Документ z0600-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 21.03.2011, основание - z0265-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 95/185 від 02.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2001 р.
за N 600/5791
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 15/19 ( z0265-11 ) від 11.02.2011 }
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт
(на об'єктах ветеринарного контролю)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт (на об'єктах ветеринарного контролю) (далі -
Ліцензійні умови), що додаються.
2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та
ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О.Б.),
Управлінню організації ветеринарної справи та профілактики
незаразних хвороб тварин Державного департаменту ветеринарної
медицини Мінагрополітики України (Малохатько І.Ф.) у встановленому
порядку забезпечити подання Ліцензійних умов на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державному департаменту ветеринарної медицини забезпечити
публікацію Ліцензійних умов у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та першого
заступника голови Державного департаменту ветеринарної медицини
Мінагрополітики України Горжеєва В.М.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Міністр аграрної політики України І.Г.Кириленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва і Міністерства
аграрної політики України
02.07.2001 р. N 95/185
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2001 р.
за N 600/5791
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт
(на об'єктах ветеринарного контролю)
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ), "Про захист населення від інфекційних
хвороб" ( 1645-14 ), "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ),
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня
2001 року N 641 ( 641-2001-п ) "Деякі питання Державного
департаменту ветеринарної медицини".
1.2. Дія цих Умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання, що зареєстровані в установленому законодавством
порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової
форми та форм власності і ведуть господарську діяльність,
пов'язану з проведенням дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт, а також на фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у зазначеній
сфері.
1.3. Відповідно до чинного законодавства ліцензуванню
підлягає господарська діяльність з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт на об'єктах ветеринарного
контролю.
1.4. Визначені в цих Умовах терміни вживаються у такому
значенні: дезінфекційні роботи - це комплекс ветеринарно-санітарних
заходів, що виконуються з метою знищення збудників інфекційних
хвороб на шляху передачі від джерела інфекції до здорового
організму; дезінсекційні роботи - це комплекс ветеринарно-санітарних
заходів, які включають роботи з винищування та захисту від нападу
шкідливих комах; дератизаційні роботи - це комплекс ветеринарно-санітарних
заходів, які включають роботи з винищування та захисту від
гризунів (у тому числі носіїв та розповсюджувачів інфекційних
хвороб людини і тварин); проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних
робіт включає: застосування, зберігання, транспортування,
фасування і пакування засобів дезінфекції, дезінсекції,
дератизації та приготування робочих розчинів і приманок цих
засобів.
1.5. Ліцензування провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт
проводиться Державним департаментом ветеринарної медицини. Державний департамент ветеринарної медицини відповідно до
статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) делегує повноваження,
передбачені цією статтею, своїм структурним територіальним
підрозділам: Республіканському управлінню ветеринарної медицини АР
Крим, управлінням державної ветеринарної медицини обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
2. Загальні організаційні вимоги провадження
господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт
2.1. Суб'єкт господарювання при проведенні дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт повинен дотримуватися у
частині, що регулює цю діяльність, таких вимог: законодавчих актів України: "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ); "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ); "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ); "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); Кодексу законів про працю України ( 322-08 ); постанови Кабінету Міністрів України: від 8 червня 2001 року
N 641 ( 641-2001-п ) "Деякі питання Державного департаменту
ветеринарної медицини".
2.2. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт здійснюється суб'єктами господарювання на
підставі ліцензії за наявності: відповідної матеріально-технічної бази, яка відповідає
санітарно-гігієнічним нормам щодо проведення робіт з дезінфекції,
дезінсекції, дератизації та охорони праці; нормативно-технічної, інструктивно-методичної, а в разі
потреби технологічної документації.
2.3. Для проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт допускаються лише ті дезінфекційні,
дезінсекційні, дератизаційні засоби, які зареєстровані і дозволені
до застосування в Україні, а також на які є сертифікат якості, що
видається виробником. Забороняється застосування дезінфекційних, дезінсекційних та
дератизаційних засобів з простроченим терміном придатності.
2.4. Виготовлення робочих розчинів та приманок дезінсекційних
і дератизаційних засобів здійснюється за нормативно-технічними
документами, які встановлюють вимоги до дезінсекційних і
дератизаційних робіт. Виготовлення робочих розчинів дезінфекційних
засобів здійснюється відповідно до вимог інструктивно-методичних
документів.
3. Спеціальні вимоги провадження господарської
діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт
3.1. Загальні спеціальні вимоги при проведенні
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт
3.1.1. Виробничі приміщення, які призначені для виготовлення
робочих розчинів та приманок, дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних засобів, повинні відповідати санітарно-гігієнічним
нормам.
3.1.2. Лабораторні прилади, обладнання та апаратура повинні
мати технічні паспорти та підлягати своєчасному технічному
обслуговуванню й атестації, засоби вимірювальної техніки -
своєчасній повірці.
3.1.3. Виробничий персонал, який виконує роботи з
дезінфекції, дезінсекції та дератизації, забезпечується засобами
індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття, захисні окуляри,
гумові рукавички, протигази, респіратори, захисні мазі і пасти)
відповідно до встановлених норм та визначених термінів.
3.1.4. У приміщеннях для виготовлення і зберігання робочих
розчинів та приманок дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних засобів не повинні перебувати сторонні особи і
використовуватись як прохідні для персоналу, який в них не працює.
3.1.5. Кімнати для відпочинку і приймання їжі повинні бути
відокремлені від інших приміщень. Туалети не повинні безпосередньо
сполучатися з виробничими та складськими приміщеннями.
3.1.6. Суб'єкт господарювання, який виконує дезінфекційні,
дезінсекційні, дератизаційні роботи, повинен мати приміщення для
зберігання дезінфекційних засобів.
3.1.7. Сипучі дезінфекційні засоби зберігаються в закритих
приміщеннях у тарі виробника.
3.1.8. Ємкості для зберігання дезінфекційних засобів і
скраплених газів повинні перевищувати за об'ємом транспортну тару.
Заповнення ємкостей для зберігання рідких дезінфекційних засобів і
скраплених газів виконують способами, які унеможливлюють
надходження у повітря шкідливих речовин або контакт з ними шкіри
персоналу. Ємкості для зберігання рідких засобів повинні бути обладнані
рівнемірами або іншими аналогічними пристроями.
3.1.9. Приміщення для зберігання дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних засобів необхідно забезпечити
термометрами і гігрометрами.
3.1.10. Приміщення для зберігання вогненебезпечних та
легкозаймистих речовин повинні бути побудовані з вогнетривких
матеріалів, захищені від світла, прямих сонячних променів,
атмосферних опадів та грунтових вод, ізольовані від інших
складських будівель та від житлових приміщень, мати
пожежно-охоронну сигналізацію.
3.1.11. За відсутності окремих приміщень для зберігання
легкозаймистих речовин допускається зберігання їх у загальних
вогнетривких будівлях, а також у будівлях, поділених на секції,
для зберігання речовин, при обов'язковій ізоляції від сусідніх
приміщень вогнетривкими стінами, які відповідають вимогам пожежної
безпеки. Такі приміщення повинні мати вентиляцію. Легкозаймисті речовини потрібно зберігати осторонь від джерел
відкритого вогню і тепла.
3.1.12. Суб'єкт господарювання забезпечує контроль за
викидами в атмосферне повітря шкідливих речовин, що входять до
складу дезінсекційних та дератизаційних засобів, містять залишки
компонентів дезінфекційних засобів відповідно до вимог Державних
санітарних правил (ДСП) 201-97.
Захист грунту від забруднення побутовими і промисловими
відходами, які містять залишки компонентів дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних засобів, провадять відповідно до
вимог Санітарних правил і норм (СанПиН) 42-128-4690-88.
3.2. Вимоги до проведення дезінфекційних робіт
3.2.1. Дезінфекційні роботи повинні здійснюватись одним із
таких способів: зрошення робочим розчином дезінфекційного засобу поверхонь
приміщень, обладнання, меблів, транспортних засобів тощо за
допомогою гідропульту та іншої дезінфекційної техніки; нанесення аерозолю дезінфекційного засобу на поверхні
приміщень, обладнання, меблів, транспортних засобів тощо за
допомогою розпилювача, який забезпечує переважно дрібнокрапельне
розпилення робочого розчину дезінфекційних засобів; знезараження герметичних приміщень (бокси, спеціальні
транспортні засоби тощо) аерозолями дезінфекційних засобів
об'ємним методом; обробки пароповітряною сумішшю, парою, пароформаліновою
сумішшю, гарячим повітрям у дезінфекційних камерах одягу, взуття
тощо. Вибір способу дезінфекції визначається особливостями
конкретного об'єкта дезінфекції та відповідними
інструктивно-методичними документами.
3.2.2. Робочі розчини дезінфекційних засобів готуються у
спеціально виділеній промаркованій тарі з корозійностійких
матеріалів шляхом інтенсивного перемішування з водою. Для
приготування розчинів лужних дезінфекційних засобів (кальцинована
сода, каустична сода тощо) забороняється використовувати тару, яка
виготовлена з алюмінію, для приготування розчинів перекису водню -
тару, яка виготовлена з низьколегованої сталі, міді, латуні. Для приготування робочих розчинів дезінфекційних засобів та
промивання об'єктів дезінфекції необхідно використовувати воду, що
відповідає вимогам ГОСТ 2874. Виготовлені робочі розчини
дезінфекційних засобів зберігаються у тарі, яка щільно закрита
кришкою.
3.2.3. Допускається готувати робочі розчини дезінфекційних
засобів безпосередньо в технологічних ємкостях та резервуарах, які
призначені для циркуляції розчинів, з урахуванням корозійної
стійкості матеріалів, які використані на їх виготовлення.
3.2.4. Робочі розчини лужних та кислотних дезінфекційних
засобів готують з концентрованих розчинів або сухих порошків з
дотриманням нижченаведених правил. Бочки з сухою каустичною содою розкривають за допомогою
спеціального ножа. Великі частини каустичної соди розколюють у
спеціально відведеному місці, попередньо накривши їх цупкою
тканиною (бельтинг). Частини твердого лугу беруть за допомогою
щипців.
Концентровані розчини лугів та кислот уносять у ємкості після
заповнення їх водою. Кислоти та луги переливають у ємкості за
допомогою сифона чи спеціальної лійки, які запобігають їх
розбризкуванню. Концентровані кислоти та луги дозволяється
наливати лише в чисті відра з нержавіючої сталі чи емальовані в
кількості, яка не перевищує 70 % ємкості відра. Відра щільно
закриваються кришками.
У місцях, які призначені для виконання робіт з
концентрованими кислотами та лугами, зберігаються відповідні
нейтралізуючі засоби (розчин соди, аміаку або борної кислоти). Прибирання розлитих кислот та лугів виконують у протигазі з
коробкою "В".
3.2.5. Дезінфекцію об'єктів виконують з дотриманням режимів,
які регламентовані нормативно-технічними та
інструктивно-методичними документами.
3.3. Вимоги до проведення дезінсекційних робіт
3.3.1. Дезінсекційні роботи повинні здійснюватись одним із
таких способів: зрошення робочими розчинами дезінсекційних засобів поверхонь
приміщень, обладнання, устаткування, меблів, транспортних засобів
тощо; нанесення аерозолів інсектицидних засобів на поверхні,
насичення аерозолями інсектицидних засобів або репелентів об'єктів
приміщень та транспортних засобів; фумігації аерозолями, димом, туманами інсектицидних засобів
герметичних приміщень та транспортних засобів; застосування робочих форм інсектицидних приманок локально в
місцях скупчення, укриття та пересування членистоногих; репелентів у формі лосьйонів, шампунів, дустів, мазей, кремів
тощо; обробки пароповітряною сумішшю, парою, сухим гарячим повітрям
у дезінфекційних камерах одягу, взуття тощо.
Вибір способу дезінсекції визначається особливостями
конкретного об'єкта дезінсекції та відповідними
інструктивно-методичними документами.
3.3.2. Приготування приманок дезінсекційних засобів
здійснюється за умови: наявності нормативно-технічної документації на приготування
приманок дезінсекційних засобів, розробленої у відповідності з
санітарними нормами та правилами; наявності матеріально-технічної бази для приготування
приманок дезінсекційних засобів.
3.4. Вимоги до проведення дератизаційних робіт
3.4.1. Дератизаційні роботи повинні здійснюватись одним з
таких способів: розкладання харчових отруєних приманок у місцях концентрації
та пересування гризунів у приміщеннях (комунікаціях) та відкритих
станціях; обпилювання входів у нори та шляхів пересування гризунів
робочими розчинами дератизаційних засобів; застосування механічних засобів вилову (капкани, клейові
покриття тощо); застосування липкого отруйного покриття в місцях переміщення
гризунів та входів у нори; газації ізольованих складських приміщень та транспортних
засобів; подачі газоподібних отруйних речовин (газація) або
порошкоподібних родентицидів (обпилювання) у нори гризунів, у
вогнищах інфекційних хвороб тварин за допомогою спеціальної
апаратури; застосування ультразвукового устаткування з метою
відлякування гризунів.
3.4.2. Дератизаційні роботи з метою дератизації конкретних
об'єктів потрібно виконувати у відповідності до вимог
інструктивно-методичних документів.
3.4.3. Приготування приманок дератизаційних засобів
здійснюється за умови: наявності нормативно-технічної документації на приготування
приманок дератизаційних засобів, розробленої у відповідності з
санітарними нормами та правилами; наявності матеріально-технічної бази для приготування
приманок дератизаційних засобів.
4. Кваліфікаційні та інші вимоги до працівників, що
проводять дезінфекційні, дезінсекційні,
дератизаційні роботи
4.1. Суб'єкт господарювання, що проводить дезінфекційні,
дезінсекційні, дератизаційні роботи, повинен мати не менше двох
штатних спеціалістів, які займаються організацією робіт з
дезінфекції, дезінсекції, дератизації, мають відповідну спеціальну
освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Зазначені особи повинні мати диплом державного зразка про
вищу або середню спеціальну ветеринарну освіту.
4.2. Працівники суб'єктів господарювання, що безпосередньо
виконують дезінфекційні, дезінсекційні, дератизаційні роботи,
зобов'язані здійснювати виробничу діяльність згідно з діючими
правилами техніки безпеки, особистої гігієни та виробничої
санітарії, регламентованими нормативно-технічними та
інструктивно-методичними документами.
4.3. У суб'єкта господарювання повинні бути затверджені
посадові інструкції для спеціалістів, діяльність яких
безпосередньо пов'язана з провадженням дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт, у яких викладені основні
функції, професійні знання, компетенція та інші вимоги до
працівників.
Заступник начальника Головного
управління - начальник управління
ліцензування О.Б.Іванченко
Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини П.І.Вербицькийвверх