Документ z0505-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.08.2013, основание - z1214-13

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 91 від 27.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 червня 2002 р.
за N 505/6793
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 611 ( z1214-13 ) від 26.06.2013 }

Про затвердження змін та доповнень до наказу
Головного управління Державного казначейства України від
10.12.99 N 114 "Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.12.99 за N 890/4183

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Законів
України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" ( 2905-14 ) і
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ) та завдань, покладених на Державне казначейство України
Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 ( 335/95 ) "Про
Державне казначейство України" і Положенням про Державне
казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 28.10.98 N 1706 ( 1706-98-п ) "Про
затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку
із застосуванням міжнародних стандартів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99
N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.12.99 за N 890/4183 (додаються).
2. Затвердити зміни та доповнення до Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,
затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства
України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183 ( z0506-02 ).
3. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України зміни та доповнення до Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ та до Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ ( z0506-02 ) довести до
відома органів Державного казначейства України та місцевих
фінансових органів.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
зміни та доповнення до Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ та до Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ ( z0506-02 ) довести до
відома підвідомчих установ та організацій.
Голова П.Г.Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
27.05.2002 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 чернвя 2002 р.
за N 505/6793

Зміни та доповнення
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ

1. Клас 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" доповнити
субрахунком 328 "Інші рахунки в казначействі".
2. Клас 0 "Позабалансові рахунки" доповнити рахунком 03
"Незавершене капітальне будівництво".
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушковверх