Документ z0532-16, действует, текущая редакция — Принятие от 21.03.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.05.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2016   № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2016 р.
за № 532/28662

Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення, що додається (далі - Перелік).

2. Установити, що здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів за спеціальністю (напрямом) 5.01010401, 6.010104, 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» до набрання чинності цим наказом, продовжують навчання відповідно до обраних профілів (спеціалізацій).

Здобувачі вищої освіти, які будуть прийняті, поновлені та переведені в 2016 році на другий та наступний курси з нормативним строком навчання, навчатимуться за спеціальністю (напрямом) та профілем, за якими здійснювався набір на перший курс.

3. Департаменту вищої освіти (Шарову О.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2010 року № 705 «Про затвердження Переліку профілів підготовки кадрів у вищих навчальних закладах за напрямом (спеціальністю) «Професійна освіта (за профілем)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2010 року за № 604/17899.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр

С.М. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
21.03.2016  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2016 р.
за № 532/28662

ПЕРЕЛІК
спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

015.01

Будівництво

015.02

Видавничо-поліграфічна справа

015.03

Гірництво

015.04

Деревообробка

015.05

Документознавство

015.06

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

015.07

Електротехніка та електромеханіка

015.08

Енергетика

015.09

Зварювання

015.10

Комп’ютерні технології

015.11

Машинобудування

015.12

Металургія

015.13

Метрологія, стандартизація та сертифікація

015.14

Нафтогазова справа

015.15

Охорона праці

015.16

Сфера обслуговування

015.17

Технологія виробів легкої промисловості

015.18

Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства

015.19

Товарознавство

015.20

Транспорт

015.21

Харчові технології

015.22

Хімічні технології

Заступник директора
департаменту вищої освіти


Г.М. Бойко

Заступник
директора департаменту
професійно-технічної освітиВ.О. Карбишевавверх