Документ z0566-19, действует, текущая редакция — Принятие от 19.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.07.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2019  № 676


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2019 р.
за № 566/33537

Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

Відповідно до Указу Президента України від 28 лютого 2004 року № 246 «Про Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу», підпункту 191 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 841 «Про затвердження Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні», з метою врегулювання порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу, що додається.

2. Департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку (Гришкевич О.М.) забезпечити ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Нефьодова М.Є.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
МіністрС.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного агентства з питань
електронного урядування України

Міністр фінансів України
О. Вискуб

О. МаркароваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року № 676


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2019 р.
за № 566/33537

ПОРЯДОК
ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу (далі - програма).

2. Реєстр програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу (далі - реєстр) ведеться в електронній формі у вигляді таблиці (додаток).

3. Метою ведення реєстру є забезпечення обліку програм, що реалізуються на території України.

4. Унесення інформації про програми до реєстру здійснюється на етапі підготовки та реалізації програми.

5. Ведення реєстру здійснюють працівники Мінекономрозвитку, які відповідно до своїх обов’язків, визначених посадовою інструкцією, уносять інформацію до реєстру.

6. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

7. Доступ до реєстру є безоплатним і вільним.

II. Ведення реєстру на етапі підготовки програми

1. Після прийняття державної або галузевої програми, стратегії, концепції реформування відповідної сфери реалізації державної політики, відповідно до якої планується залучення секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу (далі - галузева програма) та узгодження зі стороною Європейського Союзу (далі - ЄС) пропозицій щодо пріоритетів такої підтримки, протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про:

дату і номер прийнятої галузевої програми;

результати узгоджених їз ЄС пропозицій щодо пріоритетів залучення секторальної бюджетної підтримки ЄС та початку підготовки програми;

дату і номер листа Мінекономрозвитку щодо інформування відповідального за підготовку програми органу про необхідність утворення робочої групи для визначення переліку індикаторів.

2. Після отримання повідомлення від відповідального за підготовку програми органу про утворення робочої групи протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про дату і номер рішення щодо утворення такої групи. У разі перевищення 12-місячного строку підготовки програми та проведення консультацій з Європейською Комісією (далі - ЄК) протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про їх результати.

III. Ведення реєстру на етапі реалізації програми

1. Після підписання угоди про фінансування програми протягом п’яти робочих днів до реєстру вноситься інформація про:

дату підписання угоди щодо фінансування програми;

дату набрання чинності угодою про фінансування програми;

назву і мету програми;

термін реалізації програми;

кошторисну вартість програми;

відповідальний за виконання програми орган;

терміни та суми запланованих траншів у межах програм.

У разі підписання додаткової угоди про внесення змін до угоди про фінансування програми протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про дату підписання додаткової угоди та зміни, унесені до угоди про фінансування програми.

2. Після отримання повідомлення від відповідального за виконання програми органу про утворення спільної групи моніторингу програми протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про дату і номер рішення щодо утворення такої групи.

3. У разі прийняття акта Кабінету Міністрів України про виконання індикаторів та досягнення очікуваних результатів програми протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про його дату і номер.

4. Мінекономрозвитку на підставі отриманої від Мінфіну інформації щодо зарахування до державного бюджету коштів ЄС протягом п’яти робочих днів уносить інформацію про:

номер і вид траншу;

суму виплаченого траншу (в євро та гривні);

дату зарахування коштів на відповідний рахунок в Національному банку України;

суму (у разі наявності) недоотриманих коштів від запланованої суми траншу.

5. Після проведення Мінекономрозвитку разом з ЄК огляду виконання програм уноситься протягом п’яти робочих днів інформація про дату проведення огляду та результати його проведення.

6. Після надіслання Мінекономрозвитку ЄК зведеного поточного звіту про стан реалізації заходів, необхідних для виконання індикаторів та виплати траншів програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, уноситься протягом п’яти робочих днів інформація про дату і номер листа.

7. Після отримання від відповідального за виконання програми органу заключного звіту про стан виконання індикаторів та виплати траншів секторальної бюджетної підтримки ЄС уноситься протягом п’яти робочих днів інформація про дату і номер листа відповідального за виконання програми органу на адресу Мінекономрозвитку.

Директор департаменту
державних інвестиційних
проектів та підтримки
розвитку
О.М. ГришкевичДодаток
до Порядку ведення реєстру
програм секторальної бюджетної
підтримки Європейського Союзу
(пункт 2 розділу I)

РЕЄСТР
програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзувверх