Документ z0604-08, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 31.08.2012, основание - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.06.2008 N 644
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2008 р.
за N 604/15295
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про внесення змін до Порядку здійснення
митного контролю й митного оформлення товарів
із застосуванням вантажної митної декларації

Відповідно до статті 13 Митного кодексу України ( 92-15 ) та
з метою подальшого вдосконалення порядку митного контролю й
митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації,
затвердженого наказом Державної митної служби України від
20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами), такі
зміни:
1.1. Абзац чотирнадцятий підпункту 25 пункту 3 викласти в
такій редакції: "У пункті 7.3 "Опис, кількість і країна походження товарів
(за маркуванням)" Акта зазначаються всі відомості, передбачені
формою Акта, у разі: виявлення невідповідності оглянутих товарів
відомостям, заявленим про них у ВМД; якщо за результатами оцінки
ризику за ВМД автоматизованою системою аналізу та управління
ризиками визначено необхідність проведення митного огляду товару.
В інших випадках до пункту 7.3 Акта вносяться виключно відомості,
обумовлені метою проведення митного огляду. У всіх випадках у
пункті 7.3 Акта наводяться видимі при зовнішньому огляді наявні
ідентифікаційні характеристики товарів".
1.2. Пункт 6.1 доповнити реченням такого змісту: "Відбитки
допоміжних штампів проставляються у верхній частині графи E/J
"Відмітки митного органу відправлення/експорту/призначення" ВМД".
1.3. Викласти додаток 3 до Порядку ( z0439-05 ) в редакції,
що додається.
2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)
допрацювати програмно-інформаційний комплекс "Інспектор 2006" для
забезпечення реалізації вимог цього наказу.
3. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) і
Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та
експертної роботи (Рамусь І.П.) у двомісячний строк після
державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України
внести зміни до Порядку роботи відділу номенклатури та
класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу
контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці,
митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що
переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 07.08.2007 N 667 ( z0968-07 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за
N 968/14235, з метою приведення його у відповідність до вимог
Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів
із застосуванням вантажної митної декларації.
5. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити
інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги
цього наказу.
6. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Федорова О.О.
Голова Державної митної
служби України В.І.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

Додаток 3
до Порядку здійснення
митного контролю й митного
оформлення товарів
із застосуванням вантажної
митної декларації
( z0439-05 )

Форма

ЗАПИТ N ________________ від _______________

Згідно з наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314
підрозділ ________________________________________________________
(назва підрозділу митного органу)
направляє до _____________________________________________________
(назва підрозділу митного органу)
ВМД N __________/__/________ і документи на ______ аркушах з метою
перевірки:
---- класифікації згідно з товарною номенклатурою Митного тарифу ---- України товару N _______________________________ у зв'язку з
____________________________________________________________ (причини: спрацювання автоматизованої системи аналізу
та управління ризиками
____________________________________________________________
та/або вимоги нормативно-правового акта (зазначити
реквізити цього акта(
___________________________________________________________;
та/або спірне питання правильності класифікації
та кодування товарів тощо)
---- правильності визначення митної вартості товару N __________; ---- ---- визначення країни походження товару N _____________________; ---- ---- ____________________________________________________________ ---- (інше завдання для перевірки) ____________________________________________________________
Посадова особа підрозділу ________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище) ---------------- | Місце штампа | | "Під митним | | контролем" | ---------------- Запит, ВМД і документи отримав: __________________________________________________________________
(посада, підпис, дата, час, ініціали, прізвище посадової особи)
Відповідь на запит, ВМД і документи отримав: __________________________________________________________________
(посада, підпис, дата, час, ініціали, прізвище посадової особи)вверх