Документ z0606-11, действует, текущая редакция — Редакция от 17.02.2017, основание - z0078-17

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.02.2011  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2011 р.
за № 606/19344

Про комплекс заходів щодо створення річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури
№ 53  від 30.01.2013
№ 229 від 23.06.2015
№ 463 від 23.12.2016}

Відповідно до Директиви 2005/44/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи від 07.09.2005 "Про гармонізовану Річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах Співтовариства", статей 3, 10 Кодексу торговельного мореплавства України, Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1137, з метою підвищення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, ефективності використання суднового ходу на внутрішніх водних шляхах та охорони навколишнього природного середовища НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України, що додається.

2. Визначити ДП "Дельта-лоцман" відповідальним за здійснення проектних, технічних та технологічних заходів, планування, фінансування заходів щодо створення та подальшої експлуатації річкової інформаційної служби.

3. Укрморрічфлоту подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

К.Єфименко

ПОГОДЖЕНО: 

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

Перший заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництваР. Кузьмін

А. Мярковський
Г. Яцишина


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
25.02.2011  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2011 р.
за № 606/19344

ПОЛОЖЕННЯ
про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює організаційно-правовий статус, функції та права річкової інформаційної служби.

1.2. Річкова інформаційна служба (далі - РІС) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, в тому числі цим Положенням.

1.3. Дія цього Положення поширюється на відносини, що виникають між РІС та суднами, судноплавними компаніями, підприємствами, установами та організаціями галузі морського та річкового транспорту.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

головний центр РІС - структурний підрозділ РІС, на якому встановлено центральний сервер, що акумулює інформацію з усіх регіональних центрів з метою її подальшої обробки та збереження для вирішення завдань стратегічного планування руху суден та вантажоперевезень;

зона дії РІС - район, у межах якого РІС виконує закріплені за нею функції;

регіональна служба регулювання руху суден (далі - РСРРС) - структурний підрозділ служби регулювання руху суден;

регіональний центр РІС - структурний підрозділ РІС, на якому встановлено сервер РІС та організовано взаємодію з суднами, судноплавними компаніями, підприємствами, установами і організаціями галузі морського та річкового транспорту та іншими інформаційними службами на внутрішніх водних шляхах України;

РІС - служба, яка входить до складу державного підприємства "Дельта-лоцман" та взаємодіє з службою регулювання руху суден на внутрішньому водному транспорті, сприяє керуванню рухом суден та перевезенням на внутрішніх водних шляхах, у взаємодії з іншими видами транспорту (морським, автомобільним та залізничним) з метою сприяння безпечному та ефективному процесу перевезень і найбільш повному використанню можливостей внутрішніх водних шляхів України;

служба регулювання руху суден (далі - СРРС) - структурний підрозділ ДП "Дельта-лоцман".

II. Зона дії РІС

2.1. Зона дії РІС на українській ділянці р. Дунай охоплює ділянку р. Дунай від гирла р. Прут до виходу в море Кілійським гирлом, включаючи рукави Іванешт, Соломонів і Прямий, Старостамбульське гирло та гирло Бистре.

2.2. Зона дії РІС на українській ділянці р. Дніпро охоплює ділянку р. Дніпро від порту Очаків до кордону з Республікою Білорусь по руслах р. Дніпро і р. Прип'ять до кордону з Республікою Білорусь та по руслу р. Десна від устя до м. Чернігів.

2.3. Головний центр РІС розташований у м. Одеса.

2.4. Регіональний центр "РРІС - Дунай" розташований у м. Ізмаїл.

2.5. Регіональний центр "РРІС - Дніпро" розташований у м. Київ.

2.6. Регіональні субцентри "РРІС - Дунай" розташовані на об'єктах СРРС державного підприємства "Дельта-лоцман" - пост регулювання руху суден (далі - ПРРС) "Рені" і ПРРС "Вилкове".

2.7. Регіональні субцентри "РРІС - Дніпро" розташовані у містах Дніпропетровськ, Запоріжжя, Каховка.

III. Завдання та функції РІС

3.1. Головне завдання РІС - забезпечити безпеку судноплавства, ефективність перевезень внутрішніми водними шляхами та охорону навколишнього середовища, покращити взаємодію з іншими видами транспорту (морським, автомобільним та залізничним).

3.2. РІС виконує такі функції:

3.2.1. Виявлення суден на підходах до зони дії РІС, встановлення зв'язку з ними, отримання та реєстрація необхідних даних щодо рейсу кожного судна.

3.2.2. Інформаційне забезпечення судноплавства шляхом передачі на судна гідрометеорологічної інформації, відомостей про зміни у роботі засобів навігаційного оснащення (далі - ЗНО), про зміщення плавучих ЗНО із штатних місць та іншої навігаційно-гідрографічної і гідрологічної інформації в зоні дії РІС, інформації про стан руху в зоні дії РІС та фактори, що впливають на умови навігації. Інформація розміщується на офіційному сайті РІС.

3.2.3. Забезпечення безпеки судноплавства шляхом організації руху, надання суднам рекомендацій, що стосуються черговості руху, часу початку руху, маршруту, швидкості та інтервалів руху, місця якірної стоянки, а також попередження суден у разі загрози розвитку ситуації небезпечного зближення з іншими суднами та надання рекомендацій щодо уникнення зіткнення, попередження судна у разі відхилення його від безпечного маршруту плавання та повернення до зазначеного маршруту.

3.2.4. Участь в аварійно-рятувальних, буксирних роботах, інформування про днопоглиблювальні та інші роботи, що проводяться в зоні дії РІС, шляхом задіяння усіх потрібних для цього засобів зв'язку, своєчасної комутації та ретрансляції відповідних повідомлень.

3.2.5. Установлення зв'язку між суднами, береговими організаціями та службами з питань, що пов'язані із забезпеченням безпеки руху суден і ефективності перевезень.

3.2.6. Збирання, обробка, розповсюдження інформації щодо стану судноплавних шляхів, руху суден та перевезення.

3.2.7. Взаємодія з відповідними службами інших країн з метою забезпечення передачі необхідної інформації із суден користувачам РІС та у зворотному напрямку.

3.2.8. Взаємодія з іншими службами, які функціонують на внутрішніх водних шляхах України, для забезпечення виконання покладених на РІС завдань.

3.2.9. Створення та підтримання офіційного сайта РІС, забезпечення своєчасного оновлення розміщеної на ньому інформації.

3.2.10. Організація професійної підготовки, навчання операторів та персоналу РІС, а також користувачів РІС.

3.2.11. Сприяння службам транспортної логістики портів у забезпеченні ефективності перевезень на внутрішніх водних шляхах України.

3.2.12. Створення бази даних РІС та статистична обробка інформації.

IV. Структура та устаткування РІС

4.1. До складу РІС входять головний та регіональні центри РІС, через які РІС виконує свої функції.

4.2. Радіозв'язок РІС із суднами в зоні її дії повинен здійснюватися у діапазоні морської рухомої служби зв'язку через РСРРС, яка повинна забезпечувати надійний зв'язок із суднами, що перебувають в зоні її дії і на підходах до неї, та мати необхідну кількість каналів зв'язку для виконання функцій РІС. Кількість закріплених за РСРРС радіоканалів визначається за обсягом інформації, що передається, та інтенсивністю судноплавства в цій зоні.

4.3. Радіообмін РСРРС із суднами, а також інформація про поточну судноплавну обстановку в зоні її дії повинні реєструватися головним центром РІС для їх подальшого зберігання на електронних носіях головного та регіональних центрів РІС.

4.4. Передача електронних повідомлень із суден і передача повідомлень на судна здійснюються через операторів мобільного зв'язку або іншу мережу широкосмугового бездротового зв'язку.

4.5. РІС повинна забезпечити покриття своєї зони дії базовими станціями автоматичної ідентифікаційної системи, а в разі потреби - використовувати контрольно-коригувальні станції.

4.6. Устаткування локальної та розподіленої обчислювальних мереж розміщується у головному та регіональних центрах РІС.

4.7. Фінансування РІС здійснюється за рахунок джерел, не заборонених законодавством.

{Пункт 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 53 від 30.01.2013}

4.8. Судна, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС, мають бути забезпечені необхідним обладнанням та системами згідно з переліком, наведеним у додатку до цього Положення (далі - Перелік), з урахуванням таких рекомендацій:

4.8.1. Забезпечення функціонування радіоустановок, що використовуються на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС, в діапазоні дуже високих частот (ДВЧ) морської рухомої служби (156-162 МГц). Після встановлення берегового обладнання забезпечити наявність в них автоматичної системи ідентифікації відправника повідомлення (ATIS) та відповідність їх експлуатаційних характеристик вимогам додатка 3 до Регіональної угоди про радіотелефонну службу на внутрішніх судноплавних  шляхах від 06 квітня 2000 року, м. Базель.

ідпункт 4.8.1 пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 229 від 23.06.2015}

4.8.2. Обладнання системи відображення електронних карт і інформації для внутрішнього судноплавства (далі - ECDIS) повинно відповідати вимогам Резолюції № 48 "Рекомендації, що стосуються системи відображення електронних карт та інформації для внутрішнього судноплавства (ECDIS для внутрішнього судноплавства)" Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй.

4.8.3. Річкова автоматична ідентифікаційна система (далі - AIS) повинна відповідати вимогам Резолюції № 63 "Міжнародний стандарт для систем виявлення і відстеження суден на внутрішніх водних шляхах" Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй та забезпечувати можливість прийому повідомлень відповідно до Резолюції № 60 "Міжнародний стандарт, що стосується повідомлень судноводіям і систем електронних суднових повідомлень на внутрішньому судноплавстві" Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй.

4.8.4. Обладнання для передачі електронних повідомлень повинно відповідати вимогам Резолюції № 60 "Міжнародний стандарт, що стосується повідомлень судноводіям і систем електронних суднових повідомлень на внутрішньому судноплавстві" Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй.

4.8.5. Обладнання згідно з Переліком повинно забезпечуватись живленням від основного і від аварійного джерела електричної енергії. При цьому для обладнання, наведеного в пункті 3 Переліку, повинно бути передбачено аварійно-перехідне (резервне) джерело живлення.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 4.8 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 53 від 30.01.2013}

4.9. Типи наведених у Переліку обладнання та систем повинні бути схвалені відповідно до Інструкції про схвалення типу суднового радіо і навігаційного обладнання, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 14 липня 2003 року № 531, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 липня 2003 року за № 653/7974.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 4.9 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 53 від 30.01.2013}

4.10. Забезпечення необхідного рівня безпеки роботи обладнання та систем, наведених у Переліку, здійснюється шляхом проведення Регістром судноплавства України технічного нагляду за суднами, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС, з інтервалом не більше дванадцяти місяців.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 4.10 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 53 від 30.01.2013}

4.11. Загальний склад радіо- і навігаційного обладнання суден, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС, визначається Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року № 91, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 4.11 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 53 від 30.01.2013}

4.12. Суднам, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС, рекомендовано максимально використовувати інформацію, яка надається РІС.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 4.12 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 53 від 30.01.2013}

4.13. Рішення щодо фактичного плавання і маневрування судна приймається судноводієм. Будь-яка інформація, що надається РІС, не може замінити собою рішення, що приймається судноводієм.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 4.13 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 53 від 30.01.2013}

V. Взаємовідносини між РІС та суднами, іншими службами

5.1. Зв'язок між РІС та суднами здійснюється через РСРРС. Усі судна в зоні дії РСРРС повинні нести постійну радіовахту на робочих каналах СРРС відповідно до встановлених правил судноплавства в цій зоні.

5.2. Обмін інформацією між РСРРС та суднами, а також записи, що стосуються взаємодії РСРРС із суднами, безпеки судноплавства та охорони довкілля, здійснюються українською, російською чи англійською мовами. У всіх випадках робоча мова, що використовується під час надання послуг, повинна забезпечувати чітке взаєморозуміння між СРРС і суднами.

5.3. Для уніфікації радіопереговорів використовується морський навігаційний словник-розмовник Міжнародної морської організації.

5.4. У разі відсутності радіозв'язку між судном та СРРС передача повідомлень на судно здійснюється за допомогою інших засобів зв'язку та передачі електронних повідомлень або через судна-посередники.

5.5. У разі виконання дій на підставі рекомендацій та вказівок, що отримані від РСРРС, рішення щодо безпосереднього керування судном та забезпечення безпеки його плавання приймає капітан судна.

5.6. Межі зони дії РІС, шляхи та порядок руху суден у цій зоні і їх взаємодії з СРРС, перелік послуг СРРС, робочих каналів радіозв'язку, перелік інформації про судна, яка має передаватися до ПРРС та центрів РІС, зазначаються в повідомленнях мореплавцям (NtoS - notices to skippers). Інформація про зміну відомостей про РІС має бути своєчасно доведена до відома судноводіїв за допомогою відповідних електронних повідомлень шляхом передачі навігаційних попереджень по радіо, в повідомленнях мореплавцям та на відповідному сайті РІС.

5.7. РІС взаємодіє з усіма суднами, судноплавними компаніями, підприємствами, установами та організаціями морського та річкового транспорту незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі діяльність яких пов'язана з транспортуванням вантажів по р. Дунай на внутрішніх водних шляхах України.

5.8. ДУ "Держгідрографія" надає навігаційно-гідрографічну та картографічну інформацію, що стосується відповідної зони дії РІС.

5.9. ДУ "Держгідрографія" та ДП "Укрводшлях" надають РІС інформацію про зміни навігаційних умов та режиму плавання на внутрішніх водних шляхах, розклад роботи шлюзів.

ДП "Дельта-лоцман" надає судноводіям інформацію про навігаційні умови та режим плавання, розклад роботи мостів, шлюзів та метеоінформацію у зоні дії РІС.

{Пункт 5.9 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 463 від 23.12.2016}

{Пункт 5.9 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 463 від 23.12.2016}

5.10. Судна підтверджують отримання інформації від РІС, а інші користувачі РІС забезпечують своєчасне надання, повноту та достовірність даних, необхідних РІС для виконання покладених на неї завдань і функцій.

Директор
Департаменту безпеки


Ю. Гержод


Додаток
до Положення про річкову
інформаційну службу на внутрішніх
водних шляхах України
(пункт 4.8)

ПЕРЕЛІК
необхідного обладнання та систем для суден, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС(1)

№ з/п

Найменування обладнання (системи)

Строки забезпечення суден обладнанням (системами)

1

Пристрій із засобами мобільного підключення до Інтернету для прийому електронної пошти та виходу в мережу Інтернет, а також передачі електронних повідомлень

Пасажирські самохідні судна валовою місткістю 300 і більше та судна, що перевозять небезпечні вантажі, – до початку навігації 2015 року; інші судна – до початку навігації 2017 року

2

Обладнання ECDIS для внутрішнього судноплавства з електронними навігаційними картами (ENC), що може працювати у таких режимах: інформаційний; навігаційний, з накладанням радіолокаційного зображення (4)

3

Радіообладнання для одночасного прийому радіосповіщень про внутрішнє судноплавство на двох каналах ДВЧ (судно-судно та судно-берег)

Пасажирські самохідні судна валовою місткістю 300 і більше та судна, що перевозять небезпечні вантажі, – до початку навігації 2014 року; інші судна – до початку навігації 2016 року

4

Прийомоіндикатор місцезнаходження глобальної навігаційної супутникової системи (GPS), який може бути складовою частиною автоматичної ідентифікаційної системи (AIS)

5

Радіолокатор для отримання даних стосовно інших учасників руху в найближчому оточенні судна (2)

До початку навігації 2017 року

6

Річкова автоматична ідентифікаційна система
(AIS) (3) (4)

Пасажирські самохідні судна валовою місткістю 300 і більше та судна, що перевозять небезпечні вантажі, – до початку навігації 2014 року; інші судна – до початку навігації 2016 року

__________
Примітки:


1. Допускається не встановлювати необхідне обладнання та системи:
а) составу суден, що штовхається, за винятком судна, яке забезпечує основну тягу. При цьому судна, які є частиною составу, що штовхається, повинні вимкнути річкову автоматичну ідентифікаційну систему (AIS);
б) поромам, що не пересуваються самостійно;
в) стоянковим суднам, малим/маломірним та службово-роз’їзним суднам. При цьому таким суднам рекомендується встановити AIS класу (В);
г) суднам технічного флоту, що працюють у караванах. При цьому судно, з якого здійснюється координація роботи каравану, має виконувати вимоги цього переліку;
ґ) суднам, що здійснюють роботи з навігаційно-гідрографічного забезпечення на внутрішніх водних шляхах.
2. Суднам, що здійснюють плавання виключно у світлу пору доби в умовах доброї видимості, допускається не встановлювати такий радіолокатор.
3. Судна, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС, повинні використовувати AIS відповідно до вимог Резолюції № 63 "Міжнародний стандарт для систем виявлення і відстеження суден на внутрішніх водних шляхах" Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй.
4. Суднам днопоглиблювального флоту та пасажирським суднам валовою місткістю не більше 200 одиниць, які здійснюють прогулянкові рейси в межах одного населеного пункту (та в безпосередній близькості до нього) тривалістю до 10 годин, допускається не встановлювати обладнання ECDIS за умови встановлення AIS класу (В).

{Положення доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 53 від 30.01.2013; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 229 від 23.06.2015}вверх