Документ z0583-17, действует, текущая редакция — Редакция от 15.02.2019, основание - z0108-19

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

10.04.2017  № 202


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 травня 2017 р.
за № 583/30451

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
№ 4 від 03.01.2019}

Відповідно до Законів України "Про Службу безпеки України", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про протидію захворюванню на туберкульоз", "Про жертви нацистських переслідувань", Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 446, з метою визначення порядку організації направлення осіб на санаторно-курортне лікування у Службі безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Центрального управління Служби безпеки України від 26 грудня 2011 року № 477 "Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 362/20675 (зі змінами).

3. Начальникам Військово-медичного управління та Управління правового забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал армії України


В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Професійної спілки
працівників державних установ України

Голова Спільного
представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Спільного
представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Голова Об'єднаного
комітету профспілки
Служби безпеки України

В.о. Міністра
охорони здоров'я УкраїниЮ.М. Піжук
Д. Олійник
Г.В. ОсовийВ. Шатілов


У. Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
10.04.2017 № 202


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 травня 2017 р.
за № 583/30451

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

{У тексті Інструкції слова і цифра "інвалід", "діти-інваліди", "діти-інваліди з дитинства", "інваліди війни I групи", "інваліди I групи" в усіх відмінках і числах, замінено відповідно словами і цифрами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю", "особа з інвалідністю з дитинства", "особа з інвалідністю внаслідок війни I групи", "особа з інвалідністю I групи" у відповідних відмінках і числах; слова "у віці" замінено словом "віком"; слова і цифри "вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до закінчення навчальних закладів" замінити словами "закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти до закінчення закладів освіти" згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок направлення на санаторно-курортне лікування та оформлення путівок для медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Служби безпеки України (далі - санаторій) осіб, які перебувають на обліку для отримання путівок у підрозділах Центрального управління, регіональних органах, органах військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладах, установах, організаціях і підприємствах Служби безпеки України (далі - СБУ) та Штабі Антитерористичного центру при СБУ (далі - підрозділи, органи, заклади СБУ).

2. Направлення осіб на санаторно-курортне лікування здійснюється за путівками, вартість яких затверджується Головою СБУ відповідно до вимог законодавства України (далі - путівка з оплатою повної вартості).

Категорії осіб, визначені у підпунктах 1 - 13 пункту 6 цього розділу, забезпечуються безоплатними санаторно-курортними путівками або з оплатою їх у розмірі 25 або 50 відсотків від путівки з оплатою повної вартості (далі - пільгова путівка).

Медична реабілітація осіб, які мають право на реабілітаційне лікування, здійснюється за путівками для медичної реабілітації (далі - реабілітаційна путівка).

Особам, які не мають права на отримання путівок згідно з цією Інструкцією, путівки реалізуються на підставі укладених договорів (далі - договірна путівка).

3. Санаторно-курортне лікування категорій осіб, визначених у пункті 6 цього розділу з урахуванням пунктів 2 - 5, 7 розділу VІІІ цієї Інструкції, здійснюється у межах видатків, затверджених у кошторисі санаторію на відповідний рік.

У разі відсутності в СБУ санаторію необхідного профілю санаторно-курортне лікування військовослужбовців та пенсіонерів з числа осіб, які перебувають на пенсійному обліку СБУ (далі - пенсіонери СБУ), здійснюється за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) військово-медичної служби органу, підрозділу, закладу СБУ (далі - ВМС) у санаторіях інших державних органів у межах відповідних кошторисних призначень Військово-медичного управління СБУ (далі - ВМУ) в порядку, визначеному в пунктах 4 - 6 розділу ІV цієї Інструкції.

Медична реабілітація осіб, які мають право на реабілітаційне лікування, здійснюється відповідно до Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 15 листопада 2012 року № 512, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2012 року за № 2035/22347.

4. В СБУ контроль за санаторно-курортним та реабілітаційним лікуванням та координація заходів щодо їх проведення покладається на ВМУ.

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

5. Організація санаторно-курортного лікування відповідно до вимог цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів СБУ, а також забезпечення ефективного використання незалежно від пори року ліжок (місць), які визначені штатом санаторіїв, покладається на:

начальників санаторіїв - у частині контролю за роботою ЛКК санаторію та реалізації договірних путівок відповідно до Розподілу кількості ліжок (місць), які визначені штатами санаторіїв СБУ на відповідний рік, затвердженого Головою СБУ (далі - Розподіл);

голів санаторно-відбіркових комісій підрозділів, органів, закладів СБУ (далі - СВК) - у частині відбору та направлення на санаторно-курортне лікування осіб за пільговими путівками та путівками з оплатою повної вартості, які виділені підрозділам, органам, закладам СБУ згідно з Планом розподілу путівок до санаторно-курортних закладів СБУ на відповідний рік, затвердженим Головою СБУ (далі - План);

начальників ВМС, заступника начальника Центральної поліклініки ВМУ (з експертизи тимчасової втрати працездатності)-лікаря - у частині контролю за відбором та направленням на реабілітаційне лікування осіб за реабілітаційними путівками, виділеними підрозділу, органу, закладу СБУ згідно з Планом;

начальників підрозділів, органів, закладів СБУ - в частині контролю за роботою ВМС та СВК, забезпечення права підпорядкованих осіб на санаторно-курортне або реабілітаційне лікування у строки, зазначені в путівках.

6. Пільговими путівками (безоплатними, з оплатою у розмірі 25 або 50 відсотків від повної вартості) до санаторіїв за відсутності медичних протипоказань згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України від 11 грудня 2017 року № 706 «Про затвердження медичних показань та протипоказань для направлення осіб на санаторно-курортне лікування до санаторіїв Служби безпеки України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 січня 2018 року за № 24/31476, забезпечуються не більше одного разу на рік незалежно від строку санаторно-курортного лікування відповідно до чинного законодавства України:

{Абзац перший пункту 6 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

1) співробітники-військовослужбовці СБУ (далі - військовослужбовці);

2) курсанти вищих військових навчальних закладів СБУ та курсанти вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи СБУ (далі - курсанти ВВНЗ), відповідно до висновку військово-лікарської комісії (далі - ВЛК);

3) особи з інвалідністю з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

4) члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать:

батьки;

дружина або чоловік;

діти віком до 18 років;

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства, які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

5) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

6) військовослужбовці, які визнані учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7) військовослужбовці, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, а також при особливому характері їх служби;

8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

9) особи, які супроводжують до санаторію осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, осіб з інвалідністю I групи внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, військовослужбовців, які за станом здоров’я потребують сторонньої допомоги відповідно до висновку ВЛК, для продовження лікування після стаціонарного лікування у госпіталі та дітей з інвалідністю (без права на лікування);

10) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та члени їх сімей. До таких членів сімей належать:

дружина або чоловік;

діти віком до 18 років;

11) особи, зазначені у статтях 6-1 - 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

12) військовослужбовці, яких звільнено зі служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років);

13) члени сімей осіб з числа:

військовослужбовців;

осіб з інвалідністю, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" і є ветеранами військової служби;

осіб, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

До таких членів сімей належать:

дружина або чоловік;

діти віком до 18 років;

діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I, II групи або особами з інвалідністю I групи;

{Підпункт 13 пункту 6 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

особи, які знаходяться під опікою або піклуванням військовослужбовця, який має право на пільги, та проживають разом з ним.

{Підпункт 13 пункту 6 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

7. Працівникам, які уклали трудовий договір із СБУ (за основним місцем роботи), у тому числі державним службовцям (далі - працівники СБУ), та перебувають на медичному обліку у закладах охорони здоров’я СБУ, та членам їх сімей путівки виділяються відповідно до умов, визначених у колективних договорах первинних профспілкових організацій, підрозділів, закладів СБУ. До членів сімей працівників СБУ належать дружина або чоловік та їхні діти (до 18 років).

{Пункт 7 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

8. Належність до членів сім’ї особи, яка має право на санаторно-курортне лікування, та її вік підтверджуються:

паспортом;

свідоцтвом про народження;

свідоцтвом про шлюб;

довідкою з підрозділу кадрового забезпечення про склад сім’ї.

Факт навчання підтверджується довідкою з навчального закладу.

9. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівки надаються згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та Порядком надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 854.

10. Забезпечення путівками осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців строкової військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", здійснюється Міністерством соціальної політики України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад".

11. Військовослужбовцям, пенсіонерам з числа військовослужбовців, особам рядового та начальницького складу інших утворених відповідно до законів України військових формувань і членам їх сімей путівки надаються відповідно до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 року № 1923.

12. Іншим фізичним та юридичним особам санаторіями реалізуються договірні путівки на підставі договорів в обсягах, визначених у Розподілі.

13. Особа забезпечується пільговою путівкою не більше одного разу на рік незалежно від строку санаторно-курортного лікування.

14. У разі якщо особа має право на отримання пільгової путівки за кількома законами, їй надається право вибору щодо забезпечення путівкою за одним із них.

15. Путівки надаються за місцем перебування особи на обліку для отримання путівки з 01 січня по 31 грудня в порядку черговості, у міру їх надходження та з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб:

1) щороку позачергово:

особам з інвалідністю війни та прирівняним до них особам;

особам, зазначеним у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";

2) щороку першочергово:

військовослужбовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, а також при особливому характері їх служби;

військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій;

учасникам бойових дій і прирівняним до них особам;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

3) щороку:

особам з інвалідністю з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особам, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять;

особам, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов’язків;

особам, зазначеним у статтях 6-1 - 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";

4) один раз на два роки - учасникам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

16. Списки військовослужбовців, які потребують санаторно-курортного лікування відповідно до груп здоров’я, сформованих за результатами щорічних поглиблених медичних оглядів та профілями захворювань, складають лікарі-терапевти цехових лікарських дільниць (лікарі-терапевти поліклінік відокремлених підрозділів ВМУ) та до 01 грудня надають СВК, до складу яких вони входять, для планування санаторно-курортного лікування на наступний рік.

Пенсіонери СБУ, які проживають у місті Києві та Київській області, перебувають на обліку для отримання путівки у СВК ВМУ.

II. Санаторно-відбіркові комісії

1. У підрозділах, органах, закладах СБУ для відбору осіб на санаторно-курортне лікування, оформлення та видачі пільгових путівок та путівок з оплатою повної вартості створюються СВК, склад яких затверджується наказом органу, підрозділу, закладу СБУ.

2. Порядок роботи СВК визначається наказом організаційно-розпорядчого характеру Центрального управління СБУ.

ІІІ. Планування санаторно-курортного забезпечення, розподіл, видача путівок та направлення на санаторно-курортне лікування

1. Для складання Розподілу та Плану на наступний рік у строки, які визначені для підготовки проектів кошторисів на наступний рік та встановлені нормативно-правовими актами СБУ, подають:

1) до ВМУ:

санаторії - план використання ліжкової місткості санаторію;

Управління роботи з особовим складом СБУ за запитом ВМУ - інформацію про чисельність у відсотках військовослужбовців підрозділів, органів, закладів СБУ до їх загальної кількості;

СВК - заявки щодо кількості путівок із зазначенням санаторію та рекомендованої для лікування пори року для осіб, які з урахуванням результатів поглибленого медичного обстеження у минулому році потребують санаторно-курортного лікування та перебувають на обліку для отримання путівок;

2) до Фінансово економічного управління СБУ (далі - ФЕУ) у складі проектів кошторисів санаторії:

пропозиції щодо помісячного використання кількості ліжок (місць), які визначені штатом санаторію, та пропозиції до Розподілу, виходячи із доведеного граничного обсягу видатків на наступний рік;

розрахунки вартості, мінімальної договірної вартості санаторно-курортних путівок та вартості інших платних послуг.

2. ФЕУ (не пізніше 01 грудня поточного року) подає на затвердження Голові СБУ Розподіл на наступний рік, який після затвердження доводить до ВМУ та санаторіїв.

3. ВМУ протягом десяти робочих днів з дня отримання Розподілу подає на затвердження Голові СБУ План, розроблений з урахуванням:

кількості ліжок (місць), які визначені штатами санаторіїв;

строків лікування в санаторіях;

чисельності у відсотках військовослужбовців підрозділів, органів, закладів СБУ до їх загальної кількості в СБУ;

кількості заявок на путівки.

Затверджений План доводиться до підрозділів, органів, закладів СБУ.

4. У Плані для працівників СБУ передбачається виділення путівок у кількості, визначеній колективним договором, який укладений між СБУ та Об’єднаним комітетом профспілки СБУ.

5. Начальники санаторіїв до 01 жовтня надсилають до ВМУ бланки путівок, які зберігаються відповідальними особами у службових приміщеннях в установленому порядку.

6. ВМУ відповідно до Плану щокварталу разом із накладною передає бланки путівок із визначеними в них строками лікування до СВК органів, закладів СБУ (поштою або через уповноважених осіб).

{Абзац другий пункту 6 розділу III виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

Видача відповідній СВК підрозділів, органів, закладів СБУ невикористаних бланків путівок, повернутих до ВМУ, здійснюється на підставі додаткових заявок від них про необхідність забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які його потребують.

Надсилання ВМУ бланків путівок до інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів здійснюється за супровідними документами разом із накладною в кількості, визначеній у договорі або заявці.

7. Пенсіонери СБУ відповідно до Плану путівки отримують:

із числа осіб, які перебувають на обліку для отримання путівок у центральній поліклініці ВМУ, - у СВК ВМУ з урахуванням кількості путівок, виділених для зазначеної категорії осіб;

із числа осіб, які перебувають на обліку для отримання путівок у регіональних органах, закладах СБУ, - у СВК зазначених органів, закладів СБУ із загальної кількості виділених путівок.

8. Дати заїзду до санаторію та виїзду з нього зазначаються у путівці.

Встановлюються такі строки санаторно-курортного лікування:

у санаторії "Трускавець" СБУ - 24 дні;

в інших санаторіях - 22 дні.

За письмовою заявою особи строк лікування може бути скорочений із відповідним зменшенням вартості путівки за рішенням:

начальника ВМУ або його заступника згідно з розподілом функціональних (посадових) обов’язків - за реабілітаційними, пільговими путівками та путівками з оплатою повної вартості;

начальника санаторію - за договірними путівками.

9. До ВМУ для своєчасного перерозподілу невикористаних путівок між СВК та забезпечення належного контролю за використанням путівок надається інформація за обліковими статистичними формами, що затверджуються відповідно до вимог законодавства України, у періоди:

санаторії - щотижня за кожну СВК окремо в частині використання пільгових путівок, путівок з оплатою повної вартості та реабілітаційних путівок;

ВМС - щотижня в частині використання реабілітаційних путівок;

СВК - щомісяця в частині використання пільгових путівок та путівок з оплатою повної вартості.

Санаторії, ВМС та СВК у разі несвоєчасного повернення невикористаних пільгових путівок або неповної реалізації договірних путівок разом з вищезазначеною інформацією надають пояснення щодо заходів, ужитих для використання путівок.

10. До ФЕУ для здійснення поточного фінансового контролю санаторіями щомісяця надаються дані управлінської звітності.

IV. Відбір на санаторно-курортне лікування

1. Відбір на санаторно-курортне лікування здійснює СВК відповідно до:

рекомендації лікуючого лікаря закладу охорони здоров’я СБУ за місцем проходження військової служби, роботи або постійного проживання особи з урахуванням результатів щорічного поглибленого медичного обстеження, даних динамічного нагляду або попереднього лікування особи;

висновку ЛКК з рекомендацією про необхідність направлення особи на лікування в умовах санаторію іншого державного органу.

2. Про потребу в санаторно-курортному лікуванні та рекомендовану для цього пору року лікуючий лікар робить запис у формі первинної облікової документації № 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - медична карта за формою № 025/о), та видає довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою первинної облікової документації № 070/о "Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - довідка за формою № 070/о).

У медичній карті за формою № 025/о та довідці за формою № 070/о зазначаються також:

профіль та найменування санаторію - в разі направлення особи до санаторію СБУ;

тільки профіль санаторію - в разі потреби особи в санаторно-курортному лікуванні в санаторії іншого державного органу.

3. Для отримання путівки особи подають до СВК заяву про виділення путівки та такі документи:

1) на санаторно-курортне лікування:

довідка за формою № 070/о;

військовослужбовці та члени їх сімей для отримання пільгової путівки - документ (документи), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;

військовослужбовці, які проходять військову службу в зоні відчуження та зоні обов’язкового (безумовного) відселення, - довідка про підтвердження проходження військової служби у зазначених умовах;

військовослужбовці, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров’я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), які не мають статусу ветерана військової служби, і члени їхніх сімей: довідка про підстави звільнення з військової служби, що надана відповідним органом, підрозділом, закладом СБУ за місцем перебування на обліку, або копія військового квитка офіцера запасу (1, 2, 8 сторінки), довідка з відповідного органу Пенсійного фонду України про отримання пенсії;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

пенсіонери СБУ, які є ветеранами військової служби, і члени їх сімей - копія документа, що підтверджує право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та довідка з відповідного органу Пенсійного фонду України про отримання пенсії;

працівники СБУ - довідка з місця роботи;

батьки військовослужбовця або пенсіонера СБУ - копія свідоцтва про народження військовослужбовця або пенсіонера СБУ, батько або мати якого потребує санаторно-курортного лікування;

члени сімей військовослужбовців, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров’я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), та ветеранів військової служби - копія свідоцтва про шлюб;

{Підпункт 1 пункту 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

копія документа про призначення опікуном/піклувальником над відповідною особою;

{Підпункт 1 пункту 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

копія пенсійного посвідчення;

{Підпункт 1 пункту 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

довідка про реєстрацію місця проживання особи за формою, наведеною у додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (далі - форма № 13) - для осіб, які знаходяться під опікою або піклуванням військовослужбовця;

{Підпункт 1 пункту 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

2) на медичну реабілітацію:

військовослужбовці - витяг з протоколу ЦВЛК (ВЛК) про прийняття рішення щодо звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з направленням на лікування до реабілітаційного відділення санаторію;

пенсіонери та працівники СБУ - висновок ЛКК про необхідність направлення особи на медичну реабілітацію.

{Абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

4. Для отримання путівки на лікування в санаторії іншого державного органу особа подає до СВК документи, зазначені в пункті 3 цього розділу, та висновок ЛКК з рекомендацією про необхідність направлення особи на лікування в умовах санаторію іншого державного органу.

СВК розглядає питання щодо потреби в лікуванні зазначеної особи в санаторії іншого державного органу. У разі прийняття СВК рішення про таку потребу голова СВК звертається до начальника ВМУ щодо необхідності закупівлі путівки особі на санаторно-курортне лікування до санаторію іншого державного органу шляхом подання відповідного рапорту (заяви) з документами, які були надані до СВК зазначеною особою.

Рішення про закупівлю путівки до санаторію інших державних органів приймається начальником ВМУ на підставі наданих головою СВК документів, довідки ВМУ щодо профілів і вартості санаторно-курортних послуг у таких санаторіях та з урахуванням відповідних кошторисних призначень.

5. Придбана ВМУ путівка передається до відповідної СВК, яка оформлює путівку в установленому порядку з урахуванням пільг, на які має право особа.

6. Отриману в СВК путівку особа пред’являє лікуючому лікарю, який видав довідку за формою № 070/о, для оформлення санаторно-курортної карти:

за формою № 072/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736 (далі - довідка за формою № 072/о), - повнолітнім особам;

за формою № 076/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (далі - довідка за формою № 076/о), - дітям від 3 до 18 років.

V. Санаторно-курортне лікування дітей

1. Відбір дітей на санаторно-курортне лікування разом з батьками до санаторіїв для дорослих, дитячого санаторію, санаторію для батьків з дітьми здійснюється СВК відповідно до рекомендацій лікаря-педіатра за місцем перебування на медичному обліку дитини з урахуванням результатів щорічного поглибленого медичного огляду, даних динамічного нагляду та попереднього лікування за наявності медичних показань.

{Пункт 1 розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

2. До СВК підрозділу, органу, закладу СБУ для отримання путівки на дитину подаються:

рапорт чи заява батьків або інших законних представників;

паспорт або свідоцтво про народження дитини, який (яке) після перевірки підлягає поверненню, та копія такого документа;

довідка за формою № 070/о, у якій зазначено, чи потребує дитина сторонньої допомоги (у разі якщо дитина з інвалідністю);

документ, що підтверджує право дитини на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та його копія (посвідчення ветерана військової служби, зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1601, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю війни, посвідчення учасника війни, посвідчення з написом "посвідчення члена сім’ї загиблого", зразки яких наведені у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302);

довідка з відповідного органу Пенсійного фонду України про отримання пенсії та копія пенсійного посвідчення - для осіб з числа пенсіонерів СБУ;

{Абзац шостий пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою первинної облікової документації № 027/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - виписка за формою № 027/о).

3. У ВМУ наказом створюється комісія, до повноважень якої входить здійснення контролю щодо відповідності медичним показанням та протипоказанням стану здоров’я дітей, відібраних СВК підрозділу, органу, закладу СБУ на санаторно-курортне лікування в дитячому санаторії, санаторії для батьків із дітьми та відділенні "матері і дитини" санаторію (далі - Комісія). Комісія формується з числа лікарів у складі не менше п’яти осіб, засідання якої є правомочними за умови присутності не менше двох третіх від її складу. Рішення Комісії приймаються більшістю присутніх на її засіданні членів Комісії.

Для отримання путівок на дітей СВК підрозділу, органу, закладу СБУ надає до ВМУ такі документи:

клопотання про виділення путівки;

копія паспорта або свідоцтва про народження дитини;

копія довідки за формою № 070/о;

копія виписки за формою № 027/о.

Отримані ВМУ документи передаються на розгляд Комісії, за результатами якого Комісія приймає одне з таких рішень:

про виділення дитині путівки;

про відмову у виділенні дитині путівки.

Рішення Комісії оформлюється протоколом. Витяги з протоколу надсилаються до СВК підрозділів, органів, закладів СБУ, від яких надійшли клопотання про виділення путівок.

4. Після затвердження керівником підрозділу, органу, закладу СБУ узагальнених списків дітей до дитячого санаторію секретарем СВК підрозділу, органу, закладу СБУ на кожну дитину заповнюється путівка за формою первинної облікової документації № 077/о "Путівка у дитячий санаторно-курортний заклад", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (далі - путівка за формою № 077/о), бланк та к,орінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою СВК.

5. На санаторно-курортне лікування направляються діти, які є членами сімей військовослужбовців, пенсіонерів СБУ, віком:

від 7 до 18 років - до дитячого санаторію;

від 3 до 7 років - до санаторіїв для дорослих, санаторію для батьків із дітьми за наявності медичних показань з батьками за безоплатними путівками;

{Абзац третій пункту 5 розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

від 3 до 18 років з батьками, а також повнолітні діти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, при навчанні на денній формі у вищих навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах - до інших санаторіїв.

{Абзац четвертий пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

Діти, у тому числі діти з інвалідністю, віком до 3 років до санаторію не приймаються.

{Пункт 5 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

6. Діти військовослужбовців, пенсіонерів СБУ, які не потребують санаторно-курортного лікування та прибули разом із батьком та матір’ю до санаторію без путівок, за рішенням начальника санаторію можуть бути розміщені в номері разом із батьками на додатково розгорнутих місцях.

СВК під час оформлення пільгових путівок батькам, які мають намір взяти до санаторію дитину (дітей) без путівки (путівок), повідомляє санаторій про необхідність бронювання номера з можливістю розгортання в ньому необхідної кількості додаткових місць.

Для прийняття рішення щодо розміщення дітей один із батьків подає начальнику санаторію відповідну заяву, до якої додає:

документ, що підтверджує належність дитини до членів їх сім’ї;

копію свідоцтва про народження;

довідку з навчального закладу - у разі навчання на денній формі у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років;

довідку із закладу охорони здоров’я (СБУ або за місцем проживання) про те, що дитина пройшла медичний огляд, протягом останніх трьох тижнів контактів з інфекційними хворими не мала та за станом здоров’я може перебувати в санаторії.

Документи, на підставі яких діти розміщуються разом із батьками, залучаються до номенклатурних справ з обліку санаторно-курортних путівок.

Адміністрація санаторію під особистий підпис ознайомлює батьків з їх обов’язками щодо догляду за дітьми та інформує про умови розміщення і харчування дітей.

Діти в санаторії не забезпечуються лікуванням і мають право користуватися послугами, що надаються в санаторії дітям, на загальних підставах.

7. На підставі рішення СВК про видачу путівки до дитячого санаторію секретарем СВК складається список дітей, які направляються на санаторно-курортне лікування, у двох примірниках. Список дітей підписується головою і секретарем СВК та затверджується начальником підрозділу, органу, закладу СБУ.

8. Один примірник списку дітей з числа тих, які проживають у місті Києві та Київській області, надсилається до ВМУ не пізніше 30 календарних днів до визначеної дати заїзду. Другий примірник списку дітей зберігається в номенклатурній справі, що ведеться СВК.

ВМУ на підставі списків дітей, які отримані від підрозділів, органів, закладів СБУ, дислокованих у місті Києві та Київській області, складає узагальнені списки дітей у двох примірниках. Узагальнені списки дітей затверджуються начальником ВМУ. Один примірник узагальненого списку дітей видається особі, яка супроводжуватиме дітей до дитячого санаторію. Другий примірник узагальненого списку дітей зберігається в номенклатурній справі, що ведеться ВМУ.

9. На підставі затвердженого начальником підрозділу, органу, закладу СБУ списку дітей з числа тих, які проживають поза межами міста Києва та Київської області, секретарем СВК відповідного підрозділу, органу, закладу СБУ на кожну дитину заповнюється путівка за формою № 077/о, бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою цієї комісії.

10. Заповнена путівка до дитячого санаторію видається СВК підрозділу, органу, закладу СБУ батькам або іншим законним представникам дитини, а в разі, якщо дитина прямуватиме до дитячого санаторію у складі групи дітей, - особі, яка супроводжуватиме дітей.

11. Заповнена путівка на дитину з інвалідністю до санаторію видається СВК органу, підрозділу, закладу СБУ разом із заповненою путівкою на супровідника на підставі медичної довідки за формою № 070/о, у якій зазначено, що дитина з інвалідністю потребує сторонньої допомоги.

12. Путівки на дітей оформлюються не пізніше ніж за 15 днів до зазначеної у путівці дати заїзду.

На дитину, яка до зазначеної в путівці дати заїзду досягне віку, визначеного у пункті 5 цього розділу, путівка не оформлюється.

13. До санаторіїв діти можуть прибувати разом із батьками, іншими законними представниками, а до дитячого санаторію - також у складі груп дітей разом з особами, які їх супроводжують.

14. Відправлення та супроводження груп дітей забезпечують:

із числа дітей, які проживають у місті Києві та Київській області, - ВМУ та інші підрозділи Центрального управління СБУ, що надають допомогу ВМУ за його зверненням;

із числа дітей, які проживають поза межами міста Києва та Київської області, - ВМС підрозділів, органів, закладів СБУ.

15. Для супроводження груп дітей до дитячого санаторію та у зворотному напрямку відряджаються співробітник та медичний працівник:

ВМУ та інших підрозділів Центрального управління СБУ, що надають допомогу ВМУ за його зверненням, - у разі супроводження дітей, які проживають у місті Києві або Київській області;

підрозділу, органу, закладу СБУ - у разі супроводження дітей, які проживають поза межами міста Києва або Київської області.

16. Батьки або інші законні представники дитини не пізніше ніж за один день до визначеної дати від’їзду до дитячого санаторію у складі групи дітей передають особі, яка супроводжуватиме дітей:

копію свідоцтва про народження або паспорта дитини;

довідку із закладу охорони здоров’я (СБУ або за місцем проживання) про те, що дитина пройшла медичний огляд, протягом останніх трьох тижнів контактів з інфекційними хворими не мала та за станом здоров’я може перебувати у дитячому колективі;

оригінал довідки з відповідного органу Пенсійного фонду України про отримання пенсії дитиною в разі втрати годувальника, батько або матір якої загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, - якщо дитина направляється на санаторно-курортне лікування як член сім'ї військовослужбовця;

путівку за формою № 077/о;

довідку за формою № 076/о.

17. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до місця санаторно-курортного лікування та у зворотному напрямку, є відповідальними особами за життя і здоров’я дітей до їх передачі за списком дітей начальнику дитячого санаторію, батькам або іншим законним представникам відповідно.

18. З особами, які супроводжуватимуть дітей під час їх перевезення, перед відправленням груп дітей до дитячого санаторію заступник начальника підрозділу, органу, закладу СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків проводить інструктаж з правил техніки безпеки під час слідування до місця санаторно-курортного лікування, а також у зворотному напрямку.

19. Начальник дитячого санаторію є відповідальною особою за життя і здоров’я дітей з моменту їх передачі за списком дітей до підпорядкованого санаторію особами, які їх супроводжували.

20. До санаторію при розміщенні дитини подаються:

паспорт або свідоцтво про народження дитини та його копія;

довідка за формою № 076/о;

довідка підрозділу кадрового забезпечення органу, підрозділу, закладу СБУ, що підтверджує належність дитини до членів сім’ї особи, яка має право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах;

довідка з навчального закладу - у разі навчання на денній формі у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років;

документ, що підтверджує право особи на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та його копія (посвідчення ветерана військової служби, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю війни, посвідчення учасника війни, посвідчення з написом "посвідчення члена сім’ї загиблого");

довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими за останні три тижні, отримана за місцем постійного проживання або навчання;

довідка лікаря-педіатра за місцем проживання про відсутність контакту з інфекційними хворими за останні три дні до дати заїзду до санаторію;

копія карти профілактичних щеплень за формою № 063/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1 "Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (далі - карта за формою № 063/о);

{Абзац дев'ятий пункту 20 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

копія довідки з відповідного органу Пенсійного фонду України про отримання пенсії - для осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

{Пункт 20 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

копія пенсійного посвідчення - для осіб, яких звільнено зі служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років).

{Пункт 20 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

21. У разі відсутності документів, зазначених у пункті 20 цього розділу, дитина до санаторію не приймається.

VI. ЛКК санаторію

1. У санаторії наказом створюється ЛКК, повноваження якої визначаються Положенням про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 квітня 2008 року № 189, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за № 589/15280.

2. ЛКК при організації санаторно-курортного лікування приймає рішення про необхідність:

зміни тактики лікування особи у складних клінічних випадках;

переведення особи за медичними показаннями до відповідного лікувально-профілактичного закладу;

дострокового відправлення особи із санаторію у зв’язку з виявленими протипоказаннями для санаторно-курортного лікування;

збільшення у разі необхідності з урахуванням перебігу захворювання кількості днів лікування за реабілітаційними путівками у межах строку, встановленого для санаторно-курортного лікування в санаторії.

3. У разі виявлення в особи протипоказань для санаторно-курортного лікування ЛКК складає про це акти у трьох примірниках, що затверджуються начальником санаторію, два із яких надсилаються до ВМУ та до СВК, що направила особу на санаторно-курортне лікування, для перерозподілу невикористаної путівки іншій особі та з’ясування причин і умов, які цьому сприяли.

VII. Порядок розміщення осіб у санаторії

1. У санаторії особа розміщується за наявності:

1) при прибутті на санаторно-курортне лікування:

заповненої пільгової путівки або путівки з оплатою повної вартості;

санаторно-курортної карти;

документа, що підтверджує право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та його копії;

паспорта, копії довідки про підстави звільнення з військової служби, наданої відповідним органом, підрозділом СБУ за місцем перебування на обліку, або копії військового квитка офіцера запасу (1, 2, 8 сторінки) - для військовослужбовців, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров’я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), які не мають статусу ветерана військової служби, і членів їхніх сімей;

{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

паспорта, службового посвідчення СБУ - для військовослужбовців;

паспорта, військового квитка, продовольчого атестата та медичної книжки - для курсантів ВВНЗ;

паспорта, копії довідки з відповідного органу Пенсійного фонду України про отримання пенсії - для пенсіонерів СБУ, які є ветеранами військової служби та для військовослужбовців, яких звільнено зі служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років);

{Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

паспорта та копії довідки з місця роботи - для працівників СБУ;

паспорта (для дітей віком від 3 до 14 років - свідоцтва про народження) та його копії - для членів сімей усіх категорій осіб, копії довідки з підрозділу кадрового забезпечення про склад сім’ї - для членів сім’ї військовослужбовців;

{Абзац десятий підпункту 1 пункту 1 розділу VII в редакції Наказу Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

копії довідки з навчального закладу - для повнолітніх дітей, які навчаються на денній формі у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років;

копії довідки з відповідного органу Пенсійного фонду України про отримання пенсії в разі втрати годувальника - для членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

копії свідоцтва про народження військовослужбовця або пенсіонера СБУ - для батька/матері військовослужбовця або пенсіонера СБУ;

копії документа (документів), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців - для військовослужбовців та членів їх сімей для отримання пільгової путівки;

{Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 1 розділу VII в редакції Наказу Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими за останні три тижні, отриманої за місцем постійного проживання або навчання;

{Підпункт 1 пункту 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

копії карти за формою № 063/о;

{Підпункт 1 пункту 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

копії свідоцтва про шлюб - для членів сімей військовослужбовців, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров’я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), ветеранів військової служби та працівників СБУ;

{Підпункт 1 пункту 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

копії копія документа про призначення опікуном/піклувальником над відповідною особою;

{Підпункт 1 пункту 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

копії довідки за формою № 13 - для осіб, які знаходяться під опікою або піклуванням військовослужбовця;

{Підпункт 1 пункту 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

копії пенсійного посвідчення;

{Підпункт 1 пункту 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509,- для осіб які прибули з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, з Донецької та Луганської областей;

{Підпункт 1 пункту 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

2) при прибутті на реабілітаційне лікування:

заповненої реабілітаційної путівки з відміткою "Реабілітація";

документів, що підтверджують належність до категорії осіб, які мають право на реабілітаційне лікування (службове посвідчення СБУ або пенсійне посвідчення, паспорт), та їх копії;

виписки за формою № 027/о;

довідки з місця роботи про те, що особа працює в СБУ, паспорта та їх копій - для працівників СБУ.

{Підпункт 2 пункту 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

2. У санаторії путівки обліковуються і зберігаються як звітні фінансові документи та підшиваються в окрему справу разом із копіями документів, що підтверджують право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах.

3. Розміщення особи в санаторії і виписування з нього проводяться відповідно до визначених у путівці дат заїзду та виїзду.

4. Особі, яка запізнилася до санаторію на строк, що не перевищує п’яти днів, з об’єктивних причин (у зв’язку з виконанням службових обов’язків, хворобою або затриманням у дорозі, що підтверджується довідкою підрозділу, органу, закладу СБУ, інших державних органів), начальник санаторію за заявою особи відновлює зазначений у путівці строк санаторно-курортного лікування.

5. Особа, яка запізнилася до санаторію на строк, що не перевищує п’яти днів, за відсутності об’єктивних причин, визначених у пункті 4 цього розділу, розміщується в санаторії без відновлення зазначеного в путівці строку санаторно-курортного лікування. При цьому вона сплачує кошти за весь строк санаторно-курортного лікування, зазначений у путівці.

6. Особа, яка запізнилася до санаторію більше ніж на 5 днів, на лікування не приймається.

7. У разі виникнення в особи, яка користується правом на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, раптового гострого захворювання, що не дає змоги її госпіталізувати внаслідок нетранспортабельності, вона після закінчення строку путівки перебуває в санаторії безоплатно до дня, коли транспортування та переведення до відповідного лікувально-профілактичного закладу стане можливим.

Разом з цією особою в санаторії можуть проживати і члени її сім’ї з оплатою вартості перебування відповідно до калькуляції, розрахованої на підставі фактичних витрат без урахування вартості лікування, затвердженої начальником санаторію.

8. Після закінчення санаторно-курортного та реабілітаційного лікування особа отримує в санаторії оформлений корінець путівки.

Оформлений корінець путівки до дитячого санаторію видається одному з батьків, іншому законному представнику дитини або особі, яка супроводжуватиме дітей у складі групи, під час повернення із дитячого санаторію.

Особа, яка отримала корінець путівки, передає його до СВК, що видала путівку.

VIII. Порядок оплати путівок

1. Оплата путівок здійснюється шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, відкритий санаторієм в органах Державної казначейської служби України, або внесення готівки до його каси перед розміщенням особи у визначеному номері:

санаторію - особами, які прибули на санаторно-курортне лікування;

санаторію для батьків з дітьми та до відділення "матері і дитини" санаторію - батьками або іншими законними представниками дітей;

дитячого санаторію - відповідною особою зі складу осіб, які супроводжують дітей під час їх перевезення.

2. Безоплатними пільговими путівками забезпечуються:

особи, зазначені в підпунктах 2, 3, 5 - 7, 11 пункту 6 розділу І цієї Інструкції;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

особи, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять;

особи, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов’язків;

військовослужбовці, які направляються до санаторію після лікування в госпіталі за наявності медичних показань відповідно до висновку ВЛК;

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку);

неодружені повнолітні діти, визнані особою з інвалідністю з дитинства I, II групи або особою з інвалідністю I групи;

{Пункт 2 розділу VII доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

діти віком від 3 до 7 років, які направляються до дитячого санаторію, санаторію для батьків з дітьми;

{Абзац дев’ятий пункту 2 розділу VII в редакції Наказу Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

особи, які супроводжують до санаторію осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, осіб з інвалідністю I групи внаслідок захворювання, пов’язаного із проходженням військової служби, та дітей з інвалідністю (без права на лікування). Цих осіб не можуть супроводжувати особи, які не досягли 18-річного віку, та особи з інвалідністю I групи;

особи, які супроводжують до санаторію військовослужбовців, що за станом здоров’я потребують сторонньої допомоги відповідно до висновку ВЛК, для продовження лікування після стаціонарного лікування у госпіталі (без права на лікування). Цих осіб не можуть супроводжувати особи, які не досягли 16-річного віку, та особи з інвалідністю I групи.

На путівці супровідної особи особи з інвалідністю I групи, військовослужбовця, який за станом здоров’я потребує сторонньої допомоги, та дитини з інвалідністю робиться відмітка "Супровідник".

Якщо особа з інвалідністю I групи слідує на санаторно-курортне лікування без супровідника, він повинен мати довідку із закладу охорони здоров’я про те, що може обслуговувати себе самостійно.

За потреби отримання лікування супровідник сплачує вартість свого лікування з урахуванням пільг, на які він має право.

3. Пільговими путівками з оплатою 25 відсотків її повної вартості забезпечуються:

військовослужбовці;

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особи, зазначені у підпункті 12 пункту 6 розділу І цієї Інструкції, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

члени сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

4. Пільговими путівками з оплатою 50 відсотків її повної вартості забезпечуються особи, зазначені в підпунктах 4, 13 пункту 6 розділу І цієї Інструкції.

5. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються пільговою путівкою за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

6. Путівками з оплатою повної вартості забезпечуються:

військовослужбовці та члени їх сімей, розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує три прожиткових мінімуми;

пенсіонери СБУ, які не мають статусу ветерана військової служби та отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

{Абзац третій пункту 6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

вдови або вдівці ветеранів військової служби, смерть яких не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, - якщо зазначені особи не одружилися вдруге;

батьки військовослужбовців та пенсіонерів СБУ, які не мають права на отримання пільгових путівок;

повнолітні діти військовослужбовців та пенсіонерів СБУ, які є членами їх сімей і перебувають на їх утриманні та навчаються на денній формі у закладах вищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

{Абзац шостий пункту 6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 4 від 03.01.2019}

члени сімей осіб, звільнених з військової служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років), які не є ветеранами військової служби (крім дітей, які направляються до дитячого санаторію, санаторію для батьків з дітьми та відділення "матері і дитини" санаторію);

особи, які використали протягом року своє право на пільгове санаторно-курортне лікування, але за рекомендацією лікуючого лікаря потребують повторного направлення на санаторно-курортне лікування в поточному році;

члени сімей категорії осіб, визначеної в підпункті 3 пункту 6 розділу І цієї Інструкції, які не є ветеранами військової служби;

особи, які перебувають на медичному обліку в закладах охорони здоров’я СБУ та не належать до категорій осіб, що забезпечуються пільговими путівками відповідно до пункту 6 розділу І цієї Інструкції;

працівники СБУ та члени їх сімей, які оплачують вартість путівок відповідно до умов колективного договору.

7. Особи, які направляються СВК до санаторіїв на медичну реабілітацію, отримують безоплатні реабілітаційні путівки.

8. Перебування в санаторії дітей, які прибули разом із батьками без путівок та розміщені в одному з ними номері на додатково розгорнутих місцях, оформлюється та оплачується відповідно до калькуляції, розрахованої на підставі фактичних витрат без урахування вартості лікування, затвердженої начальником санаторію.

9. При розміщенні особи за її бажанням у номері з підвищеною комфортністю вона вносить додаткову плату.

Перелік номерів із підвищеною комфортністю, а також розмір додаткової плати за проживання в цих номерах, що встановлюється на підставі економічно обґрунтованих розрахунків витрат при наданні таких послуг, затверджуються відповідними наказами санаторіїв.

10. Компенсація додаткової плати, внесеної особою за проживання в номері з підвищеною комфортністю у санаторіях СБУ або інших державних органів, не здійснюється.

11. Особі, яка перебувала на лікуванні за пільговою путівкою або путівкою з оплатою повної вартості, у разі дострокового вибуття із санаторію за заявою або рапортом повертаються кошти за невикористані дні лікування, а при розміщенні особи в номері з підвищеною комфортністю - за внесену додаткову плату за ці дні у випадках:

відкликання з відпустки відповідно до законодавства України;

раптового тяжкого захворювання або смерті близьких родичів: дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - на підставі належно завіреної копії документа, виданого закладом охорони здоров’я чи органом державної реєстрації актів цивільного стану;

направлення для лікування до закладу охорони здоров’я;

виявлення під час санаторно-курортного лікування протипоказань для перебування в санаторії за висновком закладу охорони здоров’я, в якому особа пройшла медичне обстеження.

12. Особи, які перебували на санаторно-курортному лікуванні та достроково вибули із санаторію в зазначених у пункті 11 цього розділу випадках, за рішенням СВК можуть бути повторно направлені до того самого санаторію на строк, що дорівнює кількості невикористаних днів санаторно-курортного лікування, на підставі документа, який підтверджує причину дострокового вибуття із санаторію. Рішення щодо надання путівки СВК приймає, оформлює та реалізує в порядку, визначеному цією Інструкцією. У такому разі на путівці робиться відмітка: "Невикористані дні лікування за путівкою №____".

13. Особа, яка через відсутність транспорту, проїзного квитка та з інших поважних причин з дозволу керівництва санаторію затрималася в санаторії понад строк, зазначений у пільговій путівці, але не більше двох діб, оплачує додатково кількість днів затримки із розрахунку путівки з оплатою повної вартості.

14. Вартість самостійного санаторно-курортного лікування в санаторіях без оформлення СВК документів, встановлених цією Інструкцією, відшкодуванню не підлягає.

15. Грошова компенсація замість путівки надається особам з інвалідністю війни та особам з інвалідністю відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 785.

Начальник 
Військово-медичного
управління Служби
безпеки України
Л. Шугалейвверх