Document z0557-19, valid, current version — Adoption on May 11, 2019
( Last event — Entry into force, gone June 21, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.05.2019  № 636


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2019 р.
за № 557/33528

Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів

Відповідно до частини другої статті 6, пункту 6 частини першої статті 7, частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» та Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню;

форму акта про невиконання суб’єктом господарювання розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

форму акта про повторне порушення суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності);

форму акта про відмову суб’єкта господарювання в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю суб’єкта господарювання зі сторони інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

форму розпорядження про усунення суб’єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

форму припису про усунення суб’єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

форму посвідчення (направлення) (є чинним протягом строку здійснення заходу) на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2017 року № 723 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 951/30819.

3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України у встановленому порядку та його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов’язків Міністра економічного
розвитку і торгівлі України
М. НефьодовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11 травня 2019 року № 636

АКТ

Директор департаменту
ліцензування


А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11 травня 2019 року № 636

АКТ
про невиконання суб’єктом господарювання розпорядження  щодо усунення порушень ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Директор департаменту
ліцензування


А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11 травня 2019 року № 636

АКТ
про повторне порушення суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Директор департаменту
ліцензування


А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11 травня 2019 року № 636

АКТ
про виявлення недостовірних даних у документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності)

Директор департаменту
ліцензування


А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11 травня 2019 року № 636

АКТ
про відмову суб’єкта господарювання в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Директор департаменту
ліцензування


А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11 травня 2019 року № 636

АКТ
про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю суб’єкта господарювання зі сторони інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України

Директор департаменту
ліцензування


А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11 травня 2019 року № 636

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення суб’єктом господарювання порушень  вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Директор департаменту
ліцензування


А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11 травня 2019 року № 636

ПРИПИС
про усунення суб’єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Директор департаменту
ліцензування


А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11 травня 2019 року № 636

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Директор департаменту
ліцензування


А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11 травня 2019 року № 636

ПОСВІДЧЕННЯ (НАПРАВЛЕННЯ)
(є чинним протягом строку здійснення заходу) на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Директор департаменту
ліцензування


А.Г. Шевцовon top