Документ z0597-05, действует, текущая редакция — Принятие от 20.05.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.06.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
20.05.2005 N 84
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2005 р.
за N 597/10877

Про затвердження індексів до балансової
вартості об'єктів житлового фонду за станом
на 1 січня 2005 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1996 року N 1024 ( 1024-96-п ) "Про порядок індексації
вартості об'єктів житлового фонду" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити індекси до балансової вартості об'єктів
житлового фонду за станом на 1 січня 2005 року, що додаються.
2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві довести затверджені індекси до відома
зацікавлених організацій.
Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
економіки України В.А.Ігнащенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з будівництва
та архітектури
20.05.2005 N 84
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2005 р.
за N 597/10877

ІНДЕКСИ
до балансової вартості об'єктів житлового
фонду за станом на 1 січня 2005 року

------------------------------------------------------------------ | Термін уведення об'єктів в |Індекси до балансової вартості | | експлуатацію | об'єктів житлового фонду | |--------------------------------+-------------------------------| | 2003 рік* | 1,30 | | | | | 2004 рік: | | | | | | I квартал | 1,20 | | II квартал | 1,20 | | III квартал | 1,20 | | IV квартал | 1 | ------------------------------------------------------------------
--------------- *Об'єкти, уведені в експлуатацію до 2003 року, вартість яких
проіндексована відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
від 09.03.95 N 163 ( 163-95-п ), від 31.08.96 N 1024
( 1024-96-п ), наказів Держкоммістобудування від 04.04.97 N 56
( z0149-97 ), Держбуду України від 24.02.99 N 41 ( z0156-99 ), від
08.02.2001 N 30 ( z0166-01 ), від 31.01.2003 N 9 ( z0118-03 ), та
об'єкти, уведені в експлуатацію у 2003 році.
Заступник начальника Управління
цінової політики, експертизи
та контролю вартості у будівництві -
начальник відділу методології
експертизи та маркетингу
вартості будівництва М.І.Островськавверх