Документ z0614-17, действует, текущая редакция — Редакция от 09.08.2019, основание - z0740-19

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2017  № 228


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2017 р.
за № 614/30482

Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 160 від 27.03.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики
та продовольства
№ 341 від 06.07.2017
№ 499 від 07.09.2017
№ 425 від 31.08.2018
№ 514 від 26.10.2018
№ 160 від 27.03.2019
№ 328 від 14.06.2019}

Відповідно до пунктів 11, 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми, що додаються:

№ 1 "Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва та/або спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників;

{Абзац другий пункту 1 в редакції з Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 160 від 27.03.2019}

№ 2 "Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання";

№ 3 "Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання";

№ 4 "Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання";

№ 5 «Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості вагонів та устатковання»;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 160 від 27.03.2019}

№ 6 «Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості вагонів та устатковання»;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 160 від 27.03.2019}

№ 7 «Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості вагонів та устатковання».

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 160 від 27.03.2019}

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 341 від 06.07.2017}

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

Міністр

Т. Кутовий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
18.04.2017 № 228

Форма № 1

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва та/або спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників

{Форма № 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 499 від 07.09.2017, № 425 від 31.08.2018, № 514 від 26.10.2018, № 160 від 27.03.2019}

Директор Департаменту
землеробства
та технічної політики
в АПК Міністерства
аграрної політики
та продовольства України


В. Топчій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
18.04.2017 № 228

Форма № 2

ІНФОРМАЦІЯ
про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання

{Форма № 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 425 від 31.08.2018, № 514 від 26.10.2018, № 328 від 14.06.2019}

Директор Департаменту
землеробства
та технічної політики в АПКВ. Топчій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
18.04.2017 № 228

Форма № 3

ІНФОРМАЦІЯ
про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання

{Форма № 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 425 від 31.08.2018, № 514 від 26.10.2018, № 328 від 14.06.2019}

Директор Департаменту
землеробства
та технічної політики в АПКВ. Топчій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
18.04.2017 № 228
(в редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 06.07.2017 № 341)

Форма № 4

РЕЄСТР
сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання

{Форма № 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 341 від 06.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 425 від 31.08.2018, № 514 від 26.10.2018, № 328 від 14.06.2019}

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПКВ. ТопчійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
27 березня № 160

Форма № 5

ІНФОРМАЦІЯ
про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості вагонів та устатковання

Заступник начальника
Управління технічної
політики в АПК -
начальник відділу
інженерно-технічного
забезпечення


П. Гринько

{Наказ доповнено Формою № 5 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 160 від 27.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 328 від 14.06.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
27 березня № 160

Форма № 6

ІНФОРМАЦІЯ
про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості вагонів та устатковання

Заступник начальника
Управління технічної
політики в АПК -
начальник відділу
інженерно-технічного
забезпечення


П. Гринько

{Наказ доповнено Формою № 6 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 160 від 27.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 328 від 14.06.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
27 березня № 160

Форма № 7

РЕЄСТР
сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості вагонів та устатковання

Заступник начальника
Управління технічної
політики в АПК -
начальник відділу
інженерно-технічного
забезпечення


П. Гринько

{Наказ доповнено Формою № 7 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 160 від 27.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 328 від 14.06.2019}вверх