Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій
Мінекономрозвитку України; Приказ, Отчет, Форма типового документа от 17.04.2019647
Документ z0500-19, действует, текущая редакция — Принятие от 17.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.06.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2019  № 647


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2019 р.
за № 500/33471

Про затвердження  форми звіту телерадіоорганізацій

Відповідно до статей 4 і 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звіту телерадіоорганізацій про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефірі телерадіоорганізації, що додається.

2. Департаменту інтелектуальної власності забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітарчука М.І.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
МіністрС.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної регуляторної
служби України
В. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
17 квітня 2019 року № 647

ЗВІТ
телерадіоорганізацій про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефірі телерадіоорганізації за _______ рік

____________________________________________________________________
(найменування телерадіоорганізації)

____________________
(дата складення звіту)


______________________
(місце складення звіту)

Вид об’єкта авторського права або суміжних прав

Назва об’єкта авторського права або суміжних прав

Ім’я (найменування) автора, виконавця, іншого правовласника

Кількість фактів публічного сповіщення протягом звітного року

1

2

3

4

Керівник

__________________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту
інтелектуальної власності


В.О. Жалдаквверх