Документ z0511-06, действует, текущая редакция — Редакция от 27.07.2008, основание - z0651-08

                                                          
ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.03.2006 N 25
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 травня 2006 р.
за N 511/12385

Про зміни в нормативно-правових актах
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України
N 74 ( z0757-06 ) від 16.06.2006
Наказами Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
N 93 ( z0820-07 ) від 16.05.2007
N 100 ( z0651-08 ) від 23.06.2008 }

Відповідно до Закону України "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР )
Н А К А З У Ю:
1. Внести до нормативно-правових актів Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби
безпеки України зміни, що додаються.
2. Головному управлінню технічного захисту інформації
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України (Степанов В.Д.) забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки України Колобова С.О.
Начальник Департаменту К.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
спеціальних
телекомунікаційних систем
та захисту інформації
Служби безпеки України
13.03.2006 N 25
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 травня 2006 р.
за N 511/12385

ЗМІНИ,
які вносяться до нормативно-правових актів
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України

{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України N 62 ( z0040-00 ) від
29.12.99, до якого вносились зміни }
1. У преамбулі наказу Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України від 29 грудня 1999 року N 62 ( z0040-00 ) "Про
затвердження Положення про державну експертизу в сфері технічного
захисту інформації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24 січня 2000 року за N 40/4261, слова "Про захист
інформації в автоматизованих системах" замінити словами "Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України N 62 ( z0040-00 ) від
29.12.99, до якого вносились зміни }
2. У Положенні про державну експертизу в сфері технічного
захисту інформації, затвердженому наказом Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України від 29 грудня 1999 року N 62 ( z0040-00 ), зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 24 січня 2000 року за N 40/4261: 1) у пункті 1.1 слова "Про захист інформації в
автоматизованих системах" замінити словами "Про захист інформації
в інформаційно-телекомунікаційних системах"; 2) у пункті 1.2 слова "автоматизованих системах, комп'ютерних
мережах, системах зв'язку" замінити словами "інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"; 3) у пункті 1.5 слова "держави або захист якої гарантується
державою" замінити словами "держави, або інформація з обмеженим
доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом".
{ Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України N 62 ( z0009-01 ) від
25.12.2000, до якого вносились зміни }
3. У преамбулі наказу Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України від 25 грудня 2000 року N 62 ( z0009-01 ) "Про
затвердження Положення про державну експертизу у сфері
криптографічного захисту інформації", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12 січня 2001 року за N 9/5200, слова
"Про захист інформації в автоматизованих системах" замінити
словами "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах".
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України N 62 ( z0009-01 ) від
25.12.2000, до якого вносились зміни }
4. У пункті 1.3 Положення про державну експертизу у сфері
криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України від 25 грудня 2000 року N 62
( z0009-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12
січня 2001 року за N 9/5200, слова "Про захист інформації в
автоматизованих системах" замінити словами "Про захист інформації
в інформаційно-телекомунікаційних системах".
{ Пункт 5 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України N 76 ( z0027-02 ) від
24.12.2001, до якого вносились зміни }
5. У Порядку захисту державних інформаційних ресурсів в
інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженому наказом
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України від 24 грудня 2001 року N 76 (
z0027-02 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11
січня 2002 року за N 27/6315: 1) у пунктах 3, 8 слова "Про захист інформації в
автоматизованих системах" замінити словами "Про захист інформації
в інформаційно-телекомунікаційних системах"; 2) у пункті 3 слова "Про зв'язок" замінити словами "Про
телекомунікації".
6. В абзаці п'ятому пункту 1 Положення про спеціальну
інформаційно-телекомунікаційну мережу Адміністрації Президента
України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
затвердженого наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації Служби безпеки України від 5 липня
2004 року N 48/ДСК ( z0884-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 липня 2004 року за N 884/9483, слова "Про
захист інформації в автоматизованих системах" замінити словами
"Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах".
7. У пункті 1 Положення про спеціальну мережу стільникового
зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку,
затвердженого наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації Служби безпеки України від 12 жовтня
2005 року N 114/ДСК ( z1257-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24 жовтня 2005 року за N 1257/11537, слова "Про
захист інформації в автоматизованих системах" замінити словами
"Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах".
Перший заступник
начальника Департаменту Г.Гулаквверх