Документ z0576-11, действует, текущая редакция — Принятие от 26.04.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.05.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2011 N 155
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2011 р.
за N 576/19314

Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів працівників
Інституту Управління державної охорони України
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14.07.2010 N 1401-р ( 1401-2010-р ) "Про утворення
Інституту Управління державної охорони України Київського
національного університету імені Тараса Шевченка" та з метою
упорядкування умов оплати праці керівних, наукових,
науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту
Управління державної охорони України Київського національного
університету імені Тараса Шевченка Н А К А З У Ю:
1. Установити: розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників Інституту Управління державної охорони України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці згідно з додатком 1 до наказу; схему тарифних розрядів посад керівних, наукових,
науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту
Управління державної охорони України Київського національного
університету імені Тараса Шевченка згідно з додатком 2 до наказу.
2. Посадові оклади заступників директора Інституту Управління
державної охорони України Київського національного університету
імені Тараса Шевченка установлювати на 5-15 відсотків, головних
бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на
30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника,
визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим
наказом.
3. Установити: 1) надбавки працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (заробітної
плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються; б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати); в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений
майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту
міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" -
10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються
працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним
почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше
звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником навчального
закладу; г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом; 2) доплати працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються Директору Інституту
Управління державної охорони України Київського національного
університету імені Тараса Шевченка та його заступникам; б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи
з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку; в) за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням; г) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюється працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
навчального закладу. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим
законодавством.
4. З наказом ознайомити особовий склад Управління державної
охорони України в частині, що його стосується.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Начальник Управління І.Калінін
ПОГОДЖЕНО:
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.М.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.М.Биковець
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України Г.В.Осовий
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Заступник
Міністра фінансів України С.О.Рибак

Додаток 1
до наказу Управління
державної охорони України
26.04.2011 N 155

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників Інституту Управління державної охорони
України Київського національного університету
імені Тараса Шевченка на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

------------------------------------------------------------------ | Тарифні | Тарифні коефіцієнти, що застосовуються | | розряди | | |----------------+-----------------------------------------------| | 1 | 1,00 | |----------------+-----------------------------------------------| | 2 | 1,09 | |----------------+-----------------------------------------------| | 3 | 1,18 | |----------------+-----------------------------------------------| | 4 | 1,27 | |----------------+-----------------------------------------------| | 5 | 1,36 | |----------------+-----------------------------------------------| | 6 | 1,45 | |----------------+-----------------------------------------------| | 7 | 1,54 | |----------------+-----------------------------------------------| | 8 | 1,64 | |----------------+-----------------------------------------------| | 9 | 1,73 | |----------------+-----------------------------------------------| | 10 | 1,82 | |----------------+-----------------------------------------------| | 11 | 1,97 | |----------------+-----------------------------------------------| | 12 | 2,12 | |----------------+-----------------------------------------------| | 13 | 2,27 | |----------------+-----------------------------------------------| | 14 | 2,42 | |----------------+-----------------------------------------------| | 15 | 2,58 | |----------------+-----------------------------------------------| | 16 | 2,79 | |----------------+-----------------------------------------------| | 17 | 3,00 | |----------------+-----------------------------------------------| | 18 | 3,21 | |----------------+-----------------------------------------------| | 19 | 3,42 | |----------------+-----------------------------------------------| | 20 | 3,64 | |----------------+-----------------------------------------------| | 21 | 3,85 | |----------------+-----------------------------------------------| | 22 | 4,06 | |----------------+-----------------------------------------------| | 23 | 4,27 | |----------------+-----------------------------------------------| | 24 | 4,36 | |----------------+-----------------------------------------------| | 25 | 4,51 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки)
працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.
У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях
з копійками, цифри до 0,5 - відкидаються, від 0,5 і вище -
заокруглюються до однієї гривні. 2. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки)
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня - 613 гривень.
Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати. 3. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
Начальник
Фінансово-економічної служби П.Кізюн

Додаток 2
до наказу Управління
державної охорони України
26.04.2011 N 155

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних, наукових,
науково-педагогічних та педагогічних працівників
Інституту Управління державної охорони України
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні | | | розряди | |------------------------------------------------------+---------| |Директор Інституту | 23 | |------------------------------------------------------+---------| |Начальник Центру первинної та професійної підготовки | 17-20 | |------------------------------------------------------+---------| |Завідувач спеціальної кафедри | 20-21 | |------------------------------------------------------+---------| |Професор | 20 | |------------------------------------------------------+---------| |Доцент | 19 | |------------------------------------------------------+---------| |Старший викладач | 17 | |------------------------------------------------------+---------| |Викладач | 16 | ------------------------------------------------------------------
Начальник
Фінансово-економічної служби П.Кізюнвверх