Документ z0612-01, утратил силу, текущая редакция — Отмена от 11.11.2007, основание - z1235-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 549/333/147 від 16.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2001 р.
за N 612/5803
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 369/1105/336 ( z1235-07 ) від 05.10.2007 }
Про затвердження розмірів плати за послуги, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції МВС
України, та Порядку її справляння
{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції N 6/38
( v6_38323-05 ) від 04.04.2005 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23
травня 2001 р. N 556 ( 556-2001-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, що надаються підрозділами Державної автомобільної
інспекції Міністерства внутрішніх справ" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити розміри плати за послуги, що надаються
підрозділами Державної автомобільної інспекції МВС України, та
Порядок її справляння ( z0613-01 ) (додаються). 2. Начальникам ГУМВС, УМВС України в АР Крим, областях,
містах Києві та Севастополі привести свої рішення з питань надання
платних послуг підрозділами Державної автомобільної інспекції МВС
України у відповідність з цим наказом. 3. Вважати таким що втратив чинність спільний наказ
Міністерства фінансів України і Міністерства внутрішніх справ
України від 22 лютого 1995 р. N 29/122 ( z0077-95 ) "Про
затвердження Положення про порядок внесення та використання плати
за проведення державного технічного огляду, реєстрацію і
перереєстрацію автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з
навичок керування ними та екзаменів з правил дорожнього руху",
зареєстрований у Мін'юсті України 22.03.95 за N 77/613. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління ДАІ
МВС України (Міленін О.Л.).
Міністр внутрішніх справ України
генерал-полковник міліції Ю.О.Смирнов
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Міністр економіки України О. Шлапак
Погоджено:
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.І.Мельниченко
12 липня 2001 р.
Погоджено:
Голова Державного Комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва О.В.Кужель
5 липня 2001 р.
Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства
фінансів України, Міністерства
економіки України
16 липня 2001 р. N 549/333/147
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2001 р.
за N 612/5803
Розміри
плати за послуги, що надаються підрозділами Державної
автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України
--------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування послуги | Одиниця |Вартість | |з/п| | виміру | (грн.) | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| | 1 |Державний технічний огляд автомобілів,|Один | | | |автобусів, мототранспорту та причепів,|транспортний | | | |огляд транспортних засобів під час|засіб | | | |реєстрації, перереєстрації, зняття з| | | | |обліку, видачі дозволу на| | | | |переобладнання або заміни номерного| | | | |агрегата, оформлення допуску до| | | | |перевезення небезпечних вантажів: | | | | |автомобілів, автобусів | | 7,50 | | |мототранспорту та причепів | | 4,50 | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| | 2 |Реєстрація (перереєстрація) |Одного | | | |транспортних засобів |транспортного| 7,20 | | | |засобу | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| | 3.|Приймання іспитів з Правил дорожнього|В одного | | | |руху ( 1094-93-п ) та навичок |кандидата за | | | |керування транспортними засобами |кожний іспит | 9,74 | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| | 4 |Оформлення реєстраційних документів і|За один | | | |документів на право керування|документ | | | |транспортними засобами | | 11,40 | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| | 5 |Приймання іспитів у водіїв на право|В одного | | | |керування транспортними засобами з|кандидата за | | | |небезпечними вантажами |кожний іспит | 14,60 | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| | 6 |Оформлення свідоцтв про підготовку|Одного | | | |водіїв транспортних засобів, що|свідоцтва | | | |перевозять небезпечні вантажі | | 8,20 | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| | 7 |Перевірка технічного стану|Одного | | | |транспортних засобів із застосуванням|транспортного| | | |діагностичного обладнання і|засобу | 34,00 | | |контрольно-вимірювальних приладів на| | | | |відповідність вимогам безпеки| | | | |дорожнього руху | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| | 8 |Перевірка двигунів транспортних|Одного | | | |засобів на вміст шкідливих речовин у|транспортного| | | |відпрацьованих газах з видачею|засобу | 11,00 | | |екологічної картки | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| | 9 |Супроводження патрульним транспортом|Одного | | | |Державтоінспекції автомобілів,|транспортного| | | |автобусів, інших транспортних засобів|засобу | | | |та вантажів (за замовленням юридичних|одним | | | |та фізичних осіб) |автомобілем | 3,00 | | | |супроводу за | | | | |кожний 1 км | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |10 |Оформлення свідоцтв про допуск|Одного | | | |транспортних засобів до перевезення|транспортного| | | |небезпечних вантажів |засобу | 29,20 | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |11 |Надання консультаційної допомоги для|Одному | | | |складання іспитів екстерном на право|кандидату за | | | |керування транспортними засобами|одну | | | |категорії "А" і "В" ( без попередньої|консультацію | 29,20 | | |підготовки на курсах водіїв) | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |12 |Обстеження новостворюваних навчальних|Однієї | | | |закладів з підготовки водіїв на|організації | | | |відповідність установленим вимогам та|за одне | | | |оформлення документів на право|обстеження | 300,0 | | |проведення такого навчання | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |13 |Надання навчальним закладам з|Одній | | | |підготовки водіїв консультаційної|організації | | | |допомоги в розробленні документації,|за одну | | | |створенні відповідної навчальної бази,|консультацію | 151,95 | | |удосконаленні підготовки водіїв | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |14 |Підготовка та видача технічних умов на|Для однієї | 60,00 | | |обладнання технічними засобами|ділянки | | | |регулювання дорожнього руху окремих| | | | |ділянок автомобільних доріг, вулиць і| | | | |залізничних переїздів під час| | | | |виконання ремонтно-будівельних та| | | | |інших робіт, крім аварійних | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |15 |Надання допомоги в розробленні|Одного | 47,00 | | |проектів і схем організації дорожнього|проекту | | | |руху на автомобільних дорогах, вулицях|або схеми | | | |і залізничних переїздах | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |16 |Перевірка проектної документації на|Одного | 84,30 | | |відповідність наданим технічним умовам|комплекту | | | |та чинним нормативно-правовим актам з|документації | | | |безпеки дорожнього руху | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |17 |Розроблення технічних умов на: | | | | |- будівництво автокооперативів,|За розробленн| 61,60 | | |автостоянок, пунктів технічного|технічних умо| | | |обслуговування транспортних засобів,|на один об'єк| | | |споруд торговельно-побутового| | | | |призначення та інших об'єктів| | | | |дорожньої інфраструктури, встановлення| | | | |рекламних носіїв тощо; | | | | |- реконструкцію та капітальний ремонт| | 43,80 | | |автокооперативів, автостоянок та інших| | | | |об'єктів дорожньої інфраструктури; | | | | |- будівництво та реконструкцію| | 76,20 | | |автозаправних станцій, залізничних| | | | |переїздів, комплексів дорожнього| | | | |сервісу | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |18 |Розроблення комп'ютерних макетів та|За розробку | 45,40 | | |організація виготовлення|одного макета| | | |інформаційно-вказівних та дорожніх| | | | |знаків індивідуального проектування| | | | |відповідно до вимог стандартів та| | | | |технічних умов | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |19 |Складання тимчасових схем організації|За одну | 48,60 | | |дорожнього руху та обладнання засобами|схему | | | |організації дорожнього руху місць| | | | |проведення спортивних та інших масових| | | | |заходів, які можуть створити перешкоди| | | | |дорожньому руху | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |20 |Підготовка умов та визначення|За розробку | 165,20 | | |маршрутів руху транспортних засобів|одного | | | |для підприємств та власників,|маршруту | | | |діяльність яких пов'язана з| | | | |перевезенням пасажирів | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |21 |Обстеження підприємств, установ та|За обстеження| 136,10 | | |організацій для відкриття|однієї | | | |автогосподарств і оформлення|установи | | | |необхідних документів | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |22 |Проведення експертної оцінки технічних|За експертну | 48,60 | | |умов для перевезення небезпечних|оцінку одних | | | |вантажів на відповідність правилам,|технічних | | | |нормам і стандартам забезпечення|умов | | | |безпеки дорожнього руху | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |23 |Оформлення та видача дозволів і| | | | |погодження: | | | | |- на встановлення і використання на|За один | 9,95 | | |транспортних засобах спеціальних|дозвіл | | | |звукових і/або світлових сигнальних|(погодження) | | | |пристроїв синього або жовтого| | | | |кольору; | | | | |- на перевезення великогабаритних,| | 35,70 | | |великовагових, небезпечних та| | | | |спеціальних вантажів | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |24 |Надання практичної допомоги з питань|Одній | 243,00 | | |приведення матеріально-технічної бази|організації | | | |та документації у відповідність з| | | | |установленими вимогами для провадження| | | | |підприємницької діяльності, пов'язаної| | | | |з реалізацією транспортних засобів | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |25 |Перевірка на відповідність|За один | 17,80 | | |встановленим правилам, нормам і|комплект | | | |стандартам з безпеки дорожнього руху|документів | | | |документів на розміщення реклами на|або одне | | | |транспортних засобах та рекламних|погодження | | | |носіїв з оформленням відповідних| | | | |погоджень | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |26 |Оформлення технічних умов на|На один | 77,75 | | |переобладнання транспортного засобу |транспортний | | | | |засіб | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |27 |Проведення перевірки автомобілів,|Одного | 43,76 | | |причепів (виготовлених самостійно) на|транспортного| | | |відповідність вимогам безпеки|засобу | | | |дорожнього руху, нормам і стандартам з| | | | |оформленням відповідних документів | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |28 |Оформлення дозволу на заміну номерного|Одного | 48,60 | | |агрегата транспортного засобу |дозволу | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |29 |Розроблення комп'ютерних макетів та|Для одного | | | |організація виготовлення номерних|номерного | | | |знаків транспортних засобів, які|знака | | | |виготовляються за індивідуальними| | | | |замовленнями їх власників, і касет для| | | | |номерних знаків: | | | | |- 3 символи | | 100,00 | | |- кожний наступний (до 7 символів) | | 30,00 | | |- графічний елемент | | 300,00 | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |30 |Підготовка документів та оформлення|Одного | 34,05 | | |висновку щодо подальшої експлуатації|транспортного| | | |транспортного засобу, ідентифікаційні|засобу | | | |номери кузова (рами) якого підроблені| | | | |або який розшукується правоохоронними| | | | |органами іноземних держав | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |31 |Проведення оцінки вартості|Одна оцінка | 29,20 | | |транспортного засобу або номерного|одного | | | |вузла та агрегата з видачею|транспортного| | | |встановлених документів |засобу | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |32 |Надання у користування систем|За добу | За першу | | |спостереження за рухом транспортних| | добу | | |засобів суб'єктам підприємницької| | 58,95 | | |діяльності, що перевозять небезпечні| | За кожну | | |вантажі, з метою їх захисту від| | наступну | | |незаконного заволодіння та запобігання| | добу | | |надзвичайним ситуаціям | | 8,00 | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |33 |Підготовка виставок спецтехніки,|За годину | 10,00 | | |спецзасобів та обладнання|використання | | | |Державтоінспекції, надання зразків| | | | |спецтехніки, спецзасобів та обладнання| | | | |Державтоінспекції для експонування на| | | | |виставках, використання під час кіно-,| | | | |відео-, фотозйомок, показів та| | | | |презентацій (за замовленням) | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |34 |Доставка, у тому числі з використанням|Одного | 6,26 за | | |спеціальних транспортних засобів,|транспортного| 1 км | | |затриманих або технічно несправних|засобу | | | |транспортних засобів до місця| | | | |зберігання | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |35 |Зберігання транспортних засобів на|За добу | За першу | | |спеціальних майданчиках і стоянках|одного | добу | | |Державтоінспекції |транспортного| 17,10 | | | |засобу | За кожну | | | | | наступну | | | | | добу | | | | | 10,00 | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |36 |Маркування автомобілів, установлення|Одного | 27,47 | | |технічних пристроїв та систем для|транспортного| | | |забезпечення захисту транспортних|засобу | | | |засобів від незаконного заволодіння| | | | |(за зверненням) | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |37 |Надання консультацій, довідкових та|За одну | 21,95 | | |інформаційних матеріалів з питань|консультацію | | | |реєстраційно-екзаменаційної та іншої|(комплект | | | |діяльності в межах компетенції|матеріалів) | | | |Державтоінспекції (за зверненням) | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |38 |Надання підприємствам (об'єднанням),|За один | 182,04 | | |установам та організаціям усіх форм|дозвіл | | | |власності дозволу на право проведення| | | | |технічних оглядів транспортних засобів| | | | |спеціально уповноваженими комісіями | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |39 |Проведення перевірки за наявними|Одного | 19,44 | | |обліками реєстрації (перереєстрації)|транспортного| | | |або знаходження транспортного засобу в|засобу за | | | |розшуку, встановлення року|одну | | | |виготовлення транспортного засобу,|перевірку | | | |справжності реєстраційних документів,| | | | |підтвердження факту придбання| | | | |(розмитнення), отримання іншої| | | | |інформації про транспортний засіб з| | | | |видачею у разі потреби відповідної| | | | |довідки | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |40 |Проведення перевірок (аналогічних|Одного | 24,35 | | |зазначеним у пункті 39) з|транспортного| | | |використанням можливостей|засобу за | | | |Національного центрального бюро|одним запитом| | | |інтерполу в Україні та обліків| | | | |правоохоронних органів зарубіжних| | | | |країн з видачею у разі потреби| | | | |відповідної довідки | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |41 |Проведення перевірки за наявними|За один вид | 19,44 | | |обліками видачі або вилучення|перевірки | | | |посвідчення водія, допуску водія до|щодо однієї | | | |перевезення небезпечних вантажів,|особи | | | |причетності до дорожньо-транспортної| | | | |пригоди, скоєння порушень Правил| | | | |дорожнього руху ( 1094-93-п) з видачею| | | | |у разі потреби відповідної довідки | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |42 |Оформлення документів, пов'язаних з|Одного | 9,75 | | |придбанням або реалізацією|документа на | | | |транспортних засобів та кузовів (рам) |один ТЗ або | | | | |кузов (раму) | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |43 |Перевірка відповідності тонування скла|Одного | 36,70 | | |автомобіля вимогам стандартів з|транспортного| | | |видачею встановленого документа (за|засобу | | | |зверненням) | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |44 |Розроблення проектної документації на|Одного | 29,18 | | |будівництво і ремонт дитячих|комплекту | | | |автомістечок у місцях відпочинку|документації | | | |населення та обладнання| | | | |автомайданчиків на території| | | | |навчальних закладів | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |45 |Проведення лекцій на|З одного | 19,44 | | |автопідприємствах, в установах, а|громадянина | | | |також для громадян, які порушили| | | | |Правила дорожнього руху ( 1094-93-п ),| | | | |за додатковою програмою вивчення цих| | | | |Правил | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |46 |Фотографування або відеозапис місць|Одного місця | 65,30 | | |дорожньо-транспортних пригод,|пригоди або | | | |виявлених фактів протиправних дій,|одного ТЗ | | | |пошкоджених транспортних засобів (за| | | | |замовленням) | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |47 |Забезпечення нагляду за дорожнім рухом|За одну добу | За першу | | |у конкретно визначених місцях і|одним | добу | | |ділянках вулично-дорожньої мережі (за|працівником | 21,15 | | |замовленням юридичних та фізичних| | За кожну | | |осіб) | | наступну | | | | | добу | | | | | 15,00 | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |48 |Розроблення, випуск і розповсюдження| | п.2 постанови | | |методичної літератури та засобів| | Кабінету | | |наочної агітації з питань забезпечення| | Міністрів | | |безпеки дорожнього руху | | України | | | | | від 31.01.92 | | | | | N 47 | | | | | ( 47-92-п ) | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |49 |Реалізація продукції Державтоінспекції| | п.2 постанови | | |перелік якої встановлюється МВС, | | Кабінету | | |учасникам дорожнього руху | | Міністрів | | | | | України | | | | | від 31.01.92 | | | | | N 47 | | | | | ( 47-92-п ) | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |50 |Охорона транспортних засобів, вантажів|За одну | За першу | | |у місцях їх вимушеного паркування або|годину | годину | | |складування (за зверненням) |одного | 9,72 | | | |транспортного| За кожну | | | |засобу | наступну | | | |(одиниці | годину | | | |вантажу) | 2 грн. | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |51 |Обстеження з виїздом на місце|За одне | 90,77 | | |території або окремих ділянок|обстеження | | | |автомобільних доріг, вулиць і|однієї | | | |залізничних переїздів, на яких|ділянки | | | |планується проведення| | | | |ремонтно-будівельних та інших робіт,| | | | |розміщення об'єктів дорожньої| | | | |інфраструктури, автокооперативів,| | | | |споруд дорожнього сервісу,| | | | |встановлення рекламних носіїв тощо | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |52 |Комп'ютерні послуги під час оформлення|За одну | 16,00 | | |реєстраційних документів, посвідчень|послугу | | | |водія, дозволів та інших документів | | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |53 |Ламінування документів |За один | 4,50 | | | |документ | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |54 |Надання учасникам дорожнього руху|За одне | 2,15 | | |телефонного та факсимільного зв'язку|замовлення | | | |(за винятком необхідності у разі|(без | | | |скоєння дорожньо-транспортних пригод,|урахування | | | |аварій та катастроф) |послуг | | | | |зв'язку) | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |55 |Надання в користування юридичним або|З однієї | За годину | | |фізичним особам: |особи | | | |- автодрому; | | 11,00 | | |- робочого місця в класі, де складають| | 13,50 | | |іспити; | | | | |- службового транспортного засобу для| | 39,60 | | |проведення навчання кандидатів у водії| | | | |та осіб, які готуються до складання| | | | |практичного та теоретичного іспиту; | | | | |- тирів, спортзалів, залів проведення| | 9,50 | | |засідань або інших службових приміщень| | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |56 |Копіювання документів: |За один | | | | |примірник | | | |- формат А3 | | 0,30 | | |- формат А4 | | 0,15 | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |57 |Виїзд на місце стоянки транспортного|За огляд | 37,00 | | |засобу для проведення його технічного|одного | | | |огляду |транспортного| | | | |засобу | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |58 |Доставка реєстраційних документів та|Доставка за | 47,98 | | |номерних знаків за вказаною адресою |однією | | | | |адресою | | |---+--------------------------------------+-------------+----------------| |59 |Оформлення та видача довідок про|За оформлення| 34,05 | | |обставини дорожньо-транспортних пригод|однієї довідк| | | |(за зверненням страхових організацій| | | | |та інших юридичних та фізичних осіб) | | | ---------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління ДАІ МВС України О.Л.Міленін
Керівник Департаменту по бюджету
Міністерства фінансів України А.А.Максюта
Керівник Департаменту економіки оборони,
правоохоронної діяльності, техногенної
безпеки та державних закупівль
Міністерства економіки України В.В.Зубареввверх