Документ z0623-98, текущая редакция — Редакция от 28.01.1999, основание - z0051-99

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 71 від 21.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 жовтня 1998 р.
vd980921 vn71 за N 623/3063

Про затвердження форми N 7мдб "Звіт про кредиторську
заборгованість бюджетних установ" та форми N 7
"Звіт про заборгованість бюджетних установ"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства
N 110 ( z0051-99 ) від 31.12.98 )

На виконання п.5 постанови Кабінету Міністрів України від
18.02.98 N 191 ( 191-98-п ) "Про заходи щодо упорядкування
бюджетних видатків" та з метою контролю за використанням бюджетних
коштів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму N 7мдб "Звіт про кредиторську
заборгованість бюджетних установ" та форму N 7 "Звіт про
заборгованість бюджетних установ" (додаються). 2. Встановити, що міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, установи, організації та підприємства, які
отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, складають
місячну форму N 7мдб "Звіт про кредиторську заборгованість
бюджетних установ" і подають її до 17 числа, починаючи зі звіту за
вересень п.р., та квартальну форму N 7 "Звіт про заборгованість
бюджетних установ" і подають її з квартальним звітом, починаючи зі
звіту за 9 місяців п.р.
Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г.Петрашко
Затверджено
Наказ Головного управління
Державного казначейства
України 21.09.98 N 71
(в редакції наказу від
31.12.98 N 110)
Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ
на 1 _______________ 199_ року
Коди ----------------- Форма N 7мдб за ДКУД | | |---------------| Установа _____________________________________ за ЄДРПОУ | | |---------------| Територія ____________________________________ за КОАТУУ | | |---------------| Код відомчої класифікації видатків ___________ за СПОДУ | | ----------------- Код функціональної класифікації видатків _____
Періодичність: місячна
Одиниця виміру _______________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Код | На | На | у т.ч. | |з/п| | економічної|початок| звітну | простро- | | | |класифікації| року | дату | чена | | | | видатків | | |заборгова-| | | | | | | ність | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |1. | Кредиторська | | | | | | | заборгованість - | | | | | | | всього | | | | | | | у тому числі: | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |2. |Видатки на товари і| 1100 | | | | | |послуги | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |3. |Оплата праці | 1110 | | | | | |працівників | | | | | | |бюджетних установ | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |4. |Нарахування на | 1120 | | | | | |заробітну плату | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |5. |Придбання | 1130 | | | | | |предметів, | | | | | | |матеріалів і послуг| | | | | | |- всього | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |6. |з них: Медикаменти | 1132 | | | | | |та перев'язувальні | | | | | | |матеріали | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |7. |Продукти | 1133 | | | | | |харчування | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |8. |Придбання | 1139 | | | | | |предметів, | | | | | | |матеріалів і послуг| | | | | | |(крім кодів 1132 і | | | | | | |1133) | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |9. |Видатки на | 1140 | | | | | |відрядження | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |10.|Оплата послуг з | 1150 | | | | | |утримання бюджетних| | | | | | |установ | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |11.|Оплата комунальних | 1160 | | | | | |послуг та | | | | | | |енергоносіїв - | | | | | | |всього | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |12.|з них: Оплата | 1161 | | | | | |теплопостачання | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |13.|Оплата | 1162 | | | | | |водопостачання і | | | | | | |водовідведення | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |14.|Оплата | 1163 | | | | | |електроенергії | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |15.|Оплата природного | 1164 | | | | | |газу | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |16.|Оплата інших | 1165 | | | | | |комунальних послуг | | | | | | |та енергоносіїв | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |17.|Дослідження і | 1170 | | | | | |розробки, державні | | | | | | |програми | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |18.|Субсидії і поточні | 1300 | | | | | |трансфертні виплати| | | | | | |- всього | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |19.|Трансферти | 1340 | | | | | |населенню | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |20.|Субсидії і поточні | 1399 | | | | | |трансфертні виплати| | | | | | |(крім коду 1340) | | | | | |---+-------------------+------------+-------+--------+----------| |21.|Капітальні видатки | 2000 | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________________ ___________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" _________________ 199_ р.

( Форма в редакції Наказу Державного казначейства N 110
( z0051-99 ) від 31.12.98 )
Затверджено
Наказ Головного управління
Державного казначейства
України 21.09.98 N 71
(в редакції наказу від
31.12.98 N 110)
Звіт про заборгованість бюджетних установ
на 1 _______________ 199_ року
Коди ---------------- Форма N 7 за ДКУД | | |--------------| Установа ________________________________________ за ЄДРПОУ | | |--------------| Територія _______________________________________ за КОАТУУ | | |--------------| Код відомчої класифікації видатків ______________ за СПОДУ | | ---------------- Код функціональної класифікації видатків ________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру __________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Код |Видатки на | Дебіторська | Кредиторська | |з/п| | еконо- |199_ рік, | заборгованість | заборгованість | | | | мічної |затверджені|-----------------------+-----------------------| | | | класи- |кошторисом | На |На звітну дату | На |На звітну дату | | | |фікації |з урахуван-|початок| |початок| | | | |видатків|ням змін | року | | року | | | | | | | |---------------| |---------------| | | | | | |всього|у т.ч. | |всього|у т.ч. | | | | | | | |простро-| | |простро-| | | | | | | |чена | | |чена | | | | | | | |заборго-| | |заборго-| | | | | | | |ваність | | |ваність | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| | 1.|Видатки на | 1100 | | | | | | | | | |товари і послуги| | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| | 2.|Оплата праці | 1110 | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| | 3.|Нарахування на | 1120 | | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| | 4.|Придбання | 1130 | | | | | | | | | |предметів, | | | | | | | | | | |матеріалів і | | | | | | | | | | |послуг - всього | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| | 5.|з них: | 1132 | | | | | | | | | |Медикаменти та | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| | 6.|Продукти | 1133 | | | | | | | | | |харчування | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| | 7.|Придбання | 1139 | | | | | | | | | |предметів, | | | | | | | | | | |матеріалів і | | | | | | | | | | |послуг (крім | | | | | | | | | | |кодів 1132 і | | | | | | | | | | |1133) | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| | 8.|Видатки на | 1140 | | | | | | | | | |відрядження | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| | 9 |Оплата послуг з | 1150 | | | | | | | | | |утримання | | | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | | | |установ - | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |10.|з них: Оплата | 1151 | | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | |утримання | | | | | | | | | | |власних | | | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |11.|Послуги зв'язку | 1156 | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |12.|Оплата інших | 1157 | | | | | | | | | |поточних | | | | | | | | | | |видатків | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |13.|Оплата | 1160 | | | | | | | | | |комунальних | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | |енергоносіїв - | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |14.|з них: Оплата | 1161 | | | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |15.|Оплата | 1162 | | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |16.|Оплата | 1163 | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |17.|Оплата | 1164 | | | | | | | | | |природного газу | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |18.|Оплата інших | 1165 | | | | | | | | | |комунальних | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |19.|Дослідження і | 1170 | | | | | | | | | |розробки, | | | | | | | | | | |державні | | | | | | | | | | |програми | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |20.|Субсидії і | 1300 | | | | | | | | | |поточні | | | | | | | | | | |трансфертні | | | | | | | | | | |виплати | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |21.|Субсидії | 1310 | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |22.|Трансферти | 1340 | | | | | | | | | |населенню - | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |23.|у т.ч.: Виплата | 1341 | | | | | | | | | |пенсій і | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |24.|Стипендії | 1342 | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |25.|Оплата безплатно| 1343 | | | | | | | | | |наданих квартир | | | | | | | | | | |і комунальних | | | | | | | | | | |послуг | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |26.|Інші трансферти | 1344 | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |27.|Субсидії і | 1399 | | | | | | | | | |поточні | | | | | | | | | | |трансфертні | | | | | | | | | | |виплати (крім | | | | | | | | | | |коду 1340) | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |28.|Придбання | 2100 | | | | | | | | | |основного | | | | | | | | | | |капіталу | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |29.|Придбання | 2110 | | | | | | | | | |обладнання і | | | | | | | | | | |предметів | | | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |30.|Капітальне | 2120 | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |31.|Капітальний | 2130 | | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |32.|Придбання землі | 2300 | | | | | | | | | |і нематеріальних| | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |33.|Капітальні | 2400 | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | |---+----------------+--------+-----------+-------+------+--------+-------+------+--------| |34.|Всього | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________________ ___________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" _________________ 199_ р.

( Форма в редакції Наказу Державного казначейства N 110
( z0051-99 ) від 31.12.98 )вверх