особового рахунку ___________________
Паспорт серії ______ N ________
Адреса проживання ________________________________________________
Особистий підпис пенсіонера ______________________________________
Заборгованість з виплати пенсії, що підлягає погашенню за згодою
пенсіонера шляхом видачі товарів, надання послуг, станом
на ____________ 199_ р. становить ____________ грн. _____ коп.
Начальник управління соцзахисту населення
Підпис ______________ _________________________________
(П.І.Б.)
М.П. ------------------------------------------------------------------ Дата |Видано товарів, |Залишок після|Підпис |Примітка |продуктів харчу- |видачі |продавця | |вання, надано | | | |послуг на суму | | | ----------+-----------------+-------------+----------+------------ __________|_________________|_____________|__________|____________ __________|_________________|_____________|__________|____________
Примітка для пенсіонера. Зазначена картка підлягає обов'язковому
поверненню до управління соцзахисту населення в разі одержання
наступної облікової картки.
Додаток 4
до Порядку передачі Державним комітетом
України по матеріальних резервах
Пенсійному фонду України цукру для
подальшої його видачі пенсіонерам за їх
згодою в рахунок погашення
заборгованості з виплати пенсій,
затвердженого наказом Пенсійного фонду
України та Державного комітету по
матеріальних резервах
від 27 серпня 1999 р. N 113/186
Назва органу Пенсійного фонду ____________________________________
Назва органу соціального захисту населення _______________________
Відомість N_____
про виданий пенсіонерам цукор у рахунок погашення
заборгованості з виплати пенсій торговельною організацією _______________________________________________________
(назва торговельної організації)
за _____________ місяць 1999 року
по району (місту) ____________ області ______________________
------------------------------------------------------------------ N |Прізвище,|Номер |N осо-| Видано цукру |Підпис |Зараховано з/п|ім'я та |пошто-|бового|------------------|пенсіо- |органом |по бать- |вого |рахун-|ціна |кіль-|вар- |нера про|Пенсійного |кові |відді-|ку |(грн.|кість|тість |отриман-|фонду в | |лення | |/кг) |(кг) |(грн.)|ня цукру|рахунок | | | | | | | |виплати | | | | | | | |пенсій ---+---------+------+------+-----+-----+------+--------+---------- ------------------------------------------------------------------
Усього видано цукру на суму ______________________________________ _______________ (сума літерами)
Керівник торговельної організації ______________________ (підпис)
Головний бухгалтер ________________________ (підпис)
М.П.
Дата відправлення відомості до Пенсійного фонду _________________
Зарахована вартість отриманого цукру в рахунок погашення боргу з
виплати пенсій на суму __________________________________________
Начальник органу Пенсійного фонду ________________ (підпис)
Головний бухгалтер ____________________ (підпис)
М.П.
Примітка. Торговельна організація зобов'язана повертати відомості
до органу Пенсійного фонду регулярно, в міру їх
оформлення, але не пізніше 25-го числа поточного місяця.
Додаток 5
до Порядку передачі Державним комітетом
України по матеріальних резервах
Пенсійному фонду України цукру для
подальшої його видачі пенсіонерам за їх
згодою в рахунок погашення
заборгованості з виплати пенсій,
затвердженого наказом Пенсійного фонду
України та Державного комітету по
матеріальних резервах
від 27 серпня 1999 р. N 113/186
Реєстр-звіт
про надання цукру в рахунок погашення заборгованості
з виплати пенсій торговельною організацією
________________________________________________
За _________________ 199_ року
(місяць)
По району (місту) __________________ області _____________________
------------------------------------------------------------------ N |N осо-|Прізвище,|Поштове|Видано цукру|Загальна вартість|При- з/п|бового|ім'я та |відді- |------------|цукру, яку врахо-|мітка |рахун-|по бать- |лення |Ціна |Кіль-|вано для погашен-| |ку |кові пен-| |(грн.)|кість|ня заборгованості| | |сіонера | | |(кг) |з виплати пенсій | | | | | | |(грн.) | ---+------+---------+-------+------+-----+-----------------+------ ------------------------------------------------------------------
Усього ___________________________________________________________
(сума літерами)
Керівник торговельної організації ___________________ (підпис)
Головний бухгалтер __________________________ (підпис)
М.П.
Дата відправлення реєстру до Пенсійного фонду _________________
Зарахована вартість отриманого цукру в рахунок погашення боргу з
виплати пенсій ___________________________________________________
Начальник органу Пенсійного фонду ___________________ (підпис)
Головний бухгалтер _________________________________ (підпис)
М.П.
Начальник управління соціального
захисту населення ___________________ (підпис)
Головний бухгалтер ___________________ (підпис)
М.П.
Додаток 6
до Порядку передачі Державним комітетом
України по матеріальних резервах
Пенсійному фонду України цукру для
подальшої його видачі пенсіонерам за їх
згодою в рахунок погашення
заборгованості з виплати пенсій,
затвердженого наказом Пенсійного фонду
України та Державного комітету по
матеріальних резервах
від 27 серпня 1999 р. N 113/186
Реєстр
про зараховані суми погашення заборгованості з виплати пенсій
шляхом видачі пенсіонерам цукру
за __________________ 199_ року
(місяць)
по району (місту) _____________________ області __________________
------------------------------------------------------------------ N | Назва торговельної | Кількість цукру | Сума погашеної з/п | організації | (тонн) | заборгованості ----+----------------------+------------------+------------------- ____|______________________|__________________|___________________ ____|______________________|__________________|___________________
Усього ___________________________________________________
(сума літерами)
Начальник управління соціального
захисту населення _________________________________ (підпис)
Головний бухгалтер ________________________________ (підпис)
М.П.вверх