Документ z0531-02, текущая редакция — Редакция от 24.04.2003, основание - z0327-03

                                                          
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 141/105 від 11.06.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
25 червня 2002 р.
за N 531/6819

Про затвердження Порядку надання інформації
про обсяги коштів державного та місцевих
бюджетів, що виділялись головним
розпорядникам бюджетних коштів та установам,
організаціям і підприємствам
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного управління
N 82/80 ( z0327-03 ) від 09.04.2003 )

З метою підвищення ефективності державного фінансового
контролю та відповідно до Указу Президента України від 27.08.2000
N 1031/2000 ( 1031/2000 ) "Про заходи щодо підвищення ефективності
контрольно-ревізійної роботи" Н А К А З У Є М О :
1. Затвердити Порядок надання інформації про обсяги коштів
державного та місцевих бюджетів, що виділялись головним
розпорядникам бюджетних коштів та установам, організаціям і
підприємствам (додається).
2. Головному контрольно-ревізійному управлінню України
забезпечити державну реєстрацію зазначеного наказу в Міністерстві
юстиції України.
3. Начальнику Адміністративно-господарського управління
ГоловКРУ України Сарапіну М.І. та начальнику Управління
організації діловодства та контролю виконавчої дисципліни
Державного казначейства України Радзіховському Л.Ф. забезпечити
тиражування та направлення цього наказу контрольно-ревізійним
управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі та управлінням Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови ГоловКРУ України Рубан Н.І. та заступника Голови Державного
казначейства України Чечуліну О.О.
Голова ГоловКРУ України П.К. Германчук
Голова Державного
казначейства України П.Г. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного
контрольно-ревізійного
управління України та
Державного казначейства
України
11.06.2002 N 141/105
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2002 р.
за N 531/6819

Порядок
надання інформації про обсяги коштів державного
та місцевих бюджетів, що виділялись головним
розпорядникам бюджетних коштів та установам,
організаціям і підприємствам

1. Відповідно до цього Порядку Державним казначейством
України, управліннями Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх
районними та міськими відділеннями проводиться передавання
відповідно Головному контрольно-ревізійному управлінню України
(далі - ГоловКРУ України), контрольно-ревізійним управлінням в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
контрольно-ревізійним підрозділам (відділам, групам) в районах,
містах, районах у містах, у тому числі міжрайонним
контрольно-ревізійних відділам, інформації про обсяги коштів
державного та місцевих бюджетів, що виділялись головним
розпорядникам бюджетних коштів (центральний рівень) та установам,
організаціям і підприємствам (регіональний рівень).
2. Державним казначейством України, управліннями Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі щокварталу через 35 днів після закінчення звітного
кварталу формується файл звіту про отримане фінансування та
надходження бюджетних коштів у форматі DBF (додаток) та засобами
електронної пошти (модемний зв'язок) надсилається відповідно
ГоловКРУ України, контрольно-ревізійним управлінням в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. ( Пункт 2 в редакції Наказу Головного контрольно-ревізійного
управління N 82/80 ( z0327-03 ) від 09.04.2003 )
3. Для отримання додаткової інформації про видатки державного
та місцевих бюджетів, що проведені розпорядниками й одержувачами
бюджетних коштів центрального та регіонального (територіального)
рівнів, необхідність у якій виникла під час здійснення контрольних
заходів ГоловКРУ України, контрольно-ревізійні управління в
областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійні
підрозділи (відділи, групи) в районах, містах, районах у містах, у
тому числі міжрайонні контрольно-ревізійні відділи направляють
письмові запити відповідно Державному казначейству України,
управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, їх районним та міським
відділенням. ( Пункт 3 в редакції Наказу Головного
контрольно-ревізійного управління N 82/80 ( z0327-03 ) від
09.04.2003 )
4. Державне казначейство України, управління Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, їх районні та міські відділення за письмовими
запитами ГоловКРУ України, контрольно-ревізійних управлінь в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах,
містах, районах у містах, у тому числі міжрайонних
контрольно-ревізійних відділів, надають інформацію у
п'ятнадцятиденний термін після запиту, в електронному вигляді (при
відсутності такої можливості - на паперових носіях). ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного управління N 82/80 ( z0327-03 ) від
09.04.2003 )
5. ГоловКРУ України, контрольно-ревізійні управління в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
на підставі отриманих даних забезпечують формування, наповнення та
супроводження інформаційної бази даних державного фінансового
контролю щодо підконтрольних органам державної
контрольно-ревізійної служби установ, організацій та підприємств.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного управління N 82/80 ( z0327-03 ) від
09.04.2003 )
Начальник Управління
організаційної роботи
Головного контрольно-ревізійного
управління України С.В. Бєльчик
Начальник Управління
інформаційних технологій
Державного казначейства
України О.Б. Ніколаєв

Додаток
до Порядку надання
інформації про обсяги коштів
державного та місцевих
бюджетів, що виділялись
головним розпорядникам
бюджетних коштів та
установам, організаціям і
підприємствам

ПРАВИЛА
формування найменування файла

Ім'я файла звіту про отримане фінансування та надходження
бюджетних коштів має назву KRDttkgg.DBF, де: KR - ознака належності файла до задачі, константа; D - тип файла, константа; tt - ідентифікатор адміністративного регіону, інформація за
яким формується у файл; k - номер кварталу, за який надається інформація; gg - дві останні цифри року, у якому надається інформація.
Файл звіту про отримане фінансування та надходження бюджетних
коштів у форматі DBF має таку структуру:
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Найменування реквізиту | Реквізит | Тип даних | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 1 |За станом на дату | FDAT | D(8) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 2 |Код за ЄДРПОУ | EDRPOU | N(10) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 3 |Назва установи, організації, | NAME | C(150) | | |підприємства (повна) | | | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 4 |Назва установи, організації, | SNAME | C(38) | | |підприємства (коротка) | | | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 5 |Код області | OBL | N(2) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 6 |Код міста і району області | TW_RN | N(2) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 7 |Код районів та сільських і | SR_PG | N(2) | | |селищних рад у містах і районах | | | | |області | | | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 8 |Код сільських, селищних рад у | SELO | N(2) | | |районі міста | | | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 9 |Код | TYPE | N(1) | | |адміністративно-територіальної | | | | |одиниці області | | | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 10 |Код одержувача (розпорядника) | KO | N(5) | | |коштів | | | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 11 |Ступінь розпорядника коштів | ST | N(1) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 12 |Код органу казначейства | VDK | N(4) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 13 |Код бюджету | BUDGET | N(10) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 14 |Код фонду бюджету | FUND | N(1) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 15 |КВК | KVK | N(3) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 16 |КПК | KPK | N(7) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 17 |КФК | KFK | N(6) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 18 |Затверджено кошторисом | ZAT | N(20.2) | |------+---------------------------------+-----------+-----------| | 19 |Надійшло фінансування (код фонду | FIN_NAD | N(20.2) | | |бюджету 01+07) та надійшло (код | | | | |фонду бюджету 02+03) | | | ------------------------------------------------------------------
Крім того, разом із вищезазначеним інформаційним файлом
передаються такі довідники: 1) бюджетів; 2) територіальних органів казначейства; 3) адміністративно-територіальних одиниць України; 4) кодів фонду бюджету.
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного управління N 82/80 ( z0327-03 ) від
09.04.2003 )вверх