Документ z0571-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 08.07.2002, основание - z0563-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
N 90 від 12.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2001 р.
за N 571/5762
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
з питань надзвичайних ситуацій
N 135 ( z0563-02 ) від 23.05.2002 )
Про впорядкування умов оплати праці працівників
бюджетних установ, закладів та організацій МНС України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7
лютого 2001 року N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Умови оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та
організацій МНС України (додаток 1). Схему посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та
службовців наукових бюджетних установ та організацій МНС України
(додаток 2). Схему місячних посадових окладів керівних,
науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних
закладів цивільної оборони МНС України та територіальних курсів
цивільної оборони (додаток 3). Схему місячних посадових працівників відділів з питань
координації діяльності соціально-психологічних служб та
інформування населення і центрів соціально-психологічної
реабілітації населення та його інформування з питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи (додаток 4). Схему місячних посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів та службовців, загальних для всіх бюджетних установ,
закладів та організацій МНС України (додаток 5). Схему місячних окладів робітників загальних для всіх
бюджетних установ, закладів та організацій МНС України (додаток
6). Схему місячних тарифних ставок робітників бюджетних установ,
закладів та організацій МНС України (додаток 7). Схему місячних тарифних ставок працівників автомобільного
транспорту (додаток 8); Розміри погодинної оплати праці працівників за проведення
навчальних занять (додаток 9). 2. Установити, що умови оплати праці та схеми місячних
посадових окладів (окладів) працівників, що зазначені у пункті 1
цього наказу, запроваджуються з 1 березня 2001 року. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Пінчук Н.М. 4. Скасувати накази штабу Цивільної оборони України: від 22
лютого 1993 року N 55 "Про умови оплати праці керівних
працівників, спеціалістів та службовців штабів Цивільної оборони
України", від 5 лютого 1994 року N 52 "Про умови оплати праці
робітників (невійськовослужбовців) штабів та курсів цивільної
оборони та внесення доповнень та змін до наказів начальника Штабу
Цивільної оборони України", від 19 березня 1993 року N 90 "Про
розміри ставок заробітної плати і посадових окладів робітників,
керівних та педагогічних працівників (невійськовослужбовців)
навчально-допоміжнього персоналу штабів і курсів Цивільної оборони
України", від 26.08.1993 року N 255 "Про оплату праці робочих та
службовців військових частин цивільної оборони України, а також
дитячих, дошкільних та інших закладів, які утримуються при
військових частинах", від 10 серпня 1994 року N 268 "Про внесення
доповнень до наказів начальника штабу Цивільної оборони України
щодо умов оплати праці працівників військових частин і штабів
цивільної оборони", від 20 березня 1995 року N 101 "Про додаткову
оплату праці окремих категорій працівників (невійськовослужбовців)
за підтримання постійної бойової готовності військ Цивільної
оборони України", від 5 квітня 1996 року N 125 "Про додаткову
оплату праці працівників (невійськовослужбовців) мобілізаційних
груп, матеріально-технічних складів та відділень (груп)
воєнізованої охорони за підтримання постійної бойової готовності
військ (сил) Цивільної оборони України", від 20 серпня 1996 року N
312 "Про деякі зміни умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) військових частин, установ і організацій
Цивільної оборони України, для яких оплата праці встановлена на
основі Єдиної тарифної сітки", від 16 листопада 1996 року N 416
"Про деякі зміни оплати праці робітників автомобільного транспорту
(невійськовослужбовців)", від 18 жовтня 1996 року N 384 "Про умови
оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням штабів цивільної
оборони". 5. Наказ Міністра оборони СРСР від 27 березня 1987 року N 20
"Про введення в дію Інструкції про порядок виплати робітникам і
службовцям Радянської Армії та Військово-Морського Флоту
відсоткової надбавки за безперервну роботу" вважати таким, що не
застосовується у військах Цивільної оборони України з 1 березня
2001 року.
Виконуючий обов'язки Міністра В.В. Логінов
Погоджено:
Заступник Міністра фінансів України В.М. Матвійчик
Перший заступник Міністра праці та
соціальної політики України П.П. Овчаренко
Додаток 1
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90
Умови
оплати праці працівників бюджетних установ,
закладів та організацій МНС України
1. Ці Умови оплати розроблені відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134
( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
і поширюються на працівників бюджетних установ, закладів та
організацій МНС України.
2. Посадові оклади заступників керівників установ, закладів,
організацій та підрозділів установ, закладів, організацій
встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30
відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж
посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами
посадових окладів, затверджених цим наказом.
3. Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників, які
мають почесне звання, спортивні звання, науковий ступінь,
підвищуються: 3.1. За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
"народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків. 3.2. За спортивні звання: "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20
відсотків; "майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків; "майстер спорту" - на 10 відсотків. За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки
заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим)
званням. 3.3. За науковий ступінь (крім посад наукових та
науковопедагогічних працівників, для яких наявність наукового
ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами): доктора наук - на 25 відсотків; кандидата наук - на 15 відсотків. Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за
почесні звання, спортивні звання або науковий ступінь працівникам
бюджетних установ і організацій провадиться, якщо діяльність
працівників за профілем збігається з наявним почесним або
спортивним званням чи науковим ступенем.
4. Місячні оклади прибиральників приміщень, які
використовують дезінфекційні засоби, а також тих, що зайняті
прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.
5. Працівникам установлюються доплати: 5.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника або за вакантною посадою: за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ,
закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних
підрозділів та їх заступникам. 5.2. У розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, за кожну годину роботи
з 10 години вечора до 6 години ранку.
6. Установити доплату за ненормований робочий день водіям у
розмірі 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час.
7. Працівникам військ Цивільної оборони України за
підтримання постійної бойової готовності військ установлюється
доплата в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (посадового
окладу).
8. Працівникам установлюються надбавки: 8.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу: за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на термін її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються. 8.2. За роботу з відомостями, що становлять державну
таємницю, до посадового окладу (ставки) залежно від ступеня
секретності в розмірах: за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь
секретності "особливої важливості", - 20 відсотків; за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь
секретності "цілком таємно", - 15 відсотків; за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь
секретності "таємно", - 10 відсотків. Зазначена надбавка встановлюється працівникам, які за умовами
своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що
становлять державну таємницю. Працівники вважаються такими, які постійно працюють з
відомостями, що становлять державну таємницю, якщо за своїми
функціональними обов'язками вони займаються розробленням,
виготовленням, обліком, зберіганням, використанням документів,
виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці, приймають
рішення з цих питань або здійснюють постійний контроль за станом
захисту державної таємниці. 8.3. За вислугу років у Цивільній обороні до посадового
окладу (ставки) працівникам (крім посад наукових,
науково-педагогічних та інших працівників, для яких відповідні
доплати передбачені іншими нормативно-правовими актами) залежно
від стажу роботи, який дає право на отримання такої надбавки в
розмірах: за вислугу років понад 2 роки - 5 відсотків; за вислугу років понад 5 років - 10 відсотків; за вислугу років понад 10 років - 15 відсотків; за вислугу років понад 15 років - 20 відсотків; за вислугу років понад 20 років - 25 відсотків. 8.4. За класність водіям до тарифної ставки у розмірах: водіям 1 класу - 25 відсотків; водіям 2 класу - 10 відсотків.
9. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій
надається право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в
кошторисах доходів і видатків: 9.1. Установлювати працівникам конкретні розміри посадових
окладів (окладів, тарифних ставок) згідно з додатками 2-8 до цього
наказу та конкретні розміри доплат і надбавок до посадових окладів
(окладів) згідно з даними умовами оплати праці. 9.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі
й на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання,
у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік. 9.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
10. Преміювання керівників бюджетних установ, закладів та
організацій, установлення їм надбавок та доплат до посадових
окладів, надання матеріальної допомоги здійснювати за рішенням
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
11. Оплата праці працівників бюджетних установ, закладів та
організацій МНС України, що не передбачені цими Умовами (медичних
працівників, працівників культури та інших), здійснюється
відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників
відповідних галузей економіки.
Додаток 2
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90
Схема
місячних посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів та службовців наукових бюджетних
установ та організацій МНС України
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячні | | | посадові | | | оклади, | | | гривень | |----------------------------------------------------------------| | Керівні працівники | |----------------------------------------------------------------| |Керівник науково-дослідного інституту (центру) | | | доктор наук | 370 | | кандидат наук | 350 | | який не має наукового ступеня | 270-335 | |-------------------------------------------------+--------------| |Керівник філіалу науково-дослідного інституту | | | доктор наук | 360 | | кандидат наук | 340 | | який не має наукового ступеня | 260-330 | |-------------------------------------------------+--------------| |Керівник наукової установи, організації | | | доктор наук | 310-330 | | кандидат наук | 280-310 | | який не має наукового ступеня | 245-280 | |-------------------------------------------------+--------------| |Начальник науково-дослідного відділу | | |(відділення, лабораторії) науково-дослідного | | |інституту (центру), його філіалу; учений | | |секретар інституту | | | доктор наук | 300-330 | | кандидат наук | 280-320 | | який не має наукового ступеня | 255-280 | |-------------------------------------------------+--------------| |Начальник науково-дослідного відділу | | |(лабораторії) наукової установи, організації | | | доктор наук | 290-300 | | кандидат наук | 270-290 | | який не має наукового ступеня | 230-260 | |-------------------------------------------------+--------------| |Начальники науково-дослідного сектору | | |(лабораторії), що входить до складу науково- | | |дослідного відділу (відділення, лабораторії) | | |науково-дослідного інституту (центру), його | | |філіалу; учений секретар філіалу науково- | | |дослідного інституту | | | доктор наук | 290-320 | | кандидат наук | 270-310 | | який не має наукового ступеня | 230-270 | |-------------------------------------------------+--------------| |Начальник науково-дослідного сектору (групи), | | |що входить до складу науково-дослідного | | |відділу (лабораторії) наукової установи, | | |організації | | | доктор наук | 280-290 | | кандидат наук | 260-270 | | який не має наукового ступеня | 220-250 | |-------------------------------------------------+--------------| |Начальник відділу, який проводить наукові та | 280-300 | |науково-технічні розробки (патентно-ліцензійний, | | |стандартизації, науково-технічної інформації та | | |ін.) науково-дослідного інституту (центру), його | | |філіалу | | |-------------------------------------------------+--------------| |Начальник сектору (бюро, групи), який входить до | 210-270 | |складу відділів науково-дослідного інституту | | |(центру), його філіалу, які проводять наукові та | | |науково-технічні розробки | | |-------------------------------------------------+--------------| |Головний інженер наукової установи, організації | 270-300 | |-------------------------------------------------+--------------| |Головний інженер (конструктор, технолог, | 230-290 | |архітектор) проекту наукової установи, | | |організації | | |-------------------------------------------------+--------------| |Начальник (завідувач) основного структурного | 230-290 | |підрозділу наукової установи, організації; | | |начальник відділу, який проводить наукові та | | |науково-технічні розробки в науковій установі, | | |організації | | |-------------------------------------------------+--------------| |Головний архітектор, металург, механік, | 230-285 | |енергетик, економіст, метролог та інші головні | | |спеціалісти в основних відділах (відділеннях, | | |лабораторіях), наукової установи, організації | | |-------------------------------------------------+--------------| |Завідувач відділу охорони праці і техніки | 210-220 | |безпеки | | |----------------------------------------------------------------| | Наукові працівники | |----------------------------------------------------------------| |Головний науковий співробітник | | | доктор наук | 325 | |-------------------------------------------------+--------------| |Провідний науковий співробітник | | | доктор наук | 320 | | кандидат наук | 300 | |-------------------------------------------------+--------------| |Старший науковий співробітник | | | кандидат наук | 300 | | який не має наукового ступеня | 260 | |-------------------------------------------------+--------------| |Науковий співробітник | | | кандидат наук | 260 | | який не має наукового ступеня | 230 | |-------------------------------------------------+--------------| |Молодший науковий співробітник | | | кандидат наук | 230 | | який не має наукового ступеня | 200 | |----------------------------------------------------------------| | Працівники, які проводять наукові і науково-технічні розробки | |----------------------------------------------------------------| |Фахівці: електронник, енергетик, конструктор, | | |контролер, математик, механік, програміст, | | |технолог, хімік та інші | | | провідні | 220-230 | | 1 категорії | 195-220 | | 2 категорії | 175-195 | | без категорії | 160-175 | |-------------------------------------------------+--------------| |Стажист-дослідник | 180 | |-------------------------------------------------+--------------| |Техніки всіх спеціальностей: | | | 1 категорії | 160 | | 2 категорії | 150 | | без категорії | 140 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90
Схема
посадових окладів керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищих навчальних закладів
цивільної оборони МНС України та територіальних
курсів цивільної оборони
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячні | | | посадові | | | оклади, | | | гривень | |-------------------------------------------------+--------------| |Помічник начальника Інституту III-IV рівня | 228-266 | |акредитації | | |-------------------------------------------------+--------------| |Начальник відділу Інституту III-IV рівня | 185 | |акредитації: навчального, навчально-методичного | | |та інших відділів з основної діяльності | | |-------------------------------------------------+--------------| |Начальник іншого відділу, служби Інституту III-IV| 160-175 | |рівня акредитації (кадрів, обробки інформації | | |тощо) | | |-------------------------------------------------+--------------| |Учений секретар Інституту III-IV рівня | 255 | |акредитації* | | |-------------------------------------------------+--------------| |Заступник керівника учбово-методичного центру | 195-210 | |цивільної оборони (філіалу Інституту III-IV | | |рівня акредитації) | | |-------------------------------------------------+--------------| |Заступник керівника обласних курсів цивільної | 180-205 | |оборони | | |-------------------------------------------------+--------------| |Завідувач лабораторії (кабінету) | 185 | |учбово-методичного центру цивільної оборони | | |(філіалу Інституту III - IV рівня акредитації) | | |-------------------------------------------------+--------------| |Завідувач лабораторії (кабінету) обласних | 170 | |курсів цивільної оборони | | |-------------------------------------------------+--------------| |Помічник керівника учбово-методичного центру | 160 | |цивільної оборони (філіалу Інституту III-IV | | |рівня акредитації) | | |-------------------------------------------------+--------------| |Помічник керівника обласних курсів цивільної | 150 | |оборони | | |-------------------------------------------------+--------------| |Завідувач міських (міжрайонних) курсів | 205 | |-------------------------------------------------+--------------| |Завідувач кафедри: | | | доктор наук | 360 | | який не має наукового ступеня доктора наук | 350 | |-------------------------------------------------+--------------| |Професор: | | | доктор наук | 350 | | кандидат наук | 340 | | який не має наукового ступеня | 325 | |-------------------------------------------------+--------------| |Доцент: | | | кандидат наук | 340 | | який не має наукового ступеня кандидата наук| 320 | |-------------------------------------------------+--------------| |Старший викладач: | | | кандидат наук | 320 | | який не має наукового ступеня кандидата наук| 285 | |-------------------------------------------------+--------------| |Викладач, асистент: | | | кандидат наук | 285 | | який не має наукового ступеня кандидата наук| 240 | |-------------------------------------------------+--------------| |Викладач-стажист | 220 | |-------------------------------------------------+--------------| |Методист учбового (учбово-методичного) відділу | | |Інституту III-IV рівнів акредитації | | | вищої категорії | 160 | | 1 категорії | 155 | | 2 категорії | 150 | | без категорії | 140 | |-------------------------------------------------+--------------| |Методист, викладач територіальних курсів | | |(обласних, міських, міжрайонних), учбово- | | |методичних центрів цивільної оборони: | | | вищої категорії | 185 | | 1 категорії | 170 | | 2 категорії | 160 | | без категорії | 145-155 | |-------------------------------------------------+--------------| |Старший майстер виробничого навчання | 185 | |-------------------------------------------------+--------------| |Майстер виробничого навчання | 155 - 180 | |-------------------------------------------------+--------------| |Завідувач учбово-консультаційного пункту | 140 | ------------------------------------------------------------------
Примітки. 1. Особам з числа науково-педагогічних працівників,
призначеним на посади професорів чи доцентів, які не
мають відповідного вченого звання, один раз строком до
двох років від часу першого обрання чи призначення
посадові оклади встановлюються у таких розмірах:
професор 340 гривень,
доцент 320 гривень.
2. Посадові оклади працівників, які мають учене звання
професора, збільшуються в 1,33 раза.
3. Конкретні найменування посад керівних,
науково-педагогічних і педагогічних працівників при
складанні штатних розписів визначаються за
Класифікатором професій ( v0257217-95 ). _______________________________
* Посадові оклади в такому розмірі встановлюються ученим
секретарям за наявності наукового ступеня доктора наук. Особам,
які мають науковий ступінь кандидата наук, посадові оклади
встановлюються у розмірі 230 гривень, а тим, які не мають
наукового ступеня, - у розмірі 190 гривень.
Додаток 4
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90
Схема
місячних посадових працівників відділів з питань координації
діяльності соціально-психологічних служб та інформування
населення і центрів соціально-психологічної реабілітації
населення та його інформування з питань подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Місячні | | | посадові | | |оклади, гривень | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівник центру, начальник відділу | 185-250 | |-----------------------------------------------+----------------| |Практичний психолог, соціальний педагог: | | | вищої категорії | 185 | | першої категорії | 170 | | другої категорії | 160 | | без категорії | 145-155 | |-----------------------------------------------+----------------| |Соціальний працівник | 135-155 | |-----------------------------------------------+----------------| |Педагог-організатор | 140-185 | |-----------------------------------------------+----------------| |Методист | | | вищої категорії | 185 | | першої категорії | 170 | | другої категорії | 160 | | без категорії | 145-155 | |-----------------------------------------------+----------------| |Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою | 140-160 | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівник художній | 145-170 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90
Схема
місячних посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів та службовців, загальних для всіх
бюджетних установ, закладів і організацій МНС
України
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Місячні посадові| | | оклади, гривень| |-----------------------------------------------+----------------| |Начальник автоматичної телефонної станції | 155-165 | |-----------------------------------------------+----------------| |Начальник станції: телефонної (крім АТС), | 150-160 | |телеграфної, радіотелеграфної, радіотехнічної | | |та інших | | |-----------------------------------------------+----------------| |Начальник (завідувач) лабораторії, бюро | 160-170 | |-----------------------------------------------+----------------| |Начальник господарств: теплового, | | |вентиляційного, газового, водопровідно- | | |каналізаційного; начальник котельної (за | | |групами господарств і котельних): | | | I група | 154-158 | | II група | 150-154 | | III група | 146-150 | | IV група | 142-146 | | V група | 138-142 | | VI група | 134-138 | | VII група | 130-134 | |-----------------------------------------------+----------------| |Начальник служби, відділу та самостійного | 145-165 | |відділення (крім адміністративно-господарчого),| | |начальник команди воєнізованої охорони | | |-----------------------------------------------+----------------| |Начальник: адміністративно-господарчого | 140-155 | |відділу, квартирно-експлуатаційної частини, | | |таємної частини | | |-----------------------------------------------+----------------| |Начальник групи (сектору, відділення), яке | 140-155 | |входить до складу служби (відділу); начальник| | |групи (відділення) воєнізованої охорони та інші| | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувач: гаражу, господарства, гуртожитку, | 120-140 | |складу, сховища | | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувачі: архіву, канцелярії, машинописного | 120-140 | |бюро, бюро перепусток, копіювально- | | |розмножувального бюро, фотолабораторії, | | |експедиції, сектору, фільмотеки та інших | | |підрозділів | | |-----------------------------------------------+----------------| |Бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-| | |ревізор: | | | провідний | 140-150 | | I категорії | 135-140 | | II категорії | 130-135 | | без категорії | 125-130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Фахівці: економіст, електронник, енергетик, | | |конструктор, контролер, інспектор з постачання,| | |з підготовки кадрів, з охорони праці і техніки | | |безпеки, математик, механік, програміст, | | |психолог, соціолог, технолог, хімік, художник- | | |конструктор (дизайнер), юрисконсульт та інші: | | | провідний | 140-150 | | I категорії | 135-140 | | II категорії | 130-135 | | без категорії | 125-130 | |-----------------------------------------------+----------------| |Старший оперативний черговий | 140-150 | |-----------------------------------------------+----------------| |Оперативний черговий | 130-140 | |-----------------------------------------------+----------------| |Старший лаборант, який має вищу освіту, старший| 135-140 | |майстер та інші | | |-----------------------------------------------+----------------| |Статистик, лаборант (який має вищу освіту), | 125-135 | |майстер | | |-----------------------------------------------+----------------| |Техніки всіх спеціальностей: | | | I категорії | 130-135 | | II категорії | 125-130 | | без категорії | 120-125 | |-----------------------------------------------+----------------| |Старший: товарознавець, касир, кодувальник, | 130 | |інспектор, табельник, диспетчер, друкарка; | | |стенографістка I категорії | | |-----------------------------------------------+----------------| |Товарознавець, експедитор, секретар навчальної | 125 | |частини, касир, інспектор, агент із | | |забезпечення, діловод, архіваріус, диспетчер, | | |табельник, кресляр, обліковець, комендант, | | |кодувальник, калькулятор, лаборант, | | |стенографістка II категорії | | |-----------------------------------------------+----------------| |Друкарка, секретар-стенографістка, секретар- | 120-125 | |друкарка, секретар | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90
Схема
місячних окладів робітників загальних для всіх бюджетних
установ, закладів та організацій МНС України
------------------------------------------------------------------ | Найменування професій | Місячні | | | оклади, | | | гривень | |--------------------------------------------------+-------------| |Апаратник білизняних сушильних агрегатів | 122 | |--------------------------------------------------+-------------| |Апаратник хімводоочищення при веденні процесу | 122 | |хімочищення води | | |--------------------------------------------------+-------------| |Банник | 118 | |--------------------------------------------------+-------------| |Вантажник | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Вартівник | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Віджимач білизни на центрифугах | 122 | |--------------------------------------------------+-------------| |Водій: електровізка, автовізка | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Водій: | | | легкового автомобіля | 120 | | вантажного автомобіля | 122 | | автобуса | 125 | |--------------------------------------------------+-------------| |Газозварник | 120-125 | |--------------------------------------------------+-------------| |Гардеробник | 118 | |--------------------------------------------------+-------------| |Гідрометеоспостерігач | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Двірник | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Дозиметрист | 130 | |--------------------------------------------------+-------------| |Електромеханік зв'язку | 125 | |--------------------------------------------------+-------------| |Електромеханік зв'язку (старший) | 130 | |--------------------------------------------------+-------------| |Кастелянка | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Кіномеханік: | | | 1 категорії | 130 | | 2 категорії | 133 | | 3 категорії | 135 | |--------------------------------------------------+-------------| |Комплектувальник білизни | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Комірник | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Комірник (старший) | 122 | |--------------------------------------------------+-------------| |Контролер: водопровідного господарства, газового | 124 | |господарства | | |--------------------------------------------------+-------------| |Копіювальник | 124 | |--------------------------------------------------+-------------| |Кочегар-випалювач | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Кур'єр | 118 | |--------------------------------------------------+-------------| |Кухар | 120-125 | |--------------------------------------------------+-------------| |Кухонний робітник | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Лаборант (б/о) | 122 | |--------------------------------------------------+-------------| |Майстер-налагоджувальник з технічного | 120-125 | |обслуговування машинно-тракторного парку | | |--------------------------------------------------+-------------| |Маляр | 124-130 | |--------------------------------------------------+-------------| |Маркувальник | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Машиніст прання та ремонту спецодягу (білизни) | 122 | |--------------------------------------------------+-------------| |Машиністи: двигунів внутрішнього згоряння, | 120-125 | |котельної установки, котлів, насосних установок | | |--------------------------------------------------+-------------| |Муляр | 124-130 | |--------------------------------------------------+-------------| |Опалювач | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Оператор: апаратів мікрофільмування та | 124-130 | |копіювання, копіювальних і розмножувальних | | |машин, електронно-обчислювальних машин | | |--------------------------------------------------+-------------| |Оператор: котельної, пральних машин, теплових | 120-125 | |мереж, теплового пункту, хлораторної установки | | |--------------------------------------------------+-------------| |Підсобний робітник | 118 | |--------------------------------------------------+-------------| |Пічник | 124-130 | |--------------------------------------------------+-------------| |Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із | 124-130 | |штучних матеріалів, покрівельник сталевих | | |покрівель | | |--------------------------------------------------+-------------| |Прасувальник | 122 | |--------------------------------------------------+-------------| |Прибиральник виробничих приміщень | 122 | |--------------------------------------------------+-------------| |Прибиральник службових приміщень | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Прибиральник територій | 122 | |--------------------------------------------------+-------------| |Проявлювач | 124-130 | |--------------------------------------------------+-------------| |Робітник з благоустрою (на роботах з видалення | 126 | |нечистот уручну) | | |--------------------------------------------------+-------------| |Робітник з комплексного обслуговування й ремонту | 130 | |будинків | | |--------------------------------------------------+-------------| |Робітник з комплексного прибирання та утримання | 126 | |будинків з прилеглими територіями | | |--------------------------------------------------+-------------| |Робітник з комплексного обслуговування й ремонту | 130-135 | |будинків | | |--------------------------------------------------+-------------| |Садівник | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Столяр | 124-130 | |--------------------------------------------------+-------------| |Сторож | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Стрілець воєнізованої охорони | | | 1 класу | 125 | | 2 класу | 122 | |--------------------------------------------------+-------------| |Телефоніст міжміського телефонного зв'язку, | | |оператор зв'язку, радіооператор | | | 1 класу | 128 | | 2 класу | 126 | | 3 класу | 124 | |--------------------------------------------------+-------------| |Телефоніст місцевого телефонного зв'язку | | | 1 класу | 126 | | 2 класу | 125 | | 3 класу | 124 | |--------------------------------------------------+-------------| |Тесляр | 124-130 | |--------------------------------------------------+-------------| |Токар | 120-125 | |--------------------------------------------------+-------------| |Фотограф | 124-130 | |--------------------------------------------------+-------------| |Черговий: бюро перепусток, гуртожитку | 120 | |--------------------------------------------------+-------------| |Чистильник | 122 | |--------------------------------------------------+-------------| |Швачка | 120-125 | |--------------------------------------------------+-------------| |Швейцар | 118 | |--------------------------------------------------+-------------| |Шеф-кухар | 135 | |--------------------------------------------------+-------------| |Штукатур | 124-130 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90
Схема
місячних тарифних ставок робітників бюджетних установ,
закладів та організацій МНС України
------------------------------------------------------------------ | Професія | Місячні тарифні ставки, гривень | | |-----------------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | |----------------------+------+------+------+------+------+------| |Робітники, зайняті на | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | |ремонті і наладці | | | | | | | |устаткування | | | | | | | |----------------------+------+------+------+------+------+------| |Робітники, зайняті на | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | |ремонті і наладці | | | | | | | |електронного та | | | | | | | |іншого особливо | | | | | | | |складного обладнання | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90
Схема
місячних тарифних ставок працівників
автомобільного транспорту

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі): ------------------------------------------------------------------ | Вантажо- | Місячні тарифні ставки за групами автомобілів, | |підйомність | гривень | | (тонн) |---------------------------------------------------| | | 1-ша група | 2-га група | 3-тя група | | |----------------+-----------------+----------------| | | Бортові | Спеціалізовані | Автомобілі для | | |автомобілі та | та спеціальні | перевезень | | | автомобілі- | автомобілі: | цементу, | | | фургони | самоскиди, |отрутохімікатів,| | | загального | цистерни, | трупів, | | | призначення | рефрижератори, | безводного | | | |контейнеровози, |аміаку, аміачної| | | | пожежні, |води, гнилісного| | | | техдопомоги, | сміття, | | | |снігоприбиральні,| асенізаційних | | | | поливальні, | вантажів | | | | автокрани, | | | | |автонавантажувачі| | | | | та інші | | | | |сідельні тягачі | | | | | з причепами | | |------------+----------------+-----------------+----------------| |До 1,5 | 118 | 120 | 125 | |Від 1,5 до 3| 118 | 120 | 125 | |Від 3 до 5 | 118 | 120 | 125 | |Від 5 до 7 | 118 | 120 | 125 | |Від 7 до 10 | 118 | 120 | 125 | |Від 10 до 20| 118 | 120 | 125 | |Від 20 до 40| 118 | 120 | 125 | |Від 40 до 60| 118 | 120 | - | |Понад 60 | - | 120 | - | ------------------------------------------------------------------
2. Водії автомобілів (автомобілі (крім вантажних) та
фургони): ------------------------------------------------------------------ | Клас | Робочий | Місячні тарифні ставки, гривень | |автомобіля | об'єм |--------------------------------------| | | двигуна | Загальні | При роботі на легкових | | |(у літрах)| | таксомоторах у містах з | | | | |чисельністю населення 500 | | | | |тис. чоловік і більше, на | | | | | санітарних автомобілях | | | | | (крім швидкої медичної | | | | | допомоги) | |--------------+----------+-----------+--------------------------| |Особливо | до 1,8 | 120 | 125 | |малий і малий | | | | |--------------+----------+-----------+--------------------------| |Середній |від 1,8 до| 120 | 125 | | | 3,5 | | | |--------------+----------+-----------+--------------------------| |Великий |понад 3,5 | 120 | 125 | ------------------------------------------------------------------
3. Водії автомобілів (автобусів): ------------------------------------------------------------------ | Клас | Габаритна | Місячні тарифні ставки, гривень | |автомобіля | довжина |-----------------------------------| | | автобуса |Загальні | При роботі на міських та| | | (метрів) | |екскурсійних маршрутах із| | | | |чисельністю населення 500| | | | |тис. чоловік і більше, на| | | | | санітарних автобусах | | | | | (крім швидкої медичної | |--------------+-------------+---------+-------------------------| |Особливо | до 5 | 120 | 120 | |малий | | | | |--------------+-------------+---------+-------------------------| |Малий |від 5 до 6,5 | 120 | 125 | | |від 6,5 до | 120 | 125 | | | 7,5 | | | |--------------+-------------+---------+-------------------------| |Середній |від 7,5 до | 125 | 125 | | | 9,5 | | | |--------------+-------------+---------+-------------------------| |Великий |від 9,5 до | 125 | 125 | | | 11 | 125 | 125 | | |від 11 до 12 | 125 | 125 | | |від 12 до 15 | 125 | 125 | | | понад 15 | | | ------------------------------------------------------------------
4. Водії мототранспортних засобів - 120 гривень 5. Начальнику автотранспортного підрозділу з рухомим складом
від 50 до 100 одиниць установлюється посадовий оклад у розмірі 150
грн., а більше - 170 грн. 6. Старшому механіку, який здійснює керівництво
автотранспортним підрозділом з рухомим складом від 25 до 50
наявних автомобілів, шляхових машин посадовий оклад установлюється
в розмірі 135 грн., а з рухомим складом від 15 до 25 одиниць - 30
грн., механікам - 125 грн.
Додаток 9
до наказу МНС України
від 12.04.2001 N 90
Розміри
погодинної оплати праці працівників за проведення
навчальних занять
------------------------------------------------------------------ | Контингент | Ставки погодинної оплати, гривень | | |--------------------------------------| | |професор |доктор |доцент |особи, | | | |наук |або |які не | | | | |кандидат|мають | | | | |наук |наукового | | | | | |ступеня | |-------------------------+---------+-------+--------+-----------| |Учні шкіл, | 6,13 |4,85 |4,15 | 3,46 | |професійно-технічних | | | | | |навчальних закладів,| | | | | |гімназій, ліцеїв,| | | | | |студенти вищих навчальних| | | | | |закладів I та II рівнів| | | | | |акредитації та інші| | | | | |аналогічні категорії| | | | | |учнів, робітники,| | | | | |працівники, слухачі| | | | | |курсів, які займають| | | | | |посади, що вимагають| | | | | |освітньо-кваліфікаційного| | | | | |рівня молодшого| | | | | |спеціаліста, бакалавра;| | | | | |перепідготовка кадрів з| | | | | |видачею диплома молодшого| | | | | |спеціаліста, бакалавра | | | | | |-------------------------+---------+-------+--------+-----------| |Студенти вищих навчальних| 11,38 | 9,00 | 6,93| 5,54 | |закладів III та IV рівнів| | | | | |акредитації | | | | | |-------------------------+---------+-------+--------+-----------| |Аспіранти, слухачі| 13,13 | 10,39| 8,31| 6,93 | |курсів, які займають| | | | | |посади, що вимагають| | | | | |освітньо-кваліфікаційного| | | | | |рівня спеціаліста,| | | | | |магістра; перепідготовка| | | | | |кадрів з видачею диплома| | | | | |спеціаліста, магістра | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні
відпустки.
2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів,
які залучаються установами охорони здоров'я для
проведення консультацій з інших установ (організацій),
установлюються для професора, доктора наук у розмірі
13,16 гривні.
3. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а
також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за
ставками погодинної оплати праці, передбаченими для
осіб, які проводять навчальні заняття із студентами
вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.вверх