Документ z0624-16, действует, текущая редакция — Принятие от 31.03.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.05.2016. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

31.03.2016  № 524


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2016 р.
за № 624/28754

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2015 року за № 433/26878 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзацах третьому, четвертому, шостому і сьомому підпункту 42 пункту 1 цифри «484,14», «16,07», «32,37» і «29,87» замінити відповідно цифрами «613,12», «18,59», «38,69» і «35,33»;

2) додаток 42 до постанови викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2016 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. ВовкДодаток 42
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
31.03.2015  № 1171
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
31.03.2016 № 524)

СТРУКТУРА
одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню відокремленим підрозділом "Курахівська теплова електрична станція" товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Східенерго"

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері
теплопостачання
С. Чернихвверх