Документ z0547-18, действует, текущая редакция — Принятие от 04.04.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.05.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2018  № 405


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 травня 2018 р.
за № 547/31999

Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту

Відповідно до підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2, підпункту 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту;

Порядок подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 03 липня 2017 року № 621 «Про затвердження форми Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 року за № 925/30793.

3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови  Державної фіскальної служби УкраїниМ.В. ПроданЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
04.04.2018 № 405

ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту

В.о. директора Департаменту
податкової політики


Л.П. МаксименкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
04.04.2018 № 405


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 травня 2018 р.
за № 547/31999

ПОРЯДОК
подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту

1. Цей Порядок визначає механізм подання платниками податків Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту (далі - Повідомлення), у випадках, передбачених підпунктом 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 та підпунктом 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України.

2. Дія цього Порядку поширюється на платників податків, які здійснюють контрольовані операції на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту.

3. Платник податків повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, про здійснення контрольованої операції на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту шляхом надання Повідомлення протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту.

4. Електронна форма Повідомлення у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюється на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику.

5. Повідомлення направляється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

6. У разі укладання декількох форвардних або ф’ючерсних контрактів платники податків подають Повідомлення щодо кожного контракту окремо.

7. Прийняття (реєстрація) Повідомлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, здійснюється відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827.

В.о. директора Департаменту
податкової політики


Л.П. Максименковверх