Документ z0601-97, текущая редакция — Редакция от 01.01.2015, основание - z1365-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 268 від 05.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 грудня 1997 р.
за N 601/2405

Про внесення змін і доповнень до нормативних
документів з бухгалтерського обліку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 193 ( z0515-00 ) від 10.08.2000
N 440 ( z0629-03 ) від 09.07.2003
N 581 ( z1010-05 ) від 23.08.2005
Наказом Міністерства фінансів
N 879 ( z1365-14 ) від 02.09.2014 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11 серпня 1997 р. N 869 ( 869-97-п ) "Про списання курсових
різниць за операціями в іноземній валюті та внесення змін і
доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1993 р. N 250" Н А К А З У Ю:
Внести такі зміни і доповнення:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 581 ( z1010-05 ) від 23.08.2005 }
( Пункт 2 втратив чинність з 1 січня 2001 року на підставі
Наказу Мінфіну N 193 ( z0515-00 ) від 10.08.2000 )
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 879 ( z1365-14 ) від 02.09.2014 }
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства фінансів N 169 ( z0475-96 ) від
15.08.96, до якого вносились зміни } 4. Пункт 8 Положення про
бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення
операцій, що підлягають патентуванню, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 15 серпня 1996 р. N 169
( z0475-96 ) із змінами, що внесені наказом Міністерства фінансів
України від 19 листопада 1996 р. N 244 ( z0690-96 ), викласти в
такій редакції:
"8. У звітному періоді, на який припадає сплачена за
пунктом 7 цього Положення, сума за торговий патент, відображається
по дебету рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом" і кредиту рахунка 31
"Витрати майбутніх періодів".
5. Пункт 4.1 наказу Міністерства фінансів України від
19 листопада 1996 р. N 244 ( z0690-96 ) "Про зміни та доповнення
до нормативних документів з бухгалтерського обліку" визнати таким,
що втратив чинність.
Заступник Міністра А.В.Литвинвверх