Документ z0630-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 29.08.2006, основание - z0989-06

                                                          
ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ - КОМАНДУВАЧ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ
Н А К А З
N 380 від 09.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2001 р.
за N 630/5821
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 594 ( z0989-06 ) від 07.08.2006 }
Про впорядкування умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) Прикордонних військ
України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7
лютого 2001 р. N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери", із змінами і доповненнями, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: умови оплати праці, схеми посадових окладів фахівців,
керівників структурних підрозділів і технічних службовців, схеми
місячних окладів робітників, загальних для всіх військових частин,
установ, закладів та організацій Прикордонних військ України, які
фінансуються з бюджету, та показники для віднесення цих військових
частин, установ, закладів та організацій до груп за оплатою праці
керівників (додаються); ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей
економіки за проведення навчальних занять ( z0631-01 )
(додаються). 2. Надати право командирам військових частин та начальникам
організацій Прикордонних військ України у межах затвердженого в
кошторисах доходів і видатків фонду заробітної плати: а) установлювати працівникам конкретні розміри посадових
окладів та доплат і надбавок до них; б) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи; в) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік. 3. Наказ Голови Державного комітету від 20.11.96 N 550 "Про
впорядкування умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) Прикордонних військ України" скасувати. 4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Голова Державного комітету Б.М.Олексієнко
Погоджено:
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України М.О.Солдатенко
24 травня 2001 року
Погоджено:
Перший заступник Міністра
фінансів України П.К.Германчук
2 липня 2001 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Державного комітету у
справах охорони державного кордону
України - Командувача Прикордонних
військ України
09.07.01 N 380
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2001 р.
за N 630/5821
Умови оплати праці, схеми посадових окладів фахівців, керівників структурних підрозділів і технічних службовців, схеми місячних окладів робітників, загальних для всіх військових частин, установ, закладів та організацій Прикордонних військ України, які фінансуються з бюджету, та показники для віднесення цих військових частин, установ, закладів та
організацій до груп за оплатою праці керівників

1. Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців)
Прикордонних військ України
1.1. Ці Умови оплати праці розроблені відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134
( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". Умови оплати праці та схеми посадових окладів (ставок
заробітної плати), визначені у цьому нормативно-правовому акті,
застосовуються з 1 березня 2001 року для оплати праці окремих
категорій керівників, фахівців, технічних службовців і робітників
(далі - працівників (невійськовослужбовців), загальних для всіх
військових частин, установ, закладів і організацій Прикордонних
військ України, які фінансуються з бюджету, крім педагогічних,
медичних, фармацевтичних, науково-технічних працівників,
викладачів вищої школи, працівників культури та окремих
спеціалістів установ, закладів та організацій соціально-культурної
сфери Прикордонних військ України, до якої належать освіта, наука,
охорона здоров'я, культура, фізкультура і спорт, ветеринарна
медицина, архів. Посадові оклади (ставки заробітної плати)
переліченим у цьому пункті працівникам (невійськовослужбовцям)
установлюються згідно з наказами відповідних міністерств
(доводяться окремо). 1.2. Посадові оклади установлюються відповідно до схем
посадових окладів, фахівців, технічних службовців, керівників і
робітників, зазначених у розділах 2-8, з урахуванням
кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної
кваліфікації на підставі штату або штатного розпису. Оплата праці
працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи
з посадового окладу (ставки заробітної плати) або залежно від
виробітку і відрядних розцінок з урахуванням доплат, підвищень та
надбавок, передбачених чинним законодавством. Заробітна плата
працівника граничними розмірами не обмежується. 1.3. Посадові оклади заступникам керівників бюджетних
організацій Прикордонних військ України та заступникам керівників
структурних підрозділів цих організацій встановлюються на 5 - 15
відсотків, головним бухгалтерам на 10 - 30 відсотків, помічникам
керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад
відповідного керівника, визначений за схемами, затвердженими цим
наказом. 1.4. Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників
(невійськовослужбовців) військових частин, організацій
Прикордонних військ України, які мають почесне звання, спортивні
звання, науковий ступінь, підвищуються: а) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
"народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків; б) за спортивні звання: "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20
відсотків"; "майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків; "майстер спорту" - на 10 відсотків. За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки
заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим)
званням; в) за науковий ступінь (крім посад наукових та
науково-педагогічних працівників, для яких наявність наукового
ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами): доктора наук - на 25 відсотків, кандидата наук - на 15
відсотків. Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників
(невійськовослужбовців) військових частин та організацій
Прикордонних військ України підвищуються, якщо діяльність
працівників за профілем збігається з наявним почесним або
спортивним званням чи науковим ступенем. 1.5. Місячні оклади прибиральників приміщень, які
використовують дезінфекційні засоби, а також тих, що зайняті
прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків. 1.6. Працівникам (невійськовослужбовцям) установлюються
доплати: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника або за вакантною посадою: за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних
організацій Прикордонних військ України, їх заступникам,
керівникам структурних підрозділів цих організацій та їх
заступникам; б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години
вечора до 6 години ранку; 1.7. Працівникам (невійськовослужбовцям) установлюються
надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу: за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на термін її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Це обмеження
не поширюється на працівників національних закладів (установ). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються. 1.8. Обчислення посадових окладів (ставок заробітної плати) з
урахуванням підвищень здійснюється у такому порядку: працівникам, які мають право на підвищення посадових окладів
(ставок заробітної плати) у відсотках, посадові оклади (ставки
заробітної плати) збільшуються на відсоток підвищення, тобто
встановлюється новий посадовий оклад (ставка); у тих випадках, коли працівники мають право на підвищення
посадових окладів (ставок заробітної плати) у відсотках одночасно
за кількома підставами, розміри підвищень додаються і на суму
відсотків збільшується посадовий оклад (ставка заробітної плати); у тих випадках, коли посадові оклади (ставки заробітної
плати) згідно з умовами оплати праці виплачуються працівникам у
підвищених розмірах, надбавки і доплати, що передбачені у
відсотках, обчислюються із знову створених, тобто підвищених
посадових окладів (ставок заробітної плати), крім надбавки за
тривалість безперервної роботи у протичумних закладах та
підрозділах для боротьби з особливо небезпечними інфекціями.
2. Схеми посадових окладів фахівців, технічних службовців,
схеми місячних посадових окладів робітників, загальних для
всіх військових частин, установ, закладів та організацій
Прикордонних військ України
2.1. Схема посадових окладів фахівців
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячні | | | посадові | | | оклади, гривень| |-----------------------------------------------+----------------| |Провідні інженери: конструктор, технолог, з | | |організації та нормування праці, електронік, | 145-150 | |програміст | | |-----------------------------------------------+----------------| |Провідні: архівіст, бухгалтер, бухгалтер- | | |ревізор, економіст, психолог, художник- | 145-150 | |конструктор (дизайнер), юрисконсульт | | |-----------------------------------------------+----------------| |Інженери: конструктор, технолог, з організації | | |та нормування праці, механік, енергетик, | | |програміст | 140-145 | | I категорії | 135-140 | | II категорії | 125-130 | | без категорії | | |-----------------------------------------------+----------------| |Інженери інших спеціальностей, архівіст, | | |бухгалтер, бухгалтер-касир, бухгалтер-ревізор, | | |економіст, перекладач спецінформації, референт | | |спецінформації, перекладач, перекладач | | |технічної літератури, психолог, референт- | | |перекладач, референт, інспектор з | | |котлонагляду, художник-конструктор (дизайнер), | 140-145 | |художник-оформлювач, юрисконсульт | 135-140 | | I категорії | 125-130 | | II категорії | | | без категорії | | |-----------------------------------------------+----------------| |Старші: майстер, контрольний майстер дільниці | 140-145 | |-----------------------------------------------+----------------| |Майстер, контрольний майстер дільниці | 135-140 | |-----------------------------------------------+----------------| |Старший лаборант, який має вищу освіту | 135-145 | |-----------------------------------------------+----------------| |Старший лаборант | 125-135 | |-----------------------------------------------+----------------| |Лаборант | 120-130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Техніки всіх спеціальностей: | | | I категорії | 130-135 | | II категорії | 125-130 | | без категорії | 120-125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Спеціалісти, які зайняті на роботах із | | |рентгенівськими, радіологічними, радіаційними, | | |радіометричними, дозиметричними, | | |радіохімічними, лазерними, плазменими, | | |компресорними, вакуумними, електронними, | | |телеметричними, ультразвуковими апаратами, | | |приладами, обладнанням: | 170 | | інженери: | 160 | | провідний | | | I категорії | | | II категорії | 150 | | без категорії | 145 | | техніки: | | | I категорії | 145 | | II категорії | 140 | | без категорії | 135 | ------------------------------------------------------------------
2.2. Схема посадових окладів технічних службовців
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячні | | | посадові | | | оклади, гривень| |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувачі: канцелярії, центрального складу, | | |секції військового складу (бази), віварію, | | |діловодства, друкарського бюро | 135-140 | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувачі: архіву, бази плавзасобів, будинку | | |передпольотної підготовки, гуртожитку, | | |копіювально-розмножувального бюро, кінного | | |двору, складу, фільмотеки, фотолабораторії, | | |креслярського (креслярсько-копіювального) | | |бюро, господарства, сховища, спортивної бази | 130-135 | |(станції, залу) | | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувачі: довідкового бюро, бюро перепусток, | | |камери зберігання, кухні для тварин, | | |навчального класу, експедиції | 120 -130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Помічник завідувача секції військового складу | 125 | |(бази) | | |-----------------------------------------------+----------------| |Старші: | | | - товарознавець, диспетчер | 125-130 | | - архіваріус, рахівник, обліковець, | 125-130 | |табельник | | | - інспектор, інструктор, касир | 125-130 | | - оператор комп'ютерного набору | 125-130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Інші службовці: | | | - стенографістка I категорії, друкарка, | 125-130 | |яка працює з іноземним текстом, кодувальник | | | - товарознавець, інспектор, інструктор, | 120-125 | |касир, комендант, друкарка I категорії, | | |стенографістка II категорії, диспетчер | | | - оператор комп'ютерного набору | 120-125 | | - друкарка II категорії, друкарка- | 120-125 | |стенографістка, таксувальник, експедитор з | | |перевезення вантажів, секретар-стенографістка | | |-----------------------------------------------+----------------| | - агент з постачання, архіваріус, | | |черговий бюро перепусток, діловод, | | |калькулятор, копіювальник, нарядник, оператор | | |диспетчерської служби, секретар-друкарка, | | |рахівник, табельник, обліковець, кресляр, | 120-125 | |експедитор, евакуатор | | ------------------------------------------------------------------
Примітки.
1. Посадові оклади старшим товарознавцям, які мають
освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста (до
введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - вищу
освіту), установлюються на рівні посадових окладів спеціалістів
I категорії, а посадові оклади товарознавцям, які мають
освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста (до
введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), - на
рівні посадових окладів спеціалістів (без категорії). 2. При встановленні посадових окладів завідувачам гуртожитків
з обсягом роботи за показниками, передбаченими для гуртожитків
I-VI групи за оплатою праці, слід керуватися таблицею 7.4.6
розділу 7 цього додатка, а нижче VI - цим розділом.
2.3. Схема місячних посадових окладів робітників
наскрізних професій Прикордонних військ України,
яким без віднесення до груп за розмірами окладів
установлюються місячні посадові оклади
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячні | | | посадові | | | оклади, гривень| |-----------------------------------------------+----------------| |Береговий боцман (старший) | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Береговий боцман | 122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Берегові: матрос, робітник (старші) | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Берегові: матрос, робітник | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Робітник з обслуговування лазні (банщик) | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Бджоляр | 122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Вахтер | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Вага | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Водій електро- та автовізків | 122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Водій транспортно- прибиральних машин | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Водій самохідних механізмів | 123 | |-----------------------------------------------+----------------| |Возій | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Візник | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Гардеробник | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Гідрометеоспостерігач | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Двірник | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Дезінфектор | 122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Заправник поливомийних машин | 122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Кастелянка | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Комірник (старший) | 123 | |-----------------------------------------------+----------------| |Комірник | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Комірник на складах кислот і хімікатів | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Контролер водопровідного господарства | 122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Контролер газового господарства | 123 | |-----------------------------------------------+----------------| |Контролер технічного стану | | |автомототранспортних засобів (автобуси) | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Косметик | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Комплектувальник товарів | 123 | |-----------------------------------------------+----------------| |Конюх | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Кубівник | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Кур'єр | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Лісник | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Ліфтер | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | | | від 2,5 до 5 м за сек. | 119 | | від 5 до 7 м за сек. | 120 | | понад 7 м за сек. | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Маркувальник | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Машиніст вантажного причалу, телескопічних | 123 | |трапів | | |-----------------------------------------------+----------------| |Машиніст із прання і ремонту спецодягу | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Машиніст локомотива | 135 | |-----------------------------------------------+----------------| |Манікюрниця | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Машиніст помповий | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Настроювач-регулювальник музичних інструментів | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Натирач підлоги | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Натирач підлоги з цінних порід деревини | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Носій | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Опалювач | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Оператор електронно-обчислювальних машин | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Оператор обчислювальних машин | | | I категорії | 125-130 | | II категорії | 120-125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Оператор електронно-обчислювальних машин | | |(старший) | 130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Оператор копіювальних і розмножувальних машин: | | | - при одержанні копій на папері | 120-125 | | - при виготовленні друкарських форм з | | |текстових і штрихових оригіналів | 125-130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Палітурник документів | 122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Педикюрниця | 122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Пекар | 122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Перукар | 123 | |-----------------------------------------------+----------------| |Підсобний (транспортний) робітник | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Покоївка | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Помічник вихователя | 122-125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Прибиральник території | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Прибиральник сміттєпроводів | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Прибиральник службових приміщень | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Прибиральник виробничих приміщень | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Прибиральник громадських туалетів | 121 | |-----------------------------------------------+----------------| |Приймальник-відправник (старший) | 125-130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Приймальник-відправник | 120-125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Приймальник замовлень | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Приймальник замовлень (при самостійному | | |визначенні дефектів та обсягів ремонтних робіт | | |транспортних засобів | 125-130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Прийомоздавальник вантажу та багажу | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Провідник із супроводження вантажів | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Помічник машиніста локомотива | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Робітник з благоустрою | 122-125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Робітник з комплексного обслуговування й | | |ремонту будинків | 130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Робітник виробничих лазень | 120-122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Робітник з обслуговування лазні | 118-120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Роздавальник нафтопродуктів | 122-125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Робітник з догляду за тваринами | 120-122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Садівник | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Склографіст (ротаторник) | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Сатураторник | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Собаківник | 120-122 | |-----------------------------------------------+----------------| |Склопротиральник | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Сторож | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Точильник | 118-120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Черговий по роздягальному відділенню лазні | 118-120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Швейцар | 118 | |-----------------------------------------------+----------------| |Швачка з пошиття та ремонту льотного інвентарю | 118-125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Фотограф | 125 | ------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Конкретні місячні посадові оклади робітників
установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваної
роботи, умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих
завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності. 2. Місячні посадові оклади робітників, зайнятих безпосередньо
на роботах із важкими і шкідливими умовами праці, підвищуються на
12 відсотків, а зайнятих на роботах з особливо важкими й особливо
шкідливими умовами праці на 24 відсотки.
3. Схеми посадових окладів працівників
(невійськовослужбовців) військових частин,
закладів, установ, підприємств, майстерень та
ремонтних баз Прикордонних військ України, оплата праці яких
провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів
та груп за оплатою праці
3.1. Схема посадових окладів робітників, які виконують
висококваліфіковані, кваліфіковані роботи
------------------------------------------------------------------ | | Місячні посадові оклади,| | Найменування посад | гривень | | |------------------------------| | | Кваліфікаційні розряди | | |------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI| |---------------------------------+----+-----+-----+----+----+---| | а) робітники, які виконують| | | | | | | |висококваліфіковані (особливо| | | | | | | |складні та відповідальні) роботи| | | | | | | |- ремонт та наладка електронного| | | | | | | |та іншого особливо складного| | | | | | | |обладнання, водолази станцій| | | | | | | |рятувально-водолазних служб: | | | | | | | | - на роботах з нормальними| 130| 131| 132 |133 |134 |135| |умовами праці | | | | | | | |---------------------------------+----+-----+-----+----+----+---| | б) робітники, які виконують| | | | | | | |кваліфіковані складні роботи:| | | | | | | |верстатні роботи з обробки металу| | | | | | | |та інших матеріалів шляхом| | | | | | | |різання на металообробних| | | | | | | |станках; холодну штамповку металу| | | | | | | |та інших матеріалів; виготовляють| | | | | | | |і ремонтують інструмент і| | | | | | | |технологічне оснащення; ремонт,| | | | | | | |налагодження та обслуговування| | | | | | | |основного технологічного, електро| | | | | | | |та енергетичного,| | | | | | | |експериментального і наукового| | | | | | | |устаткування, машин, механізмів,| | | | | | | |автомобілів та іншого рухомого| | | | | | | |складу, електронно-обчислювальної| | | | | | | |техніки, контрольно-вимірювальних| | | | | | | |приладів та автоматики;| | | | | | | |виготовляють, ремонтують,| | | | | | | |налагоджують (регулюють),| | | | | | | |випробують й обслуговують| 120| 122| 124 |126 |128 |130| |озброєння і військову техніку: | | | | | | | | на роботах з нормальними| | | | | | | |умовами праці | | | | | | | |---------------------------------+----+-----+-----+----+----+---| | в) робітники, які зайняті на| | | | | | | |інших роботах: | | | | | | | | на роботах з нормальними| | | | | | | |умовами праці | 118| 120| 122 |123 |124 |125| ------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Тарифікація робіт і присвоєння робітникові
кваліфікаційного розряду або його підвищення провадяться
відповідно до вимог Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника
робіт та професій робітників. 2. Місячні посадові оклади, передбачені в пункті "б",
застосовуються також і для оплати праці слюсарів-ремонтників,
слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування, слюсарів з
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; електромонтерів з
ремонту і обслуговування електроустаткування, робітників інших
професій. 3. До робітників, зайнятих ремонтом автомобілів та іншого
рухомого складу, передбачених у пункті "б", належать:
акумуляторник, рихтувальник кузовів, слюсар з ремонту автомобілів,
слюсар з паливної апаратури, електрогазозварник, електромонтер
диспетчерського устаткування і телеавтоматики, регулювальник
радіоелектронної апаратури і приладів. 4. Конкретні розміри місячних посадових окладів робітників
установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваної
роботи, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань,
норм обслуговування і нормативів чисельності. 5. Місячні посадові оклади робітників, зайнятих безпосередньо
на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, підвищуються на
12 відсотків, а зайнятих на роботах із особливо шкідливими умовами
праці - на 24 відсотки. 6. За високу професійну майстерність встановлюються надбавки
у розмірах: робітникам 3-го розряду - 12 відсотків, 4 - го розряду
- 16 відсотків, 5-го розряду - 20 відсотків, 6-го і вищих розрядів
- 24 відсотки місячного окладу (ставки).
3.2. Місячні посадові оклади робітників, зайнятих на
вантажо-розвантажувальних роботах при семигодинному
робочому дні
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячні | | | посадові | | | оклади, гривень| |-----------------------------------------------+----------------| | 1. При навантаженні (розвантаженні) у | | |гарячому стані металу, агломерату і шлаку; | | |при навантаженні (розвантаженні) руди, пеку, | | |вугілля, вугільного брикету, креозоту, подової | | |та анодної маси, азбесту, негашеного вапна та | | |мінеральної вати, цементу; при навантаженні | | |(розвантаженні) на суднах шкідливих для | | |здоров'я людини вантажів, що змерзлись, і | 125 | |вантажів з вагою одного місця понад 50 кг | | |-----------------------------------------------+----------------| | 2. При навантаженні (розвантаженні) у | | |залізничні вагони, автомобілі та інший | | |рухомий склад шкідливих для здоров'я людини | | |вантажів, що змерзлись, і вантажів з вагою | | |одного місця понад 50 кг; при навантаженні | 122 | |(розвантаженні) на судна інших вантажів | | |-----------------------------------------------+----------------| | 3. При навантаженні (розвантаженні) у | | |залізничні вагони, автомобілі та інший | | |рухомий склад решти вантажів, на | 120 | |внутрішньоскладській переробці вантажів | | ------------------------------------------------------------------ Примітки:
1. Оплата праці вантажників, які зайняті на виконанні
підсобних, допоміжних і господарських робіт, не пов'язаних із
вантажо-розвантажувальними роботами (прибирання вантажних складів,
територій, вантажних дільниць тощо), за години переходів,
переїздів на інші дільниці робіт, а також години простою не з їх
вини проводиться згідно з абзацом 3 пункту 3.2. цього розділу. 2. Вантажникам, які працюють у нічний час, установлюються
місячні оклади: при відрядній оплаті - 120 гривень; при погодинній оплаті - 118 гривень.
3.3. Схема посадових окладів робітників їдалень
------------------------------------------------------------------ | | Місячні посадові оклади,| | Найменування посад | гривень | | |------------------------------| | | Кваліфікаційні розряди | | |------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI| |---------------------------------+----+-----+-----+----+----+---| |Кухарі та інші робітники їдалень | 118| 120 | 122 | 125| 127|130| |---------------------------------+----+-----+-----+----+----+---| |Кухарі, що працюють біля плити | - | - | 132 | 135| 137|140| |---------------------------------+----+-----+-----+----+----+---| |Виробник харчових | | 120 | 122 | 125| 127| - | |напівфабрикатів | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Оплата праці кухарів за підвищеними ставками залежно від
умов праці провадиться якщо кухарі не менше 50 відсотків робочого
часу за розрахунковий період працюють біля плити. 2. Посадові оклади мийників посуду II розряду, зайнятих
безпосередньо не менше 50 відсотків робочого часу за розрахунковий
період на роботах з миття посуду, тари, технологічного обладнання
вручну із застосуванням кислот, лугів та інших хімічних речовин,
підвищуються на 12 відсотків.
3.4. Схема посадових окладів керівних працівників їдалень
------------------------------------------------------------------ | | Місячні посадові оклади, | | Найменування посад | гривень | | |-----------------------------------| | | Кваліфікаційні розряди | | |-----------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI| VII| |----------------------------+----+-----+-----+----+----+---+----| |Завідувач | 175| 170| 165| 160| 155|150| 145| |----------------------------+----+-----+-----+----+----+---+----| |Завідувач виробництва | | | | | | | | |(шеф-кухар) | 170| 165| 160| 155| 150|145| 142| ------------------------------------------------------------------
Примітка. У їдальнях, показники яких нижче передбачених для
їдалень VII групи, посади завідувачів не вводяться. Керівництво
їдальнею покладається на працівника, не звільненого від основної
роботи, з доплатою йому за завідування у розмірі до 20 відсотків
до місячного посадового окладу.
3.5. Схема посадових окладів окремих працівників зв'язку
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячні | | | посадові | | | оклади, гривень| |-----------------------------------------------+----------------| |Радіотелеграфіст | 130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Телефоніст міжміського телефонного зв'язку | | | 1-го класу | 125 | | 2-го класу | 123 | | 3-го класу | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Радіотелефоніст, телеграфіст, радіооператор,| | |фотооператор, оператор електрозв'язку: | 125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Телефоніст довідкової служби міської телефонної| | |мережі: | | | 1-го класу | 123 | | 2-го класу | 120 | |-----------------------------------------------+----------------| |Сортувальник поштових відправлень та виробів| | |друку, експедитор з перевезення пошти | 120 | ------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Місячні посадові оклади, передбачені цією таблицею,
установлюються також відповідним працівникам в установах,
військових навчальних закладах та організаціях Прикордонних військ
України. 2. Командири військових частин і з'єднань, начальники
установ, військових навчальних закладів та організацій
Прикордонних військ України мають право: - установлювати працівникам, для яких, на їх згоду, вводиться
робочий день (зміна) з поділом на частини (з перервою в роботі
більше двох годин), доплату за фактично відпрацьований час у ці
дні в розмірі до 30 відсотків місячного окладу. Час
внутрішньозмінної перерви в робочий час не включається. 3. Присвоєння робітникам зв'язку класу кваліфікації
провадиться відповідно до кваліфікаційних характеристик робітників
зв'язку.
3.6. Схема посадових окладів робітників, зайнятих у
будівництві та на ремонтно-будівельних роботах
(на будівельно-монтажних роботах і в підсобних
виробництвах)
------------------------------------------------------------------ | | Місячні посадові оклади,| | Найменування посад | гривень | | |------------------------------| | | Кваліфікаційні розряди | | |------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI| |---------------------------------+----+-----+-----+----+----+---| |Робітники, зайняті на | | | | | | | |будівельно-монтажних і ремонтно- | | | | | | | |будівельних роботах | 120| 122 | 124 | 126| 128|130| |---------------------------------+----+-----+-----+----+----+---| |Робітники, зайняті на | | | | | | | |верхолазних роботах і на | | | | | | | |роботах з проходження гірських | 130| 131 | 132 | 133| 134|135| |схилів | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Місячні посадові оклади робітників, зайнятих у
будівництві та на ремонтно-будівельних роботах з важкими і
шкідливими умовами праці, а також на верхолазних роботах з
шкідливими умовами праці, підвищуються на 12 відсотків, на роботах
з особливо важкими й особливо шкідливими умовами праці - на 24
відсотки.
3.7. Схема посадових окладів для робітників підприємств
побутового обслуговування
------------------------------------------------------------------ | | Місячні посадові оклади,| | Найменування посад | гривень | | |------------------------------| | | Кваліфікаційні розряди | | |------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI| |---------------------------------+----+-----+-----+----+----+---| | 1. Робітники, зайняті | | | | | | | |ремонтом і технічним | | | | | | | |обслуговуванням побутових машин | | | | | | | |і приладів, транспортних | | | | | | | |засобів (крім підприємств | | | | | | | |автотехобслуговування), | | | | | | | |ремонтом музичних інструментів, | | | | | | | |ремонтом і виготовленням меблів | | | | | | | |та інших виробів з дерева, | | | | | | | |металевих виробів, граверними | | | | | | | |роботами, рекламно- | | | | | | | |оформлювальними, макетними |120 |122 | 124 |126 |128 |130| |роботами, фотокінороботами, | | | | | | | |звукозаписом | | | | | | | |---------------------------------+----+-----+-----+----+----+---| | 2. Робітники, зайняті | | | | | | | |ремонтом і виготовленням | | | | | | | |взуття, швейних, хутряних, | | | | | | | |шкіряних, лимарно-сідельних | | | | | | | |виробів, головних уборів, | | | | | | | |виробів текстильної галантереї, | | | | | | | |ремонтом, пошиттям та плетінням | | | | | | | |трикотажних виробів, хімічною | | | | | | | |чисткою і фарбуванням, обробкою | | | | | | | |білизни, картонажними та |120 |122 | 124 |126 |128 |130| |палітурними роботами, іншими | | | | | | | |видами послуг виробничого | | | | | | | |характеру | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3.8 Схема посадових окладів для окремих працівників річкового
транспорту --------------------------------------------------------------- | N | | Місячні посадові оклади за | |з/п| Класи | групами суден, гривень | | | |------------------------------| | | | I | II |III | IV | V | VI | |---+--------------------------+----+----+----+----+----+-----| | 1 |Судна спеціального| | | | | | | | |призначення та| | | | | | | | |експлуатаційні судна: | | | | | | | | | капітан | 35 |138 |141 | 144| 147| 150 | | | механік | 30 |133 |136 | 139| 142| 145 | ---------------------------------------------------------------
Рядовий склад -------------------------------------------------------------- | Найменування посад | Місячні посадові оклади,| | | гривень | |-------------------------------+----------------------------| |Старші: моторист, електрик | 125 | |-------------------------------+----------------------------| |Моторист, електрик | 123 | |-------------------------------+----------------------------| |Матрос | 120 | --------------------------------------------------------------
Водолази --------------------------------------------------------------- | |Годинна тарифна| Годинна тарифна| | Водолази | ставка при | ставка при | | | 7-годинному | 6-годинному | | | робочому дні | робочому дні | | | (грн.) | (грн.) | |----------------------------+---------------+----------------| |III класу | 0-79 | 0-75 | | | | | |За час перебування під водою| | | |у залежності від глибини,| | | |крім тарифних ставок: | | | | до 6 м | | 0-50 | | від 6 до 12 м | | 0-56 | | від 12 до 20 м | | 0-64 | ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- | Надбавка за клас кваліфікації | I клас |II клас| |(у процентах до тарифної ставки водолаза III| | | | класу) | | | |--------------------------------------------+--------+-------| | | 25 | 15 | ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- |Загальна тривалість перебування під | Одноразова винагорода,| |водою з початку водолазної практики | гривень | | (годин) | | |------------------------------------+------------------------| | 500 | 100 | |------------------------------------+------------------------| | 1000 | 150 | ---------------------------------------------------------------
4.Схеми посадових окладів працівників (невійськовослужбовців)
автотранспорту
4.1. Місячні посадові оклади водіїв, які працюють на
вантажних автомобілях
---------------------------------------------------------------- |Вантажо-підйомність автомобілів| Місячні посадові оклади за | | (т) | групами автомобілів, гривень| | |------------------------------| | | I група | II група| III група| |-------------------------------+---------+---------+----------| |до 1,5 | 120 | 122 | 124 | |-------------------------------+---------+---------+----------| |від 1,5 до 3,0 | 122 | 124 | 126 | |-------------------------------+---------+---------+----------| |від 3,0 до 5,0 | 124 | 126 | 128 | |-------------------------------+---------+---------+----------| |від 5,0 до 7,0 | 126 | 128 | 130 | |-------------------------------+---------+---------+----------| |від 7,0 до 10,0 | 128 | 130 | 132 | |-------------------------------+---------+---------+----------| |від 10,0 до 20,0 | 130 | 132 | 134 | |-------------------------------+---------+---------+----------| |від 20,0 до 40,0 | 132 | 133 | 135 | |-------------------------------+---------+---------+----------| |від 40,0 до 60,0 | 135 | 134 | - | |-------------------------------+---------+---------+----------| |понад 60,0 | - | 135 | - | ---------------------------------------------------------------- Примітки:
До I групи автомобілів належать: бортові автомобілі
загального призначення, у тому числі автомобілі підвищеної
прохідності та автомобілі-фургони загального призначення. До II групи належать: спеціалізовані і спеціальні автомобілі:
самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, технічної
допомоги, пересувні ремонтні майстерні, пожежні, снігоочисні,
поливальні, підмітальнополивальні, автокрани, автонавантажувачі, а
також інші спеціалізовані автомобілі, на шасі яких змонтовані
піскорозкидувальні, компресорні, електрогенераторні, бурові,
дезінфекційні й душові установки; автомобілі-тягачі (баластові і
сідельні) з причепами, газобалонні автомобілі, лісовози. До III групи належать: автомобілі для перевезень цементу,
отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води,
загниваючого сміття, асенізаційних вантажів.
4.2. Місячні посадові оклади водіїв, які працюють на
легкових автомобілях
------------------------------------------------------------------ | | Робочий | Місячні посадові оклади, | | | об'єм | гривень | | Клас автомобіля | двигуна | | | | (л) | | | | |------------------------------| | | | Загальні | На санітарних | | | | | автомобілях (крім| | | | | швидкої медичної| | | | | допомоги) | |--------------------+------------+-----------+------------------| |Особливо малий і | до 1,8 | 120 | 124 | |малий | | | | |--------------------+------------+-----------+------------------| |Середній | від 1,8 до| 122 | 126 | | | 3,5 | | | |--------------------+------------+-----------+------------------| |Великий | від 3,5 | 125 | 128 | ------------------------------------------------------------------
4.3. Місячні посадові оклади водіїв, які працюють на
автомобілях швидкої допомоги та оперативних автомобілях,
обладнаних спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена")
------------------------------------------------------------- | Клас автомобіля | Робочий об'єм | Місячні | | | двигуна | посадові | | | (л) | оклади, | | | | гривень | |-----------------------------+-----------------+-----------| |Особливо малий і малий | до 1,8 | 128 | |-----------------------------+-----------------+-----------| |Середній (а також автобуси| | | |спеціальні та швидкої| | | |медичної допомоги) | від 1,8 до 3,5 | 130 | |-----------------------------+-----------------+-----------| |Великий (а також автобуси| | | |спеціальні та швидкої| | | |медичної допомоги) | від 3,5 | 135 | ------------------------------------------------------------- 4.4. Місячні посадові оклади водіїв, які працюють на
автобусах
(у т.ч. спеціальних)
---------------------------------------------------------------- |Клас автобуса |Габаритна довжина| Місячні посадові оклади, | | | автобуса (м) | гривень | | | |-----------------------------| | | |загальні| на автобусах у | | | | |містах з чисельністю| | | | |500 тисяч чоловік і | | | | | більше, на | | | | |санітарних автобусах| | | | | (крім швидкої | | | | |медичної допомоги) | |--------------+-----------------+--------+--------------------| |Особливо малий| до 5,0 | 122 | 124 | |--------------+-----------------+--------+--------------------| |Середній | від 7,5 до 9,5 | 128 | 130 | |--------------+-----------------+--------+--------------------| |Великий | від 9,5 до 11,0 | 130 | 132 | | | від 11,0 до 12,0| 132 | 134 | | | від 12,0 до 15,0| 134 | 135 | | | понад 15,0 | 135 | 135 | ----------------------------------------------------------------
4.5. Місячні посадові оклади водіїв, які працюють на
мотоциклах і моторолерах - 120 гривень.
Примітки:
1. Старшим механікам, які здійснюють керівництво
автотранспортним підрозділом з рухомим складом від 15 до 25
наявних одиниць автомобілів, шляхових машин, установлюється
посадовий оклад у розмірі 150 гривень, з рухомим складом до 15
одиниць - у розмірі 145 гривень, механікам - 140 гривень. 2. Посадові оклади підвищуються у водіїв: вантажних автомобілів під час роботи з вивезення деревини на
лісозаготівлях, перевезення вибухових та радіоактивних речовин -
до 12 відсотків; автомобілів з причепами - до 20 відсотків; санітарних автомобілів - до 20 відсотків. 3. Водіям вантажних, легкових автомобілів і автобусів
виплачується (як при відрядній, так і погодинній оплаті праці)
щомісячна надбавка за кваліфікацію і класність у таких розмірах:
водіям 2-го класу - 10 відсотків; водіям 1-го класу - 25 відсотків
установленої тарифної ставки за відпрацьований час. Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження
класної кваліфікації наказом командира військової частини за
результатами роботи кваліфікаційної комісії. Підставою для присвоєння кваліфікації 2-го класу має бути
наявність у посвідченні водія відміток на право керування
транспортними засобами категорії "В", "С", "Е" або лише "Д" ("Д" і
"Е"), а 1-го класу - "В", "С", "Д", "Е". При цьому, кваліфікація
2-го класу може бути присвоєна у разі наявності стажу роботи
водієм автомобіля не менше трьох років, а кваліфікація 1-го класу
- у разі наявності стажу роботи водієм автомобіля 2-го класу не
менше двох років. За результатами роботи кваліфікаційної комісії і згідно з
наказом командира військової частини водію видається посвідчення
про присвоєння класу. У разі наявності порушень правил дорожнього руху клас
кваліфікації водію зменшується або скасовується, про що
оголошується у наказі командира військової частини із зазначенням
причини. 4. Погодинний оклад визначається шляхом ділення місячного
посадового окладу на середньомісячну норму робочого часу. 5. Посадові оклади водіям під час роботи на
автомобілях-рефрижераторах при перевезенні швидкопсувних вантажів
та на автокранах установлюються на пункт вище від
вантажопідйомності транспортного засобу. 6. При закріпленні за водієм кількох автомобілів різних типів
(класів) і призначення, з обслуговуванням їх у межах нормального
робочого часу, йому встановлюється за погодинної оплати - вищий
посадовий оклад, який передбачається для водіїв автомобілів, що
обслуговуються, а за відрядної - за розцінками за фактично
виконаний обсяг роботи з посадового окладу для водіїв автомобіля,
на якому він фактично працював. Якщо у заяві або в наказі
передбачені конкретно тип і вантажопідйомність автомобіля, для
роботи на якому наймається водій, то переміщення його
адміністрацією для роботи на автомобілі іншого типу і
вантажопідйомності вважається переведенням на іншу роботу (частина
друга статті 32 КЗпП). Коли в результаті переміщення на інший
автомобіль у водія зменшується заробіток, то адміністрація
зобов'язана провадити доплату до рівня попереднього середнього
заробітку протягом двох місяців з дня переміщення (частина друга
статті 114 КЗпП ( 322-08 ). 7. Доплати за ненормований робочий день установлюються у
розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
5. Схеми посадових окладів працівників підсобних
сільських господарств
5.1. Схема посадових окладів завідувачів підсобних
сільських господарств ------------------------------------------------------------------ | Обсяг виробництва продукції | Місячні посадові оклади,| | | гривень | |------------------------------------+---------------------------| | до 50,0 тис. грн. | 140 | |------------------------------------+---------------------------| | Понад 50,0 тис. грн. | 150 | ------------------------------------------------------------------
5.2. Схема посадових окладів для робітників
підсобних сільських господарств
та працівників дорожньо-ремонтного транспорту
-------------------------------------------------------------- | Найменування посад, | Місячні посадові оклади, гривень| | види робіт | | | |---------------------------------| | | Групи за оплатою праці | | |---------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | |--------------------------+----+-----+-----+-----+-----+----| |1. Трактористи-машиністи |120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130| |--------------------------+----+-----+-----+-----+-----+----| |2.Машиністи дорожньо-| | | | | | | |транспортних машин |120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130| |--------------------------+----+-----+-----+-----+-----+----| |3. Робітники, які зайняті| | | | | | | |на низькокваліфікованих| | | | | | | |ручних роботах у| | | | | | | |сільському господарстві: | | | | | | | | у тваринництві |118 | - | - | - | - | - | | у рослинництві |120 | - | - | - | - | - | --------------------------------------------------------------
Примітка.
Для визначення посадових окладів працівників підсобного
господарства та дорожньо-транспортних машин встановлюється такий
їх розподіл за групами за оплатою праці.
---------------------------------------------------------------- | Найменування професій (посад) | Групи за оплатою праці| | робітників | | |--------------------------------------+-----------------------| |Машиніст автогрейдера при управлінні | | |автогрейдером з двигуном потужністю: | | |до 80 к.с. | IV | |80 к.с. і більше | V | |--------------------------------------+-----------------------| |Машиніст бульдозера при управлінні | | |бульдозером з двигуном потужністю: | | |до 60 к.с. | III | |від 60 до 100 к.с. | IV | |від 100 к.с. | V | |--------------------------------------+-----------------------| |Машиніст грейдера причіпного | III | |--------------------------------------+-----------------------| |Машиніст крана (кранівник) при | | |управлінні й обслуговуванні крана | | |вантажопідйомністю: | III | |до 3 т | IV | |від 3 до 10 т | V | |від 10 т | | |--------------------------------------+-----------------------| |Машиніст скрепера (скреперист) при | | |управлінні скреперним перевантажувачем| | |з об'ємом скрепера: | | |до 2,25 м куб. | III | |понад 2,25 м куб. | IV | |--------------------------------------+-----------------------| |Машиніст екскаватора при управлінні | | |екскаватором з об'ємом ковша: | | |до 0,15 м куб. | | |від 0,15 до 0,40 м куб. | III | |від 0,40 м куб. | IV | ----------------------------------------------------------------
6. Схеми місячних посадових окладів працівників
редакційного персоналу редакцій періодичних видань
Прикордонних військ
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячні | | | посадові | | | оклади, гривень| |-----------------------------------------------+----------------| |Старший коректор (коригування | | |текстів), завідувач частини | 130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Ретушер, графік, фотограф, | | |фотолаборант, коректор (коригування | 120-125 | |текстів) | | |-----------------------------------------------+----------------| |Друкарка, яка зайнята передрукуванням | | |оригіналів видань: | | | I категорії | 125 | | II категорії | 120 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Посадові оклади інших категорій працівників редакцій
періодичних видань Прикордонних військ України установлюються
відповідно до пунктів 2.1, 2.2 розділу 2 цього додатка.
7. Оплата праці керівних працівників (невійськовослужбовців)
військових частин і з'єднань
7.1. Загальні положення
Відповідно до цього наказу провадиться оплата праці керівних
працівників (невійськовослужбовців) військових частин і з'єднань. Для визначення посадових окладів керівних працівників
військових частин і з'єднань установлюється такий їх розподіл за
групами за оплатою праці: I група - управління напрямів; II група - управління прикордонних загонів; навчальні центри
з підготовки морських спеціалістів, навчальні загони з підготовки
сержантського складу і молодших спеціалістів, оперативно-військові
групи, Національна академія Прикордонних військ України, окремі
бригади сторожових кораблів, загони прикордонного контролю,
навчальні загони з підготовки спеціалістів для Прикордонних військ
України; III група - управління бригад, окремі контрольно - пропускні
пункти; IV група - полки, окремі батальйони аеродромно-технічного
забезпечення; школи прапорщиків, окремий авіазагін
спецпризначення; окремі дивізіони сторожових кораблів (катерів),
контрольно-пропускні пункти, окремі інженерно-будівельні (саперні,
дорожні) батальйони; V група - решта батальйонів та окремі роти,
квартирно-експлуатаційні частини, комендатура забезпечення
управління військ напрямів Прикордонних військ України, опорні
вузли зв'язку військ напрямів Прикордонних військ напрямів, школи
кухарів. Віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників
відповідно до показників, затверджених в установленому порядку,
здійснюється: щодо військових частин, з'єднань, установ, закладів та
організацій - Держкомітетом при затвердженні і тарифікації штатів; щодо установ, закладів, організацій та обслуговуючих
підрозділів, що утримуються за штатними розписами та штатними
нормативами - посадовими особами, які затверджують та реєструють
штатні розписи; щодо підрозділів, які передбачені штатами, - командирами
військових частин.
7.2. Схема посадових окладів керівних працівників
(невійськовослужбовців) військових частин і з'єднань
-------------------------------------------------------------- | | Місячні посадові оклади,| | Найменування посад | гривень | | |--------------------------| | | Групи за оплатою праці | | |--------------------------| | | I | II | III | IV | V | |---------------------------------+----+-----+-----+----+----| |Начальник фінансового | | | | | | |відділу і самостійного | | | | | | |відділення, головний | 190| 185 | 180 |175 | 170| |бухгалтер | | | | | | |---------------------------------+----+-----+-----+----+----| |Начальники відділів і | | | | | | |самостійних відділень: | | | | | | |планового, організації | | | | | | |праці та заробітної плати, | | | | | | |матеріально-технічного | 180| 175 | 170 |165 | 160| |постачання | | | | | | |---------------------------------+----+-----+-----+----+----| |Начальник фінансової | 170| 165 | 160 |155 | 150| |частини | | | | | | |---------------------------------+----+-----+-----+----+----| |Начальники відділів і | | | | | | |самостійних відділень: | | | | | | |кадрів, транспортного, | | | | | | |начальник бюро перекладів | 175| 170 | 165 |160 | - | |---------------------------------+----+-----+-----+----+----| |Начальники відділень | | | | | | |(частин), які входять до | | | | | | |складу відділу (служби) | | | | | | |матеріально-технічно-го | | | | | | |забезпечення (постачання): | | | | | | |продовольчого, військово- | | | | | | |тех-нічного, пального і | | | | | | |мастильних матеріалів та | | | | | | |інших видів постачання; | | | | | | |начальник квартирно- | 165| 160 | 155 |150 | 145| |експлуатаційної служби | | | | | | |(відділення, частини) | | | | | | |---------------------------------+----+-----+-----+----+----| |Начальники відділень | | | | | | |(частин): секретного, | 145| 145 | 140 |140 | 135| |господарського | | | | | | --------------------------------------------------------------
7.3 Схема посадових окладів керівних працівників баз і
складів зберігання військового майна
Відповідно до цього пункту провадиться оплата праці
керівників, які утримуються на самостійних штатах баз і складів
зберігання та постачання військам продовольчого, речового,
медично-санітарного, ветеринарного, топографічного та іншого
майна, пально-мастильних матеріалів, паливних, матеріальних,
паливно-матеріальних складів, складів фондового та іншого майна,
баз з перевантаження вантажів та овочевих баз Прикордонних військ
України.
------------------------------------------------------------------ | | Місячні посадові оклади, | | Найменування посад | гривень | | |---------------------------------| | | Групи за оплатою праці | | |---------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI |VII| |------------------------------+---+----+-----+----+----+----+---| |Начальники: бази, | | | | | | | | |складу |210|200 | 190 | 185| 180| 175|170| |------------------------------+---+----+-----+----+----+----+---| |Начальник фінансового | | | | | | | | |відділу (відділення, | | | | | | | | |частини на правах | | | | | | | | |відділу), головний |190|185 | 180 | 175| 170| 165|160| |бухгалтер | | | | | | | | |------------------------------+---+----+-----+----+----+----+---| |Начальники відділів: | | | | | | | | |планово-економічного, | | | | | | | | |виробничо-технічного, | | | | | | | | |організації постачання | | | | | | | | |та збуту продукції |175|170 | 165 | 160| 155| 155|155| |------------------------------+---+----+-----+----+----+----+---| |Начальники відділів: | | | | | | | | |організації праці та | | | | | | | | |заробітної плати, | | | | | | | | |транспортно- | | | | | | | | |диспетчерського, | | | | | | | | |договірно-правового |170|165 | 160 | 155| 150| 150|- | |------------------------------+---+----+-----+----+----+----+---| |Начальники відділів, | | | | | | | | |відділень (частин) на | | | | | | | | |правах відділів: | | | | | | | | |планово-фінансового, | | | | | | | | |обліково-операційного, | | | | | | | | |матеріально-технічного, | | | | | | | | |перевезень, | | | | | | | | |приймання, зберігання |165|160 | 155 | 150| 145| - | - | |------------------------------+---+----+-----+----+----+----+---| |Начальник цеху (дільниці) | | | | | | | | |комплектування |175|170 | 165 | 160| 155| - | - | |------------------------------+---+----+-----+----+----+----+---| |Начальники: лабораторій, | | | | | | | | |холодильника |175|170 | 165 | 160| 155| - | - | |------------------------------+---+----+-----+----+----+----+---| |Начальники відділень (частин):| | | | | | | | |господарського, секретного |145|145 | 140 | 140| 135| - | - | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Посадові оклади начальникам баз і складів з обсягом
роботи нижче показників, передбачених для баз і складів VII групи,
установлюються у розмірі 160 грн.

7.4.Схема посадових окладів керівних працівників
(невійськовослужбовців) комунально-побутових підприємств
7.4.1.Теплові, вентиляційні, газові,
водопровідно-каналізаційні й
електричні господарства; котельні, очисні станції
------------------------------------------------------------------ | | Місячні посадові оклади, | | Найменування посад | гривень | | |----------------------------------| | | Групи за оплатою праці | | |----------------------------------| | | I| II | III | IV | V | VI |VII| |-----------------------------+---+-----+-----+----+----+----+---| |Начальники | | | | | | | | |господарств: | | | | | | | | |теплового, | | | | | | | | |вентиляційного, | | | | | | | | |газового, | | | | | | | | |водопровідно- | | | | | | | | |каналізаційного; | | | | | | | | |начальник котельні |175| 170 | 165 |160 | 155| 150|150| |-----------------------------+---+-----+-----+----+----+----+---| |Начальник | | | | | | | | |електрогосподарства |170| 165 | - | - | - | - | - | |-----------------------------+---+-----+-----+----+----+----+---| |Начальники: дільниць, очисної| | | | | | | | |станції |160| 155 | 150 |145 | 145| 145|145| ------------------------------------------------------------------
7.4.2. Ремонтні майстерні, друкарні; компресорні, пом'якшення
води, електричні, зарядні акумуляторні, насосні, заправні
станції; розплідники тварин, електропідстанції;
регенераційні, кисневі, газодобувні, вуглекислотні
установки; дезактиваційні, ветеринарні, контрольно-технічні,
технічного обслуговування пункти; хлібопекарні
----------------------------------------------------------------- | Найменування посад | Місячні | | | посадові | | |оклади, гривень | |----------------------------------------------+----------------| |Завідувач майстерні (начальник цеху з ремонту| | |і виготовлення військової техніки, озброєння,| | |навчальних і наочних посібників та іншого| | |військового майна (крім речового та| | |шкіперського) зі штатною або плановою| | |чисельністю робітників: | 180 | | понад 50 чол. | 175-180 | | від 21 до 50 чол. | 175 | | від 11 до 20 чол. | | |----------------------------------------------+----------------| |Завідувач друкарні зі штатною або плановою| | |чисельністю робітників: | | | понад 100 чол. | 180 | | від 21 до 100 чол. | 175 -180 | | від 11 до 20 чол. | 170-175 | |----------------------------------------------+----------------| |Начальник водопом'якшувальної станції при| | |виробництві пом'якшеної води на добу | | | понад 300 т | 165 | | від 100 до 300 т | 160 | |----------------------------------------------+----------------| |Начальник компресорної станції з тиском: | | | понад I МПа (понад 10 кг/с/кв.см) | 155 | | I МПа і нижче (10 кг/с/кв.см) | 150 | |----------------------------------------------+----------------| |Завідувачі: розплідника тварин, ветеринарного| 150 | |пункту | | |----------------------------------------------+----------------| |Завідувач відділення розплідника тварин | 145 | |----------------------------------------------+----------------| |Начальник електропідстанції при потужності| | |агрегатів: | 170 | | понад 2000 кВт | 165 | | від 750 до 2000 кВт | 160 | | від 350 до 750 кВт | 155 | | від 175 до 350 кВт | | |----------------------------------------------+----------------| |Начальник електропідстанції потужністю: | | | понад 4000 кВт | 170 | | від 2000 до 4000 кВт | 165 | | від 500 до 2000 кВт | 160 | | від 100 до 500 кВт | 155 | | від 100 кВт | 150 | |----------------------------------------------+----------------| |Завідувач майстерні з ремонту речового та| | |шкіперського майна зі штатною або плановою| | |чисельністю робітників: | | | понад 20 чол. | 155 | | від 11 до 20 чол. | 150 | |Начальник регенераційної установки | 155 | |----------------------------------------------+----------------| |Начальник зарядної акумуляторної станції | 155 | |----------------------------------------------+----------------| |Завідувач хлібопекарні з добовим випіканням| | |хліба: | 160 | | понад 5 т | 155 | | від 3 до 5 т | | |----------------------------------------------+----------------| |Начальники станцій: насосної, заправної;| | |начальники установок: кисневої, газодобувної,| | |вуглекислотної; начальники пунктів:| | |дезактиваційного, контрольно-технічного,| 155 | |технічного обслуговування | | -----------------------------------------------------------------
Примітки:
У майстернях і друкарнях з чисельністю робітників менше
11 чоловік посади завідувачів не вводяться, а керівництво
підрозділом покладається на одного з робітників, не звільненого
від основної роботи. У хлібопекарнях з добовим випіканням хліба до 3 тонн посада
завідувача не вводиться, а виконання обов'язків щодо керівництва
хлібопекарнею покладається на одного з пекарів, не звільненого від
основної роботи. Доплата за керівництво вищезазначеними підрозділами
установлюється у розмірі до 15 відсотків до місячного посадового
окладу.
7.4.3. Лабораторії (крім медичних), нормативно-дослідницькі
бюро та станції --------------------------------------------------------------- | | Місячні посадові оклади, | | Найменування посад | гривень | | |----------------------------| | | Групи за оплатою праці | | |----------------------------| | | I | II | III | IV | |--------------------------------+------+-------+-------+-----| |Начальники: лабораторій всіх | | | | | |найменувань, нормативно- | | | | | |дослідних бюро та станцій | 170 | 165 | 160 | 155 | |--------------------------------+------+-------+-------+-----| |Начальник відділу | 165 | 160 | - | - | |--------------------------------+------+-------+-------+-----| |Начальники: відділень, груп | 160 | 155 | 155 | 150 | ---------------------------------------------------------------
7.4.4. Комбінати побутового обслуговування, пральних
фабрик та пральних комбінатів, лазень,
перукарень та фотографій
--------------------------------------------------------------- | | Місячні посадові оклади, гривень | | Найменування посад |-------------------------------------| | | Групи за оплатою праці | | |-------------------------------------| | | III | IV | V | VI | VII | |-----------------------+-----+-------+-------+--------+------| |Начальник (завідувач) | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | |-----------------------+-----+-------+-------+--------+------| |Головний інженер | 170 | 165 | 160 | 155 | - | |-----------------------+-----+-------+-------+--------+------| |Завідувач виробництва | 165 | 160 | 155 | 155 | - | |-----------------------+-----+-------+-------+--------+------| |Головний бухгалтер | 165 | 160 | 155 | 155 | 155 | |-----------------------+-----+-------+-------+--------+------| |Начальник цеху | 165 | 160 | - | - | - | |-----------------------+-----+-------+-------+--------+------| |Начальник зміни | 165 | 160 | - | - | - | |-----------------------+-----+-------+-------+--------+------| |Майстер дільниці | 155 | 155 | 150 | 150 | 150 | |-----------------------+-----+-------+-------+--------+------| |Завідувач приймального | | | | | | |пункту (незалежно від | | | | | | |групи підприємств і | | | | | | |комбінатів) | 145 | - | - | - | - | | I групи | 140 | - | - | - | - | | II групи | | | | | | |-----------------------+-----+-------+-------+--------+------| |Завідувач лазні | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | |-----------------------+-----+-------------------------------| |Завідувач перукарні | 140 | незалежно від групи | |-----------------------+-----+-------------------------------| |Завідувач фотографії | 140 | незалежно від групи | ---------------------------------------------------------------
Примітка. Посадові оклади начальникам (завідувачам) комбінатів
побутового обслуговування, пральних фабрик та пральних комбінатів
з обсягом робіт нижче показників, передбачених для лазне-пральних
підприємств і комбінатів VII групи, установлюються у розмірі
145-150 грн.
7.4.5. Житлоуправління, житлово-комунальні відділи
---------------------------------------------------------------- | Найменування | Місячні посадові оклади, гривень | | посад |------------------------------------------| | | Групи за оплатою праці | | |------------------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | |-------------------+------+------+------+------+-------+------| |Начальники | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | |-------------------+------+------+------+------+-------+------| |Головний інженер | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | - | |-------------------+------+------+------+------+-------+------| |Заступник | | | | | | | |(помічник) | 150 | 145 | - | - | - | - | |начальника | | | | | | | |-------------------+------+------+------+------+-------+------| |Головний бухгалтер | 165 | 160 | 155 | 155 | 150 | - | ----------------------------------------------------------------
Примітка. При обсязі робіт нижче показників VI групи
житлоуправління, житлово-експлуатаційні відділи не створюються, а
їх функції виконує комендант, якому встановлюється посадовий оклад
у розмірі 125 грн., при обсязі площі, що обслуговується, від 9 до
15 тисяч квадратних метрів, і в розмірі 120 грн. - від 5 до 9
тисяч квадратних метрів корисної площі, що обслуговується.
7.4.6. Готелі і гуртожитки
------------------------------------------------------------------ | | Місячні посадові оклади,| | Найменування посад | гривень | | |-------------------------------| | | Групи за оплатою праці | | |-------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | |--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----| |Керуючий готелем |170 | 160 | 150 | 145| 145| 145| |--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----| |Заступник керуючого готелем |150 | 150 | - | - | - | - | |--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----| |Головний бухгалтер готелю |162 | 155 | 147 | 140| 140| - | |--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----| |Завідувач гуртожитку |160 | 150 | 140 | 135| 135| 135| |--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----| |Завідувач філії готелю | 150| 150| 150 | - | - | - | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Посадові оклади керуючих готелів з обсягом роботи нижче
показників, передбачених для готелів VI групи, установлюються в
розмірі 140 грн.
7.4.7. Працівники житлово-комунального господарства
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячні посадові| | | оклади, гривень| |----------------------------------------------+-----------------| |Старший адміністратор | 130 | |----------------------------------------------+-----------------| |Адміністратор, портьє | 125 | |----------------------------------------------+-----------------| |Паспортист, черговий: по поверху готелю, по | | |гуртожитку | 120-125 | |----------------------------------------------+-----------------| |Черговий по кімнаті відпочинку водіїв | 120 | |автомобілів | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Працівникам, посади яких не зазначені в цій таблиці,
місячні посадові оклади встановлюються згідно з пунктом 2.2
розділу 2 цього додатка.
7.4.8. Схеми посадових окладів керівних працівників
(невійськовслужбовців) будівельно-монтажних та ремонтно-
будівельних організацій
--------------------------------------------------------------- | Найменування посади | Місячні посадові оклади, | | | гривень | |---------------------------------+---------------------------| |Старший виконавець робіт (він | | |же начальник дільниці) | 155-160 | |---------------------------------+---------------------------| |Виконавець робіт | 150-155 | ---------------------------------------------------------------
Примітка. Місячні посадові оклади працівникам, які не зазначені в
цьому пункті, установлюються згідно з пунктами 2.1, 2.2 розділу 2
цього додатка.
8. Схеми посадових окладів
працівників воєнізованої, пожежної та сторожової охорони
8.1. Схема посадових окладів працівників воєнізованої та
пожежної охорони
--------------------------------------------------------------- | | Місячні | | Найменування посад | посадові | | | оклади, | | | гривень | |------------------------------------------------+------------| |Начальник загону | 145 | |------------------------------------------------+------------| |Начальник окремої команди (частини), | | |оперативний черговий загону, помічник: | | |начальника загону з матеріально-технічного | | |забезпечення, начальника загону; начальник | | |пожежної команди (частини), начальник команди | 135 | |службового собаківництва | | |------------------------------------------------+------------| |Начальник пожежного нагляду (частини); | | |начальники: групи (варти), бюро перепусток; | | |командир відділення, старшина-моторист (капітан-| | |механік) патрульно-сторожового катера, майстер | | |(з ремонту пожежних рукавів, газодимозахисної | | |служби, зброяр) диспетчер, помічник начальника | 130 | |пожежної команди, окремої команди | | |------------------------------------------------+------------| |Інструктор: з протипожежної профілактики, з | | |організації служби, службового собаківництва | 130 | |------------------------------------------------+------------| |Черговий бюро перепусток, контролер на | | |контрольно-перепускному пункті, провідник | | |(вожатий) службових собак, пожежник | 125 | |(респіраторник), стрілець | | ---------------------------------------------------------------
Примітка. Пожежникам, що працюють в ізольованих апаратах,
проводиться доплата у розмірі 10 відсотків посадового окладу.
8.2. Схема посадових окладів працівників сторожової охорони
--------------------------------------------------------------- | Найменування посад | Місячні | | | посадові | | | оклади, | | | гривень | |------------------------------------------------+------------| |Начальник підрозділу охорони об`єкта | 137 | |------------------------------------------------+------------| |Начальники: команди службового собаківництва, | | |охорони дільниці, зміни сторожової охорони | 135 | |------------------------------------------------+------------| |Інструктори службового собаківництва | 130 | |------------------------------------------------+------------| |Начальник бюро перепусток, черговий пульта | | |управління | 130 | |------------------------------------------------+------------| |Черговий бюро перепусток, контролер на | | |контрольно-перепускному пункті, провідник | | |(вожатий) службових собак | 125 | |------------------------------------------------+------------| |Сторож | 125 | ---------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Посада начальника команди службового собаківництва
вводиться за наявностю 15 провідників службових собак.
2. Посада інструктора службового собаківництва
вводиться за наявностю 7 провідників службових собак.
3. Посада начальника підрозділу сторожової охорони
об'єкта уводиться при чисельності не менше 15 сторожів і
контролерів на контрольно-пропускному пункті.
9. Показники і порядок віднесення підрозділів
військових частин до груп за оплатою праці
керівних працівників і спеціалістів
(невійськовослужбовців)
9.1. Показники і порядок віднесення їдалень до груп
за оплатою праці керівних працівників
(невійськовослужбовців)
--------------------------------------------------------------- | Найменування їдалень (цехів) | Група за оплатою | | | праці | |------------------------------------------+------------------| |Їдальні: | | | а) льотного складу при штатній | | |чисельності обслуговувального | | |контингенту (чол.): | IV | | від 350 до 500 | V | | від 150 до 350 | VI | | від 50 до 150 | VII | | до 50 | | |------------------------------------------+------------------| | б) інженерно-технічного складу | | |авіації при штатній чисельності | | |обслуговувального контингенту (чол.): | V | | від 350 до 500 | VI | | від 150 до 350 | VII | | від 50 до 150 | | |------------------------------------------+------------------| | в) госпіталів усіх найменувань при | | |штатній чисельності обслуговувального | III | |контингенту (чол): | IV | | від 1200 до 2000 | V | | від 1000 до 1200 | VI | | від 700 до 1000 | VII | | від 350 до 700 | | | від 50 до 350 | | |------------------------------------------+------------------| | г) санаторіїв, будинків відпочинку, | | |пансіонатів, туристичних баз при штатній | I | |чисельності ліжко-місць: | II | | від 500 | III | | від 300 до 500 | IV | | від 200 до 300 | V | | від 150 до 200 | VI | | від 100 до 150 | VII | | від 50 до 100 | | | до 50 | | |------------------------------------------+------------------| | д) інші їдальні з чисельністю | | |обслуговувального контингенту: | | | від 2000 | IV | | від 1000 до 2000 | V | | від 600 до 1000 | VI | | від 50 до 600 | VII | ---------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Віднесення до груп за оплатою праці керівників відповідно
до показників провадиться: - їдалень, передбачених штатами, - командувачами військ
напрямів, командирами військових частин, начальниками організацій; - їдалень, які утримуються за штатними розписами, -
посадовими особами, які затверджують ці штатні розписи. 2. При зміні штатних, планових або інших показників, які
враховувались при первинному встановленні їдальням групи за
оплатою праці керівників, віднесення цих їдалень до груп за
оплатою праці відповідно до нових (змінених) показників
провадиться в установленому порядку не частіше одного разу на рік. 3. При поєднанні їдалень льотного та інженерно-технічного
складу штатна чисельність обслуговувального контингенту
підсумовується і група за оплатою праці керівників цих їдалень
установлюється згідно з показниками їдалень льотного складу
авіації.
9.2. Показники для віднесення підприємств та організацій
побутового обслуговування до груп за оплатою
праці керівних працівників
9.2.1. Комбінати побутового обслуговування,
фабрики-пральні й лазне-пральні комбінати
--------------------------------------------------------- | З обробкою за планом на рік | Група за оплатою| | (тис. тонн сухої білизни) | праці | |-------------------------------------+-----------------| |від 8, 8 | III | |-------------------------------------+-----------------| |від 5, 9 до 8, 8 | IV | |-------------------------------------+-----------------| |від 4, 1 до 5, 9 | V | |-------------------------------------+-----------------| |від 2, 3 до 4, 1 | VI | |-------------------------------------+-----------------| |від 1, 0 до 2, 3 | VII | ---------------------------------------------------------
9.2.2. Приймальні пункти
--------------------------------------------------------------- | З річним прийманням сухої білизни в | Група за оплатою | | тоннах | праці | |----------------------------------------+--------------------| |понад 300 | I | |----------------------------------------+--------------------| |від 100 до 300 | II | ---------------------------------------------------------------
9.3. Показники для віднесення організацій (підрозділів)
житлово-комунального господарства до груп за оплатою
праці керівних працівників
(невійськовослужбовців)
9.3.1. Житлоуправління та житлово-комунальні відділи --------------------------------------------------------- | Розмір наведеної корисної площі | Групи за оплатою | | (тис. кв. м.) | праці | |------------------------------------+------------------| |від 540 | I | |------------------------------------+------------------| |від 300 до 540 | II | |------------------------------------+------------------| |від 120 до 300 | III | |------------------------------------+------------------| |від 90 до 120 | IV | |------------------------------------+------------------| |від 65 до 90 | V | |------------------------------------+------------------| |від 15 до 65 | VI | ---------------------------------------------------------
Примітки:
1. При наявності наведеної корисної площі від 5 до 15 тисяч
квадратних метрів житлоуправління, житлово-експлуатаційні контори,
житлово-комунальні відділи не створюються, а їх функції виконує
комендант. 2. При віднесенні житлоуправлінь, житлово-комунальних
відділів до груп за оплатою праці керівників і створенні
комендантських дільниць ураховується загальна площа житлових
приміщень та площа нежитлових приміщень у житлових і нежитлових
будівлях (торговельних, складських, культурно-освітніх,
конторських та ін.), у т.ч., прийнятих на обслуговування. При цьому площа нежитлових приміщень враховується з
коефіцієнтом 0,5. Корисна площа готелів і гуртожитків
прирівнюється до житлової площі за співвідношенням 1:3. Площа будівель пам'ятників архітектури і будівель, які
прийнято на окремий рахунок і контроль, ураховується з
коефіцієнтом 7,0. Перелік таких будівель затверджується Кабінетом
Міністрів України. Розмір наведеної корисної площі визначається шляхом
збільшення загальної площі житлових приміщень, що експлуатуються в
житлових будівлях (з урахуванням коефіцієнта), на процент зносу,
розрахований за балансовою вартістю будівель і сумою зносу.
9.3.2. Готелі
-------------------------------------------------------------- | Обсяг прибутку (без урахування різниці | Група за оплатою | | в тарифі) | праці | | у тис. крб. на рік (у цінах 1990 р.) | | |-----------------------------------------+------------------| |понад 1000 | I | |-----------------------------------------+------------------| |від 500 до 1000 | II | |-----------------------------------------+------------------| |від 200 до 500 | III | |-----------------------------------------+------------------| |від 100 до 200 | IV | |-----------------------------------------+------------------| |від 50 до 100 | V | |-----------------------------------------+------------------| |від 20 до 50 | VI | --------------------------------------------------------------
Примітка. При обсязі прибутку до 20 тисяч карбованців на рік
утворюється гуртожиток, працівники якого належать до групи за
оплатою праці відповідно до підпункту 9.3.3 цих показників.
9.3.3. Гуртожитки
-------------------------------------------------------------- | Кількість ліжко-місць у гуртожитку | Група за оплатою | | | праці | |----------------------------------------+-------------------| |понад 900 | I | |----------------------------------------+-------------------| |від 600 до 900 | II | |----------------------------------------+-------------------| |від 350 до 600 | III | |----------------------------------------+-------------------| |від 120 до 350 | IV | |----------------------------------------+-------------------| |від 50 до 120 | V | |----------------------------------------+-------------------| |від 25 до 50 | VI | --------------------------------------------------------------
Примітки:
У гуртожитках з кількістю ліжко-місць менше 25 керівники не
утримуються, а керівництво гуртожитком покладається на
квартирно-експлуатаційну службу військової частини, установи,
військово-навчального закладу, підприємства, організації
Прикордонних військ України, при яких вони створені. При систематичному невиконанні встановлених завдань, низькому
рівні обслуговування населення, якості послуг і погіршенні інших
показників діяльності група за оплатою праці керівників
організацій, структурних одиниць і підрозділів може бути знижена
за рішенням керівника вищої організації на одну групу порівняно з
установленою за затвердженими показниками.
10. Показники і порядок віднесення військових
частин, установ, закладів і організацій Прикордонних
військ України, а також підрозділів військових
частин, з'єднань, військово-навчальних закладів до
груп за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів
(невійськовослужбовців)
10.1. Лабораторії, крім медичних
------------------------------------------------------------------ | Найменування установ і підрозділів | Група за оплатою праці| |----------------------------------------+-----------------------| |Які утримуються за самостійними штатами:| | | центральні | III | | напрямів | | |----------------------------------------+-----------------------| |Військових частин, з'єднань та установ | IV | ------------------------------------------------------------------
10.2. Водопровідно-каналізаційні господарства та очисні
водопровідні й каналізаційні станції
---------------------------------------------------------------- | Найменування установ і підрозділів | Група за| | | оплатою | | | праці | |----------------------------------------------------+---------| |Водопровідно-каналізаційні господарства: | | | обсяг подання води споживачам і очищення| | | (пропусканням) стічних вод на добу ( тис.| | | куб. м): | II | | понад 350 | III | | від 100 до 350 | IV | | від 40 до 100 | V | | від 10 до 40 | VI | | від 1 до 10 | | |----------------------------------------------------+---------| |Очисні водопровідні і каналізаційні станції з| | |середньодобовим обсягом: | | | подання води в мережу або очищення стічних вод| | | (тис. куб. м): | | | понад 200 | III | | від 40 до 200 | IV | | від 10 до 40 | V | | від 1 до 10 | VI | ----------------------------------------------------------------
Примітки до п. 10.2:
10.2.1. У тих випадках, коли на водопровідно-каналізаційні
господарства покладені обов'язки з ремонту й технічного
обслуговування внутрішньовідомчих водопровідних і каналізаційних
мереж, воно може бути віднесене на одну групу вище порівняно з
групою, визначеною за встановленими показниками. 10.2.2. Для обчислення об'ємних показників, які
використовуються для віднесення водопровідно-каналізаційних
господарств та очисних водопровідно-каналізаційних станцій до груп
за оплатою праці керівних працівників застосовуються такі поправні
коефіцієнти: а) щодо водопровідного господарства: | - подання води технічного призначення і води, | закупленої в інших підприємствах | 0,5 - подання води, яка не потребує очищення | 1,0 - подання води для пиття, яка пройшла процес | 1,1 дезінфекції | - подання води для пиття, яка пройшла процес | 1,2 дезінфекції з додатковою обробкою | - подання води для пиття, яка пройшла процеси | 1,3 фільтрування і дезінфекції | - подання води для пиття, яка пройшла процеси | 1,4 фільтрації, дезінфекції з додатковою обробкою, що | 1,5 підвищує її якість | - подання води для пиття, яка надходить у мережу з | підігрівом | 0,2 б) щодо каналізаційного господарства: | 0,85 - пропускання стічних вод через зливову каналізацію | і дренажну мережу | 1,3 - пропускання стічних вод через каналізаційні мережі | 1,4 без очищення | - очищення стічних вод на спорудах механічного | 1,6 очищення з обробкою осадів | - довжина каналізаційних мереж | - очищення стічних вод на спорудах механічної і | біологічної обробки осадів |
10.2.3 Водопровідно-каналізаційні господарства, у яких
експлуатуються 30 і більше свердловин, можуть
бути віднесені на одну групу вище порівняно до
встановлених показників.
10.3. Газове господарство ---------------------------------------------------------------- | Обсяг роботи в умовних одиницях | Група за оплатою праці | |-----------------------------------+--------------------------| |понад 650 | V | |-----------------------------------+--------------------------| |від 300 до 650 | VI | |-----------------------------------+--------------------------| |від 100 до 300 | VII | ----------------------------------------------------------------
Примітки до п. 10.3:
10.3.1. Обсяг роботи газового господарства в умовних одиницях
визначається за такою таблицею:
----------------------------------------------------------------- |Найменування устаткування і споруд | Одиниця | Кількість | | газового господарства | виміру | умовних | | | | одиниць | |------------------------------------+--------------+-----------| |а) щодо мережевого газу: | | | |- мережі і дворова розводка | 1 км | 10 | |- газифіковані квартири | 1000 квартир | 100 | |- газифіковане комунально-побутове | | | |або промислове підприємство | 1 | 0,5 | |- реалізація (транспортування) газу | 1 млн. куб. | 2 | |на рік | м | | |------------------------------------+--------------+-----------| |б) щодо рідкого газу: | | 200 | |- газифіковані квартири | 1000 квартир | | |- газифіковане комунально-побутове | | 3 | |або промислове підприємство | 1 | 0,1 | |- реалізація газу | 1 т | 2 | |- об'єм газорозподільної станції | 1 т | | |- продуктивність газонаповнювальних | 1 автомобіль | 1 | |станцій у можливих заправках | на добу | | -----------------------------------------------------------------
10.3.2 При обчисленні об'єму в умовних одиницях мережевого і
рідкого газу газового господарства, розташованого у сільській
місцевості (крім дачних і робочих селищ), застосовується
поправочний коефіцієнт 2,0 до газифікованих квартир і
комунально-побутових, промислових підприємств, установ та
організацій (ферми, їдальні, школи, дитячі садки і т. ін.). 10.3.3. Газові господарства, які не забезпечують заходів щодо
економного витрачання газу і безперебійного постачання газом
споживачів, а також не забезпечують певного рівня обслуговування
населення, можуть бути віднесені на одну групу нижче за оплатою
праці керівних працівників порівняно з групою, визначеною
відповідно до показників.
10.4. Об'єднані і самостійні комунальні котельні
----------------------------------------------------------------- | Сумарна потужність у Гкал. на годину при кількості | Група | | котлів: | за | | |оплатою | | | праці | |------------------------------------------------------| | | до 3 | від 3 до 10| від 10 до 30|від 30 до 60 | | |-------------+------------+-------------+-------------+--------| |понад 253 | понад 237 | понад 220 | понад 204 | II | |-------------+------------+-------------+-------------+--------| |від 154 до |від 143 до | від 132 до |від 121 до | III | |253 |237 |220 |204 | | |-------------+------------+-------------+-------------+--------| |від 55 до 154|від 50 до |від 44 до |від 38 до | IV | | |143 | 132 |121 | | |-------------+------------+-------------+-------------+--------| |від 13 до 55 |від 11 до 50| від 9 до 44 |до 38 | V | |-------------+------------+-------------+-------------+--------| |від 2,8 до 13|від 3 до 11 | від 3 до 9 | - | VI | |-------------+------------+-------------+-------------+--------| | - |від 1,8 до 3| від 1,8 до 3| - | VII | -----------------------------------------------------------------
Примітка до п. 10.4.
У тих випадках, коли в паспортах котлів або технічному
паспорті котельні теплопотужність котлів і котельні визначена в
гігаджоулях на годину (ГДж/год), то переведення зазначеної
теплопотужності в гігакалорії (Гкал/год) провадиться шляхом
множення теплопотужності в гігаджоулях на годину на коефіцієнт
0,24.
10.5. Теплові господарства, до складу яких входять котельні
----------------------------------------------------------------- | Сумарна теплопотужність в Гкал/год (при кількості | Група | | котлів): | за | |-----------------------------------------------------| оплатою | | до 3 | від 3 | від 10 | від 30 |від 60 до| понад| праці | | | до 10 | до 30 | до 60 | 100 | 100 | | |-------+--------+---------+--------+---------+-------+---------| |понад |понад |понад |понад |понад 209| понад | I | |253 |248 |237 |226 | | 204 | | |-------+--------+---------+--------+---------+-------+---------| |від 154|від 149|від 143 |від 138|від 132 |від 127| | |до 253 |до 248 |до 237 |до 226 |до 209 | до 204| II | |-------+--------+---------+--------+---------+-------+---------| |до 154 |до 149 |до 143 |до 138 |до 132 | до 127| III | |-------+--------+---------+--------+---------+-------+---------| |від 20|від 20|від 19 |від 19|від 18 до| від 16| | |до 55 |до 53 |до 50 |до 48 |46 | до 44 | IV | |-------+--------+---------+--------+---------+-------+---------| |від 8|від 8|від 8 до |від 7 до|від 6 д| - | | |до 20 |до 20 |19 |19 |18 | | V | |-------+--------+---------+--------+---------+-------+---------| |від 4|від 4|від 4 до |від 3,3| - | - | | |до 8 |до 8 |8 |до 7 | | | VI | |-------+--------+---------+--------+---------+-------+---------| |від 1,8|від 1,8|від 1,8 | - | - | - | | |до 4 |до 4 |до 4 | | | | VII | -----------------------------------------------------------------
Примітки до п. 10.5.
У тих випадках, коли в паспортах котлів або технічному
паспорті котельні теплопотужність котлів і котельні визначена в
гігаджоулях на годину (ГДж/год), то переведення зазначеної
теплопотужності в гігакалорії (Гкал/год) провадиться шляхом
множення теплопотужності в гігаджоулях на годину на коефіцієнт
0,24. У разі, коли на начальника теплового господарства
покладаються обов'язки з організації ремонту й технічного
обслуговування вентиляційного господарства і відповідно до
нормативів передбачена посада начальника вентиляційного
господарства (інженера, майстра), то посадовий оклад цьому
начальнику теплового господарства може бути встановлений на одну
групу вище порівняно з групою теплового господарства, визначеною
за встановленими показниками. У цьому разі посада начальника
вентиляційного господарства (інженера, майстра) не комплектується.
10.6. Енергогосподарства
---------------------------------------------------------------- | Енергогосподарства з установленою потужністю | Група за | | струмоприймачів (в кВт) | оплатою праці| |-----------------------------------------------+--------------| |Понад 3000 | I | |-----------------------------------------------+--------------| |від 750 до 3000 | II | ----------------------------------------------------------------
10.7. Об'єднані склади матеріальних засобів
----------------------------------------------------------------- | Обсяг зберігання і річний вантажообіг (у вагонах) | Група за | |----------------------------------------------------| оплатою | |Склади медичної техніки й | Об'єднані склади | праці | | майна | матеріальних засобів | | |--------------------------+-------------------------+----------| |Понад 2000 | - | III | |--------------------------+-------------------------+----------| |від 1300 до 2000 | - | IV | |--------------------------+-------------------------+----------| |від 700 до 1300 | Понад 500 | V | |--------------------------+-------------------------+----------| |від 400 до 700 | До 500 | VI | |--------------------------+-------------------------+----------| |до 400 | - | VII | -----------------------------------------------------------------
Примітка до п. 10.7.
У всіх випадках, коли за одиницю виміру взято вагон, у
розрахунок береться вагон вантажопідйомністю 20 тонн. Розрахунок
обсягу зберігання і річного вантажообігу в 20-тонних вагонах
провадиться відповідно до технічних норм завантаження,
установлених виходячи з максимального використання
вантажопідйомності або місткості вагонів.
Помічник Голови Державного комітету - М.Л.Шубін
начальник фінансово-економічного управліннявверх