Документ z0630-16, действует, текущая редакция — Принятие от 30.03.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.05.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2016  № 172


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2016 р.
за № 630/28760

Про затвердження Інструкції з організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, силами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Закону України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України”, Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 83, Інструкції з організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 07 жовтня 2014 року № 712, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2014 року за № 1323/26100, та з метою недопущення розкрадання або захоплення військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, силами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, що додається.

2. Фінансування витрат Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, пов’язаних з виконанням завдань щодо охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, здійснювати в межах асигнувань, передбачених у кошторисі Міністерства оборони України за відповідними програмами.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України


А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
30.03.2016  № 172


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2016 р.
за № 630/28760

ІНСТРУКЦІЯ
з організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, силами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації взаємодії між структурним підрозділом Міністерства оборони України, який здійснює функціональне управління державним підприємством, що належить до сфери управління Міністерства оборони України (далі - державне підприємство), та Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України (далі - Служба правопорядку) щодо охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, та порядок організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, підрозділами Служби правопорядку.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

військове майно - у значенні, наведеному у Законі України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”;

державне підприємство - державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства оборони України.

3. Для охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, за рішенням Міністра оборони України залучаються чергові зміни охорони від підрозділу Служби правопорядку, забезпечені спеціальними засобами та відряджені для виконання завдання щодо охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства (далі - чергова зміна).

ІІ. Організація взаємодії між структурним підрозділом Міністерства оборони України, який здійснює функціональне управління державним підприємством, та Службою правопорядку щодо охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств

У разі надходження військового майна до державного підприємства його керівник негайно інформує про це керівника структурного підрозділу Міністерства оборони України, який здійснює функціональне управління цим підприємством, щодо необхідності охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, силами Служби правопорядку.

Керівник структурного підрозділу Міністерства оборони України, який здійснює функціональне управління державним підприємством, готує доповідь до Міністра оборони України за підписом заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень) щодо прийняття рішення стосовно охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, силами Служби правопорядку і проект відповідного наказу організаційно-розпорядчого характеру Міністра оборони України. Доповідь та проект наказу погоджуються з начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України та Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі - ГУ ВСП ЗСУ).

У доповіді зазначається таке:

обставини, які необхідно врахувати під час прийняття рішення щодо організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства;

перелік військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства та підлягає охороні і захисту;

порядок організації охорони силами державного підприємства (склад та кількість постів охорони, їх озброєння, наявність технічних засобів охорони та інженерних загороджень);

місцезнаходження державного підприємства та номери контактних телефонів його керівника.

З дати підписання наказу Міністерства оборони України ГУ ВСП ЗСУ визначаються основні завдання підрозділам Служби правопорядку, які залучаються до виконання завдання щодо здійснення охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, та протягом доби проводяться заходи щодо його охорони та захисту силами підрозділів Служби правопорядку.

Посадова особа органу управління Служби правопорядку, яка відповідає за організацію охорони, та керівник державного підприємства виїжджають до місцезнаходження державного підприємства для проведення рекогносцировки.

Під час проведення рекогносцировки посадова особа органу управління Служби правопорядку, яка відповідає за організацію охорони, спільно з керівником державного підприємства визначає та уточнює:

оптимальний варіант виконання завдання;

перелік військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства та підлягає охороні і захисту;

схему території державного підприємства та всіх шляхів під’їзду до неї (виїзду з неї) з характеристикою будівель, що розташовані на ній;

межі постів;

порядок організації взаємодії між підрозділом охорони державного підприємства та підрозділом Служби правопорядку;

час прибуття підрозділу охорони структурного підрозділу Служби правопорядку;

організацію пропускного режиму на територію державного підприємства (наявність списків працівників, автомобільної техніки, які мають право входу (виходу) та в’їзду (виїзду) на територію (з території) підприємства);

можливість переміщення (концентрації) військового майна в одному місці для зменшення площі об’єкта, що охороняється, у разі розміщення військового майна на значній відстані та (або) великій ділянці (площі) місцевості;

інші заходи, необхідні для забезпечення надійного та належного рівня охорони та захисту військового майна.

Керівник державного підприємства зобов’язаний вжити всіх заходів щодо забезпечення особового складу підрозділів Служби правопорядку приміщеннями з належними санітарними умовами та у разі необхідності зменшення площі об’єкта, що охороняється, організувати переміщення (концентрацію) військового майна.

ІІІ. Організація охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, підрозділами Служби правопорядку

1. Для охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, залучається чергова зміна Служби правопорядку.

2. До складу чергової зміни, яка залучається до охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, входять начальник чергової зміни, вартові за кількістю постів і змін, розвідні, у разі потреби помічник начальника чергової зміни та водій транспортного засобу.

3. Чергова зміна підпорядковується начальнику органу управління Служби правопорядку, оперативному черговому органу управління Служби правопорядку, його помічникові (за умови, що помічник оперативного чергового органу управління Служби правопорядку вищий або рівний за військовим званням з начальником чергової зміни).

ІV. Об’єкти охорони, особливості їх обладнання та охорони

1. Об’єкт охорони (об’єкт, що охороняється черговою зміною) - ділянка місцевості з розташованими на ній будівлями, спорудами, майданчиками для відкритого зберігання майна, де зберігається військове майно.

2. Кількість постів, межі постів, порядок обладнання постів, порядок та особливості виконання чатовими завдання щодо охорони постів визначаються посадовою особою органу управління Служби правопорядку у взаємодії з керівником державного підприємства з урахуванням особливостей розміщення на території державного підприємства військового майна та будівель. Документація щодо здійснення охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, підписується посадовою особою органу управління Служби правопорядку, яка відповідає за організацію охорони, та керівником державного підприємства і затверджується начальником органу управління Служби правопорядку до початку виконання завдання.

3. Для організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, в органі управління Служби правопорядку складаються такі документи:

наказ організаційно-розпорядчого характеру начальника органу управління Служби правопорядку щодо організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства;

табель постів;

схема розміщення постів;

інструкція начальника чергової зміни та його помічника щодо охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства;

графік перевірки несення служби черговою зміною службовими особами органу управління Служби правопорядку.

Зазначені документи складаються відповідно до вимог, визначених статтею 121 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України

4. Розпечатування, зняття об’єктів, де зберігається військове майно, з-під охорони та запечатування і здавання їх під охорону здійснюються відповідно до вимог статей 180-185 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

5. Межею поста є:

на території державного підприємства - огорожа, стіни, підлога, стеля, двері та вікна будівель, споруд підприємства, де зберігається військове майно;

на відкритій місцевості - гранична (уявна) лінія, яку начальник чергової зміни обов’язково вказує чатовому, що визначається наказом організаційно-розпорядчого характеру начальника органу управління Служби правопорядку на здійснення охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, а також позначається покажчиками на місцевості, визначеними у додатку 3 до Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 12 березня 2012 року № 132, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2012 року за № 504/20817.

6. Охорона та захист військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, чатовим здійснюється шляхом спостереження з місця, визначеного для несення служби, або шляхом патрулювання, що мають забезпечувати надійний контроль за об’єктом, що охороняється.

Чатовий пересувається за маршрутами руху пішки із швидкістю, що забезпечує швидке реагування на певну ситуацію для надійної охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, з короткими зупинками для спостереження за дверима, вікнами та іншими об’єктами охорони, а також для доповіді за допомогою засобів зв’язку начальникові чергової зміни про несення служби або подання визначеного сигналу під час проходження повз пункти сигналізації.

7. З числа змін вартових чергової зміни створюються резервні групи, які у разі визначеного сигналу або за командою начальника чергової зміни прибувають на місце події та діють залежно від обставин.

V. Забезпечення чергової зміни спеціальними засобами під час виконання завдання з охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства

1. Особовий склад чергової зміни має бути у вартовій формі одягу та забезпечуватися спеціальними засобами (шоломами удароміцними, гумовими кийками або кийками пластиковими типу “тонфа”, наручниками, балончиками з препаратами сльозогінної та дратівної дії, переносними радіостанціями, за потреби - бронежилетами та електрошоковими пристроями, а начальник чергової зміни, крім того, пристроєм для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та двома спорядженими магазинами до нього). Спеціальні засоби постійно знаходяться при військовослужбовцях.

2. Спеціальні засоби особовий склад чергової зміни отримує в кімнаті для зберігання зброї структурного підрозділу Служби правопорядку, про що ставить підпис в книзі видачі спеціальних засобів особовому складу чергової зміни.

3. За розпорядженням начальника органу управління Служби правопорядку чергова зміна, що призначається для охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, може забезпечуватися ручними газовими гранатами з розрахунку по дві гранати на кожного та протигазами. Ручні газові гранати зберігаються в приміщенні чергової зміни у металевому ящику, що забезпечує їх надійне зберігання, який опечатується печаткою начальника чергової зміни. Видача ручних газових гранат здійснюється за рішенням начальника чергової зміни. Книга обліку запасу спеціальних засобів зберігається в цьому самому ящику.

VІ. Застосування фізичного впливу та спеціальних засобів особовим складом чергової зміни під час виконання завдання з охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства

1. Заходи фізичного впливу та спеціальні засоби особовим складом чергової зміни застосовуються під час виконання завдань з охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, у випадках та в порядку, визначених статтею 195 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та Правилами застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 83.

2. Застосуванню спеціальних засобів, фізичної сили має передувати попередження про намір їх використання. Без попередження спеціальні засоби та фізична сила особовим складом чергової зміни може застосовуватися у разі відбиття нападу на приміщення чергової зміни, чатового та особовий склад чергової зміни.

3. Міра застосування фізичної сили, спеціальних засобів не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на осіб чергової зміни обов’язків. У разі заподіяння шкоди здоров’ю затриманій особі особовий склад чергової зміни забезпечує в найкоротший строк надання йому необхідної медичної допомоги. Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів особовий склад чергової зміни негайно усно доповідає начальникові чергової зміни, а начальник чергової зміни усно доповідає черговому органу управління Служби правопорядку та складає відповідний рапорт.

VІІ. Особливості організації несення служби черговою зміною щодо охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства

1. Служба чергової зміни щодо охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державного підприємства, організовується відповідно до вимог Інструкції з організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 07 жовтня 2014 року № 712, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2014 року за № 1323/26100.

2. При організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, начальником органу управління Служби правопорядку видається наказ організаційно-розпорядчого характеру, у якому визначаються:

склад чергової зміни та її забезпечення спеціальними засобами;

об’єкти, які охороняються черговою зміною;

порядок організації охорони (спостереження з місця, патрулювання, комбінований тощо);

межі постів та порядок їх позначення на території підприємства;

запас спеціальних засобів для несення служби черговою зміною і порядок дій у надзвичайних ситуаціях;

маршрут руху чергової зміни до місця проведення розводу та несення служби;

порядок забезпечення особового складу чергової зміни харчуванням;

порядок відпочинку особового складу чергової зміни;

час, місце та порядок підбиття підсумків несення служби черговою зміною;

порядок та періодичність проведення практичних тренувань щодо спільних дій чергової зміни та чергового підрозділу (підрозділу посилення охорони);

порядок зміни та виставлення чергової зміни;

порядок взаємодії з підрозділом охорони державного підприємства.

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Військової служби
правопорядку
у Збройних Силах України -
начальника Головного
управління
Військової служби
правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майорІ.Л. Криштунвверх