Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю
Мінприроди України; Приказ, Форма, Сообщение [...] от 28.03.2013133
Документ z0563-13, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.08.2019, основание - z0818-19

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2013  № 133


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2013 р.
за № 563/23095

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 229 від 26.06.2019}

Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, підпункту 18 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 391, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Повідомлення про проведення планової перевірки.

1.2. Направлення на проведення перевірки.

1.3. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини).

1.4. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини).

1.5. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (води, грязі лікувальні).

1.6. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини).

1.7. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (горючі газоподібні та рідкі корисні копалини).

1.8. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (води, грязі лікувальні).

1.9. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо).

1.10. Акт перевірки дотримання вимог законодавства під час будівництва та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу.

1.11. Акт про недопущення до перевірки.

1.12. Припис.

1.13. Розпорядження про припинення робіт з геологічного вивчення та використання надр (зупинення діяльності підприємств, установ, організацій).

1.14. Подання на зупинення дії (анулювання) спеціального дозволу на користування надрами.

1.15. Подання на поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами.

2. Державній службі геології та надр України (Дудінов В.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби геології та надр України Дудінова В.О.

Перший заступник Міністра

М.І. Романов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Голови Державної служби
геології та надр України
М.Ю. Бродський


С.В. Радовановвверх