Документ z0514-18, действует, текущая редакция — Принятие от 01.03.2018
( Последнее событие — Приостановление действия, произойдет 01.08.2020. Посмотреть в истории? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

01.03.2018  № 615


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2018 р.
за № 514/31966

Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою удосконалення порядку реалізації вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585 (зі змінами), такі зміни:

1) розділ ІІІ доповнити новим пунктом такого змісту:

«12. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії у банку, що припиняє свою діяльність у порядку, передбаченому статтею 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», такий банк зобов’язаний розрахувати, нарахувати регулярний збір до Фонду за період з дня, наступного за днем закінчення останнього розрахункового періоду, до дня, що передує дню відкликання банківської ліцензії, та сплатити його до Фонду у день такого відкликання.»;

2) розділ IV доповнити новим пунктом такого змісту:

«8. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії у банку, що припиняє свою діяльність у порядку, передбаченому статтею 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», такий банк зобов’язаний розрахувати, нарахувати регулярний збір у вигляді диференційного збору до Фонду за період з дня, наступного за днем закінчення останнього розрахункового періоду, до дня, що передує дню відкликання банківської ліцензії, та сплатити його до Фонду у день такого відкликання.».

2. Абзац вісімнадцятий пункту 2 розділу ІІІ Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 вересня 2013 року № 29), викласти в такій редакції:

«У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію учасника Фонду або про відкликання банківської ліцензії в учасника Фонду, що припиняється у порядку, передбаченому статтею 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», такий учасник виключається з реєстру за рішенням виконавчої дирекції Фонду та протягом семи робочих днів повертає до Фонду Свідоцтво.».

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до втрати чинності Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

5. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилінвверх